Členství v SVTP ČR, z.s.

Členové SVTP ČR, z.s.-PO, FO k 16.03.2021

Jak se stát členem SVTP ČR, z.s. 

1. Členem SVTP ČR, z.s. může být pouze taková osoba či subjekt, která může přispět k rozvoji hlavní činnosti SVTP ČR, z.s., specifikované v článku 3. 2. stanov, stejně jako k rozvoji činností, které jsou zaměřeny na rozvoj činnosti hlavní a jsou příkladem uvedeny v článku 3. 3. stanov. Členství je individuální a kolektivní.

2. Členství v SVTP ČR, z.s. vzniká schválením podané přihlášky výborem SVTP ČR, z.s. a zaplacením členských příspěvků na běžný rok. Členství se každoročně obnovuje zaplacením členských příspěvků.

Formuláře přihlášky jak pro individuální tak i kolektivní členství v SVTP ČR, z.s. najdete zde:

Pro fyzickou osobu:   SVTP ČR_přihláška-FO

Pro právnickou osobu: SVTP ČR_přihláška_PO