Stanovy

 Společnost vědeckoteckotechnických parků ČR, z.s. (SVTP ČR, z.s.) je  zapsána do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 922 .

Úplné znění stanov společnosti čtěte na SVTP – stanovy2015