Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Technologické inovační centrum, s.r.o., Zlín

Poslední aktualizace: 04.03.2024 13:29

Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
Tel.: +420 739570790
E-mail: tic@ticzlin.cz
WWW: http://www.ticzlin.cz

IČO: 26963574
Ředitel: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: akreditovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 1.12. 2006

  Zakladatel(é): Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlínský kraj
  Majitel(é): Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlínský kraj
  Provozovatel(é): Technologické inovační centrum s.r.o.

  Typ hospodářského subjektu: Společnost s ručením omezeným
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: žádost + podnikatelský záměr

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Technologické inovační centrum s.r.o. (TIC) bylo založeno v roce 2005 Zlínským krajem společně s Univerzitou Tomáše Bati s cílem podpořit inovační ekosystém v celém regionu. Od svého vzniku TIC prochází postupným rozvojem svých služeb, aktivit a projektů. Dnes můžeme říct, že je progresivní pro klientská agentura tvořící a implementující Regionální inovační strategii Zlínského kraje a promující kvalitu života ve Zlínském kraji s akcentem na studium, podnikání a profesní růst.
  V současné době TIC staví na těchto pilířích:
  Kreativita a podnikavost u žáků a studentů
  Akcelerace podnikatelských záměrů včetně provozu podnikatelského inkubátoru
  Služby pro malé a střední podniky zejména v odvětvích domén specializace Zlínského kraje
  Podpora výzkumu a vývoje ve firmách s účinnou spoluprací s výzkumnými organizacemi
  Služby pro zefektivnění řízení lidských zdrojů včetně kariérového poradenství a profesního směřování
  Podpora expanze endogenních firem ve Zlínském kraji
  Kvalita života ve Zlínském kraji

  TIC provozuje budovu Podnikatelského inovačního centra Zlín, objekt je ve vlastnictví statutárního města Zlín, TIC jej provozuje na základě smlouvy o výpůjčce, město Zlín je partnerem celého projektu. Prostory jsou převážně kancelářského charakteru, k dispozici je cca 5500 m2 plochy celkem, pronajímatelná plocha je zhruba poloviční. Část prostor je určena pro začínající firmy ve zvýhodněném režimu, které jsou zapojeny do tzv. inkubačního programu. Zbylou část využívají inovační firmy v režimu technologického parku, část prostor je určena pro instituce na podporu podnikání. Součástí nájmu jsou rovněž základní technické a administrativní služby – úklid, ostraha společných prostor, přístup k internetu (v případě inkubátoru) a služby recepce (vyjma kopírování a obdobných služeb, ty se řídí platným ceníkem). K dispozici jsou jednací prostory a školící sál s kapacitou až 130 osob (firmy zasídlené v budově mají nastavený slevový režim), v budově je vegetariánská jídelna kavárna, další stravovací možnosti jsou v bezprostřední blízkosti. Část prostor je vybavena kancelářským nábytkem.

  Popis transferu technologií

  Transferové aktivity TIC v letech 2021 a 2022 byly vystavěny na následujících pilířích:
  a) Členství v Radě pro komercionalizaci UTB. Předmětem činnosti byla spolupráce s projektovými týmy 8 projektů realizovaných s podporou programu TAČR Gama a supervize plnění projektových milníků. 7 projektů bylo úspěšně dokončeno a finálně projednáno Radou v 1/2023.
  b) Realizace vlastních výzkumných aktivit TIC. Klíčovým VaVaI projektem byl Design modelu metropolitních oblastí ČR zasažených depopulací (č. TL03000525) podpořený programem TAČR Éta. Projekt byl úspěšně dokončen 9/2022. Projekt byl přímo provázán s RIS3 strategií a s ohledem na partnery projektu z Karlovarského kraje, ORP Jeseník a Statutárního města Zlín měl národní dopad.
  c) Participace na přípravě dalších VaVaI projektech, zejm. s klasifikací Aplikovaný výzkum a Experimentální vývoj. Projekty byly průběžně předkládány k hodnocení do 12/2022, aktuálně v 2/2023 máme hodnocení formální přijatelnosti s kladným výsledkem.
  d) Konzultace VaVaI aktivit především v endogenních MSP, příp. inkubovaných start-upech (např. spol. Fyscon – projekt podán 1/2023).

  Výchova k inovačnímu podnikání

  Realizujeme vzdělávání a budování komunity v těchto formátech:
  Pro studenty středních škol jsou realizovány workshopy formou vstupu do hodin, exkurzí v podnikatelském inkubátoru apod., kurz Podnikatelská akademie na SŠ – www.podnikatelskaakademie.info, Akcelerátor – Můj první milion www.mujprvnimilion.cz,
  kurz Podnikatelská akademie na UTB ve Zlíně

  Poradenské služby

  akcelerační program
  poradenství při zpracování obchodního modelu, podnikatelská plánu
  marketingové poradenství
  propojení na rizikový kapitál
  příprava projektů
  člen sítě Ynovate, https://www.ynovate.cz/cz/
  program PLATINN, https://www.ticzlin.cz/package/cnim-nad-dav/program-platinn/
  program CREATINN

  Inovační infrastruktura

  Zlínský kraj má jednu z nejpočetnějších a nejrozvinutějších infrastruktur pro budování přívětivého inovačního prostředí v rámci celé České republiky. Tato infrastruktura zahrnuje širokou škálu služeb související se zahájením podnikání až po služby pro etablované podnikatele, např. propojování firem s výzkumnými institucemi, mezinárodní spolupráce, technologický transfer, expertní poradenské služby či vzdělávání. Ve Zlínském kraji existuje jednotná prezentace nabídky podpůrných služeb směrem k podnikatelům, studentům nebo veřejnosti. Jedná se o platformu ZLINNOVATION, která v sobě soustřeďuje služby a informuje o nich prostřednictvím webových stránek www.zlinnovation.cz.
  Na zajištění aktivit platformy se podílí podpůrné subjekty na bázi dobrovolnosti a Technologické inovační centrum ji zastřešuje v roli koordinátora. Dalšími členy platformy jsou: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (regionální zastoupení), Centrum kreativních průmyslů a podnikání UPPER, Czechitas Zlín, Czech Marine Cluster, Industry Servis ZK, Klub podnikatelek ze Zlínska, Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, Moravský letecký klastr, Plastikářský klastr, Podnikatelský inkubátor Panský dvůr Kunovice, Technologická agentura ČR, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a její Centrum transferu technologií – Univerzitní institut UTB ve Zlíně, Valašskokloboucké podnikatelské centrum, Zlínský kraj a Zlínský kreativní klastr.

  Spolupráce s vysokými školami

  Práce se studenty, volitelný předmět Podnikatelská akademie, spolupráce v rámci akcelerátoru Můj první milion,
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně je jedním z vlastníků
  podpora transferu technologií
  společné projekty
  členství a spolupráce v rámci platformy Zlinnovation

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  ANO
  NE
  obchodní plány
  ANO
  ANO
  technologické poradenství
  NE
  ANO
  patentové poradenství
  NE
  NE
  certifikační poradenství
  ANO
  ANO
  finanční poradenství
  NE
  ANO
  účetnictví
  ANO
  ANO
  právní poradenství
  ANO
  ANO
  marketingové poradenství
  ANO
  ANO
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  NE
  sekretariát
  NE
  ANO
  telefonní centrála
  NE
  ANO
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  NE
  NE
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  NE
  ANO
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  NE
  NE
  počítač pro technické použití
  NE
  NE
  dílny
  NE
  NE
  laboratoře
  NE
  NE
  přístup k databankám
  ANO
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  NE
  NE
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  NE
  příspěvky
  NE
  ANO
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  NE
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  ANO
  paušál a příplatek podle použití
  ANO
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
   
  elektřina
  ANO
   
  ostatní
  ANO
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  2405
   
  výrobní plochy
  2405
   
  ostatní
  2405
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  20
  3
  5
  28
  Počet pracovníků
  77
  8
  33
  118
  Pronajatá plocha m2
  1623
  421
  1103
  3147
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  1784 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  1520 m2
   
  Užitná plocha
  3212 m2
   
  – pronajatá plocha
  3147 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  65 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  iBridge Czech s.r.o.
  IČO: 09022198
  Global IT Hub

  WWW: https://www.ibridgetech.eu/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  B-inside s.r.o.
  IČO: 247 90 648
  Komplexní marketing pro firemní trhy (B2B) – Výzkumy trhu, Strategie, Získávání zákazníků, Propagace. Založeno na rozsáhlých zkušenostech a specializaci na B2B trhy.

  E-mail: info@b-inside.cz
  WWW: http://www.b-inside.cz/

  Technologie:
  0604 – Organizace a řízení
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  CE-PA spol. s r.o.
  IČO: 02229919
  Zajišťujeme poradenské a vzdělávací služby v oblasti firemní strategie a vnitrofiremních procesů. Společně s klienty hledáme témata, která jsou natolik zajímavá, aby motivovala k inovaci či změně. Různorodost našich zákazníků nám umožňuje využívat mezioborové znalosti i zkušeností. Naši největší radostí je práce, která dává smysl.

  E-mail: info@ce-pa.cz
  WWW: http://ce-pa.cz

  Technologie:
  0602 – Řízení inovací
  0604 – Organizace a řízení

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  DC PORT s.r.o.
  IČO: 28314204
  problematika vývoje a poskytování digitálních nástrojů a řešení v oblastech Smart Factory, Industry 4.0 a Smart City

  Petr Eliáš
  Tel.: +420 227 031 980
  E-mail: elias@dcport.com
  WWW: http://www.dcport.com

  Technologie:
  0415 – Simulace procesů
  9010 – Monitorovací systémy
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  51 – Velkoobchod a zprostředkování obchodu /kromě motorových vozidel/
  52 – Maloobchod, opravy spotřebního zboží, kromě motorových vozidel

   

  Formidea s.r.o.
  IČO: 06028845
  3D tisk

  E-mail: info@formidea.org
  WWW: http://www.formidea.org

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  0418 – Virtuální postupy
  0603 – Ostatní postupy řízení
  0902 – Výrobní postupy
  9006 – Polymerní chemie
  9007 – Výrobky z plastů

  Odvětví:
  25 – Výroba pryžových a plastových výrobků
  29 – Výroba strojů a zařízení
  52 – Maloobchod, opravy spotřebního zboží, kromě motorových vozidel

   

  FYSCON s.r.o.
  IČO: 06461824
  profesionální konstrukční služby

  E-mail: info@fyscon.cz
  WWW: http://www.fyscon.cz

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  1001 – Konstrukce a spojovací technika
  9007 – Výrobky z plastů

  Odvětví:
  25 – Výroba pryžových a plastových výrobků
  28 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení
  29 – Výroba strojů a zařízení
  73 – Výzkum a vývoj

   

  G-Think media s.r.o.
  IČO: 29351278
  web, reklama, sociální sítě

  E-mail: info@gthink.cz
  WWW: http://gthink.cz/

  Technologie:
  9003 – Design
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  Hexxa.cz s.r.o.
  Komunikace je jedním z pilířů úspěšného podnikáni. Nejde přitom jen o podávání informací o vaší společnosti, výrobku či službě. Důležité jei udržovat dobré vztahy s klienty, obchodními partnery, zaměstnanci či veřejností. To ale není vždy jednoduché.Proto jsme připraveni nabídnout vám v této oblasti komplexní řešení. Náš tým je složen z marketingových specialistů, zkušených novinářů či produkčních. Ti všichni pro vás mohou pracovat. Komunikaci rozumíme.

  E-mail: info@hexxa.cz
  WWW: http://hexxa.cz

  Technologie:
  0404 – Digitální média
  0411 – Multimediální technologie
  9003 – Design

  Odvětví:
  22 – Vydavatelství, tisk a reprodukce zvukových a obrazových nahrávek
  52 – Maloobchod, opravy spotřebního zboží, kromě motorových vozidel
  74 – Služby převážně pro podniky
  91 – Činnosti organizací společenských

   

  Chytrá pošta s.r.o.
  IČO: 07257431
  Jednoduchý e-mail napojený na automatické tiskárny, které Váš dopis nejen vytisknou, ale doručí ho za Vás i na poštu.

  E-mail: info@chytraposta.cz
  WWW: https://www.chytraposta.cz

  Technologie:
  9003 – Design
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  64 – Činnosti poštovní a telekomunikační
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  INSPECTUM a.s.
  IČO: 28202775
  Příprava, realizace, provoz a správa investic do budov, pozemků, firem a infrastruktury

  E-mail: info@inspectum.eu
  WWW: http://www.inspectum.eu

  Technologie:
  0604 – Organizace a řízení
  9011 – Vývoj SW
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  KOALA42 s.r.o.
  IČO: 06841945
  mobilní a webové aplikace

  E-mail: info@koala42.com
  WWW: https://koala42.com/

  Technologie:
  9003 – Design
  9004 – Audiovize
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  93 – Ostatní služby

   

  mainview s.r.o.
  IČO: 06812988
  brand, design

  E-mail: holec@mainview.cz
  WWW: https://mainview.cz/

  Technologie:
  9003 – Design
  9004 – Audiovize

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  MgA. Ondřej Šulák
  IČO: 06205470
  graphic & motion design

  WWW: https://ondrejsulak.com/work

  Technologie:
  0411 – Multimediální technologie
  9003 – Design

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  MIUZA s.r.o.
  IČO: 07061994
  design, marketing

  E-mail: faktury@miuza.cz
  WWW: http://www.miuza.cz

  Technologie:
  9003 – Design
  9004 – Audiovize

  Odvětví:
  22 – Vydavatelství, tisk a reprodukce zvukových a obrazových nahrávek
  73 – Výzkum a vývoj
  93 – Ostatní služby

   

  polyperfect s.r.o.
  IČO: 08509433
  herní design

  E-mail: info@polyperfect.com
  WWW: https://www.polyperfect.com/

  Technologie:
  9003 – Design
  9004 – Audiovize

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Smartera s.r.o.
  IČO: 03596877
  poskytování software, poradenství v oblastí ICT

  E-mail: info@smartera.cz
  WWW: https://www.smartera.cz/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  spoj.se s.r.o.
  IČO: 07151276
  grafický design

  E-mail: studio@spoj.se
  WWW: https://spoj.se/

  Technologie:
  9003 – Design
  9004 – Audiovize

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Stanislav Julíček
  IČO: 87751551
  webové stránky, PPC reklama sociální sítě, grafický design

  WWW: https://www.poctivaagentura.cz/

  Technologie:
  0404 – Digitální média
  9003 – Design

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  ŠKODA DIGITAL s.r.o.
  IČO: 01731530
  elektronické řídicí, komunikační a diagnostické systémy

  WWW: https://www.skoda.cz/o-spolecnosti/skoda-digital-s-r-o/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0800 – Měřící a regulační technika

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Tri Pirogy s.r.o.
  IČO: 11749159
  animační studio

  E-mail: hello@pirogystudios.com
  WWW: https://www.pirogystudios.com/

  Technologie:
  9003 – Design
  9004 – Audiovize

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

 • Název subjektu:
  Žilinská univerzita v Žilině
  Země:
  Slovensko
  Druh spolupráce:
  jiná
  Popis spolupráce: projekty přeshraniční spolupráce
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:

  Název subjektu:
  Uniewersytet Szczecinski
  Země:
  Polsko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Dle evropské politiky zaměstnanosti mladých lidí existuje silná výzva k podnikatelskému vzdělávání a odborné přípravě a podpoře mladých lidí k podnikání. Projekt má za cíl zahájit systémovou změnu v oblast podpory podnikatelského vzdělávání v předinkubační fázi v Evropě a také připravit soubor nástrojů, které mohou být mezinárodní, protože nezaměstnanost mladých lidí je bezesporu evropským tématem.
  Cílem je vytvořit několik výstupů, zaprvé navrhnout a vyvinout nástroj hodnocení, který bude měřit podnikatelský potenciál a zlepšení podnikatelské dovednosti a schopnosti během studia studentů. Další výstupem projektu je tvorba a správa komunikační platformy pro studenty se zájmem o podnikání. Dalším, třetím výstupem bude tvorba metodiky komunikačních nástrojů, tzn. optimální způsob komunikace iniciativy, kreativity a podnikání na univerzitě. Posledním výstupem budou případové studie studentských podnikatelských projektů v jednotlivých partnerských zemích – v České republice, Polsku a Španělsku.
  Projekt vede Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Partnery jsou Technologické inovační centrum Zlín, Uniewersytet Szczecinski a Universidad Catolica Santa Teresa de Jesus de Avila. Neziskovým partnerem je členka EU Parliment Michaela Šojdrová.
  Kontaktní web:

  Název subjektu:
  Universidad Catolica Santa Teresa de Jesus de Avila
  Země:
  Španělsko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Dle evropské politiky zaměstnanosti mladých lidí existuje silná výzva k podnikatelskému vzdělávání a odborné přípravě a podpoře mladých lidí k podnikání. Projekt má za cíl zahájit systémovou změnu v oblast podpory podnikatelského vzdělávání v předinkubační fázi v Evropě a také připravit soubor nástrojů, které mohou být mezinárodní, protože nezaměstnanost mladých lidí je bezesporu evropským tématem.
  Cílem je vytvořit několik výstupů, zaprvé navrhnout a vyvinout nástroj hodnocení, který bude měřit podnikatelský potenciál a zlepšení podnikatelské dovednosti a schopnosti během studia studentů. Další výstupem projektu je tvorba a správa komunikační platformy pro studenty se zájmem o podnikání. Dalším, třetím výstupem bude tvorba metodiky komunikačních nástrojů, tzn. optimální způsob komunikace iniciativy, kreativity a podnikání na univerzitě. Posledním výstupem budou případové studie studentských podnikatelských projektů v jednotlivých partnerských zemích – v České republice, Polsku a Španělsku.
  Projekt vede Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Partnery jsou Technologické inovační centrum Zlín, Uniewersytet Szczecinski a Universidad Catolica Santa Teresa de Jesus de Avila. Neziskovým partnerem je členka EU Parliment Michaela Šojdrová.
  Kontaktní web:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings