Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Universita Palackého v Olomouci (Vědeckotechnický park)

Poslední aktualizace: 21.12.2023 11:37

17. listopadu 1230/8a
77900 Olomouc
Tel.: +420 585 631 420
Fax: +420 585 631 420
E-mail: vtp@upol.cz
WWW: https://www.vtpup.cz/

Odkaz na mapu: zde

IČO: 61989592
Ředitel: Dr. Ing. Petr Kubečka, MCI, RTTP (petr.kubecka@upol.cz)
Zástupce ředitele: Mgr. Petr Suchomel, Ph.D.

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: akreditovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 21.1. 2000

  Zakladatel(é): Univerzita Palackého v Olomouci
  Majitel(é): Univerzita Palackého v Olomouci
  Provozovatel(é): Univerzita Palackého v Olomouci

  Typ hospodářského subjektu: veřejná vysoká škola
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: Požadovaná kriteria pro přijetí najdete na našich domovských stránkách.

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP) poskytuje pronájem kanceláří a výrobních prostor, poradenské služby a využití přístrojů a know-how Univerzity Palackého za výhodných podmínek. Prostřednictvím Podnikatelského inkubátoru pomáhá začínajícím podnikatelům s rozjezdem firmy s ojedinělým nápadem a zaměřením. Soustřeďuje se na poskytování finančního, patentového a zejména dotačního poradenství. Odborní zaměstnanci navštěvují vzdělávací programy s touto tématikou a sami předávají tyto informace dál na vlastních workshopech. VTP UP je mostem mezi vědeckým a podnikatelským světem již od roku 2000.

  VTP UP je samostatnou hospodářskou jednotkou Univerzity Palackého v Olomouci. Může tak přímo využívat zázemí a know-how Univerzity pro své klienty. Plní svoji roli jako centrum transferu technologií, zejména v navazování spolupráce mezi externími firmami a odbornými pracovišti UP.
  VTP UP je díky svému zaměření zařazeno mezi důležité regionální partnery Krajského úřadu Olomouckého kraje i Statutárního města Olomouce. VTP UP je technologickou adresou v Olomouckém kraji s kompetentním poradenským centrem pro vzájemnou podporu a sdílení moderních technologií mezi inovativními firmami a vědeckovýzkumnými pracovišti UP. Je příkladem zdárného propojení regionální ekonomiky se světem výzkumu a vývoje.

  Popis transferu technologií

  Jsme centrem pro inovace, technologický a znalostní transfer. Propojujeme firmy s univerzitním výzkumem. Firmám a soukromým společnostem zpřístupňujeme inovativní technologie a know-how Univerzity Palackého v Olomouci.
  Firmám nabízíme:
  * Špičkové technologie, služby a znalosti v řadě oblastí, od přírodovědných a medicínských oborů, až po obory v oblasti humanitních a filozofických věd.
  * Kompletní služby v rámci měření a analýz na High-End přístrojích, včetně vyhodnocení výsledků a odborných expertíz.

  Příklady úspěšné praxe:

  **Pokusnice**

  Webová aplikace pro učitele chemie na základních a středních školách. Aplikace se skládá ze třech základních modulů. První modul představuje ucelenou databázi školních chemických experimentů včetně didaktických poznámek. Druhý a třetí modul jsou pak evidence chemického skladu (dostupnost chemikálií) a laboratoře (dostupnost laboratorních pomůcek). Všechny 3 moduly jsou navzájem propojeny a umožňují tak učiteli vybírat pouze ty experimenty, pro které má potřebné všechny chemikálie a pomůcky. Aplikace vznikla za podpory projektu TA ČR GAMA 2 (Proof of Concept).
  Transfer: poskytnutí licence na SW a Know-how soukromé společnosti.

  **Mössbauerovy spektrometry**

  Vysoce specializované přístroje pro fyzikální analýzu železo-obsahujících materiálů. Mössbauerovy spektrometry z dílny Univerzity Palackého v Olomouci umožňují jejich uživatelům velice přesné stanovení celkového i lokálního magnetického chování studovaného materiálu. Výsledky z Mössbauerovy spektroskopie poskytují informace o okolí studovaných atomů železa. Interpretací spekter a tzv. hyperjemných parametrů je možné stanovit valenční a oxidační stav, spin a magnetické uspořádání atomů železa a materiálů, ve kterých jsou tyto atomy obsaženy.
  Transfer: poskytnutí licence na soubor know-how a duševního vlastnictví týkajícího se konstrukce a výroby Mössbauerových spektrometrů nově vzniklé zaměstnanecké spin-off společnosti (nepravý spin-off).

  **Šumivé tablety**

  Patentovaná technologie přípravy lisovaných tablet, apod., složených z povrchově pasivovaných nanočástic nulamocného železa a organických aditiv. Nanočástice železa plní funkci silného redukčního činidla a zároveň sorbentu, což se dá s výhodou použít pro úpravu a čištění vody. Organická složka navíc zajišťuje rychlou aktivaci a rozptýlení nanočástic ve velkém objemu vody, čímž se čistící efekt zesiluje.
  Transfer: smlouva o spolupráci se soukromou společností. Do budoucna poskytnutí licence, případně vznik spin-off společnosti.

  **Růstové regulátory**

  Patentovaná technologie laboratorní syntézy rostlinám vlastních látek ze skupiny cytokininů. Látky je možné použít jako hnojivo v období růstu rostlin. I ve velmi malých dávkách umožňuje rostlinám lépe zvládat stres (nadměrné teplo, sucho, apod.). Zároveň u rostlin jako jsou rajčata, nebo papriky zvyšuje jejich výnosy a prodlužuje období, ve kterém rostliny naplno plodí. Chemická substance vznikla za podpory projektu TA ČR GAMA 2 (Proof of Concept).
  Transfer: MTA (material transfer agreement) se soukromou společností. Testování s jejich konkrétními produkty a hnojivy. V případě kladného ověření bude následovat poskytnutí licence.

  **TestBal**

  SW pro rychlé zpracování a následnou vizualizaci sportovně diagnostických dat zaměřený především na monitoring sportovců, identifikování sportovních talentů a predikci sportovních dispozic u dětí a mladistvých. Systém umožňuje okamžité vyhodnocení sportovně diagnostických dat pomocí know-how Univerzity Palackého v Olomouci. Výsledky jsou pak přehledně vizualizovány ve webové aplikaci.
  Transfer: Vlastní využití pro komerční sportovně diagnostická měření. Navíc jsme navázali spolupráci s tréninkovým deníkem, který provozuje soukromá společnost a která do tohoto deníku naprogramovala modul pro naše data. Klienti tohoto deníku jej tedy mohou snadno využít pro správu měření z UP Olomouc.

  Výchova k inovačnímu podnikání

  Tvoříme ideální místo pro vaše podnikání v Olomouci.

  UP Business camp: pořádáme inspirativní, tvůrčí a přátelskou konferenci o podnikání pro studenty, podnikatele a vůbec všechny podnikavce z Olomoucka. Pomáháme jim k jejich vnitřnímu i podnikatelskému růstu
  UP Business Catapult: pomáháme s rozjezdem podnikání, konzultujeme podnikatelské záměry. V rámci programu UP Business Catapult získají vybrané projekty přístup k našim mentorům, poradenské služby našich konzultantů, finance na externí poradenské služby a také slevu na nájem prostor pro podnikání ve VTP UP
  UP Business Center: Pronajímáme prostory pro podnikání (kanceláře, laboratoře, poloprovozní prostory, co-working, virtuální sídlo) v našich třech budovách. Používejte free wi-fi, sdílenou tiskárnu. Využívejte služeb recepce a pro svá jednání si rezervujte jednu z jednacích místností s projektory.

  Poradenské služby

  Všem začínajícím podnikatelům se zajímavým podnikatelským nápadem nabízíme pomoc se startem podnikání, zpětnou vazbu na podnikatelský záměr nebo sdílení našich kontaktů.
  Pro vybrané projekty máme navíc program UP Business Catapult.
  Každá firma má svého konzultanta, který s ní zmíněné oblasti probírá a společně jsou hledána funkční řešení jednotlivých problémů.

  Inovační infrastruktura

  Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci nabízí k pronájmu více jak 6000 m2 prostor pro podnikání ve čtyřech budovách.
  Výhody pronájmu u nás:
  * součástí průmyslové zóny Olomouc – Šlechtitelů ( celková výměra lokality je 16,8 ha)
  * jedna budova v centru Olomouce v lokalitě Envelopa
  * zázemí a know-how Univerzity Palackého v Olomouci
  * snadná návaznost na obchvat města a dálnici D1 Praha – Brno – Ostrava
  * dostatek parkovacích míst
  * prostory jsou vybavené kancelářským nábytkem, dostupné 24/7, s klimatizací, elektronickým zabezpečením a se službami recepce

  Kromě standardního pronájmu nabízí i sdílený coworkingový prostor a možnost umístění sídla ve virtuální kanceláři.

  Blok A – celkem 1688 m2

  * 8 víceúčelových místností vhodné jako výrobní prostor nebo laboratoř s výměrou cca 120 m2
  * 3 výrobní či laboratorní prostory s výměrou 195 až 278 m2

  Blok B – Podnikatelský inkubátor – 1076 m2

  * 20 kanceláří o velikosti 36 m2
  * 2 poloprovozy o velikost 178 m2
  * virtuální kancelář / coworking
  * školicí místnost

  Blok C – Podnikatelský inkubátor 2 – 1366 m2

  * 26 kanceláří o velikosti 18 – 25 m2
  * 22 laboratoří o velikost 25 m2
  * hala drobné výroby s plochou 162 m2

  Blok D – Envelopa Hub – 1900 m2

  * 2 komerční jednotky o velikost 78 m2
  * 26 kanceláří o velikosti 30 – 46 m2
  * 1 open space o velikosti 363 m2
  * 2 laboratoře o velikosti 74 m2

  * 1 co-working 30 míst, 367 m2

  Spolupráce s vysokými školami

  I Vy můžete mít k dispozici nejnovější vědecké poznatky a nejmodernější technologie, které Vám umožní získat rozhodující výhodu oproti konkurenci a pomohou Vám dostat se až na vrchol. Nechte se inspirovat našimi spokojenými zákazníky a využijte možností unikátní spolupráce vaší firmy s Univerzitou Palackého v Olomouci!

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  ANO
  ANO
  obchodní plány
  ANO
  ANO
  technologické poradenství
  ANO
  ANO
  patentové poradenství
  NE
  ANO
  certifikační poradenství
  ANO
  ANO
  finanční poradenství
  ANO
  ANO
  účetnictví
  ANO
  ANO
  právní poradenství
  ANO
  ANO
  marketingové poradenství
  ANO
  ANO
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  NE
  ANO
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  NE
  ANO
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  NE
  NE
  počítač pro technické použití
  ANO
  NE
  dílny
  ANO
  NE
  laboratoře
  NE
  NE
  přístup k databankám
  ANO
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  NE
  ANO
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  NE
  příspěvky
  NE
  NE
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  ANO
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  NE
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
   
  elektřina
  ANO
   
  ostatní
  ANO
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
   
  výrobní plochy
   
  ostatní
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  9
  51
  1
  61
  Počet pracovníků
  90
  350
  440
  Pronajatá plocha m2
  1887
  4113
  6000
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  11148 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  9791 m2
   
  Užitná plocha
  6000 m2
   
  – pronajatá plocha
  6000 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  0 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  3Dwiser
  IČO: 02935856
  Společnost 3Dwiser se 100% českou vlastnickou strukturou vznikla v roce 2014 s cílem nabídnout profesionální a specializované služby náročným zákazníkům a firmám na dynamicky se rozvíjejícího trhu 3D technologií. Mezi klienty v současnosti patří široké spektrum společností – od designérů přes architektonické ateliéry a konstrukční týmy až po školy, automobilky a výrobní závody.

  Tomáš Vít
  Tel.: +420 777 728 081
  E-mail: olomouc@3dwiser.com
  WWW: https://3dwiser.com

  Technologie:
  0301 – Využití počítačů ve výrobě, řízení a plánování, robotika
  0304 – Ostatní výrobní technologie

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Annabis s.r.o.
  IČO: 28627164
  Výroba kosmetických přípravků, doplňků stravy a léčivých látek. Výzkum a vývoj a výroba v oblasti řízeného pěstování.

  Ing. Robin Kazík, Ph.D
  Tel.: +420 777 103 749
  E-mail: kazik@annabis.cz
  WWW: http://www.annabis.cz

  Technologie:
  0102 – Biomedicina

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  MedChemBio, z.s.p.o.
  IČO: 72023970
  Laboratoř klastru MedChemBio poskytuje služby v oblasti kontroly jakosti léčivých přípravků, účinných látek, výchozích surovin a meziproduktů. Na přání zadavatelů je možno v laboratoři MedChemBio provádět vývoj a validace analytických metod. Stávající vybavení laboratoře umožňuje provádět běžné i speciální fyzikálně–chemické analýzy jako např. kapalinovou chromatografii, plynovou chromatografii, infračervenou spektroskopii, titrace a celou další škálu analytických stanovení. V laboratoři MedChemBio jsou zaměstnáni pracovníci, kteří mají dlouholeté zkušenosti s prací v režimu správné výrobní praxe ve farmaceutickém průmyslu. Laboratoř disponuje povolením MZČR pro zacházení s některými prekursory návykových látek. Laboratoř MedChemBio je smluvní laboratoří společnosti Teva Czech Industries s. r. o..

  Mgr. Ing. Arnošt Rybář
  Tel.: +420 585 632 075
  E-mail: arnost.rybar@medchembio.cz
  WWW: http://www.medchembio.cz

  Technologie:
  0100 – Biotechnologie
  0700 – Medicina a zdravotnictví

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Monitoring RC System
  IČO: 04627563
  Společnost RC Systém s.r.o. vyvíjí a dodává systémy pro satelitní sledování a vyhledávání vozidel, také nazývané monitoring vozidel. Zákazníci také hojně využívají systémy pro kontrolu tankování a úbytků paliva, které díky sofistikovaným palivovým sondám v nádržích hlídají naftu a v případě krádeže informují majitele na předem určených telefonních číslech. Další možností získání kontroly nad náklady je čtení dat z řídicí jednotky vozidla (sběrnice CAN BUS) nebo zamontovat průtokoměr.

  Bc. Ladislav Pospíšil
  Tel.: +420 703 170 899
  E-mail: ladislav.pospisil@satelitnisledovani.cz
  WWW: https://satelitnisledovani.cz

  Technologie:
  1400 – Dopravní a logistické systémy a pohony

  Odvětví:
  63 – Vedlejší a pomocná činnost v dopravě, činnosti cestovních kanceláří

   

  OlChemIm
  IČO: 4754845
  Firma OlChemIm je inovační firma specializující se na výrobu a prodej imunodiagnostik, růstových regulátorů, plastů a chemikálií pro výzkum. Zajišťuje výrobu a prodej chemických látek pro vědecká a výzkumná pracoviště u nás i v zahraničí. Mezi její produkty patří např. cytokininy, auxiny, indoly, gibberelliny, brassinosteroidy a další. Kromě těchto přípravků vyrábí i kompletní imunodiagnostické vyšetřovací sady.

  RNDr. Luděk Fröhlich
  Tel.: +420 585 427 407
  Fax: +420 585 427 407
  E-mail: info@olchemim.cz
  WWW: http://www.olchemim.cz

  Technologie:
  9006 – Polymerní chemie

  Odvětví:
  24 – Výroba chemických výrobků

   

  RESPORTICA s.r.o.
  IČO: 03277488
  Firma se zabývá vývojem, výrobou a prodejem sportovní kosmetiky.

  Bc. Miroslav Janský
  Tel.: +420 733 224 225
  E-mail: miroslav@privat-jansky.eu
  WWW: http:// www.resportica.cz

  Technologie:
  0304 – Ostatní výrobní technologie

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Sabo Mobile – GmbH
  IČO: 298930118
  Vývoj SW pro medicínská zařízení.

  Jaroslav Urban
  Tel.: +420 585 631 424
  E-mail: jaroslav.urban@sabo-gmbh.de
  WWW: http:// www.sabo-gmbh.de

  Technologie:
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky
  IČO: 61389030
  Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky (ÚEB AVČR) byl založen v roce 1962. V současnosti má 14 laboratoří, které se nacházejí v Praze a Olomouci. Ústav provádí především základní výzkum v rostlinné biologii, konkrétně v rostlinné genetice, fyziologii, fytopatologii a biotechnologiích. Je však aktivní také v aplikovaném výzkumu. V rostlinné genetice jsou projekty zaměřeny na molekulární genetiku pylu a rostlinnou funkční genomiku. Ústav spolupracuje s mnoha výzkumnými ústavy a univerzitami v České republice a v zahraničí. Vědci z ÚEB učí na několika českých vysokých školách a studenti těchto škol vypracovávají v ústavu své bakalářské, diplomové a doktorské práce. Ústav experimentální botaniky zapojuje do vědecké výchovy i studenty středních škol v rámci projektu Otevřená věda a je aktivní v popularizaci vědy mezi širokou veřejností.

  RNDr. Martin Vágner, CSc.
  Tel.: +420 225 106 453
  E-mail: vagner@ueb.cas.cz
  WWW: http://www.ueb.cas.cz/cs

  Technologie:
  0100 – Biotechnologie

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Zall Letov Simulátory
  IČO: 27575497
  Společnost Zall Letov Simulátory s.r.o. se zabývá již přes 50 let vývojem a výrobou leteckých simulátorů. Výrobní portfolio firmy zahrnuje širokou škálu certifikovaných a necertifikovaných simulátorů určených pro letecké školy, výcvikové organizace, vědecké instituce, univerzity a armádu. Produkty můžete nalézt po celém světě jakožto nedílnou součást výcviků pilotů na všech úrovních leteckého výcviku, a to jak v civilním, tak armádním sektoru.

  E-mail: support@letovsim.cz
  WWW: www.letovsim.cz

  Technologie:
  1402 – Letecká technika

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  62 – Letecká a kosmická doprava

 • Název subjektu:
  LC Innoconsult International
  Země:
  Maďarsko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Partner v projektu Visegrad fund.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:

  Název subjektu:
  Technologický inštitút Slovenskej akadémie vied
  Země:
  Slovensko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Partner v projektu Visegrad fund.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings