Kalendář akcí

Kalendář SVTP ČR na rok 2018

A. Valná hromada       

                        XXVIII. jednání   7. 2. 2018

B. Výbor SVTP ČR                                     

                        112. jednání    20. 3. 2018

                        113. jednání      8. 6. 2018

                        114. jednání    18. 9. 2018                            

                        115. jednání    12.12.2018                                    

C. Jednání regionálních skupin SVTP ČR – průběžně

      za přípravu, průběh a hodnocení činnosti zodpovídá předseda, zpravidla člen výboru SVTP ČR nebo jím pověřená osoba; členové výboru podávají pravidelné   informace z regionů na jednání výboru SVTP ČR.

D. Mezinárodní porada ředitelů VTP ČR

                        Brno, 7. – 8. června 2018

E. Komise k akreditaci VTP v ČR

                        55. jednání      20. 3. 2018                            

                        56. jednání        8. 6. 2018

                        57. jednání      18. 9. 2018

                        58. jednání      12.12.2018

F. Projektový tým „Národní síť VTP v ČR“                                

                        58. jednání      20. 3. 2018

                        59. jednání        8. 6. 2018

                        60. jednání      18. 9. 2018

                        61. jednání      12.12.2018

G. Revizní komise SVTP ČR

     zodpovídá P. Habarta, předseda komise

H. Účast SVTP ČR na veletrzích, výstavách, seminářích a konferencích (tiskové konference, doprovodný program, případně výstavní část):
a/ v tuzemsku:

                         * Stavební veletrhy, Brno, 25. – 28. 4. 2018

                         * Veletrh VVI, Brno, 15. – 17. 5. 2018

                         * FOR INDUSTRY, Praha, 15 – 18. 5. 2018

                         * Festival exportu CZ, Praha, 13. – 14. 6. 2018

                        * FOR ARCH, Praha, 18. – 22. 9. 2018

                        *MSV, Brno, 1. – 5. 10. 2018

                         *Smart Business Festival, Praha, 23. – 24. 10. 2018

                        * INOVACE 2018, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, Praha a další místa

                           v ČR, 4. – 7. 12. 2018
 

b/ v zahraničí:

                        * HannoverMesse, Hannover, 23. – 27. 4. 2018

                        * Konference ICSTI, (bude schváleno 20. 9. 2017)

 

I. Projekt SPINNET – udržitelnost do 08/2019, se zapojením vybraných VTP a VŠ v NUTS 2 (celkem 12 partnerů – 6 VŠ, 5 VTP, CzechInvest)

J. Projekt OKO SVTP ČR – doba řešení 10/2015 – 12/2017; závěrečná oponentura v 01/2018

K. Kybernetická revoluce CZ – Lid versus roboti

            * 9 regionálních akcí – termíny stanovit do 10. 10. 2017, schválit 13. 12. 2017

L. Jednání s partnery – průběžně

            * Ministerstvo průmyslu a obchodu

            * Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

            * Ministerstvo pro místní rozvoj

            * Senát Parlamentu ČR

            * Poslanecká sněmovna PČR

            * Asociace krajů ČR

            * Svaz měst a obcí ČR

            * Hospodářská komora ČR        

 

Schválilo 110. jednání výboru SVTP ČR dne 19. 9. 2017

 _______________________________________________________

Kalendář SVTP ČR, z.s. na rok 2017

A. Valná hromada
XXVII. jednání 8. 2. 2017

B. Výbor SVTP ČR, z.s.
108. jednání 21. 3. 2017
109. jednání 9. 6. 2017
110. jednání 19. 9. 2017
111. jednání 13.12.2017

C. Jednání regionálních sekcí SVTP ČR, z.s.průběžně
za přípravu, průběh a hodnocení činnosti regionálních rad v průběhu roku 2017 zodpovídají členové výboru SVTP ČR, z.s., kteří zodpovídají za jednotlivé kraje, a podávají pravidelné informace       z regionů na jednání výboru SVTP ČR, z.s. (součinnost s regionálními týmy k inovačnímu podnikání v krajích)

D. Mezinárodní porada ředitelů VTP ČR
      BIC Plzeň, 8. – 9. června 2017

E. Komise k akreditaci VTP v ČR
51. jednání 21. 3. 2017
52. jednání 9. 6. 2017
53. jednání 19. 9. 2017
54. jednání 13.12.2017

F. Projektový tým „Národní síť VTP v ČR“
54. jednání 21. 3. 2017
55. jednání 9. 6. 2017
56. jednání 19. 9. 2017
57. jednání 13.12.2017

G. Revizní komise SVTP ČR, z.s.
zodpovídá P. Habarta, předseda komise

H. Účast SVTP ČR, z.s. na veletrzích, výstavách, seminářích a konferencích (tiskové konference, doprovodný program, případně výstavní část):
  a/ v tuzemsku:
* Stavební veletrhy, Brno, 25. – 29. 4. 2017
* Jarní průmyslové veletrhy, Praha, 9. – 12. 5. 2017
* Festival exportu CZ, Praha, 14. – 15. 6. 2017
* FOR ARCH, Praha, 19. – 23. 9. 2017
* MSV, Brno, 9. – 13. 10. 2017
* Smart business festival, Praha, 24. – 25. 10. 2017
* INOVACE 2017, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, Praha a další místa v ČR, 5. – 8. 12. 2017

  b/ v zahraničí:
* HannoverMesse, Hannover, 24. – 28. 4. 2017

* Konference ICSTI, (bude schváleno v prosinci 2016)

I. Projekt SPINNET – udržitelnost do 08/2019, se zapojením vybraných VTP a VŠ v NUTS 2 (celkem 12 partnerů – 6 VŠ, 5 VTP, CzechInvest)

J. Projekt OKO SVTP ČR – doba řešení 10/2015 – 12/2017

K. Jednání s partnery – průběžně
* Ministerstvo průmyslu a obchodu
* Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
* Ministerstvo pro místní rozvoj
* Senát Parlamentu ČR
* Poslanecká sněmovna PČR
* Asociace krajů ČR
* Svaz měst a obcí ČR
* Hospodářská komora ČR
* Bankovní asociace ČR

 

Schválilo 106. jednání výboru SVTP ČR, z.s. dne 27. 9. 2016

 

Kalendář SVTP ČR, z.s. na rok 2016

  A. Valná hromada

XXVI. jednání     10. 2. 2016

B. Výbor SVTP ČR, z.s.

 1. jednání 22. 3. 2016
 2. jednání 10. 6. 2016
 3. jednání 27. 9. 2016                            
 4. jednání 13.12.2016 

CJednání regionálních sekcí SVTP ČR, z.s. – průběžně

       za přípravu, průběh a hodnocení činnosti regionálních rad v průběhu roku 2016 zodpovídají členové výboru SVTP ČR, z.s., kteří zodpovídají za jednotlivé kraje, a podávají pravidelné informace z regionů na jednání výboru SVTP ČR, z.s.    (součinnost s regionálními týmy k inovačnímu podnikání v krajích)

D. Mezinárodní porada ředitelů VTP ČR

       Podnikatelský inkubátor Panský Dvůr, Kunovice, 9. – 10. června 2016

E.  Komise k akreditaci VTP v ČR

 1. jednání 22. 3. 2016 
 2. jednání 10. 6. 2016
 3. jednání 27. 9. 2016
 4. jednání 13.12.2016

F. Projektový tým „Národní síť VTP v ČR“

 1. jednání 22. 3. 2016
 2. jednání 10. 6. 2016
 3. jednání 27. 9. 2016
 4. jednání 13.12.2016

G. Revizní komise SVTP ČR, z.s.

        zodpovídá P. Habarta, předseda komise

 H. Účast SVTP ČR, z.s. na veletrzích, výstavách, seminářích a konferencích (tiskové konference, doprovodný program, případně výstavní část):

        a/ v tuzemsku:

* Stavební veletrhy, Brno, 20. – 23. 4. 2016

* FOR INDUSTRY, Praha, 10. – 13.5. 2016

* MSV, Brno, 3. – 7. 10. 2016

* Seminář Inovační potenciál ČR, Praha, 8. 9. 2016

* FOR ARCH, Praha, 20. – 24. 9. 2016

* INOVACE 2016, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, Praha a další místa v ČR, 6. – 9. 12. 2016

         b/ v zahraničí:

*Hannover Messe, Hannover, 25. – 29.4.2016

* Konference ICSTI (prosinec 2016)

 

 I. Projekt SPINNET – udržitelnost do 08/2019, se zapojením vybraných VTP a VŠ v NUTS 2 (celkem 12 partnerů – 6 VŠ, 5 VTP, CzechInvest)

 F. Jednání s partnery – průběžně

            * Ministerstvo průmyslu a obchodu

* Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

* Ministerstvo pro místní rozvoj

* Asociace krajů ČR

* Svaz měst a obcí ČR

* Hospodářská komora ČR

* Bankovní asociace ČR

V Praze dne 22. 9. 2015

Předkládá: P. Švejda

prezident SVTP ČR, z.s.