Informace z regionu včetně spolupráce ČR a PL

1. Informace z regionu

Zásadní informací prvního pololetí 2011 je rozšíření Vědecko-technologického parku Ostrava, a.s.. Velmi podstatnou informací je dále zahájení stavby nové elektro fakulty při Vysoké škole báňské-Technické univerzita Ostrava.

Podrobnosti zde  Informace z regionu

roman.michalec@vtpo.cz

Mohlo by se vám líbit...