Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

SVÚM Čelákovice (VTP.)

Poslední aktualizace: 24.10.2021 12:49

Tovární 2053
25088 Čelákovice
Tel.: +420 326 509 014
E-mail: hain@svum.cz
WWW: http://www.svum.cz

Odkaz na mapu: zde

IČO: 25797000
Ředitel: Mgr. Ivo Hain (hain@svum.cz)

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: akreditovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 1.1. 2014

  Zakladatel(é): SVÚM a.s.
  Majitel(é): SVÚM a.s.
  Provozovatel(é): SVÚM a.s.

  Typ hospodářského subjektu: Výzkumný ústav
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: Požadujeme kvalitní podnikatelský záměr, inovace produktu nebo služeb.

 • Charakteristika parku

  Úvod

  V Čelákovicích je od roku 2014 v provozu Vědeckotechnický park SVÚM a.s. V rámci VTP zde našly své nové zázemí 4 firmy. Vzniklo 10 nových pracovních míst především pro malé podniky.
  Provozující firma SVÚM a.s. je výzkumnou organizací v oblasti základního a aplikovaného výzkumu a vývoje kovových materiálů (železných i neželezných kovů), plastů a kompozitů. Podílí se na řešení výzkumných projektů v tuzemsku i zahraničí v rámci výzev Ministerstev ČR, Technologické agentury ČR a mezinárodních projektů v rámci Evropské unie (COST, EUREKA, Rámcové programy apod.) a je jednou z nejvýznamnějších výzkumných organizací aplikovaného materiálového výzkumu a zkušebních institucí v České republice

  Popis transferu technologií

  SVÚM a.s. zabývá následujícími činnostmi v oblasti kovů, plastů, kompozitů:
  a. Výzkum a vývoj – aplikovaným výzkumem v oblasti vývoje nových slitin, technologiemi výroby a zpracováním materiálu a hutních výrobků z kovů a jejich slitin; poradenství, expertizy, supervize, soudní znalectví predikce životnosti strojních částí a nástrojů, analýzy poškození investičních celků, konstrukčních dílů a nástrojů

  b. Zkoušení materiálů – v akreditovaných laboratořích podle ČSN EN ISO 17025 od ČIA, je členem Sdružení českých zkušeben a laboratoří, vlastní certifikát od GE Transportation Aviation), provádí zkoušky mechanických vlastností, (statické, rázové a únavové), metalografické rozbory, chemické analýzy, korozní zkoušky, zkoušky za vysokých teplot (creep);

  c. Svařování – SVÚM má dlouholetou tradici v oblasti zkoušení a certifikace svářečského personálu a expertizních služeb. Je členem České svářečské společnosti – ANB, provádí zkoušení personálu v oboru svařování a pájení, spolupracuje se svářečskými školami při výuce, zpracovává technologické postupy WPS, WPAR, WPQR, pWPS, zajišťuje inspekce ocelových konstrukcí, smluvní svářečský dozor a supervize.

  d. Speciální technologie a výroba

  Protikorozní povlaky – Povlaky z PTFE (Teflonu) a z modifikovaných PTFE (Teflonových) směsí Xylan, Xylar, Xylac a Teflon S pro antiadhezivní, kluzné a elektroizolační účely do rozměrů součástí 1 x 0,8 x 0,8 m.
  Korozivzdorné povlaky z fluoroplastů Halar (ECTFE) a dalších do rozměrů součástí 1 x 0,8 x 0,8 m pro chemii, farmacii a biotechnologie.

  Povlaky spojovacího materiálu a kovových dílů fluoroplasty typu Xylan, DELTA-MKS® , Delta-Tone 9000 a Delta-Seal technologií Dip-Spin Coating, za účelem protikorozní a kluzné úpravy.

  Výrobky z PTFE, teflonu – z plněného PTFE (polytetrafluoretylen) vyztužené kovovou tkaninou. Vyrábí se ve SVÚM a.s. dle vlastního know-how a původního čs. vynálezu. Jedná se o kompozitovou folii pro ložiskové folie a ložiskových pouzder pro automobilový průmysl.

  V současné době více než 70% světových automobilových výrobců užívá ložisková pouzdra METALOPLAST® na závěsy dveří a kapot.
  METALOPLAST® je univerzální ložiskový materiál s nízkým součinitelem tření, vysokou odolností vůči opotřebení, vysokou únosností a nízkými nároky na údržbu, jednoduchou ruční a strojní zpracovatelností a dalšími přednostmi:
  • vysoká únosnost až do 250 MPa
  • teplotní použitelnost až do 260°C
  • samomaznost při chodu za sucha
  • nízká tepelná roztažnost
  • dobrá tepelná vodivost
  • nenasákavost
  • vysoká korozní odolnost vůči palivům, oleji a agresivním látkám, nízké pořizovací a provozní náklady a jednoduchá a lehká konstrukční řešení.

  Vysokovýkonné permanentní magnety – vyrábí SVÚM a.s. – s využitím pro separace částic, úchytky, speciální magnety, čistící magnety pro ropovody.
  Magnetické separátory se používají k oddělení železných částí jako jsou šroubky, matičky železné piliny od kapalin nebo sypkého materiálu, které se používají například v plastikářském průmyslu, těžařském průmyslu, dřevařském průmyslu nebo ve firmách zabývající se recyklací odpadu

  Výchova k inovačnímu podnikání

  V současné době společnost SVÚM a.s. realizuje 2 projekty za účelem zvyšování odbornosti pracovníků:
  a) Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Číslo výzvy: 02_16_014 Název výzvy: Budování expertních kapacit MŠMT, název projektu: „Rozvoj transferu technologií v SVÚM a.s.“
  b) Operační program Zaměstnanost , číslo výzvy: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005390, název: „Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti SVÚM a.s.“.

  Poradenské služby

   poradenství v oblasti průmyslového vlastnictví.;
   poradenství v oblasti Certifikačního a inspekčního střediska svařování – svářecí škola.
   Výběr partnera v oblasti VaV
   Technicko-poradenská činnost v oblasti materiálů, pevnosti, únavy, struktury a technologie zpracování, konzultace a supervize výstavby investičních celků a supervize dodávek materiálů.
   Zkoušky tribologických vlastností (abraze, adheze) materiálů, technologii tepelného zpracování konstrukčních a nástrojových ocelí.
   Komplexní poradenská a expertizní činnost v oblasti korozního inženýrství pro chemický průmysl, potravinářský průmysl, energetiku a strojírenství, řešení korozních poškození a provozních havárií.
   Realizace testování, akreditačních zkoušek a zakázkového výzkumu a vývoje

  Inovační infrastruktura

  VTP vyhledává vhodné dotační programy pro své klienty.
  SVÚM a.s. pomáhá připravit a spolupracuje na řešení výzkumných projektů
  VTP spolupracuje s Hospodářskou komorou České republiky.
  Zástupce VTP je členem výboru SVTP ČR.

  Spolupráce s vysokými školami

  Ve společnosti proběhla v minulých letech generační obnova, přesto se daří zajišťovat pracovní symbiózu starších vědců s nastupujícími novými zaměstnanci- studenty z VŠ. V průběhu každého roku vyhledává vedení společnosti pracovníky různých profesí na základě poptávky vedoucích oddělení. Společnost tedy cíleně přijímá nové pracovníky na specifická místa, která jsou profesně neobsazená nebo kde je potřeba zajistit kontinuitu vědeckých činnosti. Průběžné doplňování lidských zdrojů patří mezi nejdůležitější úkoly managementu. Jde o kontinuální proces, který reaguje na vnější i vnitřní faktory výroby a potřeby společnosti.

  Společnost spolupracuje s mnoha technickými VŠ v ČR na bázi spolupráce na výzkumných projektech. V rámci těchto projektů jsou do vědeckých týmů zapojeni i studenti 4. a 5. ročníků, kteří tak mají možnost získat zkušenosti v praxi. Absolventi vysokých škol tvoří v současné době většinu nových mladých zaměstnanců výzkumné organizace SVÚM a.s. Dlouholetá spolupráce s vysokými školami se odráží jak při společném řešení projektů výzkumu a vývoje, tak i v dalším vzdělávání pracovníků SVÚM a.s., v rámci probíhajících vzájemných workshopů.

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  ANO
  NE
  obchodní plány
  ANO
  NE
  technologické poradenství
  ANO
  NE
  patentové poradenství
  ANO
  ANO
  certifikační poradenství
  NE
  ANO
  finanční poradenství
  ANO
  NE
  účetnictví
  ANO
  NE
  právní poradenství
  NE
  ANO
  marketingové poradenství
  ANO
  NE
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  ANO
  NE
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  NE
  ANO
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  ANO
  NE
  dílny
  ANO
  NE
  laboratoře
  ANO
  NE
  přístup k databankám
  ANO
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  ANO
  NE
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  NE
  příspěvky
  NE
  NE
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  NE
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  NE
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
   
  elektřina
  ANO
   
  ostatní
  ANO
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  800
   
  výrobní plochy
  1200
   
  ostatní
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  2
  2
  4
  Počet pracovníků
  58
  4
  62
  Pronajatá plocha m2
  5500
  80
  5580
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  17800 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  6930 m2
   
  Užitná plocha
  6930 m2
   
  – pronajatá plocha
  5580 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  1350 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  NACE Global s.r.o.
  IČO: 28468015
  NACE Global s.r.o., je výrobcem a dodavatelem polotovarů z plastů a polymerních kompozitů od roku 2014, předmět činnosti: Výroba ochranných nástřiků z plněných a neplněných fluoropolymerů, neelektroliticky nanášených mikrolamelových povlaků zinku a různých povlaků z modifikovaných fluoropolymerů. Společnost vlastní certifikát ISO 9001:2008

  Mgr. Ivo Hain
  Tel.: +420602240672
  E-mail: hain@seznam.cz
  WWW: http://www.svum.cz

  Technologie:
  1213 – Povrchy a povlaky

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  SVÚM a.s.
  IČO: 25797000
  SVÚM je výzkumná organizace v oblasti základního a aplikovaného výzkumu a vývoje kovů (železných a neželezných kovů), plastů a kompozitů a jejich testování vlastností v akreditovaných laboratořích. V rámci svých aktivit se také podílí na výzkumných projektech v České republice iv zahraničí. Společnost sídlí v novém vědeckotechnologickém parku v Celakovicích nedaleko Prahy

  Ing. Jiří Krejčík CSc.
  Tel.: +420326509035
  E-mail: krejcik@svum.cz
  WWW: http://www.svum.cz

  Technologie:
  0801 – Měřící a regulační technika
  0903 – Vysokofrekvenční elektronika
  1100 – Nanotechnologie
  1208 – Polymery pro zvlášť náročné účely
  1213 – Povrchy a povlaky
  1217 – Kompozitní materiály
  9007 – Výrobky z plastů
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  25 – Výroba pryžových a plastových výrobků
  73 – Výzkum a vývoj

 • Název subjektu:
  METEXCOM
  Země:
  Německo
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Společnost dlouhodobě spolupracuje s Technische Universität Chemnitz v Německu v rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji podílel na řešení projektu MeTexCom I.- Vývoj hybridních struktur na bázi kov-textilní kompozit. Projekt byl řešen v rámci 13. výzvy programu mezinárodního kolektivního výzkumu CORNET. Projekt byl oceněn vládním zmocněncem Spolkové republiky Německo za úspěšnou přeshraniční spolupráci ve výzkumu a vývoji mezi Německem, Polskem a Českou republikou. Slavnostní předání cen se konalo v Chemnitz v rámci konference o „Přeshraniční spolupráci“ dne 27. března 2014.
  V současné době řešíme společně s STFI Chemnitz a TU Dresden další projekt pod názvem METEXcom II. – „Development of metal-textile composites with improved adhesion behavior by structuring of metal surfaces with an anodic TIG arc process or a CW laser proces“ a připravujeme společný projekt pod názvem Nanohyb – „Hybrid Textile Structures based on Nanofibres with Barrier Effects against Bacteria and Viruses“, kde se zapojí do řešení i další významný německý institut Forschungskuratorium Textil e.V. a Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:

  Název subjektu:
  Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg GmbH Friedrich-Franz-Straße 19 D-14770 Brandenburg an der Havel
  Země:
  Německo
  Druh spolupráce:
  jiná
  Popis spolupráce: Společný klastr
  Kontaktní web:

  Název subjektu:
  HIPERMAT
  Země:
  Španělsko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: program HORIZON 2020 – Projekt HIPERMAT se komplexně zaměřuje na VaV nových materiálů a výrobních procesů, které se zaměřují na železářský sektor (lisování za tepla a slévárenství), neželezný sektor (slitiny s vysokou entropií a nové keramické povlaky) spolu se
  strojírenským sektorem (výrobci pecí). Případ hodnotového řetězce vybraný v HIPERMAT
  začíná tavením surovin v odvětví odlévání za účelem výroby komponentů za tepla
  lisovacích pecích. Tyto pece se zase používají ve výrobním procesu k výrobě materiálů
  nové generace s nízkou hmotností. Tyto komponenty se většinou používají v odvětví dopravy a přímo přispívají k uhlíkové neutralitě do roku 2050.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF