Partneři

TUZEMŠTÍ PARTNEŘI


Akademie věd České republiky http://www.cas.cz
Americké vědecké informační středisko, o.p.s. http://www.amvis.cz
API – Akademie produktivity a inovací, s.r.o. http://www.e-api.cz
Asociace institucí vzdělávání dospělých http://www.aivd.cz
Asociace pro poradenství v podnikání http://www.asocpor.cz
Centrum pro regionální rozvoj ČR http://www.crr.cz
Centrum pro studium vysokého školství http://www.csvs.cz
CzechInvest http://www.czechinvest.cz
Czech Trade http://www.czechtrade.cz
Česká asociace pro geoinformace http://www.cagi.cz
Česká centra http://www.czechcentres.cz
Česká strojnická společnost http://www.strojnickaspolecnost.cz
České ekologické manažerské centrum http://www.cemc.cz
Českomoravská záruční a rozvojová banka http://www.cmzrb.cz
Český institut pro akreditaci http://www.cai.cz
Český statistický úřad http://www.czso.cz
Český svaz vědeckotechnických společností http://www.csvts.cz
Dům zahraničních služeb MŠMT http://www.dzs.cz/
Fond rizikového kapitálu http://www.frk.cz
Grantová agentura ČR http://www.gacr.cz
Hospodářská komora ČR http://www.komora.cz
Incheba Praha, spol. s r.o. http://www.incheba.cz
Inženýrská akademie ČR http://www.eacr.cz
Jihomoravské inovační centrum http://www.jic.cz
Komora auditorů ČR http://www.kacr.cz
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů http://www.kzps.cz
Mezinárodní obchodní komora (ICCČR) http://www.icc-cr.cz
Microsoft s. r. o. http://www.microsoft.com/cze
Národní asociace pro rozvoj podnikání http://www.narp.cz
Národní technické muzeum http://www.ntm.cz
Národní vzdělávací fond http://www.nvf.cz
Parlament ČR, Poslanecká sněmovna http://www.psp.cz
Parlament ČR, Senát http://www.senat.cz
Rada pro výzkum, vývoj a inovace http://www.veryhair.com
Sdružení pro informační společnost http://www.spis.cz
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje http://www.msunion.cz
Společenstvo organizátorů výstavních a veletržních akcí ČR http://www.czechfairs.cz
Státní fond životního prostředí http://www.sfzp.cz
Svaz měst a obcí ČR http://www.smocr.cz
Svaz obchodu a cestovního ruchu http://www.socr.cz
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR http://www.sps.cz
Svaz průmyslu a dopravy ČR http://www.spcr.cz
Syndikát novinářů ČR http://www.syndikat-novinaru.cz
TRIZ – Tvorba a řešení inovačních zadání http://www.triz.cz
TECHFILM, EMTECH http://emtech.cvut.cz
Technologická agentura ČR http://tacr.cz
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví http://www.unmz.cz
Úřad průmyslového vlastnictví http://www.upv.cz
Veletrhy Brno, a.s. http://www.bvv.cz

ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI
Bilaterální spolupráce


Čína BBIA – Beijing Business Incubation Association
wwww.bjventure.net.cn
Čína CASTIP – China Association of Science and technology Industry Parks
wwww.chinatorch.gov.cn
Francie France Incubations
jean-claude.sabonnadiere@inpq.fr
www.franceincubation.com
Francie France Technopole Enterprises Innovation
info@reseauftei.com
www.reseauftei.com
Itálie Italien Association of Science and Technology Parks
info@apsti.it
www.apsti.it
Itálie SVILUPPO Italia S.p.A. Italian National Developement Agency
info@sviluppotitailia.it
www.sviluppotitailia.it
Itálie Postgraduate School – Bologna
Piero Formica
www.zernike.com
Polsko Polish Business and Innovation Centers Association – Poznaň
Jacek Gulinski
www.sooipp.org.pl
Polsko PBICA Polish Business and Innovation Center Association – Poznaň
Krzystof Zasiadly
www.sooipp.org.pl
Polsko Association for Economic Development of the Paslek Region – Paslek
Barbara Bakowska
www.sooipp.org.pl
Rakousko VTÖ – Verband der Technologiezentren Österreichs
www.inna.at
Ruská Federace Association of Russian Science and Technology Parks
www.tpark.ru
Ruská Federace ITC UNION — Innovation and Technology Center Union of Russia
www.unitc.ru
Ruská Federace National Business Incubation Association of Russia
Elena Soshkina
nsbi.da.ru
SRN Bundesverband Deutscher Innovations-,Technologie- und Grüderzentren e.V.

www.innovationszentren.de

Švýcarsko SwissParks – SwiTT
www.swissparks.ch
Švýcarsko SwiTT
www.switt.ch
Velká Británie UKSPA – United Kingdom Science Park Association
www.ukspa.org.uk

ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI
Multilaterální spolupráce


EBN European Business Network
www.ebn.be
IASP International Association of Science Parks
www.iasp.ws
Spice SPICE organization
www.spice-group.de