Kalendář SVTP ČR na rok 2010

Kalendář SVTP ČR na rok 2010

A. Valná hromada
XX. jednání 10. 2. 2010
XXI. jednání 9. 2. 2011

B. Výbor SVTP ČR
80. jednání 16. 3. 2010
81. jednání 11. 6. 2010
82. jednání 21. 9. 2010
83. jednání 7.12.2010

C. Jednání regionálních sekcí SVTP ČR
za přípravu, průběh a hodnocení činnosti regionálních rad v průběhu roku 2010 zodpovídají členové výboru SVTP ČR, kteří zodpovídají za jednotlivé kraje a podávají pravidelné informace z regionů na jednání výboru SVTP ČR (součinnost se regionálními týmy k inovačnímu podnikání v krajích)

D. Mezinárodní porada ředitelů VTP ČR
VTP Šumperk 10. – 11. 6. 2010

E. Komise k akreditaci VTP v ČR
20. jednání 16. 3. 2010
21. jednání 7. 12. 2010

F. Projektový tým „Národní síť VTP v ČR“
28. jednání 16. 3. 2010
29. jednání 11. 6. 2010
30. jednání 21. 9. 2010
31. jednání 7.12. 2010

G. Revizní komise SVTP ČR
zodpovídá J. Vaner, předseda komise

H. INOVACE 2010, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 30. 11. – 3. 12. 2010
* sekce Vědeckotechnické parky v ČR a ve světě
* účast ve výstavní části
* přihlášky v rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2010

I. Mezinárodní akce:
* Hannover Messe 2010, 19. – 23. 4. 2010
* Běloruské průmyslové fórum, Minsk, 11. – 14. 5. 2010
* 10. Mezinárodní salon inovací a investic, Moskva, 7. – 10. 9. 2010
* EUREGIA 2010, Lipsko, 25. – 27. 10. 2010
– účast ve výstavní části
– informace v rámci doprovodného programu

J. Seminář Inovační potenciál ČR, Praha, 2. 9. 2010

K. 52. MSV, Brno, 13. – 17. 9. 2010
* prezentace v Business Centre (SVTP ČR, VTP, inovační firmy umístěné ve VTP)

L. Jednání s partnery
* Parlament ČR
* Ministerstvo průmyslu a obchodu
* Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
* Ministerstvo pro místní rozvoj
* Asociace krajů ČR
* Svaz měst a obcí ČR
* Hospodářská komora ČR
* Bankovní asociace ČR

Schválila XX. valná hromada SVTP ČR dne 10. 2. 2010

Mohlo by se vám líbit...