Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

VYRTYCH – Technologický park a inkubátor s.r.o., Březno

Poslední aktualizace: 25.06.2019 13:53

Židněves 116
294 06 Březno
Tel.: +420 326 375 542
E-mail: tpi@vyrtych-tpi.cz
WWW: http://www.vyrtych-tpi.cz

Odkaz na mapu: zde

IČO: 27375561
Ředitel: Ing. Petra Antošová
Zástupce ředitele:

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: provozovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 1.1. 2008

  Zakladatel(é): VYRTYCH – Technologický park a Inkubátor s.r.o.
  Majitel(é): VYRTYCH – Technologický park a Inkubátor s.r.o.
  Provozovatel(é): VYRTYCH – Technologický park a Inkubátor s.r.o.

  Typ hospodářského subjektu: Společnost s ručením omezeným
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: kvalitní podnikatelský záměr, inovace produktu nebo služby

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Posláním TPI je vytvořit vhodné prostředí pro výchovu inovačního podnikání a pro rozvoj mladých inovačních firem, podpořit vědeckou činnost v regionu s důrazem na skutečné uvedení inovačních produktů na trh.
  Cílem společnosti je zprostředkovávání využití výsledků univerzitního výzkumu v podnikatelské praxi a rozvíjení spolupráce vysokých škol a vědeckých pracovišť s komerčními podniky.
  Úzká spolupráce a uzavřené smlouvy o spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, ČVUT, Univerzitou obrany v Brně.
  Spuštěn projekt „Spolupráce s VŠ“, v rámci kterého je vedena databáze příležitostí spolupráce vysokých škol s firmami se zaměřením na transfer technologií. V rámci projektu dochází k implementaci vědeckých postupů a závěrů vědecko-výzkumných institucí do výrobní sféry (příkladem můžou být tyto projekty: Ing. Š. Lacina: Implementace metod štíhlé výroby v průmyslovém podniku; zprostředkování úzké spolupráce FEL ČVUT s akreditovanou zkušební laboratoří svítidel a fotometrických měření č. 1279, nebo vytipování unikátních zkušebních zařízení prof. Ing. Jiří Habelem, DrScc z FEL ČVUT do Centra vývojových a zkušebních laboratoří společnosti VYRTYCH a.s.)
  V rámci projektu „Spolupráce s VŠ“ jsou také studentům VŠ nabízeny stáže v inovačních firmách.
  Svým klientům TPI nabízí široké poradenské služby s velkými zkušenosti například v oblasti dotačních programů, poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví a také ve spolupráci s vysokými školami realizujeme školení a semináře.

  Popis transferu technologií

  VTP se dlouhodobě zabývá spoluprací s VaV institucemi a TT:
  1) Ing. Š. Lacina (EKTUL): Implementace metod štíhlé výroby v průmyslovém
  podniku;
  2) Zprostředkování úzké spolupráce FEL ČVUT s akreditovanou zkušební
  laboratoří svítidel a fotometrických měření č. 1279;
  3) Zprostředkování spolupráce na vytipování unikátních zkušebních zařízení
  prof. Ing. Jiří Habelem, DrSc. z FEL ČVUT do projektu Centra vývojových a zkušebních laboratoří společnosti VYRTYCH a.s.;
  4) Software pro výpočet tepelných toků – vyvinuto na FEL ČVUT za účelem
  výpočtu teplotních polí v elektrických zařízeních. Lze využít také pro svítidla.
  Software umožňuje již při vývoji ověření modelů z hlediska teplotních poměrů
  všech komponentů, povrchových teplot dílů apod. Software je používán ve
  vývojovém oddělení firmy VYRTYCH a.s.
  5) Zařízení pro měření vysoké vlhkosti – zařízení, které bylo navrženo na FEL
  ČVUT pro možnost ověření skutečné vlhkosti v klimatické komoře. Verifikace parametru umožňuje včasnou reakci personálu zkušebny na zjištěné odchylky.
  Zařízení bylo v rámci projektu „Spolupráce s VŠ“ transferováno do Zkušební
  laboratoře svítidel a fotometrických měření, akreditovaná ČIA pod č. 1279.

  Výchova k inovačnímu podnikání

  Pro své klienty připravujeme pravidelně vzdělávací semináře (například ochrana duševního vlastnictví) a také šíříme informace o inovačním podnikání v ČR i ve světě.
  př.: Práce s informačním portálem CORDIS (Informační služba EU pro výzkum a vývoj).

  Poradenské služby

  Svým klientům nabízíme široké portfolio poradenských služeb dle konkrétních potřeb zasídlené firmy. Poradenské služby neustále rozšiřujeme, podle aktuálních požadavků klientů.

  Inovační infrastruktura

  VTP vyhledává vhodné dotační programy pro své klienty.
  VTP spolupracuje s Hospodářskou komorou v Mladé Boleslavi.
  Zástupce VTP je členem výboru SVTP ČR.

  Spolupráce s vysokými školami

  VTP vede projekt „Spolupráce s VŠ“, který hledá vhodné příležitosti uplatnění studentů a pracovníků vysokých škol v inovačních firmách.

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  NE
  NE
  obchodní plány
  NE
  NE
  technologické poradenství
  NE
  ANO
  patentové poradenství
  NE
  ANO
  certifikační poradenství
  ANO
  NE
  finanční poradenství
  NE
  ANO
  účetnictví
  NE
  ANO
  právní poradenství
  ANO
  ANO
  marketingové poradenství
  NE
  ANO
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  NE
  NE
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  NE
  ANO
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  NE
  NE
  počítač pro technické použití
  ANO
  NE
  dílny
  ANO
  NE
  laboratoře
  NE
  NE
  přístup k databankám
  NE
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  NE
  NE
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  NE
  příspěvky
  NE
  NE
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  NE
  výhradně podle skutečných nákladů
  ANO
  výhradně paušály
  ANO
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  NE
   
  elektřina
  NE
  700
   
  ostatní
  NE
  500
   
  celkem
   
  1200
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  1000
   
  výrobní plochy
  1000
   
  ostatní
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  4
  4
  Počet pracovníků
  135
  135
  Pronajatá plocha m2
  3950
  3950
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  5270 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  3634 m2
   
  Užitná plocha
  4250 m2
   
  – pronajatá plocha
  3950 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  300 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  EURO LAK MB, s.r.o.
  IČO: 27155145
  Vývoj v oblasti povrchových úprav

  Vladimír Šulc
  Tel.: +420777299109
  E-mail: lstrnadova@eurolakmb.cz
  WWW: http://www.eurolakmb.cz

  Technologie:
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  1213 – Povrchy a povlaky

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  iSort s.r.o.
  IČO: 01580515
  Podnikatelské a organizační poradenství se zaměřením
  na management kvality s individuálním přístupem. Hledání,
  měření a zavádění inovačních procesů ve firmách, vedoucích
  ke zlepšování výsledků činností firem.

  Ing. Michal Čapek
  Tel.: +420602107049
  E-mail: michal.capek@isort.cz

  Technologie:
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  0800 – Měřící a regulační technika

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  MUDr. Marek Příbramský
  Inovační postupy v oboru obezitologie a léčby metabolického syndromu.

  Marek Příbramský
  Tel.: +420 603 759 629
  E-mail: marek.pribramsky@email.cz
  WWW: http://www.obin.cz

  Technologie:
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  0700 – Medicina a zdravotnictví
  0703 – Přístroje a zařízení pro medicinu (ostatní)

  Odvětví:
  85 – Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti

   

  VYRTYCH a.s.
  IČO: 27862470
  Vývoj v oblasti světelné techniky

  WWW: http://vyrtych.cz

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  1001 – Konstrukce a spojovací technika
  1100 – Nanotechnologie
  1200 – Nové materiály
  9007 – Výrobky z plastů

  Odvětví:
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených
  73 – Výzkum a vývoj

   

  VYRTYCH SK s.r.o.
  IČO: 45989842
  vývoj v oblasti světelní techniky

  ing. Jozef Bugyik
  Tel.: +421 915 770 501
  E-mail: bugyik@vyrtych.cz
  WWW: http://www.vyrtych.cz

  Technologie:
  1001 – Konstrukce a spojovací technika
  1100 – Nanotechnologie
  1200 – Nové materiály
  9007 – Výrobky z plastů

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

 • Název subjektu:
  University of Liege
  Země:
  Belgie
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: V roce 2011 se nám podařilo prostřednictvím dlouhodobé spolupráce s FEL ČVUT navázat
  kontakt s belgickou VŠ, University od Liege, která by chtěla spolupracovat na projektech
  mezinárodního transferu technologií.
  Kontaktní web:

  Název subjektu:
  Ariel University
  Země:
  Izrael
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: V roce 2017 byl navázán kontakt s izraelskou VŠ, Ariel University,
  která by chtěla spolupracovat na projektech mezinárodního transferu technologií.
  Kontaktní web:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings