Regionální workshop projektu CERADA

Regionální workshop mezinárodního projektu CERADA (Central European Research and Development Area) proběhl 13. ledna 2011 v Luhačovicích, a to za hojného počtu firem, převážně z plastikářského průmyslu. Cílem tohoto setkání bylo nalézt aktivity, které by byly součástí akčního plánu projektu a které by v budoucnu mohly být realizovány společně s dalšími projektovými partnery z Moravskoslezského  kraje (ČR), Žilinského samosprávného kraje (SK) a Slezského vojvodství (PL). Obdobné workshopy probíhají i v ostatních regionech zapojených do projektu a získané náměty se po vyhodnocení stanou obsahem akčního plánu, jehož dokončení se předpokládá do poloviny dubna 2011.

Projekt CERADA se zaměřuje na vytváření mezinárodního partnerství institucí působících v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, na mapování regionálních výzkumných kapacit pro potřeby firem především z oblasti automobilového a leteckého průmyslu a na vzdělávání odborníků z vědecko-výzkumných institucí a podniků. Ve Zlínském kraji je projekt realizován Technologickým inovačním centrem, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Plastikářským klastrem.

 

Jedním z cílů projektu je usnadnit spolupráci firem a vysokých škol při realizaci konkrétních výzkumných a vývojových aktivit a to, mimo jiné, prostřednictvím vytvořeného katalogu profilů vědeckých pracovišť vysokých škol a dalších vědecko-výzkumných institucí v regionech, které obsahují všechny důležité informace o nabídce výzkumných pracovišť pro podnikatelskou sféru, především informace o jejich zaměření, laboratorním a dalším vybavení, o úspěšně realizovaných výzkumných projektech a také reference z oblasti spolupráce s podnikatelskou sférou a se zahraničními partnery. Profily jednotlivých výzkumných pracovišť jsou k dispozici na internetových stránkách projektu www.cerada.org, kde dochází také k jejich pravidelné aktualizaci a kde je možné přidávat také další profily relevantních firem a institucí.

Mohlo by se vám líbit...