Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | zpět na výsledky vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

VYRTYCH – Technologický park a inkubátor s.r.o., Březno

Poslední aktualizace: 25.06.2019 13:53

Židněves 116
294 06 Březno
Tel.: +420 326 375 542
E-mail: tpi@vyrtych-tpi.cz
WWW: http://www.vyrtych-tpi.cz

Odkaz na mapu: zde

IČO: 27375561
Ředitel: Ing. Petra Antošová
Zástupce ředitele:

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: provozovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 1.1. 2008

  Zakladatel(é): VYRTYCH – Technologický park a Inkubátor s.r.o.
  Majitel(é): VYRTYCH – Technologický park a Inkubátor s.r.o.
  Provozovatel(é): VYRTYCH – Technologický park a Inkubátor s.r.o.

  Typ hospodářského subjektu: Společnost s ručením omezeným
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: kvalitní podnikatelský záměr, inovace produktu nebo služby

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Posláním TPI je vytvořit vhodné prostředí pro výchovu inovačního podnikání a pro rozvoj mladých inovačních firem, podpořit vědeckou činnost v regionu s důrazem na skutečné uvedení inovačních produktů na trh.
  Cílem společnosti je zprostředkovávání využití výsledků univerzitního výzkumu v podnikatelské praxi a rozvíjení spolupráce vysokých škol a vědeckých pracovišť s komerčními podniky.
  Úzká spolupráce a uzavřené smlouvy o spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, ČVUT, Univerzitou obrany v Brně.
  Spuštěn projekt „Spolupráce s VŠ“, v rámci kterého je vedena databáze příležitostí spolupráce vysokých škol s firmami se zaměřením na transfer technologií. V rámci projektu dochází k implementaci vědeckých postupů a závěrů vědecko-výzkumných institucí do výrobní sféry (příkladem můžou být tyto projekty: Ing. Š. Lacina: Implementace metod štíhlé výroby v průmyslovém podniku; zprostředkování úzké spolupráce FEL ČVUT s akreditovanou zkušební laboratoří svítidel a fotometrických měření č. 1279, nebo vytipování unikátních zkušebních zařízení prof. Ing. Jiří Habelem, DrScc z FEL ČVUT do Centra vývojových a zkušebních laboratoří společnosti VYRTYCH a.s.)
  V rámci projektu „Spolupráce s VŠ“ jsou také studentům VŠ nabízeny stáže v inovačních firmách.
  Svým klientům TPI nabízí široké poradenské služby s velkými zkušenosti například v oblasti dotačních programů, poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví a také ve spolupráci s vysokými školami realizujeme školení a semináře.

  Popis transferu technologií

  VTP se dlouhodobě zabývá spoluprací s VaV institucemi a TT:
  1) Ing. Š. Lacina (EKTUL): Implementace metod štíhlé výroby v průmyslovém
  podniku;
  2) Zprostředkování úzké spolupráce FEL ČVUT s akreditovanou zkušební
  laboratoří svítidel a fotometrických měření č. 1279;
  3) Zprostředkování spolupráce na vytipování unikátních zkušebních zařízení
  prof. Ing. Jiří Habelem, DrSc. z FEL ČVUT do projektu Centra vývojových a zkušebních laboratoří společnosti VYRTYCH a.s.;
  4) Software pro výpočet tepelných toků – vyvinuto na FEL ČVUT za účelem
  výpočtu teplotních polí v elektrických zařízeních. Lze využít také pro svítidla.
  Software umožňuje již při vývoji ověření modelů z hlediska teplotních poměrů
  všech komponentů, povrchových teplot dílů apod. Software je používán ve
  vývojovém oddělení firmy VYRTYCH a.s.
  5) Zařízení pro měření vysoké vlhkosti – zařízení, které bylo navrženo na FEL
  ČVUT pro možnost ověření skutečné vlhkosti v klimatické komoře. Verifikace parametru umožňuje včasnou reakci personálu zkušebny na zjištěné odchylky.
  Zařízení bylo v rámci projektu „Spolupráce s VŠ“ transferováno do Zkušební
  laboratoře svítidel a fotometrických měření, akreditovaná ČIA pod č. 1279.

  Výchova k inovačnímu podnikání

  Pro své klienty připravujeme pravidelně vzdělávací semináře (například ochrana duševního vlastnictví) a také šíříme informace o inovačním podnikání v ČR i ve světě.
  př.: Práce s informačním portálem CORDIS (Informační služba EU pro výzkum a vývoj).

  Poradenské služby

  Svým klientům nabízíme široké portfolio poradenských služeb dle konkrétních potřeb zasídlené firmy. Poradenské služby neustále rozšiřujeme, podle aktuálních požadavků klientů.

  Inovační infrastruktura

  VTP vyhledává vhodné dotační programy pro své klienty.
  VTP spolupracuje s Hospodářskou komorou v Mladé Boleslavi.
  Zástupce VTP je členem výboru SVTP ČR.

  Spolupráce s vysokými školami

  VTP vede projekt „Spolupráce s VŠ“, který hledá vhodné příležitosti uplatnění studentů a pracovníků vysokých škol v inovačních firmách.

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  NE
  NE
  obchodní plány
  NE
  NE
  technologické poradenství
  NE
  ANO
  patentové poradenství
  NE
  ANO
  certifikační poradenství
  ANO
  NE
  finanční poradenství
  NE
  ANO
  účetnictví
  NE
  ANO
  právní poradenství
  ANO
  ANO
  marketingové poradenství
  NE
  ANO
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  NE
  NE
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  NE
  ANO
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  NE
  NE
  počítač pro technické použití
  ANO
  NE
  dílny
  ANO
  NE
  laboratoře
  NE
  NE
  přístup k databankám
  NE
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  NE
  NE
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  NE
  příspěvky
  NE
  NE
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  NE
  výhradně podle skutečných nákladů
  ANO
  výhradně paušály
  ANO
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  NE
   
  elektřina
  NE
  700
   
  ostatní
  NE
  500
   
  celkem
   
  1200
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  1000
   
  výrobní plochy
  1000
   
  ostatní
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  4
  4
  Počet pracovníků
  135
  135
  Pronajatá plocha m2
  3950
  3950
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  5270 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  3634 m2
   
  Užitná plocha
  4250 m2
   
  – pronajatá plocha
  3950 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  300 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  EURO LAK MB, s.r.o.
  IČO: 27155145
  Vývoj v oblasti povrchových úprav

  Vladimír Šulc
  Tel.: +420777299109
  E-mail: lstrnadova@eurolakmb.cz
  WWW: http://www.eurolakmb.cz

  Technologie:
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  1213 – Povrchy a povlaky

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  iSort s.r.o.
  IČO: 01580515
  Podnikatelské a organizační poradenství se zaměřením
  na management kvality s individuálním přístupem. Hledání,
  měření a zavádění inovačních procesů ve firmách, vedoucích
  ke zlepšování výsledků činností firem.

  Ing. Michal Čapek
  Tel.: +420602107049
  E-mail: michal.capek@isort.cz

  Technologie:
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  0800 – Měřící a regulační technika

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  MUDr. Marek Příbramský
  Inovační postupy v oboru obezitologie a léčby metabolického syndromu.

  Marek Příbramský
  Tel.: +420 603 759 629
  E-mail: marek.pribramsky@email.cz
  WWW: http://www.obin.cz

  Technologie:
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  0700 – Medicina a zdravotnictví
  0703 – Přístroje a zařízení pro medicinu (ostatní)

  Odvětví:
  85 – Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti

   

  VYRTYCH a.s.
  IČO: 27862470
  Vývoj v oblasti světelné techniky

  WWW: http://vyrtych.cz

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  1001 – Konstrukce a spojovací technika
  1100 – Nanotechnologie
  1200 – Nové materiály
  9007 – Výrobky z plastů

  Odvětví:
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených
  73 – Výzkum a vývoj

   

  VYRTYCH SK s.r.o.
  IČO: 45989842
  vývoj v oblasti světelní techniky

  ing. Jozef Bugyik
  Tel.: +421 915 770 501
  E-mail: bugyik@vyrtych.cz
  WWW: http://www.vyrtych.cz

  Technologie:
  1001 – Konstrukce a spojovací technika
  1100 – Nanotechnologie
  1200 – Nové materiály
  9007 – Výrobky z plastů

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

 • Název subjektu:
  University of Liege
  Země:
  Belgie
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: V roce 2011 se nám podařilo prostřednictvím dlouhodobé spolupráce s FEL ČVUT navázat
  kontakt s belgickou VŠ, University od Liege, která by chtěla spolupracovat na projektech
  mezinárodního transferu technologií.
  Kontaktní web:

  Název subjektu:
  Ariel University
  Země:
  Izrael
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: V roce 2017 byl navázán kontakt s izraelskou VŠ, Ariel University,
  která by chtěla spolupracovat na projektech mezinárodního transferu technologií.
  Kontaktní web:


zpět na vyhledávání | zpět na výsledky vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF