Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové

Poslední aktualizace: 15.12.2017 14:02

Piletická 486/19
503 41 Hradec Králové
Tel.: +420 495 077 111
Fax: +420 495 077 131
E-mail: info@tchk.cz
WWW: http://www.tchk.cz

Odkaz na mapu: zde

IČO: 27493784
Ředitel: Ing. Jan Bartoš (jan.bartos@tchk.cz)

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: provozovaný
  Partner v projektu SPINNET: ANO
  Termín zahájení provozu: 1.7. 2008

  Zakladatel(é): Statutární město Hradec Králové
  Majitel(é): Statutární město Hradec Králové
  Provozovatel(é): TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o.p.s.

  Typ hospodářského subjektu: obecně prospěšná společnost
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: Vývoj nových produktů a služeb, inovační potenciál, kvalitní podnikatelský záměr

 • Charakteristika parku

  Úvod

  TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové (dále jen TC HK) je obecně prospěšnou společností, která zahájila svou činnost roku 2006 a jejím zakladatelem je město Hradec Králové. Hlavním cílem společnosti je podporovat vědu, výzkum a podnikatelské prostředí v Královéhradeckém kraji. Roku 2010 se TC HK stalo druhým Microsoft inovačním centrem v ČR, a tím opět rozšířilo spektrum poskytovaných služeb (www.msic.cz).

  TC HK se zaměřuje na podporu začínajících společností. Právě začínající společnosti mají možnost využít podnikatelský inkubátor TC HK, který jim poskytne kancelářské prostory za příznivé ceny. Podnikatelský inkubátor nabízí kompletní servis firmám, který budou potřebovat v začátcích podnikání. V případě, že je firma umístěna do podnikatelského inkubátoru, získá zvýhodněný nájem kancelářských prostor vybavených nábytkem, kvalitní administrativní a poradenské zázemí.

  Podmínkou pro přijetí do podnikatelského inkubátoru je inovační potenciál společnosti a kvalitní podnikatelský záměr. V případě schválení dojde k podpisu nájemní smlouvy, ta je sjednána v inkubačním režimu na dobu 1 roku s možností prodloužení maximálně na 3 roky. V současné době v TC HK sídlí cca 5 inovačních firem (viz katalog inovačních firem, bylo editováno).

  V rámci centra pro transfer technologií se v TC HK uskutečňuje transfer znalostí mezi klienty podnikatelského inkubátoru TC HK a nadnárodní ICT společností (Microsoft inovační centrum). Mezi mnohými jmenujme projekt HIT Klastru, který sdružuje ICT společnosti, které řeší interní projekty zaměřené na vývoj a výzkum v oblasti ICT. TC HK podporuje také vývoj v oblasti ICT především vývojáře, kteří vyvíjejí aplikace pro Windows Phone 7, Kinect XBOX apod.

  TC HK se podílí také na výchově odborníků a to prostřednictvím vzdělávacích akcí, business školení a investor pitch. Zároveň zaměstnanci TC HK získávají další zkušenosti na různých typech konferencí zaměřených na danou problematiku.

  Díky vzdělávacím aktivitám podporuje TC HK výchovu k inovačnímu podnikání. TC HK každoročně organizuje studentskou konferenci nazvanou Student Business Forum. Dále TC HK realizuje akci s názvem MIC MINUTES, kde se snaží najít inovační projekty, které poté podporuje pomocí dostupných prostředků. TC HK také v rámci svých projektů OP VK nabízí stáže, vzdělávací workshopy a vedení diplomových prací.
  Mezi další služby začínajícím podnikatelům patří poradenství v oblasti podnikatelských záměrů. Začínající společnosti se mohou obrátit na TC HK v souvislosti
  s pomocí při vytváření strategického, popř. podnikatelského záměru, v oblasti účetnictví a dalších odvětvích týkajících se začátku podnikání atd. V této oblasti má TC HK výborné výsledky a již mnoha úspěšným podnikatelům HK asistovalo v začátcích podnikání s hledáním finančních zdrojů ale také se zviditelněním společnosti. br />
  Za dobu svého fungování navázalo TC HK spolupráci s českými a zahraničními univerzitami, vstoupilo do národní sítě vědeckotechnických parků a stalo se druhým Microsoft inovačním centrem v ČR. TC HK mimojiné spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové, Hradeckým IT klastrem, Hospodářskou komorou ČR, Společnosti vědeckotechnických parků, Czech ICT Alliancí, Microsoft a nově také s Univerzitou v Pardubicích atd.). TC HK prostřednictvím svých aktivit podpořilo již celou řadu studentů především prostřednictvím stáží, společností, které jsou v současné době již stabilními subjekty na českém trhu.

  V rámci projektu s HIT Klastrem a UHK proběhlo několik menších transferu technologií.

  Zároveň se TC HK etablovalo v regionu a stalo se trvalou součástí podnikatelského prostředí vedle CzecInvestu a Hospodářské komory Královéhradeckého kraje. S úlohou TC HK se počítá také v nově vznikající S3 strategii.

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  ANO
  NE
  obchodní plány
  ANO
  NE
  technologické poradenství
  NE
  ANO
  patentové poradenství
  NE
  ANO
  certifikační poradenství
  NE
  ANO
  finanční poradenství
  ANO
  NE
  účetnictví
  NE
  ANO
  právní poradenství
  ANO
  NE
  marketingové poradenství
  ANO
  NE
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  ANO
  NE
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  NE
  ANO
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  ANO
  NE
  dílny
  NE
  ANO
  laboratoře
  NE
  NE
  přístup k databankám
  ANO
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  NE
  NE
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  NE
  příspěvky
  NE
  NE
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  NE
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  ANO
  paušál a příplatek podle použití
  ANO
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
   
  elektřina
  ANO
   
  ostatní
  ANO
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  2000
   
  výrobní plochy
  1500
   
  ostatní
  550
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  8
  21
  29
  Počet pracovníků
  20
  70
  90
  Pronajatá plocha m2
  600
  1100
  1700
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
   
  Zastavěná pl. parku
  3050 m2
   
  Užitná plocha
  1700 m2
   
  – pronajatá plocha
  1700 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  0 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  AARON GROUP
  IČO: 25665600
  Vývoj aplikací na zakázku, e-marketing, rezervační systémy

  Zdeněk Hoffmann
  Tel.: +420272072411
  Fax: +420224937752
  E-mail: information@aarongroup.cz
  WWW: http://www.aarongroup.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:

   

  AARON GROUP
  IČO: 25665600
  Vyvíjí a provozuje vlastní rezervační systém Symphony, který pro více než 100 společností z 10 zemí generuje obrat přes 10 miliard Kč.

  Tel.: +420495077351
  E-mail: information@aarongroup.cz
  WWW: http://aarongroup.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  AG COM Professional Services
  IČO: 47452081
  Dodavatel strukturovaných kabelážních systémů, ICT

  Ing. Josef Středa
  Tel.: +420495 421 312
  Fax: +420495 421 108
  E-mail: info@agcom.cz
  WWW: http://www.agcom.cz/

  Technologie:

  Odvětví:

   

  CloudWare
  IČO: 28785746
  Společnost cloudWare s.r.o. poskytuje řešení stavěná na stabilních a co nejmodernějších technologiích. Společnost poskytuje služby v oblasti vývoje softwaru na zákázku. Společnost je také schopna zajistit realizaci a hosting webových stránek a poskytnout poradenství v oblasti cloud technologií společnosti Microsoft.

  Tel.: +420495077255
  E-mail: musil@cware.cz
  WWW: http://cware.cz

  Technologie:
  0301 – Využití počítačů ve výrobě, řízení a plánování, robotika
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  0416 – Technologie pro tvorbu softwaru
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  Coning s.r.o.
  IČO: 60915986
  Coning s.r.o nabízí inženýrské a projektové služby pro výstavbu, developerskou činnost, dodávky staveb

  Tel.: +420495 215 223
  Fax: +420495 215 224
  E-mail: info@coning.cz
  WWW: http://www.coning.cz

  Technologie:

  Odvětví:

   

  CYRART
  IČO: 74792890
  Grafické a vývojové studio

  Mgr. Cyril Havel
  Tel.: +420495 077 461
  E-mail: info@cyrart.cz
  WWW: http://www.cyrart.cz/

  Technologie:

  Odvětví:

   

  dmsPRO
  IČO: 29212219
  systémy pro správu dokumentů

  Daniel Kracík
  Tel.: +420 495 077 421
  E-mail: daniel.kracik@dmspro.cz
  WWW: http://www.dmspro.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  24 – Výroba chemických výrobků
  45 – Stavebnictví
  73 – Výzkum a vývoj

   

  HIT Klastr
  Hlavní činností HIT KLASTRu je zabezpečení služeb pro své členy s cílem společně zlepšit kvalitu řízení, zvýšit inovační potenciál, uspořit náklady a rozvíjet obchodní možnosti v těchto oblastech:

  Rozvoj lidských zdrojů
  Marketing
  Sdílení kapacit
  Vývoj a inovace

  Tel.: +420495077451
  E-mail: borek.malek@hitklastr.cz
  WWW: http://www.hitklastr.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  0602 – Řízení inovací
  0604 – Organizace a řízení
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky
  91 – Činnosti organizací společenských

   

  ChemProtect
  IČO: 28225341
  vývoj a výroba vysoce účinných prostředků protichemické, biologické a NPL ochrany, širokého spektra

  Ing. František Leifr
  Tel.: +420234760279
  E-mail: info@chemprotect.eu
  WWW: http://www.chemprotect.eu

  Technologie:

  Odvětví:

   

  Inovia
  IČO: 27522733
  Dotační poradenství, zpracování analýz, poradenství v oblasti klastrových iniciativ

  Ing. Veronika Špačková
  Tel.: +420 724 372 818
  Fax: +420 495 077 131
  E-mail: inovia@inovia.cz
  WWW: http://iovia.cz

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  Kaktus Software
  IČO: 25604198
  KAKTUS Software je jedním z předních lídrů na trhu informačních technologii a to již od roku 1997. Dlouhodobě a cíleně se zaměřuje na poskytování komplexních služeb v oboru informačních technologií. ¨Hlavním zaměřením je vývoj systémů založených na internetových a intranetových technologiích.

  Tel.: +420495077491
  E-mail: info@kaktus.cz
  WWW: http://www.kaktus.cz

  Technologie:
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  Muzeum počítačů
  IČO: 22726845
  Provoz PC muzea

  Patrik Veselík
  Tel.: +420 495 518 777
  E-mail: pveselik@muzeumpocitacu.cz
  WWW: http://www.muzeumpocitacu.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:

   

  Mydlárna u dvou koček
  IČO: 46520392
  výroba přírodních, čistě rostlinných mýdel unikátní metodou za studena

  Romana Bažantová

  Technologie:
  0100 – Biotechnologie

  Odvětví:
  24 – Výroba chemických výrobků
  85 – Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti
  93 – Ostatní služby

   

  Optimalizátoři
  IČO: 27545571
  Optimalizátoři s.r.o. je mladá progresivní společnost, která se zabývá optimalizací internetových stránek. Hlavní myšlenkou projektu je poskytovat odborné poradenství v oblasti internetového marketingu formou outsourcingu. Společnost nabízí služby jako: tvorba a optimalizace www stránek, zvyšování návštěvnosti, návrhy a optimalizace reklamních rozpočtů, správa a optimalizace PPC systémů, měření a vyhodnocování návštěvnosti www stránek.

  Tel.: +420495077271
  E-mail: info@optimalizatori.cz
  WWW: http://www.optimalizatori.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  Optimalizátoři.cz
  IČO: 27545571
  Marketing www, zpracování dat, správa sítí

  Petr Kořínek
  Tel.: +420495077275
  Fax: +420495077131
  E-mail: optimalizatori@gmail.com

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:

   

  Softgate
  IČO: 28762908
  Společnost se zaměřuje na služby s vysokou přidanou hodnotou, které našim klientům usnadňují využití informačních technologií a pomocí IT řešení zefektivňují hlavní proces (business) firmy. Cílem společnosti je navrhnout/zrealizovat takové řešení/službu, které zákazníkovi přinese výrazné vylepšení ve formě:

  úspory lidské práce,
  úspory nákladů na zásoby, cash-flow,
  zkrácení obchodního případu,
  zjednodušení rozhodovacího procesu,
  přivedení nových zákazníků,
  vylepšení image firmy, apod.

  Tel.: +420495077211
  E-mail: jiri.pasek@softgate.cz
  WWW: http://www.softgate.cz

  Technologie:
  0301 – Využití počítačů ve výrobě, řízení a plánování, robotika
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  0603 – Ostatní postupy řízení
  9002 – Technická zařízení
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  SoftGate, s.r.o.
  IČO: 68461208
  Pořádání odborných a počítačových kurzů; tvorba SW na zakázku; tvorba internetových aplikací.

  Ing. Jiří Pašek
  Tel.: +420777589496
  E-mail: jiri.pasek@softgate.cz
  WWW: http://www.softgate.cz/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  Spoluhráči.cz
  IČO: 684 57 4
  Provozování internetového serveru.

  Petr Tomek
  Tel.: +420776200688
  E-mail: admin@spoluhraci.cz
  WWW: http://www.spoluhraci.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Turistika.cz
  IČO: 27065227
  Zprostředkování služeb; zpracování dat, služby databank, správa sítí; reklamní činnost a marketing.

  Jiří Pilnáček
  Tel.: +420737213520
  E-mail: redakce@turistika.cz
  WWW: http://www.turistika.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  92 – Rekreační, kulturní a sportovní činnosti

   

  Turistika.cz
  IČO: 27065227
  Společnost Turistika.cz zavádí nové nástroje v oblasti turistického ruchu

  Tel.: +420495077221
  E-mail: redakce@turistika.cz
  WWW: http://www.turistika.cz

  Technologie:

  Odvětví:
  63 – Vedlejší a pomocná činnost v dopravě, činnosti cestovních kanceláří
  74 – Služby převážně pro podniky
  92 – Rekreační, kulturní a sportovní činnosti

 •  
  Vědeckotechnický park nemá žádnou mezinárodní spolupráci


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF