Česká biotechnologická platforma na JU v Českých Budějovicích

Česká biotechnologická platforma (CEBIO)

je zapsaným spolkem, který sdružuje subjekty spojené svým zájmem o rozvoj biotechnologií, jejich uplatnění na trhu, přípravu lidských zdrojů a výzkum a vývoj v oboru.

CEBIO chce být širokým rámcem pro odbornou diskusi, sdružovat odborníky, vytvářet a podporovat sítě, kontakty a partnerství vedoucí k výzkumným, inovačním a rozvojovým projektům, k zavádění nových technologií, produktů a postupů do výroby a na trh. Vychází z potřeb lepšího využití potenciálu jihočeských pracovišť AV ČR a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a to jak na úrovni vznikajícího know-how, tak lidských zdrojů (studentů, výzkumných pracovníků).

Prezentace CEBIO na konferenci Inovace v regionu, České Budějovice Inovace v regionu-01

Prezentační Poster CEBIO CEBIO_souhrn pro RI

Jaroslav Lakomý

Řešitel projektu za zadavatele a administrátor blogu

Mohlo by se vám líbit...