Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Vědeckotechnický park, ENKI

Poslední aktualizace: 15.09.2021 19:00

Dukelská 145
379 01 Třeboň
Tel.: +420 384 706 111
Fax: +420 384 706 112
E-mail: enki@enki.cz
WWW: http://www.vtp.trebon.cz

Odkaz na mapu: zde

IČO:
Ředitel: Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.
Zástupce ředitele: Ing. Josef Novotný

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: provozovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 12.6. 2002

  Zakladatel(é): ENVI, s.r.o.
  Majitel(é): ENVI, s.r.o. a ENKI, o.p.s.
  Provozovatel(é): ENVI, s.r.o. a ENKI, o.p.s.

  Typ hospodářského subjektu: s.r.o. a o.p.s.
  Kritéria pro přijetí inovační firmy:

 • Charakteristika parku

  Úvod

  K 31.12.2007 byla plocha VTP rozšířena na 1496 m2. Po rozšíření prostorových kapacit je zajištěna v širším rozsahu výzkumná činnost a inovační podnikání. TIC ma program vědecko-technického parku. Zároveň v jeho prostorách dochází k inkubaci nových podnikatelských subjektů.
  Jeho hlavní zaměření:
  a) Solární a jiné energetické programy
  b) Strojírenská ekotechnika
  c) Inovace a podnikání v oblasti jemné mechaniky a optiky
  d) Biotechnologie
  e) Ekotechniky v oblasti trvale udržitelného hospodaření v krajině.

  Popis transferu technologií

  Odběrová a měřící zařízení k hodnocení a monitoringu kvality povrchových vod.
  Dataloggery s kontinuálním měření a hydrometeorologické stanice s dálkovým přenosem dat.
  Termovizní snímkování krajiny.
  Využití dronů pro vzorkování povrchových vod a měření jejich kvality.
  Solární technologie.

  Poradenské služby

  Hospodaření na vodních nádržích
  Úprava krajiny a městské zeleně pro zadržení vody a tlumení klimatických extrémů.
  Provoz nové experimentální laboratoře
  Provoz a pronájem přístrojového a odběrového vybavení
  Komplexní péče o drobné vodní nádrže, zejména rybníky – voda, sediment, biota
  Tvorba koncepčních studií pro optimalizaci kvality vody v nádržích a zadržení vody v krajině a distribuci sluneční energie přes oběh vody

  Inovační infrastruktura

  Akreditovaná hydrochemická laboratoř
  Experimentální hydrobiologická laboratoř

  Spolupráce s vysokými školami

  Zaměstnanci ENKI, o.p.s. jsou často vysokoškolskými pedagogy.
  Dále ENKI, o.p.s. spolupracuje s vysokými školami na řadě projektů ať už v roli hlavního řešitele či partnera.
  Např:
  – MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB VTP ENKI ZA ÚČELEM ZKVALITNĚNÍ EXPERTNÍ ČINNOSTI V OBLASTI HOSPODAŘENÍ S VODOU V KRAJINĚ, JEJÍHO POHYBU A KVALITY (realizace od podzimu 2021) – Collorado College, USA

  – Sluneční energie, voda v krajině, vegetace: nová metodika vzdělávání pracovníků městských úřadů a inovace školní výuky k tématu efektu hospodářských zásahů na regionální klima (1.2.2018 – 31.1.2021) – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Pedagogická fakulta.

  – Snížení dopadu kontaminace krajiny radioaktivními látkami (Cs, I) po havarii JE cestou zvýšením retence a kumulační schopnosti prvků krajiny se zaměřením na agroekosystémy a dobrou hydrologickou síť na příkladu zóny havarijní plánování JE Temelín (ZHP JETe) (1. 1. 2012 — 31. 12. 2015) – Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta životního prostředí; ENKI, o.p.s.; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Zemědělská fakulta; Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

  Nejnovější technologie dálkového průzkumu Země ve službách výzkumu, vzdělání a aplikaci pro rozvoj regionů (1. 10. 2012 — 30. 9. 2014) – Biologické centrum AV ČR, v. v. i.; Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.; DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie; ENKI, o.p.s.; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Zemědělská fakulta; Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta; RAWAT consulting s.r.o.; Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební

  Rybníky jako modely pro studium diversity a dynamiky planktonu hypertrofních mělkých jezer (1. 1. 2017 — 31. 12. 2019) – Biologické centrum AV ČR, v. v. i.; ENKI, o.p.s.; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Přírodovědecká fakulta

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  NE
  ANO
  obchodní plány
  ANO
  NE
  technologické poradenství
  NE
  ANO
  patentové poradenství
  ANO
  NE
  certifikační poradenství
  NE
  ANO
  finanční poradenství
  NE
  ANO
  účetnictví
  ANO
  NE
  právní poradenství
  ANO
  NE
  marketingové poradenství
  NE
  ANO
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  ANO
  NE
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  NE
  NE
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  ANO
  NE
  dílny
  ANO
  NE
  laboratoře
  NE
  NE
  přístup k databankám
  ANO
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  ANO
  NE
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  NE
  příspěvky
  NE
  ANO
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  NE
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  ANO
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
   
  elektřina
  ANO
   
  ostatní
  ANO
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  500 – 1 000
   
  výrobní plochy
  500
   
  ostatní
  1 500
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  4
  2
  1
  7
  Počet pracovníků
  55
  5
  14
  74
  Pronajatá plocha m2
  500
  50
  106
  656
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
   
  Zastavěná pl. parku
   
  Užitná plocha
  1496 m2
   
  – pronajatá plocha
  656 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  840 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  ENKI, o.p.s.
  IČO: 251 73 1
  Obecně prospěšná společnost pro výzkum a osvětu v oborech životního prostředí

  RNDr. Jan Pokorný CSc.
  Tel.: +420384724346
  Fax: +420384724346
  E-mail: enki@enki.cz
  WWW: http://www.enki.cz

  Technologie:
  0100 – Biotechnologie
  0200 – Energetika
  1300 – Fotonika
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  01 – Zemědělství, myslivost a související činnosti
  02 – Lesnictví, těžba dřeva a přidružené činnosti
  05 – Rybolov, chov ryb, přidružené činnosti v rámci rybolovu
  73 – Výzkum a vývoj

   

  ENVI, s.r.o.
  IČO: 472 17 7
  společnost pro ekologické, obchodní a projekční služby

  Ing. František Hrubec
  Tel.: +420384724346
  Fax: +420384724346
  E-mail: envi@envi.cz
  WWW: http://www.envi.cz

  Technologie:
  0100 – Biotechnologie
  0200 – Energetika
  0800 – Měřící a regulační technika
  1300 – Fotonika
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  01 – Zemědělství, myslivost a související činnosti
  10 – Dobývání černého uhlí a hnědého uhlí, rašeliny
  14 – Dobývání a úprava ostatních nerostů
  28 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení
  29 – Výroba strojů a zařízení
  35 – Výroba ostatních dopravních zařízení
  45 – Stavebnictví
  61 – Vodní doprava
  73 – Výzkum a vývoj

   

  ESNet
  IČO: 25180002
  POSKYTOVATEL SLUŽEB SÍTĚ INTERNET

  Ing. Václav Hauser
  Tel.: +420384 72 46 02
  E-mail: info@esnet.cz
  WWW: http:/www.esnet.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  30 – Výroba kancelářských strojů a počítačů /včetně přístrojů na zpracování dat/
  64 – Činnosti poštovní a telekomunikační

   

  Společnost Rožmberk, o.p.s.
  IČO: 251 74 5
  Biologický výzkum, ochrana přírody, trvale udržitelné využívání krajiny

  Robert Dulfer
  Tel.: +420 384 72 43 46
  Fax: +420384 72 43 46
  E-mail: info@rozmberk.org
  WWW: http://www.info.rozmberk.org

  Technologie:
  0100 – Biotechnologie

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

 • Název subjektu:
  Horizon2020 SIM4NEXUS
  Země:
  Nizozemsko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: projekt EU Horizon2020 na téma voda-energie-klima
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF