Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | zpět na výsledky vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

SVÚM a.s. (Vědeckotechnický park), Čelákovice

Poslední aktualizace: 28.12.2023 11:25

Tovární 2053
25088 Čelákovice
Tel.: +420 326 509 014
E-mail: hain@svum.cz
WWW: http://www.svum.cz

Odkaz na mapu: zde

IČO: 25797000
Ředitel: Mgr. Ivo Hain (hain@svum.cz)

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: akreditovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 1.1. 2014

  Zakladatel(é): SVÚM a.s.
  Majitel(é): SVÚM a.s.
  Provozovatel(é): SVÚM a.s.

  Typ hospodářského subjektu: Výzkumný ústav
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: Požadujeme kvalitní podnikatelský záměr, inovace produktu nebo služeb.

 • Charakteristika parku

  Úvod

  V Čelákovicích je od roku 2014 v provozu Vědeckotechnický park SVÚM a.s. V rámci VTP zde našly své nové zázemí 4 firmy. Vzniklo 10 nových pracovních míst především pro malé podniky.
  Provozující firma SVÚM a.s. je výzkumnou organizací v oblasti základního a aplikovaného výzkumu a vývoje kovových materiálů (železných i neželezných kovů), plastů a kompozitů. Podílí se na řešení výzkumných projektů v tuzemsku i zahraničí v rámci výzev Ministerstev ČR, Technologické agentury ČR a mezinárodních projektů v rámci Evropské unie (COST, EUREKA, Rámcové programy apod.) a je jednou z nejvýznamnějších výzkumných organizací aplikovaného materiálového výzkumu a zkušebních institucí v České republice

  Popis transferu technologií

  SVÚM a.s. zabývá následujícími činnostmi v oblasti kovů, plastů, kompozitů:
  a. Výzkum a vývoj – aplikovaným výzkumem v oblasti vývoje nových slitin, technologiemi výroby a zpracováním materiálu a hutních výrobků z kovů a jejich slitin; poradenství, expertizy, supervize, soudní znalectví predikce životnosti strojních částí a nástrojů, analýzy poškození investičních celků, konstrukčních dílů a nástrojů

  b. Zkoušení materiálů – v akreditovaných laboratořích podle ČSN EN ISO 17025 od ČIA, je členem Sdružení českých zkušeben a laboratoří, vlastní certifikát od GE Transportation Aviation), provádí zkoušky mechanických vlastností, (statické, rázové a únavové), metalografické rozbory, chemické analýzy, korozní zkoušky, zkoušky za vysokých teplot (creep);

  c. Svařování – SVÚM má dlouholetou tradici v oblasti zkoušení a certifikace svářečského personálu a expertizních služeb. Je členem České svářečské společnosti – ANB, provádí zkoušení personálu v oboru svařování a pájení, spolupracuje se svářečskými školami při výuce, zpracovává technologické postupy WPS, WPAR, WPQR, pWPS, zajišťuje inspekce ocelových konstrukcí, smluvní svářečský dozor a supervize.

  d. Speciální technologie a výroba

  Protikorozní povlaky – Povlaky z PTFE (Teflonu) a z modifikovaných PTFE (Teflonových) směsí Xylan, Xylar, Xylac a Teflon S pro antiadhezivní, kluzné a elektroizolační účely do rozměrů součástí 1 x 0,8 x 0,8 m.
  Korozivzdorné povlaky z fluoroplastů Halar (ECTFE) a dalších do rozměrů součástí 1 x 0,8 x 0,8 m pro chemii, farmacii a biotechnologie.

  Povlaky spojovacího materiálu a kovových dílů fluoroplasty typu Xylan, DELTA-MKS® , Delta-Tone 9000 a Delta-Seal technologií Dip-Spin Coating, za účelem protikorozní a kluzné úpravy.

  Výrobky z PTFE, teflonu – z plněného PTFE (polytetrafluoretylen) vyztužené kovovou tkaninou. Vyrábí se ve SVÚM a.s. dle vlastního know-how a původního čs. vynálezu. Jedná se o kompozitovou folii pro ložiskové folie a ložiskových pouzder pro automobilový průmysl.

  V současné době více než 70% světových automobilových výrobců užívá ložisková pouzdra METALOPLAST® na závěsy dveří a kapot.
  METALOPLAST® je univerzální ložiskový materiál s nízkým součinitelem tření, vysokou odolností vůči opotřebení, vysokou únosností a nízkými nároky na údržbu, jednoduchou ruční a strojní zpracovatelností a dalšími přednostmi:
  • vysoká únosnost až do 250 MPa
  • teplotní použitelnost až do 260°C
  • samomaznost při chodu za sucha
  • nízká tepelná roztažnost
  • dobrá tepelná vodivost
  • nenasákavost
  • vysoká korozní odolnost vůči palivům, oleji a agresivním látkám, nízké pořizovací a provozní náklady a jednoduchá a lehká konstrukční řešení.

  Vysokovýkonné permanentní magnety – vyrábí SVÚM a.s. – s využitím pro separace částic, úchytky, speciální magnety, čistící magnety pro ropovody.
  Magnetické separátory se používají k oddělení železných částí jako jsou šroubky, matičky železné piliny od kapalin nebo sypkého materiálu, které se používají například v plastikářském průmyslu, těžařském průmyslu, dřevařském průmyslu nebo ve firmách zabývající se recyklací odpadu

  Výchova k inovačnímu podnikání

  V současné době společnost SVÚM a.s. realizuje 2 projekty za účelem zvyšování odbornosti pracovníků:
  a) Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Číslo výzvy: 02_16_014 Název výzvy: Budování expertních kapacit MŠMT, název projektu: „Rozvoj transferu technologií v SVÚM a.s.
  b) Operační program Zaměstnanost , číslo výzvy: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005390, název: „Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti SVÚM a.s.“.

  Poradenské služby

   poradenství v oblasti průmyslového vlastnictví.;
   poradenství v oblasti Certifikačního a inspekčního střediska svařování – svářecí škola.
   Výběr partnera v oblasti VaV
   Technicko-poradenská činnost v oblasti materiálů, pevnosti, únavy, struktury a technologie zpracování, konzultace a supervize výstavby investičních celků a supervize dodávek materiálů.
   Zkoušky tribologických vlastností (abraze, adheze) materiálů, technologii tepelného zpracování konstrukčních a nástrojových ocelí.
   Komplexní poradenská a expertizní činnost v oblasti korozního inženýrství pro chemický průmysl, potravinářský průmysl, energetiku a strojírenství, řešení korozních poškození a provozních havárií.
   Realizace testování, akreditačních zkoušek a zakázkového výzkumu a vývoje

  Inovační infrastruktura

  VTP vyhledává vhodné dotační programy pro své klienty.
  SVÚM a.s. pomáhá připravit a spolupracuje na řešení výzkumných projektů
  VTP spolupracuje s Hospodářskou komorou České republiky.
  Zástupce VTP je členem výboru SVTP ČR.

  Spolupráce s vysokými školami

  Ve společnosti proběhla v minulých letech generační obnova, přesto se daří zajišťovat pracovní symbiózu starších vědců s nastupujícími novými zaměstnanci- studenty z VŠ. V průběhu každého roku vyhledává vedení společnosti pracovníky různých profesí na základě poptávky vedoucích oddělení. Společnost tedy cíleně přijímá nové pracovníky na specifická místa, která jsou profesně neobsazená nebo kde je potřeba zajistit kontinuitu vědeckých činnosti. Průběžné doplňování lidských zdrojů patří mezi nejdůležitější úkoly managementu. Jde o kontinuální proces, který reaguje na vnější i vnitřní faktory výroby a potřeby společnosti.

  Společnost spolupracuje s mnoha technickými VŠ v ČR na bázi spolupráce na výzkumných projektech. V rámci těchto projektů jsou do vědeckých týmů zapojeni i studenti 4. a 5. ročníků, kteří tak mají možnost získat zkušenosti v praxi. Absolventi vysokých škol tvoří v současné době většinu nových mladých zaměstnanců výzkumné organizace SVÚM a.s. Dlouholetá spolupráce s vysokými školami se odráží jak při společném řešení projektů výzkumu a vývoje, tak i v dalším vzdělávání pracovníků SVÚM a.s., v rámci probíhajících vzájemných workshopů.

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  ANO
  NE
  obchodní plány
  ANO
  NE
  technologické poradenství
  ANO
  NE
  patentové poradenství
  ANO
  ANO
  certifikační poradenství
  NE
  ANO
  finanční poradenství
  ANO
  NE
  účetnictví
  ANO
  NE
  právní poradenství
  NE
  ANO
  marketingové poradenství
  ANO
  NE
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  ANO
  NE
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  NE
  ANO
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  ANO
  NE
  dílny
  ANO
  NE
  laboratoře
  ANO
  NE
  přístup k databankám
  ANO
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  ANO
  NE
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  NE
  příspěvky
  NE
  NE
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  ANO
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  NE
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
   
  elektřina
  ANO
   
  ostatní
  ANO
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  2000
   
  výrobní plochy
  3000
   
  ostatní
  1500
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  3
  1
  4
  Počet pracovníků
  58
  10
  68
  Pronajatá plocha m2
  5500
  80
  5580
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  21116 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  6930 m2
   
  Užitná plocha
  6930 m2
   
  – pronajatá plocha
  5580 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  1350 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  NACE Global s.r.o.
  IČO: 28468015
  NACE Global s.r.o., je výrobcem a dodavatelem polotovarů z plastů a polymerních kompozitů od roku 2014, předmět činnosti: Výroba ochranných nástřiků z plněných a neplněných fluoropolymerů, neelektroliticky nanášených mikrolamelových povlaků zinku a různých povlaků z modifikovaných fluoropolymerů. Společnost vlastní certifikát ISO 9001:2008

  Mgr. Ivo Hain
  Tel.: +420602240672
  E-mail: hain@seznam.cz
  WWW: http://www.svum.cz

  Technologie:
  1213 – Povrchy a povlaky

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  SVÚM a.s.
  IČO: 25797000
  SVÚM je výzkumná organizace v oblasti základního a aplikovaného výzkumu a vývoje kovů (železných a neželezných kovů), plastů a kompozitů a jejich testování vlastností v akreditovaných laboratořích. V rámci svých aktivit se také podílí na výzkumných projektech v České republice iv zahraničí. Společnost sídlí v novém vědeckotechnologickém parku v Celakovicích nedaleko Prahy

  Ing. Jiří Krejčík CSc.
  Tel.: +420326509035
  E-mail: krejcik@svum.cz
  WWW: http://www.svum.cz

  Technologie:
  0801 – Měřící a regulační technika
  0903 – Vysokofrekvenční elektronika
  1100 – Nanotechnologie
  1208 – Polymery pro zvlášť náročné účely
  1213 – Povrchy a povlaky
  1217 – Kompozitní materiály
  9007 – Výrobky z plastů
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  25 – Výroba pryžových a plastových výrobků
  73 – Výzkum a vývoj

   

  SVÚM Testing
  IČO: 14257688
  Společnost NACE Global s.r.o. , která je 100% akcionářem společnosti SVÚM a.s.- výzkumné organizace založila k 28. 2. 2022 spin off společnost SVÚM Testing s.r.o. , Tovární 2053, 250 88 Čelákovice, IČ: 142 57 688 , za účelem komercializace výsledků vědecké práce vytvořených výzkumnou organizací SVÚM a.s.
  Dalšími důvody jsou snaha o zajištění kapacit pro výzkumnou činnost společnosti SVÚM a. s., rozšíření kapacit pro komerční aktivity,
  větší flexibilitu při rozhodování soukromého subjektu na nabídky a poptávky podnikatelského sektoru a vyvedení rizik podnikání mimo výzkumnou organizaci. SVÚM Testing s.r.o. bude provádět testování materiálů – zkoušky mechanických vlastností (statické, rázové a únavové), metalurgické a chemické rozbory, korozní zkoušky,
  testy při vysokých teplotách (tečení).

  Mgr. Ivo Hain ml.
  Tel.: +420326509014
  E-mail: i.hain@svum.cz
  WWW: http://www.svum.cz

  Technologie:
  0800 – Měřící a regulační technika
  1100 – Nanotechnologie
  1101 – Výrobní postupy nano
  1105 – Materiály pro nanotechnologie
  1200 – Nové materiály
  1205 – Materiály pro energetiku
  1213 – Povrchy a povlaky
  1217 – Kompozitní materiály
  1404 – Kolejová a silniční dopravní technika
  9002 – Technická zařízení

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky

 • Název subjektu:
  Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg GmbH Friedrich-Franz-Straße 19 D-14770 Brandenburg an der Havel
  Země:
  Německo
  Druh spolupráce:
  jiná
  Popis spolupráce: Společný klastr
  Kontaktní web:

  Název subjektu:
  HIPERMAT
  Země:
  Španělsko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: program HORIZON 2020 – Projekt HIPERMAT se komplexně zaměřuje na VaV nových materiálů a výrobních procesů, které se zaměřují na železářský sektor (lisování za tepla a slévárenství), neželezný sektor (slitiny s vysokou entropií a nové keramické povlaky) spolu se
  strojírenským sektorem (výrobci pecí). Případ hodnotového řetězce vybraný v HIPERMAT
  začíná tavením surovin v odvětví odlévání za účelem výroby komponentů za tepla
  lisovacích pecích. Tyto pece se zase používají ve výrobním procesu k výrobě materiálů
  nové generace s nízkou hmotností. Tyto komponenty se většinou používají v odvětví dopravy a přímo přispívají k uhlíkové neutralitě do roku 2050.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | zpět na výsledky vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings