Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | zpět na výsledky vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.

Poslední aktualizace: 21.01.2020 08:50

Teslova 1202/3
301 00 Plzeň
Tel.: +420 378 055 911
E-mail: info@vtpplzen.cz
WWW: http://www.6thriver.cz

Odkaz na mapu: zde

IČO: 26392054
Ředitel: JUDr. Miloslav Maštera

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: akreditovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 1.4. 2008

  Zakladatel(é): Město Plzeň, Plzeňský kraj
  Majitel(é): Město Plzeň, Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.
  Provozovatel(é): Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.

  Typ hospodářského subjektu: Akciová společnost
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: – vlastní výzkum a vývoj
  – aplikace a využívání výsledků VaV,
  – (podnikatelské) vzdělá

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Vědeckotechnický park v Plzni je klíčovým rozvojovým projektem iniciovaným a realizovaným městem Plzeň. Je lokalizován v jedné z nejúspěšnějších průmyslových zón v České republice, v Městském industriálním parku Plzeň Borská pole v blízkosti Západočeské univerzity. 5tis. m2 (a se započtením PVTP II a PVTP III více než 10tis. m2) kancelářských, poloprovozních a laboratorních ploch tvoří moderní infrastrukturu na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Vědeckotechnický park Plzeň těží z velmi výhodné geografické polohy s přímým dálničním spojením s Prahou a s Německem (Norimberk). Zásadní je také blízkost a možnost spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni jak z hlediska využití výzkumných kapacit, tak z hlediska dostupnosti kvalifikované pracovní síly.

  Popis transferu technologií

  V letech 2009 – 2013 – zapojení do projektu EF-TRANS
  https://www.6thriver.cz/cs/projekty-a-akce/ef-trans
  http://eftrans.reformy-msmt.cz/)

  V letech 2014-2019 – pořádání networkingové konference BARCAMP

  konference, workshopy, semináře, setkávání klientů VTP

  Výchova k inovačnímu podnikání

  Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. ve spolupráci s partnery z řad vzdělávacích institucí a subjektů infrastruktury podporující podnikání pořádá různé kurzy a semináře, na kterých seznamuje podnikatele s různými oblastmi souvisejícími s podnikáním a inovacemi.

  Poradenské služby

  Poradenství v oblasti ochrany práv z průmyslového vlastnictví (od roku 2012) – významné zakázky např. pro COMTES FHT a.s.

  Inovační infrastruktura

  VTP Plzeň je spolu s ostatními subjekty zaměřenými na rozvoj regionu, výzkum, vývoj a inovace (Západočeská univerzita, Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, Hospodářská komora, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, apod.) plnohodnotným prvkem regionální inovační infrastruktury. VTP je zastoupen v Krajské radě pro výzkum, vývoj a inovace.

  Spolupráce s vysokými školami

  VTP má podepsanou deklaraci o spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, ZČU je jedním z největších klientů VTP, obě instituce spolu pořádají různé konference a semináře, VTP dělá pro studenty přednáškovou činnost.

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  NE
  ANO
  obchodní plány
  NE
  NE
  technologické poradenství
  NE
  NE
  patentové poradenství
  NE
  NE
  certifikační poradenství
  NE
  ANO
  finanční poradenství
  NE
  ANO
  účetnictví
  NE
  ANO
  právní poradenství
  NE
  NE
  marketingové poradenství
  ANO
  ANO
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  NE
  NE
  sekretariát
  NE
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  ANO
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  NE
  NE
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  ANO
  NE
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  NE
  NE
  počítač pro technické použití
  NE
  NE
  dílny
  NE
  NE
  laboratoře
  NE
  NE
  přístup k databankám
  ANO
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  NE
  NE
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  NE
  příspěvky
  NE
  NE
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  ANO
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  NE
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
   
  elektřina
  ANO
   
  ostatní
  ANO
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  2.800
   
  výrobní plochy
  1.700
   
  ostatní
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  8
  16
  1
  25
  Počet pracovníků
  258
  69
  2
  329
  Pronajatá plocha m2
  3644
  1401
  65
  5110
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  14797 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  4140 m2
   
  Užitná plocha
  6205 m2
   
  – pronajatá plocha
  5110 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  1095 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  Autocont CZ, a. s.
  IČO: 47676795
  Vývoj softwaru, služby v oblasti IT

  p. Kubíček
  Tel.: +420910973052
  Fax: +420910976103
  E-mail: dispecink.zc@autocont.cz
  WWW: http://www.autocont.com

  Technologie:
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  0416 – Technologie pro tvorbu softwaru
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  73 – Výzkum a vývoj
  93 – Ostatní služby

   

  AV ENGINEERING, a.s.
  IČO: 48908142
  Konstrukční a vývojová činnost pro automobilový průmysl

  p. Reisová
  Tel.: +420 603 870 121
  E-mail: ReisovaK@aveng.cz
  WWW: http://www.aveng.cz/

  Technologie:
  0301 – Využití počítačů ve výrobě, řízení a plánování, robotika
  1404 – Kolejová a silniční dopravní technika
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  93 – Ostatní služby

   

  CORTIS Consulting s.r.o.
  IČO: 26397668
  Poradenská a vzdělávací činnost, vývoj systémů řízení organizací

  p. Melichar
  Tel.: +420 603 899 933
  E-mail: david.melichar@cortis.cz
  WWW: http://www.cortis.cz/

  Technologie:
  0602 – Řízení inovací
  0603 – Ostatní postupy řízení
  0604 – Organizace a řízení

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  MBtech Bohemia s.r.o.
  IČO: 65416082
  Konstrukční a vývojová činnost pro automobilový průmysl, vzdělávání ve spolupráci se ZČU

  p. Wygrys
  Tel.: +420 605 200 425
  E-mail: marek.wygrys@akka.eu
  WWW: https://akka.jobs.cz/

  Technologie:
  1404 – Kolejová a silniční dopravní technika
  9002 – Technická zařízení

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  Nové technologie – výzkumné centrum Západočeské univerzity v Plzni
  IČO: 49777513
  Výzkumná činnost pro automobilový průmysl, jadernou energetiku, atd.

  p. Kavalíř
  Tel.: +420 776 368 660
  E-mail: pkavalir@ntc.zcu.cz
  WWW: http://ntc.zcu.cz

  Technologie:
  1200 – Nové materiály
  1205 – Materiály pro energetiku
  9005 – Jaderná energetika

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  PDM technology Europe s.r.o.
  IČO: 28036662
  Vývoj softwaru

  p. Zemek
  Tel.: +420 378 058 058
  E-mail: miz@pdmtechnologygroup.com
  WWW: http://bluestarplm.com

  Technologie:
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  POKLOPSYSTEM s.r.o.
  IČO: 61172375
  Inovační činnost v oblasti speciálních stavebních chemických hmot

  p. Nídl
  Tel.: +420 728 574 887
  E-mail: nidl@eurorent.cz
  WWW: http://www.poklopsystem.cz/cs/

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  1212 – Nové materiály (ostatní)

  Odvětví:
  45 – Stavebnictví
  73 – Výzkum a vývoj

   

  SMC Industrial automation CZ s.r.o.
  IČO: 62909070
  Vývoj v oblasti průmyslové automatizace, pneumatické systémy

  p. Adámek
  Tel.: +420 541 424 611
  E-mail: m.adamek@smc.cz
  WWW: http://www.smc.cz

  Technologie:
  0800 – Měřící a regulační technika
  0801 – Měřící a regulační technika
  1405 – Transportní a logistické systémy, pohony (ostatní)
  9000 – Hydraulika a mechanika
  9002 – Technická zařízení
  9007 – Výrobky z plastů

  Odvětví:
  25 – Výroba pryžových a plastových výrobků
  29 – Výroba strojů a zařízení
  73 – Výzkum a vývoj

 • Název subjektu:
  Saxion University of Applied Sciences
  Země:
  Nizozemsko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Přednášky a exkurze pro studenty holandské univerzity na téma infrastruktury podporující inovační podnikání v Plzeňském regionu.
  Kontaktní web:

  Název subjektu:
  Europaregion Donau-Moldau
  Země:
  Německo
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Zapojení VTP do znalostní platformy „Výzkum a inovace“ v rámci projektu mezinárodní spolupráce příhraničních oblastí tvořících evropský region Dunaj – Vltava
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | zpět na výsledky vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF