Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

BIC Ostrava s.r.o.

Poslední aktualizace: 12.03.2019 11:00

Ruská 83/24
703 00 Ostrava
Tel.: +420-597 317 381
E-mail: bicova@bicova.cz
WWW: http://www.bicova.cz

Odkaz na mapu: zde

IČO: 49608444
Ředitel: Ing. Marek Valdmann, PhD. (bicova@bicova.cz)

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: provozovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 1.4. 1994

  Zakladatel(é): Město Ostrava, OHK, Moravia banka a.s., Moravská leas. společnost a.s., Institut rozv. podnikání s.r.o., VÍTKOVICE a.s.
  Majitel(é): Institut rozvoje podnikání, s.r.o., Rezidence Veleslavínova 13, a.s., Stavus a.s., TT-contact s.r.o., VÍTKOVICE a.s.
  Provozovatel(é): BIC Ostrava s.r.o.

  Typ hospodářského subjektu: Společnost s ručením omezeným
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: Malé a střední firmy a jejich podnikatelské záměry výrobního a inovačního charakteru

 • Charakteristika parku

  Úvod

  BIC Ostrava s.r.o. působí především v regionu Moravskoslezského kraje a poskytuje firmám komplexní spektrum služeb zaměřených zejména na vytváření vhodného prostředí pro vznik a rozvoj především inovačních firem a poskytování řady souvisejících doplňkových služeb. V prostředí Vědeckotechnického parku a Podnikatelského inkubátoru nabízíme komplexní podporu v průběhu celého životního cyklu od založení i v průběhu rozvoje firem. Dále pro klienty poskytujeme poradenský servis a projektové řízení projektů s dotačními podporami ze státních i evropských fondů zaměřujících se zejména na inovativní projekty, podporu výzkumných a vývojových aktivit (7. R.P., EUREKA, národní programy), komercionalizace výsledků a podporu transferu technologií.
  BIC Ostrava se zabývá také vlastní výzkumně-vývojovou činností.

  Společnost BIC Ostrava s.r.o. poskytuje kvalitní technické a poradenské služby:
  Základní aktivity
  –  Vědeckotechnický park a Podnikatelský inkubátor
  - Konzultační služby v oblasti tvorby a projektového řízení rozvojových investičních i výzkumně vývojových projektů

  Vědeckotechnický park a Podnikatelský inkubátor
  Vytváříme vhodné prostředí pro vznik a rozvoj zejména inovačních firem. Firmám jsou poskytovány komplexní služby za příznivých cenových podmínek, podnájem prostor i celá řada doplňkových služeb podporujících jejich rozvoj a inovační aktivity.

  Pro zabezpečení vysokého standardu poskytovaných služeb a jejich neustálé zlepšování firma BIC Ostrava získala certifikaci dle ISO 9001:2008 společnosti LLoyds Register Quality Assurance.
  BIC Ostrava úspěšně absolvovala audit stanovený Evropskou komisí a získala evropskou značku Business Innovation Centre v rámci sítě EBN – European Business Network.

  Popis transferu technologií

  Transfer technologií
  BIC Ostrava se podílí na zajištění řady transferů technologií mezi firmami na národní i mezinárodní úrovni.
  BIC Ostrava s.r.o. poskytuje
  –  informace o programech a možnostech financování z EU
  –  pomoc podnikům při hledání obchodních partnerů, zejména v jiných zemích
  – pomoc malým a středním podnikům vyvíjet nové výrobky a vstoupit na nové trhy
  Aktivity jsou zaměřeny na společnosti, které nabízejí nová technologická řešení („ready to market“) nebo naopak poptávají řešení vlastních potřeb (hotové technologie, licence, technické řešení…).

  Příkladem může být zajištění technologie lakovací a sušící linky s automatem/robotem pro firmu zabývající se výrobou plastových, dřevěných a hliníkových otvorových výplní, které zajistí vyšší kvalitu výrobků, snížení nákladů na výrobu a celkové zefektivnění výroby.
  Dalším příkladem je transfer technologie pro výrobu sendvičových vypěněných polyuretanových van pro firmu produkující vlastní chladící a ohřívací vitríny, čímž firma dosáhne kontroly nad podstatnou částí procesu výroby a požadovanou kvalitou finálních výrobků.

  Výchova k inovačnímu podnikání

  Svými aktivitami BIC Ostrava se zaměřuje na rozvoj inovačního podnikání v několika směrech. Na regionální úrovni je podporovaná informovanost a získávání zkušeností inovativních podnikatelů formou pořádaných školení a workshopů. Na mezinárodní úrovni se aktivně podílíme na získávání vysoce účinných technologií českými firmami, a naopak zase podporujeme jejich uplatnění v zahraničí. Spolupracujeme na vytváření nových inovativních podnikatelských záměrů a následně identifikujeme možnosti jejich financování.

  Poradenské služby

  Nabízíme komplexní servis v oblasti tvorby a řízení projektů. Zahrnují pomoc při posouzení projektového záměru včetně výběru vhodného dotačního programu
  – zajištění financování projektu
  – kompletní zpracování projektové žádosti
  – aktivní účast na řízení projektu v celém průběhu jeho životního cyklu
  – zpracování potřebných zpráv pro dokumentování projektu
  – přípravu žádostí o proplacení dotací

  Inovační infrastruktura

  BIC Ostrava se podílí na přípravě a realizaci regionální inovační strategie MSK. Cílem strategie je zajistit koordinovanou a systémovou podporu výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v rozvíjejících se tradičních i nových, perspektivních odvětvích. Hlavními oblastmi aktivit RIS jsou podpora transferu výsledků výzkumu a vývoje do podnikového sektoru, rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji a podpora mezinárodní spolupráce. Tyto oblasti aktivit jsou naplňovány pomocí konkrétních rozvojových projektů (např. inovační vouchery, brokerage events, podpora výzkumných aktivit v klastrových organizacích, finanční podpora zvyšování kvalifikace výzkumných pracovníků, aktivity v oblasti technology foresight, apod.)

  Spolupráce s vysokými školami

  Vysoké školy z regionu Moravskoslezského kraje byli partnery BIC Ostrava při mnoha různých projektech, např. při 7. rámcovém programu, programu Bisonet, při výzkumných projektech atp. BIC Ostrava se dále setkává s VŠ při přípravě a realizaci inovačních projektů firem při své poradenské činnosti. Spolupráce s VŠ má projektový charakter.

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  ANO
  NE
  obchodní plány
  NE
  NE
  technologické poradenství
  NE
  NE
  patentové poradenství
  NE
  NE
  certifikační poradenství
  ANO
  NE
  finanční poradenství
  NE
  NE
  účetnictví
  NE
  NE
  právní poradenství
  ANO
  NE
  marketingové poradenství
  NE
  ANO
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  NE
  sekretariát
  NE
  NE
  telefonní centrála
  NE
  ANO
  telefon, fax
  NE
  ANO
  kopírování
  ANO
  NE
  zpracování textů
  NE
  NE
  recepce
  NE
  ANO
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  NE
  NE
  počítač pro technické použití
  ANO
  NE
  dílny
  ANO
  NE
  laboratoře
  ANO
  NE
  přístup k databankám
  NE
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  NE
  NE
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  NE
  příspěvky
  ANO
  ANO
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  NE
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  ANO
  paušál a příplatek podle použití
  ANO
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
   
  elektřina
  ANO
   
  ostatní
  ANO
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
   
  výrobní plochy
   
  ostatní
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  42
  6
  48
  Počet pracovníků
  410
  12
  422
  Pronajatá plocha m2
  11709
  1289
  12998
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  20014 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  25435 m2
   
  Užitná plocha
  23518 m2
   
  – pronajatá plocha
  12998 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  10520 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  All4Customer, s.r.o.
  IČO: 01824651
  Internetová agentura nabízející komplexní služby v oblasti tvorby a správy webových stránek, tvorby a správy eshopů
  a internetového marketingu.

  Ing. JAN LAŠTŮVKA
  Tel.: +420 724 708 057
  E-mail: info@merca.cz
  WWW: www.mercawebmarketing.cz

  Technologie:
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  0604 – Organizace a řízení
  9003 – Design
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  ARGO – HYTOS Protech, s.r.o.
  IČO: 62303937
  Hydraulika pro různá strojní a technologická zařízení v průmyslu. Mezi nejdůležitější segmenty patří prodej OZ, servisní činnost, zákaznické agregáty – dle specifických požadavků – na míru, hydraulické systémy. •Zajišťujeme kompletní projekty i dodávky v uzavřeném cyklu
  „PROJEKT – DOKUMENTACE – VÝROBA – MONTÁŽ – UVEDENÍ DO PROVOZU – SERVIS“.

  Ing. Zdeněk Boczek
  Tel.: +420 595 956 776
  E-mail: protech@argo-hytos.com
  WWW: http://www.hytosost.cz

  Technologie:
  9000 – Hydraulika a mechanika
  9002 – Technická zařízení

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení

   

  ATACO spol. s r.o.
  IČO: 44743475
  Společnost ATACO spol. s r.o. je dodavatelem komplexních podnikových systémů založených na vlastních produktech, doplněných širokou škálou služeb. Vzhledem k dlouholetým zkušenostem se zaměřujeme především na velké výrobní podniky. Na základě Vašich požadavků jsme schopni rychle a kvalitně zpracovat analýzu a návrh implementace našich systémů ve Vašem podniku a to v těchto oblastech:
  ◾ sledování a řízení výrobních procesů.
  ◾ skladové hospodářství.
  ◾ správa údržby a výdeje majetku.

  Ing. Vladimír Kartousek
  Tel.: +420597317600
  E-mail: vladimir.kartousek@ataco.cz
  WWW: http://www.ataco.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0604 – Organizace a řízení

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  Bongin s.r.o.
  IČO: 26852519
  Firma specializující se na výrobu a prodej ručně foukaných dýmek.Design dýmek.

  Jaromír Velička
  Tel.: +420603279542
  E-mail: info@excellentpipes
  WWW: http://www.bongin.com/

  Technologie:
  0302 – Výrobní technologie
  9003 – Design

  Odvětví:
  20 – Průmysl dřevařský a korkařský kromě výroby nábytku, výroba košů a proutěného zboží

   

  Bosch Rexroth, spol. s r. o.
  IČO: 00547425
  dodávky technologických zařízení a hydrauliky

  Ing Dětřich Robenek
  Tel.: +420599096600
  WWW: http://www.boschrexroth.cz

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  0800 – Měřící a regulační technika
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení

   

  COM Group a.s.
  IČO: 26912627
  Kompletní technologický dohled, outsourcing a správa IT

  Radim Krušandl
  WWW: http://comgroup.cz/

  Technologie:
  0301 – Využití počítačů ve výrobě, řízení a plánování, robotika
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  ECHOpix s.r.o.
  IČO: 29458552
  Multimediální projekty, natočení filmu, korporátní profily, TV dokumenty a reklamy, weby, grafika, tiskoviny, monitoring, pořádání eventů

  WWW: www.echopix.cz

  Technologie:
  0401 – Zpracování obrazů
  9004 – Audiovize

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  ELTODO EG
  IČO: 45274517
  dodávky el. zařízení, diagnostika el. sítě

  Ing. Tomáš Bojda
  E-mail: kolarovai@eltodo.cz
  WWW: http://eltodo.cz

  Technologie:
  0200 – Energetika
  0300 – Výrobní technologie
  0800 – Měřící a regulační technika
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  40 – Výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a teplé vody, výroba chladu

   

  ELZNIC s.r.o.
  IČO: 26813670
  dodavatelem technologických zařízení na zpracování kovů a výrobcem přesných výpalků z kovů.
  Pro výrobu přesných výpalků z kovů používáme technologie- tepelného dělení, kde využíváme:
  •plazmové pracoviště
  •kyslík-acetylenové pracoviště
  •laserové pracoviště

  Karel Elznic
  Tel.: +420595 957 497
  E-mail: info@elznic.cz
  WWW: http://www.elznic.cz

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie

  Odvětví:
  28 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení

   

  ENTEX GROUP
  IČO: 27785505
  podnikání v oblasti elektro, elektromontáže a elektroinstalace, el. zabezpečení objektů, outsourcing

  Lumír Flagar
  Tel.: +420732 847 749
  E-mail: lumir.flagar@entexgroup.cz
  WWW: http://www.entexgroup.cz

  Technologie:
  0202 – Energetika, výkonová elektrotechnika
  0204 – Zařízení pro využití solární energie
  0206 – Zařízení pro akumulaci energie
  0800 – Měřící a regulační technika

  Odvětví:
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených

   

  HMZ Delivery s.r.o.
  IČO: 25861697
  Společnost nabízí dodávky částí technologických celků ve třech úrovních, od dodávky jednotlivých komponentů až po realizaci celého projektu, zejména pro oblast energetiky, petrochemický průmysl a strojírenství. S pracovníky výzkumu a vývoje společnosti Flash Steel Power, a.s. můžete řešit návrhy konstrukčních úprav kritických míst strojních komponentů s důrazem na volbu vstupního materiálu.

  WWW: http:// www.hmz.cz

  Technologie:
  0200 – Energetika
  0202 – Energetika, výkonová elektrotechnika
  0300 – Výrobní technologie
  0302 – Výrobní technologie

  Odvětví:
  27 – Výroba kovů vč. hutního zpracování
  28 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  Charvát group s.r.o.
  průmyslová hydraulika, výroba a prodej hydraulických komponentů

  Tel.: +420327 591 112
  E-mail: charvat@charvat-chs.cz
  WWW: http://www.charvat-chs.cz

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení

   

  Ing. Ivo Šrámek
  IČO: 73208108
  zajišťování výrobních kapacit v širokém spektru požadovaných činností (CNC i klasické obrábění)
  zajišťování nářadí a nástrojů od renomovaných výrobců, včetně speciálů s pájenými břity nebo vyměnitelnými VBD
  dodávky vysoce sofistikovaných měřidel fy MITUTOYO
  výkup kovových i nekovových odpadů včetně použitých VBD

  Ing. Ivo Šrámek
  Tel.: +420 602 559 075
  E-mail: i.sramek@tiscali.cz
  WWW: http://www.sivora.cz/

  Technologie:
  9002 – Technická zařízení

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  93 – Ostatní služby

   

  Ing. Petr Kovařík
  IČO: 68164947
  Výroba her, stavebnic a leteckých modelů

  Ing. Petr Kovařík
  Tel.: +420 – 737 286 186
  E-mail: royal-model@seznam.cz

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  37 – Zpracování druhotných surovin
  92 – Rekreační, kulturní a sportovní činnosti

   

  Ing. TOMÁŠ KUBALA
  Poradenství v oblasti spalovacích motorů, inovace a výroba komponentů spalovacích motorů

  Ing. Tomáš Kubala
  E-mail: kubalatomas@email.cz

  Technologie:
  0202 – Energetika, výkonová elektrotechnika
  1400 – Dopravní a logistické systémy a pohony
  1405 – Transportní a logistické systémy, pohony (ostatní)

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení

   

  IVITAS, a.s.
  IČO: 25357255
  projekční a konstrukční kancelář zaměřená na projektování technologických celků v investiční výstavbě, zejména v oblasti energetiky

  Zuzana Klasová
  Tel.: +420 597 317 317
  E-mail: zuzana.klasova@ivitas.cz
  WWW: http://www.ivitas.cz

  Technologie:
  0200 – Energetika
  0203 – Energetické přenosové systémy

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení

   

  KMZ engineering, s.r.o.
  IČO: 25817477
  komplexní řešení automatizace a regulace průmyslových a výrobních procesů.

  Ing. Lubomír Martiník
  Tel.: +420603 103 000
  E-mail: martinik@kmz.cz
  WWW: http://www.kmz.cz

  Technologie:
  0200 – Energetika
  0300 – Výrobní technologie
  0600 – Řízení

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení

   

  KOVREMA STEEL s.r.o.
  IČO: 46577190
  výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

  Lukáš Klimas

  Technologie:

  Odvětví:
  28 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení

   

  Martin Duží
  IČO: 66922895
  Modernizace CNC strojů. Přestavby nabízíme pro všechny typy strojů. Vývoj řídících systémů.
  Vývoj modelů vrtulníků.

  Martin Duží
  Tel.: +420602 287 157
  E-mail: mduzi@post.cz
  WWW: http://cnc.duzi.cz

  Technologie:

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení

   

  Martin Vjačka
  IČO: 62274015
  Výroba a servis komponentů pro potrubní pošty.

  Martin Vjačka
  Tel.: +420-59595 9671
  Fax: +420-59595 9671
  E-mail: vjačka.m@seznam.cz

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  1400 – Dopravní a logistické systémy a pohony
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  35 – Výroba ostatních dopravních zařízení
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  Modern Entrepreneur s.r.o.
  IČO: 02625041
  Vývoj webu, softwaru a mobilních aplikací včetně designu, user testing a split-testing

  Lukáš Vlček
  Tel.: +420 732 270 080
  E-mail: info@modernipodnikatel.cz
  WWW: http://www.modernipodnikatel.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  9003 – Design
  9004 – Audiovize
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  93 – Ostatní služby

   

  MonkeyData s.r.o.
  MonkeyData je přední společnost v oboru e-commerce analytiky, která vytváří nástroj pro ty, co vlastní nebo spravují e-shop. Automaticky analyzují data z různých zdrojů, které při svém podnikání používají, a výsledky dávají na jedno místo do přehledných dashboardů.

  Tomáš Turoň
  Tel.: +420555 440 040
  E-mail: info@monkeydata.com
  WWW: https://www.monkeydata.com/cs/

  Technologie:
  0301 – Využití počítačů ve výrobě, řízení a plánování, robotika
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  9010 – Monitorovací systémy

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  NEVIOL s.r.o.
  IČO: 27777871
  dodávky a správa počítačových sítí, datových sítí a montáží elektroinstalace

  Oldřich Nekl
  Tel.: +420 602 373 982
  E-mail: onekl@neviol.cz
  WWW: http://www.neviol.cz

  Technologie:
  0304 – Ostatní výrobní technologie
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0801 – Měřící a regulační technika
  1205 – Materiály pro energetiku
  1215 – Supravodiče
  9002 – Technická zařízení

  Odvětví:
  40 – Výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a teplé vody, výroba chladu
  45 – Stavebnictví
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  NORTECH, s.r.o.
  IČO: 61972738
  Projekční a konstrukční činnost, realizace elektrohydraulických pohonů, lineárních pohonů

  Ing. Vladimír Šťáva, Ph.D.
  Tel.: +420-59595 3206
  Fax: +420-59595 3476
  E-mail: nortech@nortech.cz
  WWW: http://www.nortech.cz

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  0800 – Měřící a regulační technika

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených
  73 – Výzkum a vývoj

   

  OCELOVÉ KONSTRUKCE – STATIKA s.r.o.
  IČO: 05952778
  projekty ocelových konstrukcí , statika

  Ing. Ernest Ježowicz

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  0302 – Výrobní technologie

  Odvětví:
  28 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení

   

  OCHI – INŽENÝRING, spol. s. r.o.
  IČO: 47666935
  technicko-inženýrská firma, zaměřená na realizaci projektů a didávek průmysl. Aplikací hydraulických , pneumatických a mechatronickcýh systémů. Hydraulika pro ocelárny, divadelní techniku, koksárny, lisy a tvářecí stroje, strojírenství.

  Ing. MICHAL OŽANA
  WWW: http://ochi.cz/

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie

  Odvětví:
  28 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení
  29 – Výroba strojů a zařízení

   

  PRODECO, a.s.
  IČO: 25020790
  dodávky a služby zákazníkům především na povrchových dolech a v energetickém sektoru.

  Ing. Ladislav Hanuška
  Tel.: +420 417 633 732
  E-mail: ladislav.hanuska@prodeco.cz
  WWW: http://www.prodeco.cz/

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  9002 – Technická zařízení

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení

   

  Projekt HTL, s.r.o.
  IČO: 25865145
  projekty pro průmyslové aplikace
  Obory působnosti – projektová, inženýrská činnost a poradenství
  ◾strojírenství
  ◾hutnictví
  ◾energetické a vodohospodářské stavby včetně rozvodů medií
  ◾ekologické stavby, recyklace a sekundární zpracování hmot včetně odpadů
  ◾stavebnictví – stavby inženýrské, dopravní, komunální, občanské ap.

  Ing. Lumír Martínek,
  Tel.: +420 59 595 2719
  E-mail: htl@projekthtl.cz
  WWW: http://www.projekthtl.cz

  Technologie:
  9000 – Hydraulika a mechanika
  9002 – Technická zařízení

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení

   

  Regulační technika s. r. o.
  IČO: 28592468
  technologie budov – měření a regulace, kotle, předávací stanice tepla, alternativní zdroje

  Ing. Petr Maciáš
  Tel.: +420773606403
  E-mail: info@regulujeme.cz
  WWW: http://www.regulujeme.cz

  Technologie:
  0100 – Biotechnologie
  0300 – Výrobní technologie
  0800 – Měřící a regulační technika
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených
  40 – Výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a teplé vody, výroba chladu

   

  Roman Juřík
  IČO: 69985502
  výrobní technologie potrubních systémů- poradenství, kompletace dodávek

  Roman Juřík
  Tel.: +420-596 345 797
  E-mail: armatury@jurik.cz
  WWW: http://www.jurik.cz

  Technologie:
  0200 – Energetika
  0300 – Výrobní technologie

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  51 – Velkoobchod a zprostředkování obchodu /kromě motorových vozidel/
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  RSE Project s.r.o.
  IČO: 29398266
  Firma se zaměřuje na řešení bezpečnosti silničního provozu. Firma zajišťuje návrhy, projekty, konzultace, audity bezpečnosti nebo bezpečnostní inspekce, provádí rozbory nehodové lokality, kontrol funkčnosti dopravního značení, zařízení, záchytných systému a ostatního vybavení pozemních komunikací.

  Ing. Jan Winkler
  Tel.: +420 597 317 399
  E-mail: info@rseproject.cz
  WWW: http://www.rseproject.cz/

  Technologie:
  1400 – Dopravní a logistické systémy a pohony
  1405 – Transportní a logistické systémy, pohony (ostatní)
  9010 – Monitorovací systémy

  Odvětví:
  35 – Výroba ostatních dopravních zařízení

   

  STAutomation s.r.o.
  IČO: 24311561
  Projektování elektrických zařízení , Příprava a vypracování technických návrhů, obchod a výroba strojů a zařízení

  Oleksandr Sirosh
  Tel.: +420 608431187

  Technologie:
  9002 – Technická zařízení

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených

   

  T-Mobile Czech Republic a.s.
  IČO: 64949681
  Poskytování mobilních hlasových i datových služeb

  Petra Nehněvajsová
  Tel.: +420 603 603 603
  WWW: www.t-mobile.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0417 – Bezpečnost přenosu informací

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti

   

  TD-IS, s.r.o.
  IČO: 26224402
  optimalizace firemních procesů zaměřených na životní cyklus výrobku, výrobu a oběh dokumentace

  Jozef Klos
  Tel.: +420731008860
  E-mail: jozef.klos@td-is.cz
  WWW: http://www.td-is.cz

  Technologie:
  0303 – Logistika výroby
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  0902 – Výrobní postupy

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  Techservice CZ, s.r.o.
  IČO: 25545051
  Obchodní činností společnosti je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (převážně metalurgické výrobky). Pro dosažení spokojenosti zákazníka TECHSERVICE využívá nejnovější informace a technologické znalosti hlavně z oblasti evropského metalurgického trhu.

  Ing. Michal Gavenda
  Tel.: +420 5 4324 8340
  E-mail: techservice@techservice.cz
  WWW: http://www.techservice.cz

  Technologie:
  1205 – Materiály pro energetiku
  1207 – Kovy pro zvlášť náročné účely

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  TPA Audit s.r.o.
  IČO: 60203480
  účetnictví, audity

  Ing. Tomáš Vaníček

  Technologie:

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  TÜV Nord Czech, s.r.o.
  IČO: 45242330
  inspekční a certifikační společnost

  ing. Josef Kolek
  Tel.: +420 724155213
  E-mail: ostrava@tuev-nord.cz

  Technologie:
  0600 – Řízení
  0602 – Řízení inovací
  0603 – Ostatní postupy řízení
  0604 – Organizace a řízení

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  TÜV Rheinland Česká republika s.r.o.
  Společnost zajišťuje inovace v souladu s lidmi, technologiemi a životním prostředím. Jako mezinárodní skupina, zajišťují bezpečnost a kvalitu nových i již existujících výrobků, systémů a služeb podle příslušných standardů.

  Tel.: +420 597 317 395
  E-mail: office@cz.tuv.com
  WWW: http://www.tuv.com/cs/

  Technologie:
  1505 – Měřící a analytické přístroje pro ochranu životního prostřed
  9009 – Ekologické řídící systémy
  9010 – Monitorovací systémy

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  93 – Ostatní služby

   

  Vegacom a.s.
  IČO: 25788680
  služby na trhu informačních a telekomunikačních technologií v tuzemsku i zahraničí, ucelená řešení od zpracování studie a projektu přes realizaci po následný záruční a pozáruční servis, řídící a bezpečnostní systémy, datové centrum, strukturovaná kabeláž

  Obchodní oddělení
  Tel.: +420 266 005 111
  E-mail: info@vegacom.cz
  WWW: http://www.vegacom.cz

  Technologie:
  0202 – Energetika, výkonová elektrotechnika
  0203 – Energetické přenosové systémy
  0303 – Logistika výroby
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0406 – Vysokokapacitní počítačové sítě
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  0417 – Bezpečnost přenosu informací
  1001 – Konstrukce a spojovací technika
  9001 – Řídící systémy

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených
  40 – Výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a teplé vody, výroba chladu
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  VISITECH a.s.
  IČO: 25543415
  ICT řešení zahrnující infrastrukturní technologie a řešení podnikové komunikace pro řízení vnitrofiremních procesů, produkty v oblasti konektivity, datového centra a jeho správy, v oblasti bezpečnostních řešení se zaměřujeme na systémovou bezpečnost, datovou bezpečnost a fyzickou bezpečnost.

  Kancelář Ostrava
  Tel.: +420 597 317 377
  E-mail: info@visitech.cz
  WWW: http://www.visitech.cz

  Technologie:
  0417 – Bezpečnost přenosu informací
  0603 – Ostatní postupy řízení
  0902 – Výrobní postupy
  9001 – Řídící systémy
  9002 – Technická zařízení
  9010 – Monitorovací systémy

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  VITCRANE, s.r.o.
  Výroba, prodej i opravy jeřábů, polohovacích zařízení a zdvižných pracovních plošin.

  Ing. Miloš Velkoborský
  Tel.: +420 595 95 77 88
  E-mail: info@VITCRANE.cz
  WWW: www.VITCRANE.cz

  Technologie:
  9002 – Technická zařízení

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  93 – Ostatní služby

   

  Webvalley s.r.o.
  IČO: 29448531
  Tvoříme webové stránky na zakázku, používáme vlastní redakční systém Thunderstorm v4. Ke stránkám poskytujeme webhosting na míru.

  Lukáš Vlček
  Tel.: +420732 270 080
  E-mail: Lukas.vlcek@webvalley.cz
  WWW: https://www.webvalley.cz/

  Technologie:
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

 • Název subjektu:
  Klastr EURIPIDES2
  Země:
  Francie
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: realizace společného projektu v oblasti mikroelektroniky a inteligentních el. systémů
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings