Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Technologické inovační centrum s.r.o., Zlín

Poslední aktualizace: 09.06.2022 10:18

Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
Tel.: +420 739570790
E-mail: tic@ticzlin.cz
WWW: http://www.ticzlin.cz

IČO: 26963574
Ředitel: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: akreditovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 1.12. 2006

  Zakladatel(é): Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlínský kraj
  Majitel(é): Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlínský kraj
  Provozovatel(é): Technologické inovační centrum s.r.o.

  Typ hospodářského subjektu: Společnost s ručením omezeným
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: žádost + podnikatelský záměr

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Technologické inovační centrum s.r.o. bylo založeno v roce 2005, zakladateli se staly Univerzita
  Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínský kraj. Hlavním cílem Technologického inovačního centra je
  naplňovat strategii ekonomického rozvoje Zlínského kraje, vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj
  inovačních firem, pro využívání výsledků výzkumu a vývoje v podnikatelské praxi s důrazem
  na high-tech technologie a pro rozvíjení nových oborů, technologií a služeb. Vytvořit nástroje
  podpory inovačních aktivit, které umožní stimulovat ekonomický růst a prosperitu regionu, zvýší
  konkurenceschopnost místních firem a přispějí ke vzniku a udržení vysoce kvalifikovaných pracovních
  míst.
  TIC provozuje budovu Podnikatelského inovačního centra Zlín, objekt je ve vlastnictví statutárního
  města Zlín, TIC jej provozuje na základě smlouvy o výpůjčce, město Zlín je partnerem celého
  projektu. Prostory jsou převážně kancelářského charakteru, k dispozici je cca 5500 m2 plochy
  celkem, pronajímatelná plocha je zhruba poloviční. Část prostor je určena pro začínající firmy
  ve zvýhodněném režimu, které jsou zapojeny do tzv. inkubačního programu. Zbylou část využívají
  inovační firmy v režimu technologického parku, část prostor je určena pro instituce na podporu
  podnikání. Součástí nájmu jsou rovněž základní technické a administrativní služby – úklid, ostraha
  společných prostor, přístup k internetu (v případě inkubátoru) a služby recepce (vyjma kopírování
  a obdobných služeb, ty se řídí platným ceníkem). K dispozici jsou jednací prostory a školící sál
  s kapacitou až 130 osob (firmy zasídlené v budově mají nastavený slevový režim), v budově je vegetariánská jídelna kavárna, další stravovací možnosti jsou v bezprostřední blízkosti. Část prostor
  je vybavena kancelářským nábytkem.

  Popis transferu technologií

  Poskytujeme infrastrukturu pro spin-off firmy.
  Spolupodílíme se na vydávání časopisu Firemní partner, náklad cca 20 tis. ks, distribuce do firem Zlínského kraje – prezentace výsledků VaV.
  Podporujeme Inovační vouchery Zlínského kraje (spolupráce na přípravě koncepce, podpora
  PR, komunikace s firemním sektorem při zpracování žádosti).
  Podíleli jsme se na přípravě několika licenčních smluv k výsledkům VaV na UTB.
  www.inovacnipodnikani.cz
  Vybrané příklady:
  http://objevtesmer.cz/clanky/kategorie/5-pripadove-studie

  Výchova k inovačnímu podnikání

  TIC Zlín realizuje vzdělávání a budování komunity v těchto formátech:

  vzdělávací workshopy a semináře pro cílovou skupinu studentů a zač. podnikatelů.
  TIC každoročně realizuje pro studenty sérii workshopů týkajících se problematiky podnikání se
  zaměřením na podnikatelské příběhy, případové studie, motivace a inspirace, financování, rizikový
  kapitál apod. Workshopy představují rovněž platformu pro neformální setkávání této cílové skupiny, výměnu zkušeností, diskuzi nad podnikatelskými nápady a jejich konzultace. Pro studenty
  středních škol jsou realizovány workshopy i formou vstupu do hodin, exkurzí v podnikatelském
  inkubátoru apod.

  Podnikatelská akademie
  TIC připravilo koncepci volitelného předmětu „Podnikatelská akademie“, který realizuje..

  Soutěž Můj první milion
  www.mujprvnimilion.cz

  Poradenské služby

  Standardní poradenství
  toto využívá řada „zákazníků“ mimo systém inkubátoru – jedná se např. o začínající podnikatele, kteří přijdou konzultovat svůj business plán, možnosti financování, ochrana duševního vlastnictví atd.

  Systematické poradenství ve vazbě na podnikatelský inkubátor tzv. inkubační program
  probíhá formou pravidelného hodnocení rozvoje firmy na základě vlastního hodnotícího mechanismu,
  s každou firmou v inkubátoru se diskutují předem vybrané oblasti podnikatelské činnosti, cílem je získat informace o aktuálním stavu firmy a zároveň touto diskuzí poskytnou zpětnou vazbu pro klienta (zda na něco nezapomíná, co by mohl…). Hodnocení rovněž představuje systematický dialog mezi klientem a inkubátorem, ze kterého může vyplynout požadavek na další spolupráci.

  Systematické poradenství ve vazbě na soutěž nejlepší podnikatelský záměr – jedná se
  o poradenství v průběhu soutěže a následnou práci s vybranými záměry, které jsou realizovány.
  Jedná se zejména o poradenství při zpracování business plánů, následně pomoc při zahájení
  podnikání, zprostředkování kontaktů na vhodné mentory / kouče / potenciální investory. V roce
  2014 byl spuštěn „akcelerační program“, kdy mají účastníci, kteří postoupili do druhého kola
  možnost konzultovat se zástupci partnerů své projekty již během dopracování svého záměru.
  V případě zasídlení do inkubátoru navazuje již standardní inkubační program.

  Inovační infrastruktura

  Inovační infrastruktura Zlínského kraje je síť sedmi spolupracujících společností jejichž společným cílem je podpora inovačního podnikání ve Zlínském kraji.
  Síť byla založena v roce 2008 v souladu s Regionální inovační strategií Zlínského kraje pro období 2008-2013 jako regionální síť podnikatelských inkubátorů, vědeckotechnických parků a center transferu technologií.
  Jednotlivé organizace mezi sebou aktivně spolupracují zapojením do společných projektů a předáváním know-how a dobré praxe ze svého fungování.
  Inovační infrastruktura Zlínského kraje v sobě soustřeďuje souhrn podpůrných služeb pro začínající a inovativní podnikatele, ale i pro studenty a širokou veřejnost.
  Technologické inovační centrum je zakládajícím členem Inovační infrastruktury Zlínského kraje. Technologické inovační centrum je zakladatel Inovační infrastruktury Zlínského kraje.

  Iniciátor vzniku regionální sítě PI, VTP a CTT – společné projekty, činnosti, sdílené dobré/
  špatné praxe, společná propagace
  – řešení společných problémů – např. podmínky programu Prosperita – „předávání hodnoty“
  – vytváření konsorcií vybraných partnerů pro projekty přeshraniční spolupráce (např. projekt Trenčiansko-Zlínská inovační platforma, Vzdělávání – inovace – partnerství)
  – partnerství v soutěži Můj první milion, Inovační firma Zlínského kraje
  – workshopy / práce se středními školami ve spádové oblasti jednotlivých partnerů,

  Spolupráce s vysokými školami

  Práce se studenty, volitelný předmět Podnikatelská akademie, spolupráce v rámci soutěže Můj první milion, spolupráce v rámci soutěže Inovační firmy Zlínského kraje, spolupráce v rámci Inovační infrastruktury Zlínského kraje, inovační vouchery, technologický transfer atd.
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně je jedním z vlastníků.

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  ANO
  NE
  obchodní plány
  ANO
  ANO
  technologické poradenství
  NE
  ANO
  patentové poradenství
  NE
  NE
  certifikační poradenství
  ANO
  ANO
  finanční poradenství
  NE
  ANO
  účetnictví
  ANO
  ANO
  právní poradenství
  ANO
  ANO
  marketingové poradenství
  ANO
  ANO
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  NE
  sekretariát
  NE
  ANO
  telefonní centrála
  NE
  ANO
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  NE
  NE
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  NE
  ANO
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  NE
  NE
  počítač pro technické použití
  NE
  NE
  dílny
  NE
  NE
  laboratoře
  NE
  NE
  přístup k databankám
  ANO
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  NE
  NE
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  NE
  příspěvky
  NE
  ANO
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  NE
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  ANO
  paušál a příplatek podle použití
  ANO
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
   
  elektřina
  ANO
   
  ostatní
  ANO
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  1920
   
  výrobní plochy
  1920
   
  ostatní
  1920
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  19
  6
  6
  31
  Počet pracovníků
  83
  8
  20
  111
  Pronajatá plocha m2
  1388
  492
  1259
  3139
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  1784 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  1520 m2
   
  Užitná plocha
  3212 m2
   
  – pronajatá plocha
  3139 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  73 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  B-inside s.r.o.
  IČO: 247 90 648
  Komplexní marketing pro firemní trhy (B2B) – Výzkumy trhu, Strategie, Získávání zákazníků, Propagace. Založeno na rozsáhlých zkušenostech a specializaci na B2B trhy.

  Petr Fusek
  Tel.: +420 608 048 048
  E-mail: info@b-inside.cz
  WWW: http://www.b-inside.cz/

  Technologie:
  0604 – Organizace a řízení
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  CE-PA spol. s r.o.
  IČO: 02229919
  Zajišťujeme poradenské a vzdělávací služby v oblasti firemní strategie a vnitrofiremních procesů. Společně s klienty hledáme témata, která jsou natolik zajímavá, aby motivovala k inovaci či změně. Různorodost našich zákazníků nám umožňuje využívat mezioborové znalosti i zkušeností. Naši největší radostí je práce, která dává smysl.

  Jaroslav Škývara
  Tel.: +420 721 218 697
  E-mail: jaroslav.skyvara@ce-pa.cz
  WWW: http://ce-pa.cz

  Technologie:
  0602 – Řízení inovací
  0604 – Organizace a řízení

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  DC PORT s.r.o.
  IČO: 28314204
  problematika vývoje a poskytování digitálních nástrojů a řešení v oblastech Smart Factory, Industry 4.0 a Smart City

  Petr Eliáš
  Tel.: +420 736 484 484
  E-mail: elias@dcport.com
  WWW: http://www.dcport.com

  Technologie:
  0415 – Simulace procesů
  9010 – Monitorovací systémy
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  51 – Velkoobchod a zprostředkování obchodu /kromě motorových vozidel/
  52 – Maloobchod, opravy spotřebního zboží, kromě motorových vozidel

   

  Dřevostavby JURA s.r.o.
  IČO: 02187981
  projekční a realizační firma specializující se na moderní dřevostavby

  Ing. Jiří Vašíček
  Tel.: +420 775 645 143
  E-mail: vasicek@drevostavbyjura.cz
  WWW: http://www.drevostavbyjura.cz

  Technologie:
  0603 – Ostatní postupy řízení
  0604 – Organizace a řízení
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  45 – Stavebnictví

   

  Formidea s.r.o.
  IČO: 06028845
  3D tisk

  Ing. Jakub Huba
  Tel.: +420 776 576 106
  E-mail: info@formidea.org
  WWW: http://www.formidea.org

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  0418 – Virtuální postupy
  0603 – Ostatní postupy řízení
  0902 – Výrobní postupy
  9006 – Polymerní chemie
  9007 – Výrobky z plastů

  Odvětví:
  25 – Výroba pryžových a plastových výrobků
  29 – Výroba strojů a zařízení
  52 – Maloobchod, opravy spotřebního zboží, kromě motorových vozidel

   

  FYSCON s.r.o.
  IČO: 06461824
  profesionální konstrukční služby

  Martin Minařík
  Tel.: +420 775 568 072
  E-mail: m.minarik@fyscon.cz
  WWW: http://www.fyscon.cz

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  1001 – Konstrukce a spojovací technika
  9007 – Výrobky z plastů

  Odvětví:
  25 – Výroba pryžových a plastových výrobků
  28 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení
  29 – Výroba strojů a zařízení
  73 – Výzkum a vývoj

   

  G-Think media s.r.o.
  IČO: 29351278
  web, reklama, sociální sítě

  Jan Sedláček
  Tel.: +420 773 527 905
  E-mail: sedlacek@gthink.cz
  WWW: http://gthink.cz/

  Technologie:
  9003 – Design
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  Hexxa.cz s.r.o.
  Komunikace je jedním z pilířů úspěšného podnikáni. Nejde přitom jen o podávání informací o vaší společnosti, výrobku či službě. Důležité jei udržovat dobré vztahy s klienty, obchodními partnery, zaměstnanci či veřejností. To ale není vždy jednoduché.Proto jsme připraveni nabídnout vám v této oblasti komplexní řešení. Náš tým je složen z marketingových specialistů, zkušených novinářů či produkčních. Ti všichni pro vás mohou pracovat. Komunikaci rozumíme.

  David Grác
  Tel.: +420 777 700 949
  E-mail: david.grac@hexxa.cz
  WWW: http://hexxa.cz

  Technologie:
  0404 – Digitální média
  0411 – Multimediální technologie
  9003 – Design

  Odvětví:
  22 – Vydavatelství, tisk a reprodukce zvukových a obrazových nahrávek
  52 – Maloobchod, opravy spotřebního zboží, kromě motorových vozidel
  74 – Služby převážně pro podniky
  91 – Činnosti organizací společenských

   

  Chytrá pošta s.r.o.
  IČO: 07257431
  Jednoduchý e-mail napojený na automatické tiskárny, které Váš dopis nejen vytisknou, ale doručí ho za Vás i na poštu.

  Josef Polčiak
  Tel.: +420 255 790 508
  E-mail: info@chytraposta.cz
  WWW: https://www.chytraposta.cz

  Technologie:
  9003 – Design
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  64 – Činnosti poštovní a telekomunikační
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  Idea Tree s.r.o.
  IČO: 29310156
  Společnost se zabývá tvorbou webových řešení, vývojem aplikací do PC a mobilních telefonů, tvorbou log a tiskových materiálů a fotografiemi.

  David Rychlý
  Tel.: +420 777 293 629
  E-mail: rychlyd@studio9.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0404 – Digitální média
  9003 – Design
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  93 – Ostatní služby

   

  INSPECTUM a.s.
  IČO: 28202775
  Příprava, realizace, provoz a správa investic do budov, pozemků, firem a infrastruktury

  Tel.: +420 575 570 127
  E-mail: info@inspectum.eu
  WWW: http://www.inspectum.eu

  Technologie:
  0604 – Organizace a řízení
  9011 – Vývoj SW
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  iTech21, s.r.o.
  IČO: 29377706
  Specializujeme se na vývoj webových a mobilních aplikací, e-shopů a dodáváme komplexní ICT řešení pro firmy, instituce i jednotlivce včetně zaškolení a technické podpory. Rovněž nabízíme správu a údržbu webových portálů a profilů na sociálních sítích.

  Tel.: +420 575 570 977
  E-mail: info@itech21.cz
  WWW: http://www.itech21.cz/

  Technologie:
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  Mentee Systems s.r.o.
  IČO: 06138713
  inovativní řešení pro sdílení dovednostní mezi lidmi

  Jakub Zajíček
  Tel.: +420 607 635 635
  E-mail: hello@getmentee.com
  WWW: http://www.getmentee.com

  Technologie:
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  30 – Výroba kancelářských strojů a počítačů /včetně přístrojů na zpracování dat/
  51 – Velkoobchod a zprostředkování obchodu /kromě motorových vozidel/
  52 – Maloobchod, opravy spotřebního zboží, kromě motorových vozidel

   

  MIUZA s.r.o.
  IČO: 07061994
  design, marketing

  Jan Podhorný
  E-mail: faktury@miuza.cz
  WWW: http://www.miuza.cz

  Technologie:
  9003 – Design
  9004 – Audiovize

  Odvětví:
  22 – Vydavatelství, tisk a reprodukce zvukových a obrazových nahrávek
  73 – Výzkum a vývoj
  93 – Ostatní služby

   

  Plastikářský klastr z.s.p.o.
  IČO: 75074141
  Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

  Ing. Jaroslav Toufar
  Tel.: +420774505775
  E-mail: toufar@plastr.cz
  WWW: http://www.plastr.cz

  Technologie:
  0604 – Organizace a řízení
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  25 – Výroba pryžových a plastových výrobků
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  ŠKODA DIGITAL s.r.o.
  IČO: 01731530
  elektronické řídicí, komunikační a diagnostické systémy

  Richard Pecl
  WWW: https://www.skoda.cz/o-spolecnosti/skoda-digital-s-r-o/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0800 – Měřící a regulační technika

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

 • Název subjektu:
  Žilinská univerzita v Žilině
  Země:
  Slovensko
  Druh spolupráce:
  jiná
  Popis spolupráce: projekty přeshraniční spolupráce
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings