Seminář s účastí zahraničního experta v Ústí nad Labem

Seminář s účastí zahraničního experta v rámci projektu SPINNET, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094
se uskutečnil 23. června 2014 od 10.00 hodin v zasedací místnosti č. 2.09 ve 2. patře rektorátu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1. 

Přednášejícím byl Prof. Dr. Ad van Wijk, TU Delft
Název přednášky: Green Village a energetické systémy budoucnosti

Program semináře Ústí_program

Jaroslav Lakomý

Řešitel projektu za zadavatele a administrátor blogu

Mohlo by se vám líbit...