Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. (Podnikatelský a inovační park)

Poslední aktualizace: 30.01.2024 08:40

Dobrovského 2366
580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: +420-569466206
E-mail: vubhb@vubhb.cz;
WWW: http://www.vubhb.cz

Odkaz na mapu: zde

IČO: 60109807
Ředitel: Mgr. Oldřich Cempírek (vubhb@vubhb.cz)
Zástupce ředitele: Ing. Jan Bouma, CSc.

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: akreditovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 1.5. 1999

  Zakladatel(é): Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod s.r.o.
  Majitel(é): Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod s.r.o.
  Provozovatel(é): Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod s.r.o.

  Typ hospodářského subjektu: Společnost s ručením omezeným
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: Přednost – inovační program firmy

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Zavádění nových technologií a nových aktivit v podmínkách VÚB Havlíčkův Brod se zázemím pro výzkum, transfer technologií, inovační, poradenskou a výchovnou činnost. Inkubátor podnikatelských aktivit. Majitel, zakladatel a provozovatel VTP je VÚB Havlíčkův Brod, který v roce 2023 oslaví 100 let od svého založení. Inovačních firem je evidováno v současné době 5. Inkubátor malých a středních firem není od VTP vyčleněn, inovační firmy mají při příchodu do VTP výhodnější podmínky (nájemné a jiné služby). Užitná plocha VTP je 4256 m2, pro firmy bez provozovatele Parku je k dispozici 3131 m2. V současné době byla dokončena revitalizace dalšího pavilonu, využívaného ve VTP z prostředků provozovatele parku (VÚB Havlíčkův Brod).

  Popis transferu technologií

  Jako příklad lze uvést fialovou odrůdu brambor Valfi, která byla vyšlechtěna VÚB a svým specifickým uplatněním v praxi byla dokumentována a do jisté míry i za pomoci SVTP popularizována v soutěži Inovace roku. Další odrůdy brambor vyšlechtěné ve VÚB v posledním období jsou Valy, Valmont, Valkýra, Val Blue, Val Red a Valda. Dále možno uvést: „Využití topinamburu v agrárním sektoru“. Z v minulosti introdukovaných odrůd byly pozitivním výběrem vyšlechtěny 4 odrůdy topinamburu, pro které získal VÚB Havlíčkův Brod právní ochranu. Jedná se o odrůdy: Rút, Skarlet, Karin, Zlata, které se od sebe liší řadou vlastností a možností uplatnění jak hlíz, tak i nadzemní hmoty (potravinářské využití, krmivářství, farmaceutický průmysl, energetické účely, uvádění půdy do klidu, okrasné a dekorativní účely i využití jako medonosná rostlina). Uvedené odrůdy byly jako sadbový materiál poskytnuty zájemcům z řad zemědělců, mysliveckých sdružení, zahrádkářům aj. Jako speciální krmivo jsou dodávány po řadu let hlízy topinamburu v jarním období ZOO Dvůr Králové pro nosorožce a další zvířata. V roce 2014 byla uvedena kolekce odrůd topinamburu představena na výstavě Země živitelka. V soutěži exponátů získala kolekce ocenění „Zlatý klas s kytičkou“ jako jeden z nejlepších exponátů splňující navíc i ekologická kritéria. V soutěži Inovace roku 2015 byla tato kolekce odrůd rovněž úspěšně představena.
  V roce 2016 byla vyšlechtěna raná až poloraná, velmi výnosná odrůda brambor Valkýra (varný typ BC), vhodná pro přímý konzum a výrobu lupínků, hranolků a kaše. Hlízy svým vhodným obsahem sušiny, nízkým obsahem redukujících cukrů a krátce oválným tvarem splňují požadavky zpracovatelského průmyslu.
  VÚB vyšlechtil další specifickou odrůdu brambor s fialovou slupkou a dužninou jménem Val Blue, která byla registrována v roce 2017. Má středně velké, dlouze oválné až rohlíčkovité hlízy s mělkými až středně hlubokými očky. Své uplatnění nachází v přípravě kulinářských specialit, zejména salátů, knedlíků aj. V lidské výživě je zdrojem anthokyanových barviv, vyznačujících se antioxidační aktivitou. Uvedená odrůda Val Blue byla zemědělské a potravinářské veřejnosti představena mimo jiné na výstavě Země živitelka. V soutěži exponátů získala ocenění „Zlatý klas“. v roce 2019 byla po zavedení do praxe a zajištění právní ochrany přihlášena tato odrůda do soutěže Inovace roku 2019, kde byla oceněna čestným uznáním.
  V roce 2022 byly registrovány dvě nové odrůdy brambor Valda a Val Red. Odrůda Valda je raná až poloraná pro přímý konzum a zpracování na lupínky a hranolky. Odrůda Val Red s červenostrakatou dužninou je poloraná až polopozdní odrůda pro přímý konzum a speciální použití na barevné výrobky.
  Do zemědělské praxe byla předána specializovaná mapa vhodnosti podmínek pro výskyt a šíření plísně bramboru na základě průběžných kritických hodnot metody Indexu, která vznikla na základě projektu NAZV „Integrovaná ochrana proti plísni bramboru v nových agroeviromentálních podmínkách“. Přínosem mapy je pozitivní vliv na ochranu životního prostředí spočívající v omezení nadbytečných ošetření fungicidy, ke kterému dochází při paušální fungicidní aplikaci. Mapa a z ní vyplývající technologický postup byl oceněn na výstavě Země živitelka 2022 Zlatým klasem.
  V kategorii potravinářství a zpracovatelský průmysl byl oceněn Zlatým klasem v roce 2022 též oceněn exponát VÚB „Směs mouky pro přípravu pečiva na bázi inulinu. Byla využita mouka z jakonu a topinamburu. Mouka neobsahuje lepek, je proto vhodná pro celiatiky a diabetiky.
  Firma Metropolitní s.r.o. vytvořila podmínky pro rozvoj podnikání v informačních technologiích v oblasti Kraje Vysočina a úspěšně provozuje internet, vlastní televizi, telefon a další telekomunikační služby.
  Firma Pross, s.r.o. (reklamní a tiskařské práce) se za svého působení ve VTP rozšířila natolik, že se po působení v inkubátoru osamostatnila a podniká ve svém vlastním objektu.
  Firma Milichovský rovněž po působení ve VTP se po několika letech osamostatnila a přestěhovala se do vlastních vybudovaných prostor.
  Dále je možno uvést rovněž firmy AIKA s.r.o., AICOM, s.r.o., INGENIERTEAM, s.r.o. aj.

  Výchova k inovačnímu podnikání

  Pro potřebu členů VTP jsou uzavřeny smlouvy s VÚSH Brno a VÚTS Liberec o pomoci a vzdělávání v oblasti stavebnictví a strojírenství . Provozovatel Parku poskytuje uživatelům výsledků výzkumu služby prostřednictvím praktických informací pro podnikatele v zemědělství a souvisejících oborech. Bylo vydáno 88 brožur, řada z nich je formě certifikovaných metodik. Jako příklad jedné certifikované metodiky vydané ve VÚB v roce 2022 je možno uvést „Metodika ochrany brambor proti alternariovým skvrnitostem u brambor“, ve které jsou využity výsledky výzkumu projektu NAZV „Alternativní postupy ochrany proti chorobám a škůdcům …“

  Poradenské služby

  Výčet služeb, které zajišťujeme pro členy Parku je uveden na webu , za pomocí projektu z programu Prosperita byly zlepšeny podmínky pro provoz VTP a bylo tak přispěno rovněž na údržbu budov VTP. Tím bylo mj. dosaženo úspory energií při vytápění části objektu VTP a zajištění většího komfortu pro firmy ve VTP.

  Inovační infrastruktura

  V rámci Kraje Vysočina působil VTP Havlíčkův Brod od roku 1999 do roku 2013 jako jediný VTP. V oblasti našeho působiště v městě Havlíčkův Brod a okolí jsme v podvědomí veřejnosti jako vhodný partner v počátečním období podnikání pro svoji vhodnou polohu, poskytování komplexních služeb, dobré podmínky pro parkování aj.. VTP spolupracuje s místní Hospodářskou komorou, Agrární komorou a Městem H. Brod. V regionu Vysočiny předáváme 7 – 8 krát ročně s podporou KÚ Vysočina řadu inovačních výsledků spolu s aktuálními meteorologickými daty a doporučením dalšího operativního řešení v průběhu vegetačního období na úseku ochrany brambor proti chorobám, škůdcům a plevelům. Tyto inovační informace jsou předávány řadu let členům poradenského sdružení zemědělských firem (Bramborářský kroužek), předním zemědělským a zpracovatelským firmám.

  Spolupráce s vysokými školami

  S vysokými školami je inovační řešení na úseku bramborářství a zemědělského výzkumu rozvíjeno po řadu let s ČZU Praha, JU České Budějovice, Mendelovou univerzitou Brno, VŠCHT Praha. Dále pak s některými pracovišti Akademie věd ČR . (oponentské posudky projektů, magisterských a bakalářských prací, stáže a konzultace studentů ve VÚB, odborná knihovna VÚB aj.). Rovněž je univerzitami a pracovišti AV bohatě využívána genová banka brambor pro ČR, umístěná ve VÚB, obsahující 1405 odrůd, 539 hybridů, 352 planých druhů brambor, 128 mezidruhových hybridů a 270 dihaploidů.

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  NE
  ANO
  obchodní plány
  ANO
  ANO
  technologické poradenství
  NE
  ANO
  patentové poradenství
  NE
  ANO
  certifikační poradenství
  NE
  ANO
  finanční poradenství
  ANO
  ANO
  účetnictví
  ANO
  NE
  právní poradenství
  NE
  ANO
  marketingové poradenství
  ANO
  ANO
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  ANO
  kopírování
  ANO
  NE
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  ANO
  ANO
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  ANO
  ANO
  dílny
  ANO
  NE
  laboratoře
  ANO
  ANO
  přístup k databankám
  NE
  ANO
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  ANO
  NE
  vlastní kapitál
  ANO
  ANO
  kredity
  ANO
  ANO
  příspěvky
  ANO
  NE
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  ANO
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  NE
  paušál a příplatek podle použití
  ANO
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  NE
  2300
   
  elektřina
  NE
  280
   
  ostatní
  NE
  170
   
  celkem
   
  2750
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  800
   
  výrobní plochy
  600
   
  ostatní
  350
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  5
  27
  4
  36
  Počet pracovníků
  23
  49
  75
  147
  Pronajatá plocha m2
  591
  1181
  2368
  4140
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  18493 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  4505 m2
   
  Užitná plocha
  4256 m2
   
  – pronajatá plocha
  4140 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  116 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  DATEUP s.r.o
  IČO: 24286192
  návrhy, realizace a servis elektrických zařízení a kontrolních systémů, revize elektrozařízení

  P. Machálek
  Tel.: +420777619285,
  E-mail: petr.machalek@dateup.cz
  WWW: http://www.dateup.cz

  Technologie:
  0202 – Energetika, výkonová elektrotechnika

  Odvětví:
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených

   

  Medipo Agras H.B. spol. s r.o. Havlíčkův Brod
  IČO: 60913274
  Strojní technologie v oblasti mechanizace výroby a zpracování brambor, sadba brambor

  Ing. Vlastimil Rasocha
  Tel.: +420569422245
  Fax: +420569425076
  E-mail: medipo@medipoagras.cz
  WWW: http://www.medipoagras.cz

  Technologie:
  0101 – Zemědělská biologie
  9002 – Technická zařízení

  Odvětví:
  01 – Zemědělství, myslivost a související činnosti
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Metropolitní, s.r.o.
  IČO: 48172481
  poskytování Triple-Play, internet, televize, telefon v oblasti Vysočiny. Metropolitní optická síť

  Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
  Tel.: +420561110334
  E-mail: info@metropolitni.cz
  WWW: http://www.metropolitni.cz

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených
  45 – Stavebnictví
  64 – Činnosti poštovní a telekomunikační
  72 – Zpracování dat a související činnosti

   

  Miroslav Eisenvort
  IČO: 10464387
  nové metody v chovu akvarijních ryb

  Miroslav Eisenwort
  Tel.: +420569422140,
  Fax: +420569 425 716
  E-mail: aquaristika.eisenvort@seznam.cz
  WWW: http://www.aquaristika.eisenvort.sweb.cz

  Technologie:
  0101 – Zemědělská biologie

  Odvětví:
  05 – Rybolov, chov ryb, přidružené činnosti v rámci rybolovu

   

  Stapro
  IČO: 00135835
  Vývoj software pro polygrafii

  Ing. Štohansl Luboš
  Tel.: +420-569422109
  E-mail: cicero@stapro.cz
  WWW: http://www.stapro.cz

  Technologie:
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)

  Odvětví:
  22 – Vydavatelství, tisk a reprodukce zvukových a obrazových nahrávek

 • Název subjektu:
  Bock Bio Science, GmbH Bremen
  Země:
  Německo
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: V komerční oblasti dlouhodobá spolupráce na úseku množení okrasných rostlin v podmínkách in vitro. Množí se více jak 10 druhů rostlin pro odběratele v zahraničí.
  V oblasti výzkumu byl úspěšně řešen projekt v programu EUREKA LTE 218006 Biotechnologická produkce rostlinných zdrojů zdravotně prospěšných látek pro lidský trávicí trakt (gut brain).
  , který byl ukončen v roce 2021.
  Dále byl koncem roku 2022 úspěšně dokončen projekt MŠMT Eurostars 7D19008 Autonomous plant tissue culture (PTC). Projekt AUTOPTC vytvořil funkční prototyp nového autonomního systému pro sterilní produkci různých rostlin in vitro, který je kombinací robotiky s podporou softwaru umělé inteligence (A1) a laserového řezání. Vyvinutý systém bude zhodnocen a validován ve dvou relevantních scénářích v reálném světě, drobného ovoce a masového množení bramboru. V roce 2023 budou probíhat práce pro komercializaci celého systému.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings