Závěrečný seminář k projektu „Identifikace možnosti vzniku plastikářského klastru“,

Dne 27.2.2006 se ve Zlíně uskutečnil závěrečný seminář k projektu „Identifikace možnosti vzniku plastikářského klastru“, který realizovalo Technologické inovační centrum s.r.o. jako jeden ze svých prvních projektů. Projekt byl kofinancován Zlínským krajem a byl podpořen dotací z Operačního programu Průmysl a podnikání.

Partnerem projektu byla společnost MINTZBERGER, s.r.o. Z provedeného mapování plastikářského průmyslu ve Zlínském kraji vyplynul společný zájem firem o vytvoření klastru jako možnosti pro společná setkávání a pro aktivity, které povedou k realizaci společných projektů. Na semináři vystoupil hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš, který představil některé nástroje podpory podnikání a jeho rozvoje ve Zlínském kraji a zdůraznil budoucí podporu i nově vznikajícímu plastikářskému klastru. Za Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně vystoupila prorektorka pro tvůrčí činnosti doc. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, která nastínila možnosti budoucí spolupráce mezi klastrem, univerzitou a studenty, a to převážně v oblasti výzkumných a vývojových projektů. Informace o společnosti technologické inovační centrum s.r.o. najdete na www.ticzlin.cz.

Po veřejném semináři se konalo uzavřené jednání ustavující valné hromady Plastikářského klastru, kterého se zúčastnili statutární zástupci 18 firem, a na kterém byly podepsány zakladatelské dokumenty. Plastikářský klastr byl založen jako zájmové sdružení právnických osob s vizí: „Zlínský kraj se stane centrem inovativního zpracování plastů v České republice“. Smyslem sdružení je nejen vytvoření komunikační platformy a reprezentativního fóra na podporu a rozvoj plastikářského průmyslu v regionu, ale celá řada dalších významných aktivit, jako např. zajišťování expanze na nové trhy pro své členy, propagace jejich produktů prostřednictvím svých aktivit na zahraničních trzích, vybudování zázemí pro výzkum a vývoj nebo příprava a rozvoj projektů v oblasti lidských zdrojů. Prvním ředitelem sdružení byl zvolen Ing. Jaroslav Toufar. Na valné hromadě byla zvolena dozorčí rada, projednána byla výše členských příspěvků, schválena smlouva o partnerství s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a diskutovány možnosti budoucích zamýšlených projektů. Informace o klastru najdete na www.plastr.cz.

Zakladatelské firmy:
AZ PLAST, s.r.o. – Moravský Žižkov
D PLAST spol. s r. o. – Zlín
DURA-LINE CT, s.r.o. – Tlumačov
EKOTREND Ludky s.r.o. – Ludkovice
FORM s.r.o. – Střelná
Frema, s.r.o. – Zlín
greiner packaging slušovice s.r.o. – Slušovice
Hanhartplast, s.r.o. – Chropyně
INVOS, spol. s r. o. – Svárov
IRISA, výrobní družstvo – Vsetín
KASKO spol. s r. o. – Slavkov
MEGAT – výroba z plastů Zlín spol. s r.o. – Zlín
PLASTIKA a.s. – Kroměříž
PLOMA, a.s. – Hodonín
SPUR a.s. – Zlín
VETA ZLÍN, s.r.o. – Otrokovice
ZÁLESÍ ZL a.s. – Luhačovice
Zlín Precision s.r.o. – Zlín

Mgr. Daniela Sobieská jednatelka Technologického inovačního centra s.r.o., sobieska@ticzlin.cz

Mohlo by se vám líbit...