Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Technologické centrum Hradec Králové z.ú.

Poslední aktualizace: 06.02.2024 20:54

Piletická 486/19
503 41 Hradec Králové
Tel.: +420 720 935 597
Fax: +420 495 077 131
E-mail: info@tchk.cz
WWW: https://www.tchk.cz

Odkaz na mapu: zde

IČO: 27493784
Ředitel: Ing. Ondřej Zezulák (ondrej.zezulak@tchk.cz)

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: akreditovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 1.7. 2008

  Zakladatel(é): Statutární město Hradec Králové
  Majitel(é): Statutární město Hradec Králové
  Provozovatel(é): TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové z.ú.

  Typ hospodářského subjektu: zapsaný ústav
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: Vývoj nových produktů a služeb
  inovační potenciál
  kvalitní podnikatelský záměr

 • Charakteristika parku

  Úvod

  TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové je podnikatelský inkubátor a vědeckotechnický park, založený Statutárním městem Hradec Králové v roce 2008. Hlavní aktivitou organizace je rozvoj začínajícího a drobného podnikání v regionu Královéhradeckého kraje.

  TC HK je jediné Microsoft Innovation Centre v České republice a od roku 2019 funguje také jako Digital Innovation Hub. TC HK neustále rozvíjí spolupráci s vědeckotechnickými parky, inovačními centry i dalšími přirozenými partnery na lokální, národní a mezinárodní úrovni. Je členy i dalších sítí, jakými jsou např. European Business Network, Společnost vědeckotechnických parků ČR, IQRF aliance, CzechInno, Czech ICT aliance či Platforma investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje.

  Začínajícím firmám i jednotlivcům nabízí TC HK možnost vstupu do podnikatelského inkubátoru, kde napomáhá rozvíjet a realizovat podnikatelské záměry. Podnikatelský inkubátor TC HK podporuje podnikatele v různých fázích vývoje i oblastech řešení. Ve všech aktivitách je kladen důraz zejména na poradenský a asistenční servis, individuální přístup a spolupráci s partnery jak na mezinárodní, tak i regionální úrovni.

  Začínající i stávající podnikatelé v TC HK naleznou kvalitní technologické zázemí a infrastrukturu, širokou nabídku služeb oborových profesionálů i četné možnosti propojení s investory, novými obchodními partnery či budoucími kolegy.

  TC HK každoročně pořádá řadu přednášek, odborných seminářů a workshopů, soutěží a konferencí. Startupy a začínající podnikatelé se sdružují ve startupové komunitě, která slouží k předávání zkušeností, kontaktů i jako cesta k prvním zakázkám.

  Jednou z klíčových aktivit TC HK je vzdělávání. Pro základní školy má TC HK vytvořený vzdělávací program “Už vím proč?”, přibližující žákům základy elektrotechniky, robotiky a soukromého podnikání. Na středních školách TC HK působí s programem “Podnikání v praxi”, rozvíjejícím strategické myšlení i základní právní, ekonomické a marketingové dovednosti. Studentům UHK pomáhá TC HK rozvíjet podnikatelské záměry v rámci semestrálních kurzů.

  Mezi další aktivity patří jak kurzy rozvoje osobních a digitálních dovedností, tak i popularizační akce pro širokou veřejnost i vzdělávání mládeže v elektrotechnice a robotice. V oblasti vzdělávacích aktivit se TC HK soustředí i na technické a profesní vzdělávání, kdy organizuje setkání IT specialistů ve skupině Windows User Group, programátorů ve skupině Internet of Things a spolupracuje s pedagogy na zavádění nových prvků digitálního a technického vzdělávání do běžné výuky.

  Mezi nové aktivity TC HK patří od poloviny roku 2023 i témata energetiky, udržitelnosti a podpory environmentálních projektů.

  Popis transferu technologií

  Probíhá primárně v podobě implementace produktů, řešení, procesů a služeb vzájemně mezi inkubovanými firmami, příp. i v podobě naší asistence při realizaci pilotních projektů, čímž systematicky podporujeme růst námi inkubovaných společností. Sekundárně – po ověření funkčnosti – nabídku inovativních technologií cílíme do prostředí malých a středních podniků.

  Příklady transferu technologií:

  Oghma
  Společnost je podporována v rámci inkubačního režimu a využívá expertní know-how v oblasti vývoje a finalizace produktu (šifrování e-mailové komunikace). TC HK poskytlo poradenství při prodej licencí softwaru a propojilo společnost s dalšími subjekty.

  NadKov
  Strojírenská společnost realizovala ve spolupráci s TC HK první zakázky (špalíčkovače) a využila poradenství v oblasti patentů, duševního vlastnictví i expanze do zahraničí.

  Keylog
  TC HK předalo know-how v oblasti monetizace produktu (chytrý stojan na kola) a jeho komercionalizaci. Společnost využila podpory při vývoji a realizaci prvních zakázek.

  Výchova k inovačnímu podnikání

  Každoročně realizujeme několik běhů programu Innovation Cycle, kterého se účastní jak studenti středních a vysokých škol, tak i podnikatelé, kteří chtějí získat nový pohled na své produkty a služby.

  Poradenské služby

  mentoring
  odborné konzultace (právo, obchod, marketing, ochrana duševního vlastnictví, dotační poradenství…)
  expertní poradenství

  Inovační infrastruktura

  TCHK nedílně patří do inovačního ekosystému Královéhradeckého kraje. Spolupracujeme se všemi fakultami UHK, CTBT… i malými a středními podniky, které nám poskytují možnost operativního využívání výrobních kapacit.

  Spolupráce s vysokými školami

  Univerzita Hradec Králové je dlouhodobým partnerem TC HK.

  Na půdě univerzity TC HK každoročně pořádá studentské konference o podnikání Student Business Forum a Hradecký startovač.

  TC HK se pravidelně účastní a prezentuje svou činnost na veletrhu HIT Kariéra i na Noci vědců.

  Vysokoškolské studenty TC HK vzdělává prostřednictvím programu Podnikání v praxi. Jedná se o celosemestrální kurz, zakončený seminární prací, prezentací podnikatelských záměrů. V kurzu si studenti osvojují nejen znalosti podnikání, ale rozvíjí zde i své prezentační a komunikační dovednosti, kreativní myšlení a v ne zcela ojedinělých případech i své skutečné podnikání.
  S kurzem Podnikání v praxi TC HK působí na 4 fakultách Univerzity Hradec Králové.

  Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UHK probíhají setkání IoT komunity, neformální skupiny sdružující vývojáře, konzultanty a všechny nadšence, kteří se zabývají fenoménem Internetu věcí.

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  ANO
  NE
  obchodní plány
  ANO
  NE
  technologické poradenství
  NE
  ANO
  patentové poradenství
  NE
  ANO
  certifikační poradenství
  NE
  ANO
  finanční poradenství
  ANO
  NE
  účetnictví
  NE
  ANO
  právní poradenství
  ANO
  NE
  marketingové poradenství
  ANO
  NE
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  ANO
  NE
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  NE
  ANO
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  ANO
  NE
  dílny
  NE
  ANO
  laboratoře
  NE
  NE
  přístup k databankám
  ANO
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  NE
  NE
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  NE
  příspěvky
  NE
  NE
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  NE
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  ANO
  paušál a příplatek podle použití
  ANO
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
   
  elektřina
  ANO
   
  ostatní
  ANO
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  2200
   
  výrobní plochy
  1650
   
  ostatní
  660
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  7
  14
  1
  22
  Počet pracovníků
  22
  84
  1
  107
  Pronajatá plocha m2
  209
  2719
  23
  2951
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
   
  Zastavěná pl. parku
  1122 m2
   
  Užitná plocha
  3102 m2
   
  – pronajatá plocha
  2951 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  151 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  Boxenergy s.r.o.
  IČO: 11818581
  Vývoj a výroba dobíjecích stojanů pro elektrokola.

  Mgr. Jiří Štěpán
  Tel.: +420 734 640 639
  E-mail: jiri.stepan@boxenergy.cz
  WWW: http://www.boxenergy.cz

  Technologie:
  9003 – Design
  9010 – Monitorovací systémy
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Čermák Aero Art
  IČO: 14374374
  Prototypová výroba a kusová výroba pro letecký průmysl.

  Jaroslav Čermák
  Tel.: +420 495 077 111
  E-mail: info@cermak.aero
  WWW: http://www.cermak.aero

  Technologie:
  9003 – Design

  Odvětví:
  62 – Letecká a kosmická doprava
  73 – Výzkum a vývoj

   

  FSK
  IČO: 72879084
  Společnost se orientuje na prototypování a malosériovou výrobu dílů z kompozitních materiálů, převážně v oblasti leteckého průmyslu.
  Společnost se úspěšné dostává na evropský i americký trh, kde se kromě jiného podílí i na vývoji bezpilotního letadla.

  Jaroslav Čermák
  Tel.: +420737882487
  E-mail: info@f3k.cz
  WWW: http://www.f3k.cz

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  1001 – Konstrukce a spojovací technika
  1400 – Dopravní a logistické systémy a pohony
  1402 – Letecká technika

  Odvětví:
  62 – Letecká a kosmická doprava

   

  PN média s.r.o.
  IČO: 14319497
  Provozovatel portálu Logistika.TV

  Mgr. Petr Neckař, DiS.
  Tel.: +420 777 283 600
  E-mail: petr.neckar@logistika.tv
  WWW: http://logistika.tv

  Technologie:
  0404 – Digitální média

  Odvětví:
  22 – Vydavatelství, tisk a reprodukce zvukových a obrazových nahrávek

   

  Separionics
  IČO: 11995076
  Individuální řešení elektrochemických a membránových systémů pro úpravu vody.

  Martin Novák, M.B.A.
  Tel.: +420 602 415 101
  E-mail: info@separionics.com
  WWW: http://separionics.com

  Technologie:
  1508 – Úprava vody a čištění odpadních vod

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  System 4M
  IČO: 03583147
  Společnost System 4M a.s. vyvíjí a provozuje informační systém NEOS,
  určený pro řízení nákupu v nemocnicích a zdravotnických zařízeních.

  Tel.: +420 499 110 034
  E-mail: info@system4m.cz
  WWW: http://system4m.cz/

  Technologie:
  0301 – Využití počítačů ve výrobě, řízení a plánování, robotika
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0704 – Systémy pro medicinu a zdravotnictví

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti

   

  Univision, s. r. o
  IČO: 09795634
  Nová, elegantní a rychlá aplikace pro všechny studenty univerzit se systémem IS/STAG.

  Petr Weissar
  Tel.: +420 495 077 111
  E-mail: info@univerzita.app
  WWW: http://www.univerzita.app

  Technologie:
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti

 • Název subjektu:
  Adapting and introducing of innovative model to promote selfemployment by the municipality Hradec Králové in the municipality of Montana
  Země:
  Bulharsko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: V rámci mezinárodní spolupráce se TC HK stalo partnerem projektu „Adapting and introducing of innovative model to promote selfemployment by the municipality Hradec Králové in the municipality of Montana“, realizovaném společně s partnerským městem Hradce Králové – bulharskou Montanou. Cílem projektu bylo využít zkušeností města Hradec Králové s rozvojem malého, středního a inovativního podnikání. V roce 2018 byla realizována třídenní pracovní návštěva bulharské delegace v Hradci Králové a poté se zástupci TC HK a MMHK zúčastnili závěrečné konference projektu v Montaně.
  Kontaktní e-mail:

  Název subjektu:
  Česko-polský inovační portál
  Země:
  Polsko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Projekt Česko-polský inovační portál byl realizován za finanční spoluúčasti ERDF v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika.

  Cílem projektu bylo vytvoření komunikační platformy zaměřené na zvýšení informovanosti o inovačním prostředí v příhraničních regionech. Projekt měl napomoci propojit a navázat spolupráci co nejvíce subjektů (z řad firem, výzkumných organizací, středních a vysokých škol, obcí a krajů) a posílit konkurenceschopnost v česko-polské příhraniční oblasti..

  Kontaktní web:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings