Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

VTP COMTES

Poslední aktualizace: 03.06.2019 13:56

Průmyslová 1298
33441 Dobřany
Tel.: +420377197311
Fax: +420377197310
E-mail: comtes@comtesfht.cz
WWW: https://www.vtpcomtes.cz/

IČO: 26316919
Ředitel: Ing. Michal Zemko, PhD. (michal.zemko@comtesfht.cz)

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: NE
  Stav parku: provozovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 30.11. 2018

  Zakladatel(é): COMTES FHT a.s.
  Majitel(é): COMTES FHT a.s.
  Provozovatel(é): COMTES FHT a.s.

  Typ hospodářského subjektu:
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: Soulad s oborovým zaměřením VTP COMTES.

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Smyslem vědeckotechnického parku VTP COMTES je obsáhnout celý hodnotový řetězec primárních a podpůrných činností navazujících na aktivity výzkumné organizace COMTES FHT a.s. a jejích partnerů ve výzkumu a vývoji kovových materiálů a technologií jejich výroby.

  Popis transferu technologií

  – spolupráce ve VaV – řízení VaV projektů
  – služby přímo se týkající transferu technologií (TT) v ČR i zahraničí
  – zajišťování technologického auditu jako způsobu kontroly hlavně nastavení parametrů použitých technologií a systémů
  – zajišťování služby „technology watch“ – mapování trhu existujících technologií – informace o nabídkách a poptávkách po nových technologiích a možnostech spolupráce při jejich vývoji; VTP se stane členem evropské sítě na podporu TT a tím bude mít přístup do průběžně aktualizované databáze nabídek a poptávek po technologiích, materiálech a inovativních řešeních; zájemcům o službu budou zasílány aktualizované informace z databáze elektronicky
  – zajišťování služby „partner search“ – vyhledávání partnerů z aplikační sféry v ČR a zahraničí; VTP naváže kontakt s evropskou sítí Enterprise Europe Network podporovanou Evropskou komisí
  – pořádání kooperačních burz za účasti domácích i zahraničních subjektů VaV i firem, kde budou prezentovány aktivity a dosažené výsledky a vytvořen prostor pro dvoustranná jednání s potenciálními partnery/zákazníky, výměnu názorů a dialog
  – odborné poradenství při transferu technologií – právní normy, licence, služby patentového zástupce
  – finanční a dotační poradenství, informace o programech EU a ČR na podporu VaV a inovací, asistence při přípravě těchto projektů, zprostředkování služeb bankovního experta na transfer technologií

  Výchova k inovačnímu podnikání

  Firmy umístěné ve VTP mají k dispozici celý hodnotový řetězec primárních a podpůrných činností přímo navazujících na aktivity výzkumné organizace COMTES FHT a.s., která se zabývá výzkumem a vývojem kovových materiálů.
  VTP COMTES stimuluje prosperitu vznikajících firem technologického zaměření tím, že vytváří podmínky pro propojení výzkumných a vývojových subjektů s podniky a podporuje jejich kooperaci.

  Poradenské služby

  – účetní a daňové poradenství
  – audit a certifikace
  – právní poradenství
  – marketingové poradenství
  – využití informačních a komunikačních technologií ve firmě
  – finanční poradenství: – finanční a dotační poradenství, informace o programech EU a ČR na podporu VaV a inovací, asistence při přípravě těchto projektů, zprostředkování služeb bankovního experta na transfer technologií

  -Odborné služby – laboratorní analýzy, měření a další služby
  výzkumné organizace COMTES FHT a.s.

  Inovační infrastruktura

  3D tiskárna,
  CAD,
  CAE software
  laboratoře COMTES FHT a.s.

  Spolupráce s vysokými školami

  – Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta strojní
  – Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta aplikovaných věd
  – Západočeská univerzita v Plzni – Nové technologie – výzkumné centrum
  – Univerzita Karlova – Lékařská fakulta v Plzni
  – Univerzita Karlova – Matematicko-fyzikální fakulta
  – České vysoké učení technické – Fakulta strojní
  – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  ANO
  ANO
  obchodní plány
  ANO
  NE
  technologické poradenství
  NE
  ANO
  patentové poradenství
  NE
  ANO
  certifikační poradenství
  ANO
  NE
  finanční poradenství
  ANO
  NE
  účetnictví
  NE
  ANO
  právní poradenství
  ANO
  NE
  marketingové poradenství
  ANO
  ANO
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  ANO
  NE
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  ANO
  NE
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  ANO
  NE
  dílny
  ANO
  NE
  laboratoře
  ANO
  ANO
  přístup k databankám
  NE
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  NE
  NE
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  NE
  příspěvky
  NE
  NE
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  NE
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  ANO
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  NE
   
  elektřina
  ANO
   
  ostatní
  NE
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  2900
   
  výrobní plochy
  750
   
  ostatní
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  Počet pracovníků
  Pronajatá plocha m2
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  12867 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  2348 m2
   
  Užitná plocha
  3960 m2
   
  – pronajatá plocha
   
  = zbývá k pronájmu
  3960 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  Tento park nemá žádné inovační firmy
  (případně žádná inovační společnost nesplňuje Vaše vyhledávací kritéria)

 •  
  Vědeckotechnický park nemá žádnou mezinárodní spolupráci


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF