31. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR

Z á p i s z 31. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR, konaného dne 11. 12. 2012 v místnosti č. 336, Novotného lávka 5, Praha l

—————————————————————————————————————

Přítomni: P. Švejda, P. Janák, Omluveni: V. Hřiba, J. Lakomý, Přizvána: I. Němečková

Program jednání

1. Kontrola plnění závěrů 30. jednání AK 18. 9. 2012

2. Žádosti VTP o akreditaci VTP v ČR v rámci 11. etapy

3. Různé

Jednání řídil předseda komise P. Švejda   Komise pro akreditaci 111212

Mohlo by se vám líbit...