Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Technologické centrum Akademie věd ČR

Poslední aktualizace: 22.10.2021 13:08

Ve Struhách 27
160 00 Praha 6
Tel.: +420 234 006 100
Fax: +420 220 922 698
E-mail: tc@tc.cz
WWW: http://www.tc.cz

Odkaz na mapu: zde

IČO: 60456540
Ředitel: Ing. Karel Klusáček, CSc., MBA (tc@tc.cz)
Zástupce ředitele: Ing. Naďa Koníčková

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: provozovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 1.2. 1993

  Zakladatel(é): Ústavy Akademie věd ČR
  Majitel(é): Technologické centrum Akademie věd ČR
  Provozovatel(é): Technologické centrum Akademie věd ČR

  Typ hospodářského subjektu: interest association of legal
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: malá technologická firma s přelomovou inovací

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Technologické centrum AV ČR je sdružení založené ústavy AV ČR.
  TC AV ČR provozovalo v minulosti podnikatelský inkubátor (BIC) zaměřený na inovační
  a spinn-off firmy (IT, biotechnologie, nové materiály …). Podnikatelský inkubátor počas své historie přijal 21 firem, z kterých 18 se úspěšně rozrostlo a inkubátor opustilo. V současné dobí se podílí na projektu neziskového sdružení TIC ČKD Praha, které provozuje podnikatelský a inovační inkubátor ICPI v areálu ČKD ve Vysočanech. Projekt byl podpořen z evropského fondu ERDF. činnost TC AV ČR je zaměřená na podporu
  technologického transferu a poradenství o 7. rámcovém programu EU.
  Je členem evropských sítí EEN, Trendchart, EraWatch, EBN.
  Spolupracuje na řadě projektů EU.

  Popis transferu technologií

  Technologičtí transferisté Oddělení rozvoje podnikání nabízí individuální přístup při realizaci transferu znalostí nebo technologií do praxe a pomohou vyhledat obchodního, technologického nebo výzkumného partnera pro vstup na zahraniční trh.

  V rámci projektu ESA Innovation Partner podporuje TC AV ČR transfer znalostí a technologií z kosmických programů European Space Agency (ESA) do průmyslu, ale i od firem či vysokých škol pracujících s kosmickými technologiemi do dalších průmyslových oblastí mimo tento sektor.

  K navázání nových obchodních partnerství či zahájení technologické nebo výzkumné spolupráce mohou firmy také využít mezinárodní databázi sítě Enterprise Europe Network.

  Výchova k inovačnímu podnikání

  Hlavní činností oddělení ORP je všestranná podpora rozvoje podnikání, inovací a mezinárodní konkurenceschopnosti českých firem, především malých a středních podniků. Poskytujeme konzultační, poradenské, vzdělávací a další expertní služby, jejichž přehled je uveden níže a detailní popis na specializovaném webu oddělení – www.tc.cz/orp.

  Nosnými aktivitami oddělení jsou:

  PODPORA MEZINÁRODNÍ TECHNOLOGICKÉ A VÝZKUMNÉ SPOLUPRÁCE A TRANSFERU TECHNOLOGIÍ
  Koordinujeme poskytování služeb mezinárodní sítě Enterprise Europe Network v České republice. Prostřednictvím této sítě pomáháme nalézt českým firmám partnery pro mezinárodní obchodní, technologickou či výzkumnou spolupráci. Využíváme k tomu mezinárodní databáze nabídek a poptávek, účasti na mezinárodních kooperačních setkáních firem a na zahraničních veletrzích.

  Jsme zapojeni do projektu ESA Innovation Partner, který podporuje transfer technologií z vesmírného programu Evropské kosmické agentury (European Space Agency – ESA) do pozemních aplikací.

  PROJEKTOVÉ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ
  Sledujeme širokou nabídku poradenství v oblasti grantových programů na národní a evropské úrovni a dalších příležitostí pro financování rozvoje a inovací ve firmách. Na základě analýzy potřeb najdeme klientským firmám vhodné zdroje financování a v roli mentorů pomůžeme vhodně definovat projektový záměr a firmy provedeme procesem přípravy projektové žádosti.

  ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU FIREM
  Pomocí strukturovaného rozhovoru vyhodnotíme pro klientské firmy jejich inovační kapacity a potenciál, identifikujeme inovační příležitosti a naplánujeme kroky, které povedou k lepšímu řízení inovací ve firmě. Naši mentoři pomáhají majitelům a ředitelům firem podívat se na firmu jinou perspektivou, s potřebným odstupem a nadhledem a vytvářejí prostor pro formulování či revizi firemní strategie.

  MENTORINGOVÝ PROGRAM „SCALE-UP YOUR BUSINESS“
  Mentoringový program je určen mladým, technologicky orientovaným, inovativním firmám, které mají ambici vyrůst v mezinárodním měřítku. Program kombinuje vzdělávání, sdílení zkušeností a špičkové poradenství na míru, připravuje firmy na jednání s investory a poskytuje firmám důležitou zpětnou vazbu k podnikatelskému záměru, potřebné informace a kontakty pro úspěšný růst a expanzi na zahraniční trhy.

  AKCELERAČNÍ PROGRAM „BUSINESS RUNWAY“
  Pomocí akceleračního programu nabízíme vybraným technologickým firmám prostory v budově TC s veškerým administrativním zázemím (vybavené kanceláře, zásobování kancelářskými potřebami, prostory konferenčního centra apod.) a plným manažerským a odborným poradenstvím.

  PORADENSTVÍ K OCHRANĚ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
  Nabízíme bezplatné poradenství týkající se zásadních otázek ochrany a uplatňování práv z duševního vlastnictví, a to zejména ve vztahu k technickým a průmyslovým inovacím.

  PORADENSTVÍ K DIGITALIZACI PODNIKŮ
  Postupně rozšiřujeme nabídku služeb podpory rychle se rozvíjející digitalizace v klientských firmách. Poskytujeme specializované služby ve spolupráci s dalšími odbornými partnery. Jedná se zejména o posuzování digitálních kapacit firem a plánovaní dalšího rozvoje využívání digitálních technologií.

  Poradenské služby

  Technologické centrum je klíčovou národní institucí poskytující informační a konzultační služby k rámcovým programům EU pro výzkum, vývoj a inovace, realizuje mezinárodní technologický transfer a provádí orientovaný výzkum pro vědu a inovace .

  MISE
  podporovat zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru (ERA)
  připravovat analytické a koncepční studie pro výzkum a inovace
  uskutečňovat mezinárodní technologický transfer
  podporovat vznik a rozvoj malých inovačních firem

  STRUKTURA KLÍČOVÝCH PARTNERŮ A KLIENTŮ
  Hlavními partnery a klienty TC je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Dále je to řada nadnárodních institucí – Evropská komise, Evropský parlament, Organizace spojených národů pro průmyslový rozvoj (UNIDO) a Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC). Od svého založení spolupracuje TC prakticky s celou sférou výzkumných a vývojových pracovišť České republiky, s mnoha zahraničními partnery, prestižními univerzitami a soukromými podniky.

  Inovační infrastruktura

  Akcelerační program „Business Runway“

  Akcelerační program s názvem „Business Runway“ nabízí firmám prostory v budově TC AV ČR s plným technickým zázemím (vybavené kanceláře, zásobování kancelářskými potřebami, prostory konferenčního centra apod.) a manažerským servisem.

  První inkubovanou firmou byla společnost Space Systems Czech s.r.o. (dnes společnost Huld), zabývající se vývojem software v kritických aplikacích. Účast v akceleračním programu umožnila firmě během čtyř let vyrůst z nuly na patnáct zaměstnanců a zvýšit roční obrat na téměř 900.000 EUR. „Na programu zejména oceňuji, že firma mohla využívat dobře připravené zázemí a díky tomu začít fungovat během několika dnů. Největším přínosem pro nás byla možnost sídlit v pražské budově TC a těžit ze znalostí zkušeného týmu. Množství pořádaných odborných seminářů, kterých jsme se měli možnost účastnit, umožňovalo neustálý rozvoj zaměstnanců a sbírání důležitých kontaktů,“ říká k účasti v programu Daniel Štefl, spoluzakladatel a ředitel Space Systems Czech.

  V programu zůstává firma Stratosyst s.r.o., která rozvíjí technologii HAPS (High-Altitude Pseudo-Satellite) pro použití v oblasti astronomického pozorování vesmíru.

  V případě zájmu o účast v akceleračním programu BusinessRunway kontaktujte:

  Pavel Habarta, habarta@tc.cz, 234 006 180

  Spolupráce s vysokými školami

  TC AV ČR spolupracuje s VŠ v rámci různých příležitostí a projektů na ad hoc bázi.

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  ANO
  ANO
  obchodní plány
  ANO
  ANO
  technologické poradenství
  ANO
  ANO
  patentové poradenství
  ANO
  ANO
  certifikační poradenství
  ANO
  ANO
  finanční poradenství
  ANO
  ANO
  účetnictví
  ANO
  ANO
  právní poradenství
  ANO
  ANO
  marketingové poradenství
  ANO
  ANO
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  NE
  NE
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  NE
  ANO
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  NE
  ANO
  dílny
  ANO
  NE
  laboratoře
  ANO
  ANO
  přístup k databankám
  NE
  ANO
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  ANO
  ANO
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  NE
  příspěvky
  ANO
  ANO
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  NE
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  NE
  paušál a příplatek podle použití
  ANO
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
   
  elektřina
  ANO
   
  ostatní
  ANO
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  4000
   
  výrobní plochy
   
  ostatní
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  1
  1
  Počet pracovníků
  5
  5
  Pronajatá plocha m2
  50
  50
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  2500 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  2000 m2
   
  Užitná plocha
  6000 m2
   
  – pronajatá plocha
  50 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  5950 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  Tento park nemá žádné inovační firmy
  (případně žádná inovační společnost nesplňuje Vaše vyhledávací kritéria)

 • Název subjektu:
  ESA Technology Broker
  Země:
  Nizozemsko
  Druh spolupráce:
  jiná
  Popis spolupráce: Technologický transfer z kosmického programu „dolů“ na Zem
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF