Hodnocení výkonnosti VTP – IASP

Hodnocení výkonnosti VTP má zásadní význam jak pro současnost tak i budoucnost aktivit a podpory VTP. Pro podporu v pokračování přidělování prostředků na zakládání, činnost a rozvoj VTP je zapotřebí získat silné argumenty.

Na nadcházející konferenci IASP v červnu 2011 Justyna Dubrowská (UK-Polsko) představí svůj dokument na toto klíčové téma. V tomto materiálu – vysoce hodnoceném hodnoiteli, shrnuje závěry Evropského semináře IASP z Manchesteru, konaného před několika měsíci.  Navrhuje matici klíčových výkonostních ukazatelů vybraných pro měření výkonnosti VTP.

IASP připravuje na základě této práce zavedení metodiky hodnocení výkonnosti VTP. Na tomto místě znovu připomínáme konferenci IASP 2011 v Kodani na kterou jsme vás zvali v minulém příspěvku. Další podrobnosti najdete na www.iasp2011cph.com (pozn. editora)

Luis Sanz

generální ředitel

Jaroslav Lakomý

Řešitel projektu za zadavatele a administrátor blogu

Mohlo by se vám líbit...