12. průběžná etapa akreditace VTP v ČR

V souladu se schváleným postupem uskuteční Společnost vědeckotechnických parků ČR 12. průběžnou etapu akreditace VTP v ČR dle stavu k 31.12.2013 s platností od 1.1.2014 do 31.12.2015. Základním souborem dat k akreditaci VTP budou informace o VTP, umístěné v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR na www.svtp.cz dle stavu k 31.12.2013. Proto Vás žádám, abyste provedli aktualizaci dat o svém VTP k tomuto datu. Případné dotazy k aktualizaci zasílejte ing. Jaroslavu Lakomému, viceprezidentovi SVTP ČR ( lakomy@svtp.cz ).

Dále uvádíme kritéria pro akreditaci VTP v ČR s hlavními cíli, schválená akreditační komisí SVTP ČR dne 10. 12. 2013:

* vyřešené otázky majitel – zakladatel – provozovatel

* inkubátor malých a středních inovačních firem (minimální užitná plocha  3000 m2)

* transfer technologií (příklady minimálně 2 úspěšných transferových projektů)

* výchova k inovačnímu podnikání (formy účasti v rámci jednotlivých typů přípravy odborníků)

* kvalitní technické a poradenské služby (výčet poskytovaných služeb s jejich hodnocením)

* aktivní součást inovační infrastruktury (role VTP v rámci regionální inovační infrastruktury)

* součinnost s VŠ, práce se studenty (stáže ve VTP a v inovačních firmách v nich umístěných)

* VTP je členem SVTP ČR s uvedením této informace na webu VTP s linkem na SVTP ČR

Pokud chcete, aby Akreditační komise SVTP ČR projednala akreditaci Vašeho VTP, zašlete mi na moji mailovou adresu svejda@svtp.cz sdělení, že jste umístili aktualizované údaje o Vašem VTP k 31.12.2013 na www.svtp.cz a žádáte o provedení akreditace. Sdělení zašlete do 13. 1. 2014, uveďte kontaktní osobu pro projednávaní akreditace.

Akreditovaným VTP předáme osvědčení o akreditaci na Valné hromadě SVTP ČR dne 12. 2. 2014.

Členy výboru SVTP ČR žádám, aby ve své regionální působnosti zajistili metodickou a koordinační činnost v rámci 12. etapy akreditace VTP v ČR.

Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng.

prezident

předseda Akreditační komise

————————————–

Společnost vědeckotechnických parků ČR

Novotného lávka 5

116 68 Praha 1

————————————–

tel. +420 221 082 275, 723 633 070

e-mail: svejda@svtp.cz

www.svtp.cz

Mohlo by se vám líbit...