Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Technologické centrum Hradec Králové z.ú.

Poslední aktualizace: 15.01.2020 11:06

Piletická 486/19
503 41 Hradec Králové
Tel.: +420 720 935 597
Fax: +420 495 077 131
E-mail: info@tchk.cz
WWW: https://www.tchk.cz

Odkaz na mapu: zde

IČO: 27493784
Ředitel: Ing. Ondřej Zezulák

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: akreditovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 1.7. 2008

  Zakladatel(é): Statutární město Hradec Králové
  Majitel(é): Statutární město Hradec Králové
  Provozovatel(é): TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z.ú.

  Typ hospodářského subjektu: zapsaný ústav
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: Vývoj nových produktů a služeb
  inovační potenciál
  kvalitní podnikatelský záměr

 • Charakteristika parku

  Úvod

  TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové je podnikatelský inkubátor a vědeckotechnický park, založený Statutárním městem Hradec Králové v roce 2008. Hlavní aktivitou organizace je rozvoj začínajícího a drobného podnikání v regionu Královéhradeckého kraje.

  TC HK je jediné Microsoft Innovation Centre v České republice a od roku 2019 funguje také jako Digital Innovation Hub. TC HK neustále rozvíjí spolupráci s vědeckotechnickými parky, inovačními centry i dalšími přirozenými partnery na lokální, národní a mezinárodní úrovni. Je členy i dalších sítí, jakými jsou např. European Business Network, Společnost vědeckotechnických parků ČR, IQRF aliance, CzechInno, Czech ICT aliance či Platforma investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje.

  Začínajícím firmám i jednotlivcům nabízí TC HK možnost vstupu do podnikatelského inkubátoru, kde napomáhá rozvíjet a realizovat podnikatelské záměry. Podnikatelský inkubátor TC HK podporuje podnikatele v různých fázích vývoje i oblastech řešení. Ve všech aktivitách je kladen důraz zejména na poradenský a asistenční servis, individuální přístup a spolupráci s partnery jak na mezinárodní, tak i regionální úrovni.

  Začínající i stávající podnikatelé v TC HK naleznou kvalitní technologické zázemí a infrastrukturu, širokou nabídku služeb oborových profesionálů i četné možnosti propojení s investory, novými obchodními partnery či budoucími kolegy.

  TC HK každoročně pořádá řadu přednášek, odborných seminářů a workshopů, soutěží a konferencí. Startupy a začínající podnikatelé se sdružují ve startupové komunitě, která slouží k předávání zkušeností, kontaktů i jako cesta k prvním zakázkám.

  Jednou z klíčových aktivit TC HK je vzdělávání. Pro základní školy má TC HK vytvořený vzdělávací program “Už vím proč?”, přibližující žákům základy elektrotechniky, robotiky a soukromého podnikání. Na středních školách TC HK působí s programem “Podnikání v praxi”, rozvíjejícím strategické myšlení i základní právní, ekonomické a marketingové dovednosti. Studentům UHK pomáhá TC HK rozvíjet podnikatelské záměry v rámci semestrálních kurzů.

  Mezi další aktivity patří jak kurzy rozvoje osobních a digitálních dovedností, tak i popularizační akce pro širokou veřejnost i vzdělávání mládeže v elektrotechnice a robotice. V oblasti vzdělávacích aktivit se TC HK soustředí i na technické a profesní vzdělávání, kdy organizuje setkání IT specialistů ve skupině Windows User Group, programátorů ve skupině Internet of Things a spolupracuje s pedagogy na zavádění nových prvků digitálního a technického vzdělávání do běžné výuky.

  V oblasti nových technologií a inovací se TC HK zapojuje do popularizačních, realizačních i výzkumných aktivit vztahujících se zejména k oblastem jako virtuální a rozšířená realita, Průmysl 4.0, SmartCity, Internet of Things apod.

  Popis transferu technologií

  Probíhá primárně v podobě implementace produktů, řešení, procesů a služeb vzájemně mezi inkubovanými firmami, příp. i v podobě naší asistence při realizaci pilotních projektů, čímž systematicky podporujeme růst námi inkubovaných společností. Sekundárně – po ověření funkčnosti – nabídku inovativních technologií cílíme do prostředí malých a středních podniků.

  Příklady transferu technologií:

  Oghma
  Společnost je podporována v rámci inkubačního režimu a využívá expertní know-how v oblasti vývoje a finalizace produktu (šifrování e-mailové komunikace). TC HK poskytlo poradenství při prodej licencí softwaru a propojilo společnost s dalšími subjekty.

  NadKov
  Strojírenská společnost realizovala ve spolupráci s TC HK první zakázky (špalíčkovače) a využila poradenství v oblasti patentů, duševního vlastnictví i expanze do zahraničí.

  Keylog
  TC HK předalo know-how v oblasti monetizace produktu (chytrý stojan na kola) a jeho komercionalizaci. Společnost využila podpory při vývoji a realizaci prvních zakázek.

  Výchova k inovačnímu podnikání

  Každoročně realizujeme několik běhů programu Innovation Cycle, kterého se účastní jak studenti středních a vysokých škol, tak i podnikatelé, kteří chtějí získat nový pohled na své produkty a služby.

  Poradenské služby

  mentoring
  odborné konzultace (právo, obchod, marketing, ochrana duševního vlastnictví, dotační poradenství…)
  expertní poradenství

  Inovační infrastruktura

  TCHK nedílně patří do inovačního ekosystému Královéhradeckého kraje. Spolupracujeme se všemi fakultami UHK, CTBT… i malými a středními podniky, které nám poskytují možnost operativního využívání výrobních kapacit.

  Spolupráce s vysokými školami

  Univerzita Hradec Králové je dlouhodobým partnerem TC HK.

  Na půdě univerzity TC HK každoročně pořádá studentské konference o podnikání Student Business Forum a Hradecký startovač.

  TC HK se pravidelně účastní a prezentuje svou činnost na veletrhu HIT Kariéra i na Noci vědců.

  Vysokoškolské studenty TC HK vzdělává prostřednictvím programu Podnikání v praxi. Jedná se o celosemestrální kurz, zakončený seminární prací, prezentací podnikatelských záměrů. V kurzu si studenti osvojují nejen znalosti podnikání, ale rozvíjí zde i své prezentační a komunikační dovednosti, kreativní myšlení a v ne zcela ojedinělých případech i své skutečné podnikání.
  S kurzem Podnikání v praxi TC HK působí na 4 fakultách Univerzity Hradec Králové.

  Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UHK probíhají setkání IoT komunity, neformální skupiny sdružující vývojáře, konzultanty a všechny nadšence, kteří se zabývají fenoménem Internetu věcí.

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  ANO
  NE
  obchodní plány
  ANO
  NE
  technologické poradenství
  NE
  ANO
  patentové poradenství
  NE
  ANO
  certifikační poradenství
  NE
  ANO
  finanční poradenství
  ANO
  NE
  účetnictví
  NE
  ANO
  právní poradenství
  ANO
  NE
  marketingové poradenství
  ANO
  NE
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  ANO
  NE
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  NE
  ANO
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  ANO
  NE
  dílny
  NE
  ANO
  laboratoře
  NE
  NE
  přístup k databankám
  ANO
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  NE
  NE
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  NE
  příspěvky
  NE
  NE
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  NE
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  ANO
  paušál a příplatek podle použití
  ANO
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
   
  elektřina
  ANO
   
  ostatní
  ANO
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  2000
   
  výrobní plochy
  1500
   
  ostatní
  600
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  16
  18
  34
  Počet pracovníků
  37
  85
  122
  Pronajatá plocha m2
  352
  2528
  2880
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
   
  Zastavěná pl. parku
  1122 m2
   
  Užitná plocha
  3102 m2
   
  – pronajatá plocha
  2880 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  222 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  Adam Hubálovský / TMRW
  IČO: 08784434
  Adam Hubálovský se dlouhodobě zajímá o bezpilotní letouny a drony.
  Právě drony a k nim navazující aktivity snímkování či pořizování leteckého videa se staly základem jeho podnikání. Společnost se specializuje tvorbu reklamních spotů, aftermovie sportovních, hudebních, či jiných eventů za pomoci dronů a další moderní techniky.

  Adam Hubálovský
  Tel.: +420 774 678 084
  E-mail: info@tmrwp.com
  WWW: http://tmrwp.com

  Technologie:
  0304 – Ostatní výrobní technologie
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0401 – Zpracování obrazů
  0403 – Širokopásmová telekomunikace
  0411 – Multimediální technologie
  1402 – Letecká technika
  9004 – Audiovize

  Odvětví:
  62 – Letecká a kosmická doprava
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  92 – Rekreační, kulturní a sportovní činnosti

   

  CoPlay
  IČO: 06357733
  Společenská hra CoPlay spojuje svět vidomých a nevidomých. Jeho autorkou je studentka obchodní akademie v Chocni, Lucie Částková, a projekt je důkazem toho, že i sociální oblast je pro začínající podnikání atraktivní prostředí. V době vstupu do podnikatelského inkubátoru TC HK projekt CoPlay zvítězil v národním kole soutěže studentských firem “Social Innovation Relay” a následně uspěl i v několika dalších soutěžích, např. Soutěž a podnikej nebo Social Impact Award.

  Lucie Částková
  Tel.: +420 737 626 352
  E-mail: coplaycz@gmail.com
  WWW: http://www.coplay.cz

  Technologie:
  9003 – Design

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Emblemm
  IČO: 06605095
  Značka Emblemm se specializuje na výrobu a design módního oblečení, přičemž využívá vlastní návrhy, střihy a výrobu v ČR.

  Matěj Maňák
  Tel.: +420 737 034 969
  E-mail: info@emblemm.com
  WWW: http://www.emblemm.com

  Technologie:
  1216 – Textilní materiály
  9003 – Design

  Odvětví:
  17 – Textilní průmysl
  18 – Oděvní průmysl, zpracování a barvení kožešin

   

  FSK
  IČO: 72879084
  Společnost se orientuje na prototypování a malosériovou výrobu dílů z kompozitních materiálů, převážně v oblasti leteckého průmyslu.
  Společnost se úspěšné dostává na evropský i americký trh, kde se kromě jiného podílí i na vývoji bezpilotního letadla.

  Jaroslav Čermák
  Tel.: 420737882487
  E-mail: info@f3k.cz
  WWW: http://www.f3k.cz

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  1001 – Konstrukce a spojovací technika
  1400 – Dopravní a logistické systémy a pohony
  1402 – Letecká technika

  Odvětví:
  62 – Letecká a kosmická doprava

   

  HEDR Moravia
  IČO: 01584529
  HEDR System se zabývá vývojem a podporou provozu webových portálů
  na platformě Kentico CMS/EMS.

  David Rouča
  Tel.: +420 214 214 719
  E-mail: info@hedr.cz
  WWW: http://www.hedr.cz

  Technologie:
  0301 – Využití počítačů ve výrobě, řízení a plánování, robotika
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  9001 – Řídící systémy
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Inteliments
  S p o l e č n o s t I n t e l i m e n t s B .V. se zabývá poskytováním služeb a řešení v oblasti systémové integrace IoT a managementu dat. Společnost s mezinárodní působností pomáhá především korporátním zákazníkům získávat a analyzovat data přicházející z různých zařízení, senzorů a přístrojů v reálném čase za účelem optimalizace výrobních a obchodních procesů, úspory nákladů a poskytování dat pro efektivní rozhodování.

  Ing. Tomáš Půža
  Tel.: +420 491 613 840
  E-mail: office@inteliments.cz
  WWW: http://www.inteliments.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  93 – Ostatní služby

   

  Keylog
  IČO: 04390369
  Projekt společnosti Keylog.net se zaměřuje se na inteligentní moderní přístupové technologie (cyklostojany, které jsou energeticky nezávislé a minimalizují možné krádeže). Služba je vystavěna jako řízený přístup uživatele pomocí platební karty, čipu, zákaznických karet, atp. ke konkrétním zařízením.

  Karel Hron
  Tel.: +420603310193
  E-mail: info@keylog.net
  WWW: http://www.keylog.net

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti

   

  Nadkov
  IČO: 04448022
  Strojírenská firma NADKOV s.r.o. se zabývá návrhem, konstrukcí a výrobou vlastních produktů pod značkou NADKOV. Poskytuje služby ve strojírenství a zákazníkům pomáhá i s renovací motocyklů nebo příbuzných zařízení. Základní podnikatelskou myšlenkou je vytváření unikátní hodnoty pomocí vlastních zkušeností.
  Ve spolupráci s TC HK se společnost věnuje projektu vývoje, konstrukce, výroby a prodeje špalíkovačů, které mění odpadní dřevo na plnohodnotné ekologické palivo.

  Pavel Kučera
  Tel.: +420 601 162 848
  E-mail: info@nadkov.cz
  WWW: http://www.nadkov.cz

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  02 – Lesnictví, těžba dřeva a přidružené činnosti
  29 – Výroba strojů a zařízení

   

  Oghma
  IČO: 06860524
  Projekt Oghma se zaměřuje na ochranu informací proti kybernetickému útoku spojenému se ztrátou dat, konkrétně pak v oblasti šifrování e -mailů.

  František Rouča
  WWW: http://www.oghma.stormingforce.com/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0417 – Bezpečnost přenosu informací

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti

   

  Pixcoll
  IČO: 08082367
  Pixcoll je globální internetový projekt, zaměřený na prodej fotografií prostřednictvím již existujících fotobank.
  Portál Pixcoll přímo propojuje prodejce a kupující fotografií na bázi agregátoru.

  Jiří Novotný
  Tel.: +420 605 333 224
  E-mail: jiri.novotny@pixcoll.com
  WWW: http://pixcoll.com

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0404 – Digitální média
  0409 – Umělá inteligence

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  93 – Ostatní služby

   

  PPživě
  IČO: 06625738
  Mgr. Lucie Balarinová založila projekt První pomoc živě v roce 2013. Jde o kurzy první pomoci zážitkovou formou za pomoci modelových siuací. Aktuální inkubační projekt První pomoc (ne)živě by měl být online kurzem první pomoci, který svou poutavou formou a dostupností podpoří zájem lidí o vzdělávání v oblasti první pomoci.

  Mgr. Lucie Balarinová
  Tel.: +420724 587 551
  E-mail: info@ppzive.cz
  WWW: http://www.ppzive.cz

  Technologie:
  0700 – Medicina a zdravotnictví

  Odvětví:
  85 – Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti

   

  Smart Cargo Planning
  IČO: 04180313
  Produkt Smart cargo planning (SCP) je dispečerský systém pro plánování dopravy, který zefektivňuje a zpřehledňuje práci dispečerů a automaticky předává informace řidičům. Ve srovnání s obdobnými
  výrobky je projekt úzce zaměřen na společnosti, které se zabývají nákladní stavební dopravou s vysokou proměnlivostí denních činností,
  nejedná se o dálkovou kamionovou dopravu.

  Jan Holešínský
  Tel.: +420 723 711 151
  E-mail: info@smartcargoplanning.cz
  WWW: http://www.smartcargoplanning.cz

  Technologie:
  0301 – Využití počítačů ve výrobě, řízení a plánování, robotika
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  1400 – Dopravní a logistické systémy a pohony

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti

   

  Stratum
  IČO: 06689931
  Společnost se zabývá realizací archeologických služeb i navazujícího
  servisu, jakým je např. digitalizace kreseb archeologických situací nebo digitalizace artefaktů.

  Bc. Filip Šrůtek
  Tel.: + 420 604 904 499
  E-mail: info@estratum.cz
  WWW: http://www.estratum.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0401 – Zpracování obrazů
  0418 – Virtuální postupy

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti

   

  System 4M
  IČO: 03583147
  Společnost System 4M a.s. vyvíjí a provozuje informační systém NEOS,
  určený pro řízení nákupu v nemocnicích a zdravotnických zařízeních.

  Tel.: +420 499 110 034
  E-mail: info@system4m.cz
  WWW: http://system4m.cz/

  Technologie:
  0301 – Využití počítačů ve výrobě, řízení a plánování, robotika
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0704 – Systémy pro medicinu a zdravotnictví

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti

   

  Towee
  IČO: 74823248
  Projekt se zaměřuje na ekologii a využívání materiálů, tzv. ecofreindly produkty. Prvními položkami prodejního portfolia jsou osušky Towee, které jsou vyrobeny z mikrovlákna, kde 40 % vlákna tvoří recyklovaný plast. Osušky jsou žádány jak zákazníky v České republice, tak i v západní Evropě.

  Anna Mouchová
  Tel.: +420 604 538 628
  E-mail: info@towee.cz
  WWW: http://www.towee.cz

  Technologie:
  1216 – Textilní materiály
  9007 – Výrobky z plastů

  Odvětví:
  17 – Textilní průmysl

   

  TriLab Group
  IČO: 05288746
  Společnost TriLab Group s.r.o. se zabývá kompletním řešením 3D tiskových technologií pro jednotlivé zákazníky. Vyvíjí nové technologie, dodává řešení na míru a nabízí rovněž kompletní školení uživatelů včetně poprodejní podpory. Pracuje i na popularizaci 3D tisku u široké i odborné veřejnosti.

  Vojtěch Tambor, Ph.D.
  Tel.: +420 495 077 390
  E-mail: info@trilab.cz
  WWW: http://www.trilab.cz

  Technologie:
  0416 – Technologie pro tvorbu softwaru
  0900 – Mikroelektronika
  1000 – Mikrosystémy
  1001 – Konstrukce a spojovací technika
  9007 – Výrobky z plastů
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  73 – Výzkum a vývoj

 • Název subjektu:
  Adapting and introducing of innovative model to promote selfemployment by the municipality Hradec Králové in the municipality of Montana
  Země:
  Bulharsko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: V rámci mezinárodní spolupráce se TC HK stalo partnerem projektu „Adapting and introducing of innovative model to promote selfemployment by the municipality Hradec Králové in the municipality of Montana“, realizovaném společně s partnerským městem Hradce Králové – bulharskou Montanou. Cílem projektu bylo využít zkušeností města Hradec Králové s rozvojem malého, středního a inovativního podnikání. V roce 2018 byla realizována třídenní pracovní návštěva bulharské delegace v Hradci Králové a poté se zástupci TC HK a MMHK zúčastnili závěrečné konference projektu v Montaně.
  Kontaktní e-mail:

  Název subjektu:
  Česko-polský inovační portál
  Země:
  Polsko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Projekt Česko-polský inovační portál byl realizován za finanční spoluúčasti ERDF v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika.

  Cílem projektu bylo vytvoření komunikační platformy zaměřené na zvýšení informovanosti o inovačním prostředí v příhraničních regionech. Projekt měl napomoci propojit a navázat spolupráci co nejvíce subjektů (z řad firem, výzkumných organizací, středních a vysokých škol, obcí a krajů) a posílit konkurenceschopnost v česko-polské příhraniční oblasti..

  Kontaktní web:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF