Hlavní úkoly Společnosti VTP ČR na rok 2006

Hlavní úkoly Společnosti VTP ČR na rok 2006

* Projekt Národní síť VTP v ČR – elektronický katalog VTP SVTP ČR (akreditované, další provozované a připravované VTP v ČR)

* Akreditace VTP v ČR – vnitřní audit s využitím údajů v elektronickém katalogu VTP (kontrola plnění podmínek akreditace) – 8. etapa akreditace dle stavu k 31.12.2005 s platností od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2007; kontrola plnění akreditačních podmínek

* Činnost regionálních sekcí Společnosti VTP ČR ve vazbě na regionální aktivity (VÚSC, NUTS II) v podpoře IP a mezinárodní spolupráci a v součinnosti s pracovními týmy k inovačnímu podnikání v krajích

* Rozvoj mezinárodní spolupráce SVTP ČR multilaterální spolupráce
– v rámci SPICE, IASP a EBN bilaterální spolupráce
– národní asociace VTP ve SRN, Francie, Velká Británie, Rakousko, Itálie, Polsko, Slovensko, Ruská federace a ČLR
– elektronické propojení s mezinárodními partnery SVTP ČR

* Podíl na realizaci programu AIP ČR INOVACE XXI, zejména
– systém inovačního podnikání v ČR
– mezinárodní spolupráce (TII, CERN, ICC)
– účast VTP v programu KONTAKT, EUREKA a v dalších programech
– příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání s využitím publikací Základy inovačního podnikání a Řízení inovací v podniku

* Zakládání a rozvoj VTP v ČR s využitím strukturálních fondů, OPPP, zejména programu PROSPERITA

* Účast SVTP ČR s MPO, MŠMT a CzechInvestem při přípravě NRP 2007 – 2013

* Prezentace SVTP ČR, VTP a inovačních firem v nich umístěných v rámci INOVACE 2006, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (5. – 8. 12. 2006) (13. mezinárodní sympozium, 13. veletrh, 11. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2006)

* Vydání publikace „VTP v ČR“ k 15 letům činnosti SVTP ČR

* Přihlásit inovační produkty inovačních firem umístěných ve VTP do soutěže o Cenu Inovace roku 2006

* Prezentace SVTP ČR na veletrhu EUREGIA 2006 Lipsko (23. – 25. 10. 2006)

* Prezentace SVTP ČR a VTP a inovačních firem, v nich umístěných, v rámci projektu Technologický profil ČR

* Porada ředitelů VTP v ČR ve dnech 8. – 9. 6. 2006 v Brně

* Příprava nových projektů SVTP ČR na období 2007 – 2010 (mezinárodní spolupráce SVTP ČR; příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání)

* Poradenská činnost členům SVTP ČR v sekretariátu SVTP ČR

V průběhu roku 2006 uskutečnit 4 jednání výboru SVTP ČR, 4 jednání projektového týmu Národní síť VTP v ČR a 2 jednání komise pro akreditaci VTP v ČR.

Schválila XVI. valná hromada SVTP ČR dne 22. 2. 2006

Mohlo by se vám líbit...