Výbor

Odpovědnosti jednotlivých členů výboru  za oblasti činnosti SVTP ČR, z.s.

v členění regionů působnosti / věcné úkoly / mezinárodní spolupráce.

Výbor SVTP ČR, z.s. v roce 2021