Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s. Blog

Smart Business Festival CZ

Doba covidová ekonomiku i společnost přibrzdila, staré priority byly nahrazeny novými výzvami, změnily se naše hodnoty i očekávání… Krize se stala katalyzátorem změn, které by jinak v ekonomice a společnosti nenastaly a nebo by trvaly...