Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Jihočeský vědeckotechnický park – I. etapa

Poslední aktualizace: 15.12.2017 14:02

Na Zlaté stoce 1619
370 05 České Budějovice
Tel.: +420 385 310 032
E-mail: novotna@jaip.cz
WWW: http://www.jaip.cz

Odkaz na mapu: zde

IČO: 26091143
Ředitel: Ing. Michaela Novotná (novotna@jaip.cz)

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: NE
  Stav parku: provozovaný
  Partner v projektu SPINNET: ANO
  Termín zahájení provozu: 1.8. 2008

  Zakladatel(é): Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Majitel(é): Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Provozovatel(é): Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání

  Typ hospodářského subjektu: bez právní subjektivity
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: dle zadávací dokumentace

 • Charakteristika parku

  Úvod

  JVTP vznikl na základě spolupráce mezi Jihočeskou agenturou pro podporu inovačního podnikání o. p. s. (JAIP) a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích (zakladatelé), za podpory Jihočeského kraje a Statutárního města České Budějovice.
  Jihočeská univerzita zajistila první etapu výstavby a je také vlastníkem nemovitostí JVTP z této etapy. Správcem JVTP byla určena JAIP, a to s účinností od srpna 2008, kdy byl zahájen provoz prvního objektu JVTP. Pro rozvoj JVTP byla Jihočeským krajem založena akciová společnost Jihočeský vědeckotechnický park, a. s., která převzala roli nositele projektu a vlastníka objektů pro etapu IIA.
  Hlavním cílem JVTP je systematicky a efektivně podporovat sociální, technologické, ekonomické a institucionální základy systému inovačního procesu pro jednotlivé inovativní a technologicky orientované záměry a projekty v rámci oblasti Jihočeského kraje, lokalizované v aglomeraci Českých Budějovic, a to zejména v návaznosti na Jihočeskou univerzitu a Biologické centrum AV ČR.

  Popis transferu technologií

  Vzhledem k tomu, že jednou z částí VTP je i Centrum pro transfer technologií, napomáhá JAIP firmám i v tomto směru. Úspěšným příkladem může být např. plnění role aktivního poradce v projektu Knowledge Transfer Partnership jedné zasídlené firmy, kde proběhl TT s Technickou Univerzitou v Liberci či příprava TT mezi další zasídlenou firmou a JU v ČB.

  Výchova k inovačnímu podnikání

  JAIP jako správce JVTP se věnuje aktivní podpoře inovací a inovačnímu vzdělávání – lektoři se účastní seminářů a konferencí pořádaných Jihočeským krajem a Hospodářskou komorou, organizuje vlastní vzdělávací akce a je partnerem projektů financovaných z OP VK, např. Bridge4Innovations, Trojlístek, ENVITECH a dále zajišťoval lektory na e-learning v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Tak jsou doplněny komplexní služby, které zasídlený subjekt v JVTP získá – od možnosti založení firmy a nalezení vhodného partnera až po technickou a právní podporu a technologický tranfer.
  Aktivní role JVTP v rámci regionální inovační struktury je dána hned dvěma realizovanými mezinárodními projekty věnovanými zrychlení přenosu inovací na trh (RAPIDE a Innofun) a potenciálu přeshraniční inovační spolupráce (MSB-TechNet, MSB-Innocat).

  Spolupráce s vysokými školami

  Například v rámci projektu SPINNET je jednou z aktivit spolupráce se studenty Jihočeské univerzity, kteří mimo jiné procházejí praxí v zasídlených firmách. Dále dochází k aktivní spolupráci JAIP s Jihočeskou univerzitou. Zaměstnanci JAIP se věnují lektorské činnosti, oponenturám bakalářských a diplomových prací a další spolupráci se studenty.

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  ANO
  NE
  obchodní plány
  ANO
  NE
  technologické poradenství
  NE
  ANO
  patentové poradenství
  NE
  ANO
  certifikační poradenství
  ANO
  NE
  finanční poradenství
  NE
  ANO
  účetnictví
  NE
  ANO
  právní poradenství
  ANO
  NE
  marketingové poradenství
  NE
  ANO
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  NE
  ANO
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  NE
  NE
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  NE
  NE
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  NE
  NE
  dílny
  ANO
  NE
  laboratoře
  NE
  NE
  přístup k databankám
  NE
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  NE
  ANO
  vlastní kapitál
  NE
  ANO
  kredity
  NE
  NE
  příspěvky
  NE
  NE
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  ANO
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  NE
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
   
  elektřina
  ANO
   
  ostatní
  ANO
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  600-800
   
  výrobní plochy
  800
   
  ostatní
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  12
  1
  13
  Počet pracovníků
  24
  1
  25
  Pronajatá plocha m2
  386
  90
  476
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  1654 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  972 m2
   
  Užitná plocha
  525 m2
   
  – pronajatá plocha
  476 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  49 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  Alidea
  IČO: 02816466
  Společnost ALIDEA s.r.o. vznikla v roce 2014 s cílem ekologicky a ekonomicky únosného využití a recyklace odpadového hliníku bez zatěžování životního prostředí. V rámci JVTP realizuje společnost projekt Výroba síranu hlinitého z Al odpadu.

  Lukáš Mourek
  E-mail: lmourek@alidea.cz
  WWW: http://www.alidea.cz/

  Technologie:
  0100 – Biotechnologie

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Cracking Bits
  IČO: 04810635
  Předmětem podnikání této firmy je zejména zakázkový vývoj softwaru, správa sítí, vývoj nových řešení v rámci grantových programů a spolupráce s univerzitami na inovativních projektech.

  Ing. Michal Pirgl
  Tel.: +420 777 019 389
  E-mail: info@crackingbits.com
  WWW: http://www.crackingbits.comcs/

  Technologie:
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Česká bioplynová asociace o.s.
  IČO: 27056741
  CzBA nyní sdružuje více jak 60 členů včetně předních vědeckovýzkumných institucí, dodavatelů a výrobců technologií, provozovatelů bioplynových stanic a dalších expertů nejen z České republiky.

  Ing. Jan Jareš
  Tel.: +420 602 563 348
  E-mail: jan.jares@czba.cz
  WWW: http://www.czba.cz

  Technologie:
  0110 – Biotechnologie pro životní prostředí
  0200 – Energetika
  0205 – Zařízení pro využití ostatních obnovitelných zdrojů energie

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Ekoport z.s.
  IČO: 266 53 621
  Společnost se zabývá osvětou a vzděláváním s tématy životního prostředí, životního stylu a udržitelného rozvoje.

  Ing. Jan Matějka
  Tel.: +420 739 017 177
  E-mail: info@ekoport.cz
  WWW: www.ekoport.cz

  Technologie:

  Odvětví:

   

  Forestina
  IČO: 26015781
  Základní filosofií společnosti v produktové oblasti je vývoj a výroba organických hnojiv a souvisejících produktů, jejich určení je primárně pro hobby pěstitele, které vykazují vysokou kvalitu a užitné vlastnosti asociované s produkty určenými pro profesionální využití. Problematikou výroby zahradních hnojiv se firma intenzivně zabývá od roku 2006.

  Předmětem záměru společnosti v prostorách JVTP je zavedení výroby unikátních preparátů vybraných druhů hub určených pro supresivní substráty a supresivní kapalná hnojiva s výrazně zlepšenými užitnými vlastnostmi.

  Jináček Maritn
  Tel.: +420 383 312 714
  E-mail: info@forestina.cz
  WWW: http://forestina.cz

  Technologie:
  0100 – Biotechnologie
  0101 – Zemědělská biologie

  Odvětví:

   

  HappyMary
  IČO: 61359394
  Společnost HappyMary je jednou z novinek na trhu v oblasti využití přírodních produktů pro výrobu a vývoj kosmetických přípravků. Věnuje se výrobě přírodní kosmetiky bez syntetických konzervačních látek, barviv, plnidel a chemických přísad inovativními metodami.
  Jednatel: Bc. Pavlína Toufarová

  Pavlína Toufarová
  Tel.: +420777 317 334
  E-mail: info@happymary.cz
  WWW: http://www.happymary.cz

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (JAIP o.p.s.)
  IČO: 26091143
  Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání je obecně prospěšná společnost založená v roce 2005 Jihočeskou hospodářskou komorou.

  Jejím účelem je podpora a rozvoj inovací v Jihočeském kraji, tedy uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi a podpora podnikatelských subjektů, které o to usilují.

  Činnost JAIP tak spočívá v poskytování poradenství a informačních služeb (vyhledávání partnerů do podnikatelských projektů, předávání novinek v oblasti výzkumu a inovací, pořádání kurzů a školení, informace o dotačních titulech).

  JAIP rovněž provozuje I. etapu Jihočeského vědeckotechnického parku (JVTP), kde má také sídlo (Na Zlaté stoce 1619).

  Ing. Marie Ratajová
  Tel.: +420 385 310 032
  E-mail: info@jaip.cz
  WWW: www.jaip.cz

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Larx
  IČO: 02916428
  Firma LARX s.r.o. byla založena za účelem vývoje prostředí pro software tzv. chytrých domácností nebo také domácí automatizace (ovládání různých prvků domácnosti přes mobilní telefon). V přímé spolupráci s rakouskou firmou, která vlastní licenci na operační systém LOXONE pro ovládání chytrých domácností a je výrobcem a jediným vlastníkem celé technologie domácí automatizace LOXONE, vyvíjí inovativní aplikaci (upgrade) pro uživatelské rozhraní tohoto systému (ovládání chytré domácnosti přes telefony, tablety, atd.).

  Radek Bartuška
  Tel.: +420 728 200 150
  E-mail: info@larx.cz
  WWW: http://www.larx.cz/

  Technologie:
  0202 – Energetika, výkonová elektrotechnika
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Strongwest
  IČO: 27529614
  Ačkoli celosvětově relativně mnoho výzkumných skupin provádí antimikrobiální testování citlivosti Chlamydia Pneumoniae (CPN), není dosud standardizovaná metodika testování ani jednotně přijímaná interpretace výsledků. V našem projektu, který realizujeme v prostorách JVTP, chceme proto prozkoumat rozdíly v metodikách, užitých buněčných linií a interpretaci výsledků testování antimikrobiální citlivosti s cílem poskytnout základ pro standardizaci metodologického postupu a výkladu testování antimikrobiální citlivosti na Chlamydia Pneumonie.

  Technologie:
  0100 – Biotechnologie
  0102 – Biomedicina

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  85 – Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti

   

  Surface Treat
  IČO: 28461541
  Společnost SurfaceTreat a.s. se zabývá aplikovaným výzkumem a vývojem moderních technologií povrchových úprav. Její hlavní orientace je vývoj procesů a zařízení pro plazmové úpravy povrchů, rozvíjí však aktivity i v jiných moderních oblastech povrchových úprav. Společnost nabízí inovativní řešení úpravy povrchu tzv. „na míru“ s využitím nejnovějších poznatků materiálové vědy a s ohledem na ekonomické i kvalitativní požadavky současného trhu a ekologický přístup k řešení daného problému.

  Jiří Cerman
  Tel.: +420 480 001 332
  E-mail: jiri.cerman@surface-treat.cz
  WWW: http://www.surface-treat.com

  Technologie:
  1213 – Povrchy a povlaky
  9002 – Technická zařízení

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Tomáš Gottwald
  IČO: 74517791
  Předmětem podnikání jsou konstrukční a vývojové práce v oboru strojírenství.

  Ing. Tomáš Gottwald

  Technologie:
  9002 – Technická zařízení
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Ústav výzkumu globální změny AV ČR
  IČO: 86652079
  ÚVGZ je veřejná výzkumná instituce, evropské centrum excelence zkoumající pomocí nejmodernějších postupů a přístrojového vybavení probíhající globální změnu a její dopad na atmosféru, biosféru a lidskou společnost.

  Předmětem výzkumu jsou zejména vývoj klimatu a jeho budoucí scénáře, uhlíkový cyklus a dopady měnících se podmínek na produkci a biologickou rozmanitost ekosystémů a dopady na rozvoj a chování společnosti.

  Tel.: +420 511 192 211
  E-mail: centrum@czechglobe.cz
  WWW: www.czechglobe.cz

  Technologie:

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

 • Název subjektu:
  Evropský region Dunaj-Vltava
  Země:
  Rakousko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Kontaktní web:

  Název subjektu:
  Inovační katalyzátor pro Mühlviertel – jižní Čechy
  Země:
  Rakousko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Smyslem projektu je rozvíjet společné aktivity obou regionů při podpoře technologií a inovací a zároveň vytvářet a posilovat image společného technologicky vyspělého regionu Mühlviertel-jižní Čechy.

  Projekt MSB-Innocat si klade následující cíle:
  •zviditelnění regionu Mühlviertel-jižní Čechy jako technologicky vyspělé lokality
  •využití a vylepšení existujících sítí a platforem pro přeshraniční přenos výsledků
  •sestavení a realizace konceptu „katalyzátoru“ pro proces „srovnávání nabídky VaV a poptávky po inovacích“
  •přenos Know-How ze sítě hornorakouských tzv. impulsních center (obzvláště z oblasti Mühlviertel) při vytváření a rozvíjení inovačních infrastruktur v jižních Čechách
  •prohloubení a rozšíření přeshraniční sítě inovačních aktérů a podniků

  Výstupy projektu MSB-Innocat by měla být rozvinutá spolupráce mezi organizacemi VaV a podniky v oblasti Mühlviertel a v jižních Čechách s možným navýšením počtu společných VaV projektů a dalších společných akcí zaměřených na přenos know-how a best practice.

  Kontaktní web:

  Název subjektu:
  MSB – TechNet – Inovační katalyzátor pro Mühlviertel – jižní Čechy
  Země:
  Rakousko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Přeshraniční spolupráce v oblasti technologií a inovací je mezi Jihočeským krajem a Horním Rakouskem zcela nerealizovaná, proto je potřeba její strukturu, formu a základní východiska stanovit, stejně jako poskytnout vzájemně znalosti o tržním prostředí, analýzách a technologicko inovačních aspektech. S tím souvisí i další související skutečnost, která determinuje podmínky rozvoje inovačního prostředí, a tou je nízká úroveň povědomí o šancích, které zdůrazňují meziregionální, strukturovanou spolupráci v globální konkurenci.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF