25. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR

Z á p i s z 25. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR, konaného dne 21. 6. 2011 v místnosti č. 336, Novotného lávka 5, Praha l

Přítomni: P. Švejda, V. Hřiba, J. Lakomý

Omluven: P. Janák

Přizvána: I. Němečková

Program jednání

  1. Kontrola plnění závěrů 24. jednání komise 15. 3. 2011
  2. Akreditace VTP v ČR dle žádostí o provedení akreditace v rámci 10. etapy
  3. Příprava průběžné 11. etapy dle stavu k 31. 12. 2011 s platností od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013
  4. Různé

Jednání řídil předseda komise P. Švejda

Celý zápis z jednání zde  Komise pro akreditaci 210611

Mohlo by se vám líbit...