Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Praha (Vědeckotechnický park)

Poslední aktualizace: 14.06.2019 06:59

Beranových 130
199 05 Praha – Letňany
Tel.: +420 225 115 111
Fax: +420 286 920 930
E-mail: vtp@vzlu.cz
WWW: http://www.vzlu.cz

Odkaz na mapu: zde

IČO: 00010669
Ředitel: Ing. Josef Kašpar
Zástupce ředitele: JUDr. Petr Matoušek

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: akreditovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 10.3. 2010

  Zakladatel(é): Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
  Majitel(é): Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
  Provozovatel(é): Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

  Typ hospodářského subjektu: Akciová společnost
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: individuální

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Vědeckotechnický park VZLÚ Praha je umístěn v městské části Praha-Letňany v blízkosti stanice metra Letňany a Pražského výstavního areálu Letňany. Zakladatelem, majitelem a provozovatelem je Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Vědeckotechnický park VZLÚ je součástí regionální inovační infrastruktury a jeho rolí je aktivně se podílet na rozvoji znalostní ekonomiky a průmyslu s primárním zaměřením na letecký, kosmický, obranný a bezpečnostní průmysl. Inovační prostředí VTP je také vhodné pro společnosti se zaměřením na dopravní prostředky (automobily a kolejová vozidla), energetiku a nebo stavebnictví. Skladba prostor vědeckotechnického parku umožňuje vyvíjet kancelářské, laboratorní, výrobní i skladové aktivity. Vědeckotechnický park nabízí široké spektrum služeb potřebných pro vznik a provoz inovačních firem, např. právní, ekonomické a technické poradenství, poskytování informací o podpoře v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, poradenství v oblasti práv průmyslového vlastnictví, spolupráce při transferu výsledků výzkumu a vývoje do praxe, vzdělávání v oborech podporovaných Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem, informační technologie, reprografie a další. K dispozici jsou konferenční místnosti s kapacitou až 60 míst, plně vybavené prezentační technikou. Inovační podnikání je podporováno také formou odborných workshopů (např. aerodynamika, kompozity, pevnost a životnost), které jsou zaměřeny na transfer poznatků základního a aplikovaného výzkumu a vývoje. V uplynulém období došlo k řadě úspěšných transferů technologií, např. infuzní technologie pro výrobu kompozitních dílů (vícenásobně), technologie frikčního svařování, algoritmy pro aerodynamické výpočty atd.

  Popis transferu technologií

  VZLUSAT-1 česká nanodružice typu CubeSat
  Aplikace kompozitní technologie do výroby leteckých vrtulí
  Převratná inovace ve skladování energie
  Technologie lepení teflonových těsnění labyrintů sacího potrubí leteckého motoru
  Technologie přípravy a aplikace nátěrových systémů obsahujících MWCNT

  Výchova k inovačnímu podnikání

  Pořádání exkurzí a oponentur projektů.

  Spolupráce s vysokými školami

  České vysoké učení technické v Praze
  Vysoké učení technické v Brně
  Vysoká škola chemicko-technická v Praze

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  NE
  ANO
  obchodní plány
  ANO
  ANO
  technologické poradenství
  ANO
  ANO
  patentové poradenství
  ANO
  ANO
  certifikační poradenství
  ANO
  NE
  finanční poradenství
  NE
  ANO
  účetnictví
  ANO
  NE
  právní poradenství
  NE
  ANO
  marketingové poradenství
  ANO
  NE
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  ANO
  kopírování
  ANO
  ANO
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  NE
  ANO
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  ANO
  NE
  dílny
  ANO
  NE
  laboratoře
  NE
  ANO
  přístup k databankám
  NE
  ANO
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  NE
  ANO
  vlastní kapitál
  NE
  ANO
  kredity
  NE
  ANO
  příspěvky
  NE
  ANO
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  ANO
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  NE
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
   
  elektřina
  ANO
   
  ostatní
  ANO
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  2000-3000
   
  výrobní plochy
  1000-2500
   
  ostatní
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  7
  73
  2
  82
  Počet pracovníků
  71
  168
  16
  255
  Pronajatá plocha m2
  8481
  9908
  901
  19290
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  223683 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  73547 m2
   
  Užitná plocha
  99696 m2
   
  – pronajatá plocha
  19290 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  80406 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  Astra Systems, s.r.o.
  IČO: 25704478
  Vývoj a poskytování software

  Pavel Jelínek
  Tel.: +420-776103600
  E-mail: info@astrasystems.cz
  WWW: http://www.astrasystems.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  9001 – Řídící systémy

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  HE3DA s.r.o.
  IČO: 28949935
  Společnost HE3DA s.r.o. se zabývá aplikovaným výzkumem a vývojem bateriových technologií a jejich uváděním na trh. Společnost vyvinula technologie a proces výroby baterií s 3D prostorovými elektrodami na bázi lithiových nanomateriálů (HE3DA®).

  Jan Procházka
  Tel.: + 420 225 115 306
  E-mail: info@he3da.cz
  WWW: http://www.he3da.cz/

  Technologie:
  0200 – Energetika
  0202 – Energetika, výkonová elektrotechnika
  0204 – Zařízení pro využití solární energie
  0206 – Zařízení pro akumulaci energie
  1104 – Nanotechnologie (ostatní)

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených
  73 – Výzkum a vývoj

   

  NIMDA Co. Ltd. – organizační složka
  IČO: 26718481
  Vývoj a výroba vojenské techniky

  Ing. Josef Havlík
  Tel.: +420-225115419
  Fax: +420-225115424
  E-mail: info@nimda.cz
  WWW: http://www.nimda.cz

  Technologie:
  1404 – Kolejová a silniční dopravní technika
  9000 – Hydraulika a mechanika

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Prusa Research s.r.o.
  IČO: 24213705
  Prusa Research byla založena Josefem Průšou, jedním z hlavních vývojářů open source projektu RepRap. Vyrábí a vyvíjí 3D tiskárny, které patří mezi nejpoužívanější 3D tiskárny na světě.

  Josef Průša
  Tel.: +420-222263718
  E-mail: info@prusa3d.cz
  WWW: http://www.prusa3d.cz

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  9003 – Design
  9007 – Výrobky z plastů
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  SERENUM, a.s.
  IČO: 01438875
  Společnost poskytuje komplexní řešení v oblasti inerciálních systémů a systémů měření a kontroly času a frekvence. Jsou zaměřeni zejména na dodávky pro kosmické a medicínské aplikace. Díky jejich know-how jsou schopni poskytnout zákaznická řešení na klíč i pro další aplikační oblasti. Jejich cílem je poskytovat produkty a služby, které představují technologickou špičku oboru, jsou spolehlivá a vynikají svou kvalitou.

  Ing. Radek Peřestý
  Tel.: +420724359324
  E-mail: peresty@serenum.cz
  WWW: http://serenum.cz/

  Technologie:
  0903 – Vysokofrekvenční elektronika
  0906 – Mikroelektronika (ostatní)
  1005 – Zpracování signálů v mikrosystémech
  1403 – Kosmonautika

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  SPEEL Praha, s.r.o.
  IČO: 49703374
  Výzkum a vývoj avionických systémů

  Ing. Jiří Vidiečan
  Tel.: +420-603256427
  Fax: +420-286923721
  E-mail: info@speel.cz
  WWW: http://www.speel.cz

  Technologie:
  0801 – Měřící a regulační technika
  0900 – Mikroelektronika
  0904 – Zařízení pro ukládání informací (paměti)
  1000 – Mikrosystémy
  1402 – Letecká technika
  1404 – Kolejová a silniční dopravní technika
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených
  62 – Letecká a kosmická doprava
  73 – Výzkum a vývoj

   

  VZLU TECHNOLOGIES, a.s.
  IČO: 29146241
  Hlavním posláním společnosti VZLU Technologies je rozšířit portfolio poskytovaných služeb a zvýšit jejich kvalitu v oboru výroby náročných kompozitních konstrukcí, přesných a komplexních modelů pro měření v aerodynamických tunelech, při přesném NC obrábění a v dalších výrobních aktivitách prováděných jak v rámci leteckého průmyslu, tak i pro potřeby příbuzných oborů z oblasti všeobecného průmyslu. VZLU Technologies kapacitně zajišťuje jak prototypovou, tak i sériovou výrobu.

  Ing. Josef Kašpar
  Tel.: +420724359325
  E-mail: kaspar@vzlutechnologies.cz
  WWW: http://www.vzlutechnologies.cz/cs/

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  0503 – Laserové technologie ostatní
  1200 – Nové materiály
  1217 – Kompozitní materiály
  1402 – Letecká technika

  Odvětví:
  26 – Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
  28 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení
  73 – Výzkum a vývoj

 • Název subjektu:
  LEMCOTEC
  Země:
  Německo
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Návrh technologie pro zvýšení pumpážní zálohy odstředivého kompresoru s vysokým stlačením
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:

  Název subjektu:
  AFLoNext
  Země:
  Německo
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Evropský projekt, který využívá moderních technologií aktivního ovlivnění mezní vrstvy pro letouny nových konfigurací
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:

  Název subjektu:
  INAFLOWT
  Země:
  Izrael
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Projekt INAFLOWT (INnovative Actuation Concepts for Engine/Pylon/Wing Separation FLOw Control) je zaměřen na využití existujících prostředků pro ovlivnění mezní vrstvy (AFC – Active Flow Control) k vytvoření účinnějšího, efektivnějšího a spolehlivějšího prostředku AFC
  Kontaktní web:

  Název subjektu:
  Future Sky Safety
  Země:
  Nizozemsko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Projekt je zaměřen na zvýšení bezpečnosti v oblasti civilní dopravy
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF