„NÁPAD MĚ NAPAD“

Hradec Králové – TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové (dále jen TC HK) vyhlásilo regionální soutěž o nejlepší podnikatelský záměr s názvem „Nápad mě napad.“

Soutěž o nejlepší podnikatelský záměr (Nápad mě napad), byla vyhlášena 14. 5. 2012. Tímto způsobem TC HK podporuje vysokoškolské studenty a začínající podnikatele. Jedná se o vzdělávací aktivitu, pro rozvíjení a podporu inovačního potenciálu vysokoškolských studentů s cílem jejich vyšší uplatnitelnosti v aplikační sféře.

Více informací najdete zde  NÁPAD MĚ NAPAD

Mohlo by se vám líbit...