Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z.ú.

Poslední aktualizace: 21.06.2019 09:28

Piletická 486/19
503 41 Hradec Králové
Tel.: +420 495 077 111
Fax: +420 495 077 131
E-mail: info@tchk.cz
WWW: http://www.tchk.cz

Odkaz na mapu: zde

IČO: 27493784
Ředitel: Ing. Ondřej Zezulák (ondrej.zezulak@tchk.cz)

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: provozovaný
  Partner v projektu SPINNET: ANO
  Termín zahájení provozu: 1.7. 2008

  Zakladatel(é): Statutární město Hradec Králové
  Majitel(é): Statutární město Hradec Králové
  Provozovatel(é): TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o.p.s.

  Typ hospodářského subjektu: zapsaný ústav
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: Vývoj nových produktů a služeb
  inovační potenciál
  kvalitní podnikatelský záměr

 • Charakteristika parku

  Úvod

  TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové je podnikatelský inkubátor a vědeckotechnický park, založený Statutárním městem Hradec Králové v roce 2008. Hlavní aktivitou organizace je rozvoj začínajícího a drobného podnikání v regionu Královéhradeckého kraje.

  TC HK je jediné Microsoft Innovation Centre v České republice a od roku 2019 funguje také jako Digital Innovation Hub. TC HK neustále rozvíjí spolupráci s vědeckotechnickými parky, inovačními centry i dalšími přirozenými partnery na lokální, národní a mezinárodní úrovni. Je členy i dalších sítí, jakými jsou např. European Business Network, Společnost vědeckotechnických parků ČR, IQRF aliance, CzechInno, Czech ICT aliance či Platforma investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje.

  Začínajícím firmám i jednotlivcům nabízí TC HK možnost vstupu do podnikatelského inkubátoru, kde napomáhá rozvíjet a realizovat podnikatelské záměry. Podnikatelský inkubátor TC HK podporuje podnikatele v různých fázích vývoje i oblastech řešení. Ve všech aktivitách je kladen důraz zejména na poradenský a asistenční servis, individuální přístup a spolupráci s partnery jak na mezinárodní, tak i regionální úrovni.

  Začínající i stávající podnikatelé v TC HK naleznou kvalitní technologické zázemí a infrastrukturu, širokou nabídku služeb oborových profesionálů i četné možnosti propojení s investory, novými obchodními partnery či budoucími kolegy.

  TC HK každoročně pořádá řadu přednášek, odborných seminářů a workshopů, soutěží a konferencí. Startupy a začínající podnikatelé se sdružují ve startupové komunitě, která slouží k předávání zkušeností, kontaktů i jako cesta k prvním zakázkám.

  Jednou z klíčových aktivit TC HK je vzdělávání. Pro základní školy má TC HK vytvořený vzdělávací program “Už vím proč?”, přibližující žákům základy elektrotechniky, robotiky a soukromého podnikání. Na středních školách TC HK působí s programem “Podnikání v praxi”, rozvíjejícím strategické myšlení i základní právní, ekonomické a marketingové dovednosti. Studentům UHK pomáhá TC HK rozvíjet podnikatelské záměry v rámci semestrálních kurzů.

  Mezi další aktivity patří jak kurzy rozvoje osobních a digitálních dovedností, tak i popularizační akce pro širokou veřejnost i vzdělávání mládeže v elektrotechnice a robotice. V oblasti vzdělávacích aktivit se TC HK soustředí i na technické a profesní vzdělávání, kdy organizuje setkání IT specialistů ve skupině Windows User Group, programátorů ve skupině Internet of Things a spolupracuje s pedagogy na zavádění nových prvků digitálního a technického vzdělávání do běžné výuky.

  V oblasti nových technologií a inovací se TC HK zapojuje do popularizačních, realizačních i výzkumných aktivit vztahujících se zejména k oblastem jako virtuální a rozšířená realita, Průmysl 4.0, SmartCity, Internet of Things apod.

  Popis transferu technologií

  Probíhá primárně v podobě implementace produktů, řešení, procesů a služeb vzájemně mezi inkubovanými firmami, příp. i v podobě naší asistence při realizaci pilotních projektů, čímž systematicky podporujeme růst námi inkubovaných společností. Sekundárně – po ověření funkčnosti – nabídku inovativních technologií cílíme do prostředí malých a středních podniků.

  Výchova k inovačnímu podnikání

  Každoročně realizujeme několik běhů programu Innovation Cycle, kterého se účastní jak studenti středních a vysokých škol, tak i podnikatelé, kteří chtějí získat nový pohled na své produkty a služby.

  Poradenské služby

  mentoring
  odborné konzultace (právo, obchod, marketing, ochrana duševního vlastnictví, dotační poradenství…)
  expertní poradenství

  Inovační infrastruktura

  TCHK nedílně patří do inovačního ekosystému Královéhradeckého kraje. Spolupracujeme se všemi fakultami UHK, CTBT… i malými a středními podniky, které nám poskytují možnost operativního využívání výrobních kapacit.

  Spolupráce s vysokými školami

  Univerzita Hradec Králové je dlouhodobým partnerem TC HK.

  Na půdě univerzity TC HK každoročně pořádá studentské konference o podnikání Student Business Forum a Hradecký startovač.

  TC HK se pravidelně účastní a prezentuje svou činnost na veletrhu HIT Kariéra i na Noci vědců.

  Vysokoškolské studenty TC HK vzdělává prostřednictvím programu Podnikání v praxi. Jedná se o celosemestrální kurz, zakončený seminární prací, prezentací podnikatelských záměrů. V kurzu si studenti osvojují nejen znalosti podnikání, ale rozvíjí zde i své prezentační a komunikační dovednosti, kreativní myšlení a v ne zcela ojedinělých případech i své skutečné podnikání.
  S kurzem Podnikání v praxi TC HK působí na 4 fakultách Univerzity Hradec Králové.

  Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UHK probíhají setkání IoT komunity, neformální skupiny sdružující vývojáře, konzultanty a všechny nadšence, kteří se zabývají fenoménem Internetu věcí.

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  ANO
  NE
  obchodní plány
  ANO
  NE
  technologické poradenství
  NE
  ANO
  patentové poradenství
  NE
  ANO
  certifikační poradenství
  NE
  ANO
  finanční poradenství
  ANO
  NE
  účetnictví
  NE
  ANO
  právní poradenství
  ANO
  NE
  marketingové poradenství
  ANO
  NE
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  ANO
  NE
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  NE
  ANO
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  ANO
  NE
  dílny
  NE
  ANO
  laboratoře
  NE
  NE
  přístup k databankám
  ANO
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  NE
  NE
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  NE
  příspěvky
  NE
  NE
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  NE
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  ANO
  paušál a příplatek podle použití
  ANO
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
   
  elektřina
  ANO
   
  ostatní
  ANO
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  2000
   
  výrobní plochy
  1500
   
  ostatní
  600
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  3
  18
  21
  Počet pracovníků
  7
  85
  92
  Pronajatá plocha m2
  352
  352
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
   
  Zastavěná pl. parku
  3050 m2
   
  Užitná plocha
  1594 m2
   
  – pronajatá plocha
  352 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  1242 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  AARON GROUP
  IČO: 25665600
  Vývoj aplikací na zakázku, e-marketing, rezervační systémy

  Zdeněk Hoffmann
  Tel.: +420272072411
  Fax: +420224937752
  E-mail: information@aarongroup.cz
  WWW: http://www.aarongroup.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:

   

  AARON GROUP
  IČO: 25665600
  Vyvíjí a provozuje vlastní rezervační systém Symphony, který pro více než 100 společností z 10 zemí generuje obrat přes 10 miliard Kč.

  Tel.: +420495077351
  E-mail: information@aarongroup.cz
  WWW: http://aarongroup.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  AG COM Professional Services
  IČO: 47452081
  Dodavatel strukturovaných kabelážních systémů, ICT

  Ing. Josef Středa
  Tel.: +420495 421 312
  Fax: +420495 421 108
  E-mail: info@agcom.cz
  WWW: http://www.agcom.cz/

  Technologie:

  Odvětví:

   

  CloudWare
  IČO: 28785746
  Společnost cloudWare s.r.o. poskytuje řešení stavěná na stabilních a co nejmodernějších technologiích. Společnost poskytuje služby v oblasti vývoje softwaru na zákázku. Společnost je také schopna zajistit realizaci a hosting webových stránek a poskytnout poradenství v oblasti cloud technologií společnosti Microsoft.

  Tel.: +420495077255
  E-mail: musil@cware.cz
  WWW: http://cware.cz

  Technologie:
  0301 – Využití počítačů ve výrobě, řízení a plánování, robotika
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  0416 – Technologie pro tvorbu softwaru
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  Coning s.r.o.
  IČO: 60915986
  Coning s.r.o nabízí inženýrské a projektové služby pro výstavbu, developerskou činnost, dodávky staveb

  Tel.: +420495 215 223
  Fax: +420495 215 224
  E-mail: info@coning.cz
  WWW: http://www.coning.cz

  Technologie:

  Odvětví:

   

  CYRART
  IČO: 74792890
  Grafické a vývojové studio

  Mgr. Cyril Havel
  Tel.: +420495 077 461
  E-mail: info@cyrart.cz
  WWW: http://www.cyrart.cz/

  Technologie:

  Odvětví:

   

  dmsPRO
  IČO: 29212219
  systémy pro správu dokumentů

  Daniel Kracík
  Tel.: +420 495 077 421
  E-mail: daniel.kracik@dmspro.cz
  WWW: http://www.dmspro.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  24 – Výroba chemických výrobků
  45 – Stavebnictví
  73 – Výzkum a vývoj

   

  HIT Klastr
  Hlavní činností HIT KLASTRu je zabezpečení služeb pro své členy s cílem společně zlepšit kvalitu řízení, zvýšit inovační potenciál, uspořit náklady a rozvíjet obchodní možnosti v těchto oblastech:

  Rozvoj lidských zdrojů
  Marketing
  Sdílení kapacit
  Vývoj a inovace

  Tel.: +420495077451
  E-mail: borek.malek@hitklastr.cz
  WWW: http://www.hitklastr.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  0602 – Řízení inovací
  0604 – Organizace a řízení
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky
  91 – Činnosti organizací společenských

   

  ChemProtect
  IČO: 28225341
  vývoj a výroba vysoce účinných prostředků protichemické, biologické a NPL ochrany, širokého spektra

  Ing. František Leifr
  Tel.: +420234760279
  E-mail: info@chemprotect.eu
  WWW: http://www.chemprotect.eu

  Technologie:

  Odvětví:

   

  Inovia
  IČO: 27522733
  Dotační poradenství, zpracování analýz, poradenství v oblasti klastrových iniciativ

  Ing. Veronika Špačková
  Tel.: +420 724 372 818
  Fax: +420 495 077 131
  E-mail: inovia@inovia.cz
  WWW: http://iovia.cz

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  Kaktus Software
  IČO: 25604198
  KAKTUS Software je jedním z předních lídrů na trhu informačních technologii a to již od roku 1997. Dlouhodobě a cíleně se zaměřuje na poskytování komplexních služeb v oboru informačních technologií. ¨Hlavním zaměřením je vývoj systémů založených na internetových a intranetových technologiích.

  Tel.: +420495077491
  E-mail: info@kaktus.cz
  WWW: http://www.kaktus.cz

  Technologie:
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  Muzeum počítačů
  IČO: 22726845
  Provoz PC muzea

  Patrik Veselík
  Tel.: +420 495 518 777
  E-mail: pveselik@muzeumpocitacu.cz
  WWW: http://www.muzeumpocitacu.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:

   

  Mydlárna u dvou koček
  IČO: 46520392
  výroba přírodních, čistě rostlinných mýdel unikátní metodou za studena

  Romana Bažantová

  Technologie:
  0100 – Biotechnologie

  Odvětví:
  24 – Výroba chemických výrobků
  85 – Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti
  93 – Ostatní služby

   

  Optimalizátoři
  IČO: 27545571
  Optimalizátoři s.r.o. je mladá progresivní společnost, která se zabývá optimalizací internetových stránek. Hlavní myšlenkou projektu je poskytovat odborné poradenství v oblasti internetového marketingu formou outsourcingu. Společnost nabízí služby jako: tvorba a optimalizace www stránek, zvyšování návštěvnosti, návrhy a optimalizace reklamních rozpočtů, správa a optimalizace PPC systémů, měření a vyhodnocování návštěvnosti www stránek.

  Tel.: +420495077271
  E-mail: info@optimalizatori.cz
  WWW: http://www.optimalizatori.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  Optimalizátoři.cz
  IČO: 27545571
  Marketing www, zpracování dat, správa sítí

  Petr Kořínek
  Tel.: +420495077275
  Fax: +420495077131
  E-mail: optimalizatori@gmail.com

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:

   

  Softgate
  IČO: 28762908
  Společnost se zaměřuje na služby s vysokou přidanou hodnotou, které našim klientům usnadňují využití informačních technologií a pomocí IT řešení zefektivňují hlavní proces (business) firmy. Cílem společnosti je navrhnout/zrealizovat takové řešení/službu, které zákazníkovi přinese výrazné vylepšení ve formě:

  úspory lidské práce,
  úspory nákladů na zásoby, cash-flow,
  zkrácení obchodního případu,
  zjednodušení rozhodovacího procesu,
  přivedení nových zákazníků,
  vylepšení image firmy, apod.

  Tel.: +420495077211
  E-mail: jiri.pasek@softgate.cz
  WWW: http://www.softgate.cz

  Technologie:
  0301 – Využití počítačů ve výrobě, řízení a plánování, robotika
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  0603 – Ostatní postupy řízení
  9002 – Technická zařízení
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  SoftGate, s.r.o.
  IČO: 68461208
  Pořádání odborných a počítačových kurzů; tvorba SW na zakázku; tvorba internetových aplikací.

  Ing. Jiří Pašek
  Tel.: +420777589496
  E-mail: jiri.pasek@softgate.cz
  WWW: http://www.softgate.cz/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  Spoluhráči.cz
  IČO: 684 57 4
  Provozování internetového serveru.

  Petr Tomek
  Tel.: +420776200688
  E-mail: admin@spoluhraci.cz
  WWW: http://www.spoluhraci.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Turistika.cz
  IČO: 27065227
  Zprostředkování služeb; zpracování dat, služby databank, správa sítí; reklamní činnost a marketing.

  Jiří Pilnáček
  Tel.: +420737213520
  E-mail: redakce@turistika.cz
  WWW: http://www.turistika.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  92 – Rekreační, kulturní a sportovní činnosti

   

  Turistika.cz
  IČO: 27065227
  Společnost Turistika.cz zavádí nové nástroje v oblasti turistického ruchu

  Tel.: +420495077221
  E-mail: redakce@turistika.cz
  WWW: http://www.turistika.cz

  Technologie:

  Odvětví:
  63 – Vedlejší a pomocná činnost v dopravě, činnosti cestovních kanceláří
  74 – Služby převážně pro podniky
  92 – Rekreační, kulturní a sportovní činnosti

 • Název subjektu:
  Adapting and introducing of innovative model to promote selfemployment by the municipality Hradec Králové in the municipality of Montana
  Země:
  Bulharsko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: V rámci mezinárodní spolupráce se TC HK stalo partnerem projektu „Adapting and introducing of innovative model to promote selfemployment by the municipality Hradec Králové in the municipality of Montana“, realizovaném společně s partnerským městem Hradce Králové – bulharskou Montanou. Cílem projektu bylo využít zkušeností města Hradec Králové s rozvojem malého, středního a inovativního podnikání. V roce 2018 byla realizována třídenní pracovní návštěva bulharské delegace v Hradci Králové a poté se zástupci TC HK a MMHK zúčastnili závěrečné konference projektu v Montaně.
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF