Kalendář akcí

Kalendář SVTP ČR na rok 2018

A. Valná hromada       

                        XXVIII. jednání   7. 2. 2018

B. Výbor SVTP ČR                                     

                        112. jednání    20. 3. 2018

                        113. jednání      8. 6. 2018

                        114. jednání    18. 9. 2018                            

                        115. jednání    12.12.2018                                    

C. Jednání regionálních skupin SVTP ČR – průběžně

      za přípravu, průběh a hodnocení činnosti zodpovídá předseda, zpravidla člen výboru SVTP ČR nebo jím pověřená osoba; členové výboru podávají pravidelné   informace z regionů na jednání výboru SVTP ČR.

D. Mezinárodní porada ředitelů VTP ČR

                        Brno, 7. – 8. června 2018

E. Komise k akreditaci VTP v ČR

                        55. jednání      20. 3. 2018                            

                        56. jednání        8. 6. 2018

                        57. jednání      18. 9. 2018

                        58. jednání      12.12.2018

F. Projektový tým „Národní síť VTP v ČR“                                

                        58. jednání      20. 3. 2018

                        59. jednání        8. 6. 2018

                        60. jednání      18. 9. 2018

                        61. jednání      12.12.2018

G. Revizní komise SVTP ČR

     zodpovídá P. Habarta, předseda komise

H. Účast SVTP ČR na veletrzích, výstavách, seminářích a konferencích (tiskové konference, doprovodný program, případně výstavní část):
a/ v tuzemsku:

                         * Stavební veletrhy, Brno, 25. – 28. 4. 2018

                         * Veletrh VVI, Brno, 15. – 17. 5. 2018

                         * FOR INDUSTRY, Praha, 15 – 18. 5. 2018

                         * Festival exportu CZ, Praha, 13. – 14. 6. 2018

                        * FOR ARCH, Praha, 18. – 22. 9. 2018

                        *MSV, Brno, 1. – 5. 10. 2018

                         *Smart Business Festival, Praha, 23. – 24. 10. 2018

                        * INOVACE 2018, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, Praha a další místa

                           v ČR, 4. – 7. 12. 2018
 

b/ v zahraničí:

                        * HannoverMesse, Hannover, 23. – 27. 4. 2018

                        * Konference ICSTI, (bude schváleno 20. 9. 2017)

 

I. Projekt SPINNET – udržitelnost do 08/2019, se zapojením vybraných VTP a VŠ v NUTS 2 (celkem 12 partnerů – 6 VŠ, 5 VTP, CzechInvest)

J. Projekt OKO SVTP ČR – doba řešení 10/2015 – 12/2017; závěrečná oponentura v 01/2018

K. Kybernetická revoluce CZ – Lid versus roboti

            * 9 regionálních akcí – termíny stanovit do 10. 10. 2017, schválit 13. 12. 2017

L. Jednání s partnery – průběžně

            * Ministerstvo průmyslu a obchodu

            * Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

            * Ministerstvo pro místní rozvoj

            * Senát Parlamentu ČR

            * Poslanecká sněmovna PČR

            * Asociace krajů ČR

            * Svaz měst a obcí ČR

            * Hospodářská komora ČR        

 

Schválilo 110. jednání výboru SVTP ČR dne 19. 9. 2017

 _______________________________________________________