Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Technologické centrum Praha, z.s.p.o.

Poslední aktualizace: 22.10.2021 13:08

Ve Struhách 27
160 00 Praha 6
Tel.: +420 234 006 100
Fax: +420 220 922 698
E-mail: tc@tc.cz
WWW: http://www.tc.cz

Odkaz na mapu: zde

IČO: 60456540
Ředitel: Ing. Karel Klusáček, CSc., MBA (tc@tc.cz)
Zástupce ředitele: Ing. Naďa Koníčková

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: provozovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 1.2. 1993

  Zakladatel(é): Ústavy Akademie věd ČR
  Majitel(é): Technologické centrum Akademie věd ČR
  Provozovatel(é): Technologické centrum Akademie věd ČR

  Typ hospodářského subjektu: interest association of legal
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: malá technologická firma s přelomovou inovací

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Technologické centrum AV ČR je sdružení založené ústavy AV ČR.
  TC AV ČR provozovalo v minulosti podnikatelský inkubátor (BIC) zaměřený na inovační
  a spinn-off firmy (IT, biotechnologie, nové materiály …). Podnikatelský inkubátor počas své historie přijal 21 firem, z kterých 18 se úspěšně rozrostlo a inkubátor opustilo. V současné dobí se podílí na projektu neziskového sdružení TIC ČKD Praha, které provozuje podnikatelský a inovační inkubátor ICPI v areálu ČKD ve Vysočanech. Projekt byl podpořen z evropského fondu ERDF. činnost TC AV ČR je zaměřená na podporu
  technologického transferu a poradenství o 7. rámcovém programu EU.
  Je členem evropských sítí EEN, Trendchart, EraWatch, EBN.
  Spolupracuje na řadě projektů EU.

  Popis transferu technologií

  Technologičtí transferisté Oddělení rozvoje podnikání nabízí individuální přístup při realizaci transferu znalostí nebo technologií do praxe a pomohou vyhledat obchodního, technologického nebo výzkumného partnera pro vstup na zahraniční trh.

  V rámci projektu ESA Innovation Partner podporuje TC AV ČR transfer znalostí a technologií z kosmických programů European Space Agency (ESA) do průmyslu, ale i od firem či vysokých škol pracujících s kosmickými technologiemi do dalších průmyslových oblastí mimo tento sektor.

  K navázání nových obchodních partnerství či zahájení technologické nebo výzkumné spolupráce mohou firmy také využít mezinárodní databázi sítě Enterprise Europe Network.

  Výchova k inovačnímu podnikání

  Hlavní činností oddělení ORP je všestranná podpora rozvoje podnikání, inovací a mezinárodní konkurenceschopnosti českých firem, především malých a středních podniků. Poskytujeme konzultační, poradenské, vzdělávací a další expertní služby, jejichž přehled je uveden níže a detailní popis na specializovaném webu oddělení – www.tc.cz/orp.

  Nosnými aktivitami oddělení jsou:

  PODPORA MEZINÁRODNÍ TECHNOLOGICKÉ A VÝZKUMNÉ SPOLUPRÁCE A TRANSFERU TECHNOLOGIÍ
  Koordinujeme poskytování služeb mezinárodní sítě Enterprise Europe Network v České republice. Prostřednictvím této sítě pomáháme nalézt českým firmám partnery pro mezinárodní obchodní, technologickou či výzkumnou spolupráci. Využíváme k tomu mezinárodní databáze nabídek a poptávek, účasti na mezinárodních kooperačních setkáních firem a na zahraničních veletrzích.

  Jsme zapojeni do projektu ESA Innovation Partner, který podporuje transfer technologií z vesmírného programu Evropské kosmické agentury (European Space Agency – ESA) do pozemních aplikací.

  PROJEKTOVÉ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ
  Sledujeme širokou nabídku poradenství v oblasti grantových programů na národní a evropské úrovni a dalších příležitostí pro financování rozvoje a inovací ve firmách. Na základě analýzy potřeb najdeme klientským firmám vhodné zdroje financování a v roli mentorů pomůžeme vhodně definovat projektový záměr a firmy provedeme procesem přípravy projektové žádosti.

  ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU FIREM
  Pomocí strukturovaného rozhovoru vyhodnotíme pro klientské firmy jejich inovační kapacity a potenciál, identifikujeme inovační příležitosti a naplánujeme kroky, které povedou k lepšímu řízení inovací ve firmě. Naši mentoři pomáhají majitelům a ředitelům firem podívat se na firmu jinou perspektivou, s potřebným odstupem a nadhledem a vytvářejí prostor pro formulování či revizi firemní strategie.

  MENTORINGOVÝ PROGRAM „SCALE-UP YOUR BUSINESS“
  Mentoringový program je určen mladým, technologicky orientovaným, inovativním firmám, které mají ambici vyrůst v mezinárodním měřítku. Program kombinuje vzdělávání, sdílení zkušeností a špičkové poradenství na míru, připravuje firmy na jednání s investory a poskytuje firmám důležitou zpětnou vazbu k podnikatelskému záměru, potřebné informace a kontakty pro úspěšný růst a expanzi na zahraniční trhy.

  AKCELERAČNÍ PROGRAM „BUSINESS RUNWAY“
  Pomocí akceleračního programu nabízíme vybraným technologickým firmám prostory v budově TC s veškerým administrativním zázemím (vybavené kanceláře, zásobování kancelářskými potřebami, prostory konferenčního centra apod.) a plným manažerským a odborným poradenstvím.

  PORADENSTVÍ K OCHRANĚ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
  Nabízíme bezplatné poradenství týkající se zásadních otázek ochrany a uplatňování práv z duševního vlastnictví, a to zejména ve vztahu k technickým a průmyslovým inovacím.

  PORADENSTVÍ K DIGITALIZACI PODNIKŮ
  Postupně rozšiřujeme nabídku služeb podpory rychle se rozvíjející digitalizace v klientských firmách. Poskytujeme specializované služby ve spolupráci s dalšími odbornými partnery. Jedná se zejména o posuzování digitálních kapacit firem a plánovaní dalšího rozvoje využívání digitálních technologií.

  Poradenské služby

  Technologické centrum je klíčovou národní institucí poskytující informační a konzultační služby k rámcovým programům EU pro výzkum, vývoj a inovace, realizuje mezinárodní technologický transfer a provádí orientovaný výzkum pro vědu a inovace .

  MISE
  podporovat zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru (ERA)
  připravovat analytické a koncepční studie pro výzkum a inovace
  uskutečňovat mezinárodní technologický transfer
  podporovat vznik a rozvoj malých inovačních firem

  STRUKTURA KLÍČOVÝCH PARTNERŮ A KLIENTŮ
  Hlavními partnery a klienty TC je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Dále je to řada nadnárodních institucí – Evropská komise, Evropský parlament, Organizace spojených národů pro průmyslový rozvoj (UNIDO) a Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC). Od svého založení spolupracuje TC prakticky s celou sférou výzkumných a vývojových pracovišť České republiky, s mnoha zahraničními partnery, prestižními univerzitami a soukromými podniky.

  Inovační infrastruktura

  Akcelerační program „Business Runway“

  Akcelerační program s názvem „Business Runway“ nabízí firmám prostory v budově TC AV ČR s plným technickým zázemím (vybavené kanceláře, zásobování kancelářskými potřebami, prostory konferenčního centra apod.) a manažerským servisem.

  První inkubovanou firmou byla společnost Space Systems Czech s.r.o. (dnes společnost Huld), zabývající se vývojem software v kritických aplikacích. Účast v akceleračním programu umožnila firmě během čtyř let vyrůst z nuly na patnáct zaměstnanců a zvýšit roční obrat na téměř 900.000 EUR. „Na programu zejména oceňuji, že firma mohla využívat dobře připravené zázemí a díky tomu začít fungovat během několika dnů. Největším přínosem pro nás byla možnost sídlit v pražské budově TC a těžit ze znalostí zkušeného týmu. Množství pořádaných odborných seminářů, kterých jsme se měli možnost účastnit, umožňovalo neustálý rozvoj zaměstnanců a sbírání důležitých kontaktů,“ říká k účasti v programu Daniel Štefl, spoluzakladatel a ředitel Space Systems Czech.

  V programu zůstává firma Stratosyst s.r.o., která rozvíjí technologii HAPS (High-Altitude Pseudo-Satellite) pro použití v oblasti astronomického pozorování vesmíru.

  V případě zájmu o účast v akceleračním programu BusinessRunway kontaktujte:

  Pavel Habarta, habarta@tc.cz, 234 006 180

  Spolupráce s vysokými školami

  TC AV ČR spolupracuje s VŠ v rámci různých příležitostí a projektů na ad hoc bázi.

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  ANO
  ANO
  obchodní plány
  ANO
  ANO
  technologické poradenství
  ANO
  ANO
  patentové poradenství
  ANO
  ANO
  certifikační poradenství
  ANO
  ANO
  finanční poradenství
  ANO
  ANO
  účetnictví
  ANO
  ANO
  právní poradenství
  ANO
  ANO
  marketingové poradenství
  ANO
  ANO
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  NE
  NE
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  NE
  ANO
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  NE
  ANO
  dílny
  ANO
  NE
  laboratoře
  ANO
  ANO
  přístup k databankám
  NE
  ANO
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  ANO
  ANO
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  NE
  příspěvky
  ANO
  ANO
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  NE
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  NE
  paušál a příplatek podle použití
  ANO
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
   
  elektřina
  ANO
   
  ostatní
  ANO
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  4000
   
  výrobní plochy
   
  ostatní
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  1
  1
  Počet pracovníků
  5
  5
  Pronajatá plocha m2
  50
  50
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  2500 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  2000 m2
   
  Užitná plocha
  6000 m2
   
  – pronajatá plocha
  50 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  5950 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  Tento park nemá žádné inovační firmy
  (případně žádná inovační společnost nesplňuje Vaše vyhledávací kritéria)

 • Název subjektu:
  ESA Technology Broker
  Země:
  Nizozemsko
  Druh spolupráce:
  jiná
  Popis spolupráce: Technologický transfer z kosmického programu „dolů“ na Zem
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings