Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Smart Innovation Center Ostrava

Poslední aktualizace: 30.05.2019 10:32

28. října 3388/111
702 00 Ostrava
Tel.: +420 721 580 561
E-mail: info@sic-ostrava.cz
WWW: https://www.skelet-ostrava.cz

IČO: 65409574
Ředitel: Ing. Michal Burian, MBA (info@sic-ostrava.cz)

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: NE
  Stav parku: provozovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 1.6. 2019

  Zakladatel(é): Smart Innovation Center s.r.o.
  Majitel(é): Smart Innovation Center s.r.o.
  Provozovatel(é): Smart Innovation Center s.r.o.

  Typ hospodářského subjektu:
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: Provozování podnikatelské činnosti spočívající zejména v činnostech souvisejících s výzkumem, vývoje

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Budova SKELET Ostrava, kterou provozuje společnost Smart Innovation Center s.r.o., je rozdělena na objekt A a objekt B. Objekt A je sedmipodlažní budova, která funguje v režimu vědeckotechnického parku a podnikatelského inkubátoru s orientací na SMART REGIONs. Objekt B slouží jako polyfunkční objekt.

  Inovační infrastruktura

  Na střeše objektu A se nacházejí fotovoltaické panely, které vykrývají část spotřeby elektrické energie. Teplo zajišťují hlubinné geotermální vrty o celkové délce více než 2 km, které jsou osazené tepelnými čerpadly. Vnitřní klima se řídí nejen teplotou, ale i vlhkostí. Moderní klimatizační systém umožňuje vzduch přivlhčovat i odvlhčovat. Provětrávaná fasáda z moderních materiálů nese okna s izolačními trojskly. SMART mobilita – k dispozici je 14 nabíjecích míst pro elektromobily, také zázemí pro kola nebo elektrokola. SMART ventilační systém přináší úsporu energie – rekuperace a automatická detekce manuálního režimu větrání okny s autonomním systémem vypnutí ventilace. Osvětlení v budově je vybaveno snímači určenými k detekci intenzity přirozeného osvitu, samozřejmostí jsou pohybová čidla.

  Spolupráce s vysokými školami

  Spolupracujeme s Vysokou školou báňskou a s Ostravskou univerzitou v Ostravě.

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  ANO
  NE
  obchodní plány
  NE
  ANO
  technologické poradenství
  NE
  ANO
  patentové poradenství
  NE
  ANO
  certifikační poradenství
  NE
  ANO
  finanční poradenství
  NE
  ANO
  účetnictví
  NE
  ANO
  právní poradenství
  ANO
  NE
  marketingové poradenství
  NE
  ANO
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  NE
  ANO
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  NE
  NE
  telefon, fax
  NE
  NE
  kopírování
  NE
  NE
  zpracování textů
  NE
  ANO
  recepce
  NE
  ANO
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  NE
  NE
  počítač pro technické použití
  NE
  NE
  dílny
  NE
  NE
  laboratoře
  NE
  NE
  přístup k databankám
  NE
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  NE
  NE
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  NE
  příspěvky
  NE
  NE
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  ANO
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  NE
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
  100
   
  elektřina
  ANO
  300
   
  ostatní
  ANO
  50
   
  celkem
   
  450
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  2700
   
  výrobní plochy
   
  ostatní
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  4
  1
  5
  Počet pracovníků
  Pronajatá plocha m2
  1039
  38
  1077
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
   
  Zastavěná pl. parku
   
  Užitná plocha
  11386 m2
   
  – pronajatá plocha
  1077 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  10309 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  G.C.W. Europe SE
  IČO: 063 10 532
  Technologický inkubátor se zaměřením na blockchain a další ambiciózní projekty. Společnost poskytuje prostor a zkušenosti projektům, které staví na blockchainu a mají reálný podnikatelský záměr. Soustředí se zejména na oblasti blockchain tender platform (bezpečné, neovlivnitelné a transparentní soutěžení), real estate platform (zjednodušení a zlevnění nákladovosti při obchodování s nemovitostmi) a differential diagnostics APP (smart health – takový kapesní lékař, který dokáže po zadání příznaků a výsledků testů specifikovat onemocnění či stav pacienta.

  Miroslav Čarnecký
  E-mail: miroslav.carnecky@crypto-garage.com
  WWW: https://www.crypto-garage.com

  Technologie:
  0418 – Virtuální postupy
  0700 – Medicina a zdravotnictví
  0904 – Zařízení pro ukládání informací (paměti)
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Koordinátor ODIS s.r.o.
  IČO: 646 13 895
  Koordinátor ODIS s.r.o. spravuje Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS, eviduje a rozděluje tržby mezi dopravce, koordinuje výkony, jízdní řády, připravuje podklady pro zajištění dopravní obslužnosti.

  Tel.: +420 597 608 508
  E-mail: info@kodis.cz
  WWW: https://www.kodis.cz/

  Technologie:
  0604 – Organizace a řízení
  1400 – Dopravní a logistické systémy a pohony

  Odvětví:
  60 – Pozemní doprava, potrubní přeprava

   

  SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.
  IČO: 056 698 71
  Právní kancelář, která nabízí řešení šitá na míru v oblastech ochrany osobních údajů, občanského práva, korporátního práva a M&A, duševního vlastnictví, pohledávek, softwarového práva, sporné agendy a farmaceutického práva.

  Tel.: +420 733 555 958
  E-mail: office@sedlakovalegal.com
  WWW: https://www.sedlakovalegal.com/

  Technologie:

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  UNODOR Ltd.
  IČO: 042 33 671
  UNODOR Ltd. je kreativní digitální agentura s vášní pro vývoj webových stránek, aplikací a informačních systémů. Pomáhají svým zákazníkům učinit jejich webové stránky atraktivní, optimalizovat je pro vyhledávače a poskytnout jim uživatelsky přívětivé aplikace.

  E-mail: info@unodor.cz
  WWW: https://unodor.cz

  Technologie:
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  0418 – Virtuální postupy
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  XT-Card a.s.
  IČO: 274 08 256
  Společnost se zaměřuje na využití bezkontaktních čipových karet pro platební a dopravní aplikace. Specializuje se na multifunkční karty, které umožňují provozovat více aplikací na jedné kartě.

  Tel.: +420 221 015 231
  E-mail: info@xt-card.com
  WWW: http://www.xt-card.cz/

  Technologie:
  1400 – Dopravní a logistické systémy a pohony
  1401 – Koncepce integrované dopravy
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

 • Název subjektu:
  Slovenská obchodná a priemyselná komora Žilinská regionálna komora
  Země:
  Slovensko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Sdílení zkušeností, nabídek spolupráce, výměna publikací a informačních materiálů, pomoc při navazování kontaktů mezi firmami, školami a institucemi ČR a SR, sdílení informací o propagačních činnostech či výstavách.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF