Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Smart Innovation Center, s.r.o., Brno (SIC Ostrava)

Poslední aktualizace: 06.02.2024 18:27

28. října 3388/111
702 00 Ostrava
Tel.: +420 721 580 561
E-mail: info@sic-ostrava.cz
WWW: https://www.skelet-ostrava.cz

IČO: 65409574
Ředitel: Ing. Michal Burian, MBA (info@sic-ostrava.cz)

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: provozovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 1.6. 2019

  Zakladatel(é): Smart Innovation Center s.r.o.
  Majitel(é): Smart Innovation Center s.r.o.
  Provozovatel(é): Smart Innovation Center s.r.o.

  Typ hospodářského subjektu:
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: Podnikatelská činnost v odvětví výzkumu a vývoje, zejména pak SMART technologies.

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Budova SKELET Ostrava, kterou provozuje společnost Smart Innovation Center s.r.o., je rozdělena na objekt A a objekt B. Objekt A je sedmipodlažní budova, která funguje v režimu vědeckotechnického parku a podnikatelského inkubátoru s orientací na SMART REGIONs. Objekt B slouží jako polyfunkční objekt.

  Popis transferu technologií

  Vzhledem k tomu, že provoz našeho parku byl nově spuštěn, zatím k žádným transferům technologií nedošlo.

  Výchova k inovačnímu podnikání

  Vzhledem k tomu, že provoz našeho parku byl nedávno spuštěn, jsme teprve ve fázi zasídlování nových subjektů a navazování kontaktů pro budoucí spolupráci.

  Poradenské služby

  Vzhledem k tomu, že provoz našeho parku byl nedávno spuštěn, budeme se věnovat nastartování poradenských služeb, jakmile překleneme období počátečního zasídlování parku novými klienty.

  Inovační infrastruktura

  Na střeše objektu A se nacházejí fotovoltaické panely, které vykrývají část spotřeby elektrické energie. Teplo zajišťují hlubinné geotermální vrty o celkové délce více než 2 km, které jsou osazené tepelnými čerpadly. Vnitřní klima se řídí nejen teplotou, ale i vlhkostí. Moderní klimatizační systém umožňuje vzduch přivlhčovat i odvlhčovat. Provětrávaná fasáda z moderních materiálů nese okna s izolačními trojskly. SMART mobilita – k dispozici je 14 nabíjecích míst pro elektromobily, také zázemí pro kola nebo elektrokola. SMART ventilační systém přináší úsporu energie – rekuperace a automatická detekce manuálního režimu větrání okny s autonomním systémem vypnutí ventilace. Osvětlení v budově je vybaveno snímači určenými k detekci intenzity přirozeného osvitu, samozřejmostí jsou pohybová čidla.

  Spolupráce s vysokými školami

  Spolupracujeme s Vysokou školou báňskou a s Ostravskou univerzitou v Ostravě.

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  ANO
  NE
  obchodní plány
  NE
  ANO
  technologické poradenství
  NE
  ANO
  patentové poradenství
  NE
  ANO
  certifikační poradenství
  NE
  ANO
  finanční poradenství
  NE
  ANO
  účetnictví
  NE
  ANO
  právní poradenství
  ANO
  NE
  marketingové poradenství
  NE
  ANO
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  NE
  ANO
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  NE
  NE
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  NE
  ANO
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  NE
  NE
  dílny
  NE
  NE
  laboratoře
  NE
  NE
  přístup k databankám
  NE
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  ANO
  NE
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  NE
  příspěvky
  NE
  NE
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  ANO
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  NE
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
  200
   
  elektřina
  ANO
  1300
   
  ostatní
  ANO
   
  celkem
   
  1500
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  2864
   
  výrobní plochy
   
  ostatní
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  16
  10
  26
  Počet pracovníků
  326
  68
  394
  Pronajatá plocha m2
  3235
  587
  3822
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  1781 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  1781 m2
   
  Užitná plocha
  11386 m2
   
  – pronajatá plocha
  3822 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  7564 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  Dopravní projektování, spol. s r.o.
  IČO: 25361520
  Hlavní činností společnosti je projektování staveb dopravních, inženýrských, bytových a občanských. Nabízí také široké spektrum projektových prací v oborech železniční a silniční dopravy, městské a příměstské dopravy, v oborech sdělovací, signalizační a slaboproudé techniky, ekonomice a v dalších oborech.

  Ing. Romana Švrčinová
  Tel.: +420602205292
  E-mail: svrcinova@dopravniprojektovani.cz
  WWW: http://www.sudop-brno.cz

  Technologie:
  1404 – Kolejová a silniční dopravní technika
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  93 – Ostatní služby

   

  Hitachi Energy Czech Republic s.r.o.
  IČO: 08136289
  Hitachi Energy spoluvytváří globální a lokální řešení k vyřešení globální výzvy neutrální uhlíkové budoucnosti. Elektřina bude páteří celého energetického systému. Kombinací pokročilých digitálních řešení a služeb, jako je Hitachi Lumada, s jejich energetickou platformou, která je postavena na jedinečných odborných znalostech a zkušenostech v této oblasti pomáhají zvýšit odolnost a bezpečnost energetického systému.

  Marek Tinka
  Tel.: +420 739 552 517
  E-mail: marek.tinka@cz.abb.com
  WWW: http://www.cz.abb.com/

  Technologie:
  0200 – Energetika
  0204 – Zařízení pro využití solární energie
  0205 – Zařízení pro využití ostatních obnovitelných zdrojů energie
  0206 – Zařízení pro akumulaci energie

  Odvětví:
  40 – Výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a teplé vody, výroba chladu
  73 – Výzkum a vývoj

   

  ITIXO s.r.o.
  IČO: 07440421
  Společnost ITIXO se zabývá zakázkovým vývojem softwaru pro web, desktop i mobilní zařízení za použití cloudových a hybridních platforem. Mezi jejich řešení patří ERP a CRM systémy, rezervační systémy a komplexní e-shopy. Jsou schopni pokrýt projekt v celém jeho životním cyklu od analýzy, přes implementaci prostřednictvím moderních agilních metod, integraci až po následnou podporu.

  Lukáš Adamec
  Tel.: +420 720 986 966
  E-mail: lukas.adamec@itixo.com
  WWW: http://www.itixo.com/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0404 – Digitální média
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  0410 – Mobilní telekomunikace
  0411 – Multimediální technologie
  0416 – Technologie pro tvorbu softwaru

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Koordinátor ODIS s.r.o.
  IČO: 64613895
  Společnost Koordinátor ODIS s.r.o. pracuje na vývoji a údržbě IT systému, na němž funguje integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje.

  Daniel Kaps
  Tel.: +420 731 026 346
  E-mail: daniel.kaps@kodis.cz
  WWW: http://www.kodis.cz/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  93 – Ostatní služby

   

  MONET+, a.s.
  IČO: 26217783
  Společnost MONET+ se specializuje na zajištění bezpečné identity při elektronických platbách. Pro své klienty vyvíjí dvoufaktorovou autorizaci k digitálním kanálům, systémy pro bezpečné a rychlé zpracování EMV a closed-loop plateb, PKI systémy, čipové karty, mobilní autentizaci a akceptaci EMV karet ve veřejné dopravě a parkování.

  Josef Mikloš;
  Tel.: +420 732 180 826
  E-mail: jmiklos@moneplus.cz
  WWW: http://www.monetplus.cz/

  Technologie:
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  0410 – Mobilní telekomunikace
  0417 – Bezpečnost přenosu informací
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  73 – Výzkum a vývoj
  93 – Ostatní služby

   

  Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace
  IČO: 03103820
  Tvorba a aktualizace energetické politiky a implementace systematického energetického managementu pro objekty v majetku kraje. Příprava, spolupráce při realizaci a řízení projektů v rámci energetického managementu a v oblasti rozvoje chytrého regionu.

  Veronika Starostková
  Tel.: +420731538786
  E-mail: starostkova@mskec.cz
  WWW: http://www.mskec.cz

  Technologie:
  0200 – Energetika
  0202 – Energetika, výkonová elektrotechnika
  0203 – Energetické přenosové systémy
  0204 – Zařízení pro využití solární energie
  0205 – Zařízení pro využití ostatních obnovitelných zdrojů energie
  1500 – Zařízení pro ochranu životního prostředí

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  93 – Ostatní služby

   

  MyMight s.r.o.
  IČO: 06327931
  Společnost se věnuje vývoji systémů a IoT zařízení, které umožňují automatizaci budov.

  Jan Pavlica
  Tel.: +420 602 605 228
  E-mail: jan.pavlica@mymight.com
  WWW: http://www.mymight.com/

  Technologie:
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  0800 – Měřící a regulační technika

  Odvětví:
  70 – Činnosti v oblasti nemovitostí
  73 – Výzkum a vývoj

   

  NCR Česká republika, spol. s r.o.
  IČO: 27920909
  Společnost se zabývá vývojem softwaru a IT systémů pro digitální bankovnictví, platební a transakční platformy, ATM systémy, platební a objednávkové systémy pro restaurace a obchodní řetězce.

  Michal Kukla
  Tel.: +420 602 345 175
  E-mail: michal.kukla@ncr.com
  WWW: http://www.ncr.com/

  Technologie:
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  0410 – Mobilní telekomunikace
  0417 – Bezpečnost přenosu informací
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  93 – Ostatní služby

   

  OPTOMA Europe Ltd.
  IČO: GB 7017004
  Společnost OPTOMA Europe Ltd. se zabývá vývojem a výrobou projektorů, obrazovek, dokumentačních kamer a interaktivních panelů.

  Josef Kočica
  Tel.: +420 778 088 089
  E-mail: josef.kocica@optoma.cz
  WWW: http://www.optomaeurope.com/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0401 – Zpracování obrazů
  0404 – Digitální média
  0418 – Virtuální postupy
  0900 – Mikroelektronika
  0901 – Displeje
  0904 – Zařízení pro ukládání informací (paměti)
  1302 – Optoelektronika

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.
  IČO: 03866289
  Cílem společnosti je být nejbezpečnějším a nejinovativnějším výrobcem energie ve střední a východní Evropě. Provozují 31 vodních elektráren, 2 atomové a 2 fotovoltaické elektrárny, dodávají do sítě až 95 % energie bez emisí oxidu uhličitého. Financial Times zařadil v roce 2021 společnost Slovenské elektrárne mezi top 300 klimatických leadrů Evropy, přičemž pouhých 22 z nich jsou energetické společnosti.

  Roman Korzec
  Tel.: +420 724 789 617
  E-mail: roman.korzec@seas.sk
  WWW: http://www.seas.sk/

  Technologie:
  0200 – Energetika
  0204 – Zařízení pro využití solární energie
  0205 – Zařízení pro využití ostatních obnovitelných zdrojů energie
  9005 – Jaderná energetika

  Odvětví:
  40 – Výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a teplé vody, výroba chladu

   

  TamToMy Agency s.r.o.
  IČO: 09213431
  Vývoj a tvorba webových stránek, správa online marketingu, programování e-shopů.

  Matěj Týn
  Tel.: +420 605 340 664
  E-mail: matej.tyn@tamtomy.cz
  WWW: http://www.tamtomy.cz/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Teledyne Czech s.r.o.
  IČO: 07869533
  Vývoj technologií pro trhy průmyslového růstu, které vyžadují pokročilé technologie a vysokou spolehlivost. Mezi tyto trhy patří letecký a obranný průmysl, automatizace výroby, monitorování kvality ovzduší a vody, návrh a vývoj elektroniky, oceánografický výzkum, průzkum a produkce hlubinných olejů a plynů, lékařské zobrazování a farmaceutický výzkum.

  Andrej Bencúr
  Tel.: +420777310568
  E-mail: Abencur@Photometrics.com
  WWW: http://www.photometrics.com

  Technologie:
  0100 – Biotechnologie

  Odvětví:
  11 – Dobývání ropy, zemního plynu, bitumenních hornin a související činnosti
  73 – Výzkum a vývoj

   

  TRAFIN OIL, a.s.
  IČO: 27789080
  Společnost se zabývá ekologickou likvidací použitých gastro olejů a tuků, které jsou následně použity například pro výrobu biopaliv, jenž jsou používána nejen pro provoz automobilů, ale i letadel.

  Kateřina Jasinská
  Tel.: +420 773 819 116
  E-mail: katerina.jasinska@trafinoil.cz
  WWW: http://www.trafinoil.cz

  Technologie:
  1500 – Zařízení pro ochranu životního prostředí

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  93 – Ostatní služby

   

  UNODOR Ltd.
  IČO: 042 33 671
  UNODOR Ltd. je kreativní digitální agentura s vášní pro vývoj webových stránek, aplikací a informačních systémů. Pomáhají svým zákazníkům učinit jejich webové stránky atraktivní, optimalizovat je pro vyhledávače a poskytnout jim uživatelsky přívětivé aplikace.

  E-mail: info@unodor.cz
  WWW: https://unodor.cz

  Technologie:
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  0418 – Virtuální postupy
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  XT-Card a.s.
  IČO: 274 08 256
  Společnost se zaměřuje na využití bezkontaktních čipových karet pro platební a dopravní aplikace. Specializuje se na multifunkční karty, které umožňují provozovat více aplikací na jedné kartě.

  Tel.: +420 221 015 231
  E-mail: info@xt-card.com
  WWW: http://www.xt-card.cz/

  Technologie:
  1400 – Dopravní a logistické systémy a pohony
  1401 – Koncepce integrované dopravy
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

 • Název subjektu:
  Slovenská obchodná a priemyselná komora Žilinská regionálna komora
  Země:
  Slovensko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Sdílení zkušeností, nabídek spolupráce, výměna publikací a informačních materiálů, pomoc při navazování kontaktů mezi firmami, školami a institucemi ČR a SR, sdílení informací o propagačních činnostech či výstavách.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings