Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

JERUS a.s., Karlovy Vary (Areál Dvorana)

Poslední aktualizace: 19.12.2023 10:39

Chebská 73/48
36006 Karlovy Vary
Tel.: +420607089625
Fax: +420 355 311 355
E-mail: dufek@jerus.cz
WWW: https://jerus.cz/arealy/areal-dvorana

Odkaz na mapu: zde

IČO: 26709023
Ředitel: Jiří Dufek (dufek@jerus.cz)

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: akreditovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 1.4. 2011

  Zakladatel(é): JERUS a.s.
  Majitel(é): JERUS a.s.
  Provozovatel(é): JERUS a.s.

  Typ hospodářského subjektu: JERUS a.s.
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: pořadí kritérií dle Studie proveditelnosti

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Podnikatelský inkubátor Karlovy Vary – Dvory (DVORANA) je umístěn v okrajové části Karlových Varů. Poloha podnikatelského inkubátoru se nachází výhodně v blízkosti rychlostních komunikací E48/E49/R6 a vlakového nádraží. Areál podnikatelského inkubátoru je velice pestrý, co se týká nabízených prostorů k pronájmu. Jsou zde dílny, výrobní haly, skladové prostory, showroomy, kanceláře, školící a konferenční prostory a také moderní zázemí pro stravování a ubytování, což je atraktivní pro zájemce z nejrůznějších oblastí a oborů. Tato různorodost vychází ze skutečnosti, že se jedná o zrekonstruovaný brownfield při jehož rekonstrukci se dbalo na zachování prostor a vzhledu budov dle dohledané historické dokumentace.
  Hlavním cílem tohoto podnikatelského inkubátoru je umožňovat lehčí start začínajícím podnikatelům a živnostníkům v jejich podnikání a podporovat vznik a šíření inovací v regionu. Areál poskytuje rozsáhlé zázemí pro začínající inovativní malé a střední podniky v regionu a tomu odpovídající podpůrné služby od technických až po odborně poradenské. Stávajícím podnikatelům dokáže zároveň poskytnout pomoc a prostor pro jejich růst a rozvoj. Aktivity podnikatelského inkubátoru se stále rozšiřují. Podnikatelským inkubátorem prošlo již nespočet firem, které získaly za doby působení v tomto inkubátoru sílu a dovednosti k tomu, aby si zařídili vlastní objekty k podnikání, což je jasným důkazem, že podnikatelský inkubátor má smysl.
  Také dochází k většímu propojení podnikatelské, sociální a veřejné sféry. Podnikatelský inkubátor a jeho aktivisté získali pro myšlenku solidárního přesahu s synergickým efektem i společnost Bludiště spol., která se věnuje projektům, kdy připravuje potřebné pracovní síly pro firmy. Prostředí podnikatelského inkubátoru velice prospívá systému, kdy se i lidé, kteří měli složité životní situace, byli schopni se zapojit do pracovního procesu. A někteří dokonce právě v rámci podpory podnikatelského inkubátoru našli odvahu pustit se do vlastního podnikání. To dokazuje celý synergický efekt přesahu působení podnikatelského inkubátoru, který nabírá na síle a rozsahu. Pro nejbližší roky je připravený další plán rozvoje aktivní mezinárodní spolupráce v rámci zemí V4.

  Popis transferu technologií

  1)Společnost meridian Nová Energie s.r.o.
  Již od roku 1996 využívá skupina meridian své know-how k budování obnovitelných zdrojů energie. Středem podnikatelských aktivit jsou oblasti fotovoltaiky a větrné energie.

  2)Společnost G-MAR PLUS, s.r.o.
  Společnost je na trhu s výměníky tepla již od roku 1994 a disponuje tak zkušenostmi v oblasti běžných i nestandardních aplikací těchto produktů. Provádíme návrhy a výpočty deskových výměníků dle zadaných parametrů a pomáháme zákazníkům s projektem a instalací dodaného zařízení.
  3) Projekt stříkací linky v metalurgii
  Společnost DIKRT spol. s r.o. ve spolupráci s partnerem PI realizovala transfer technologie – katalytická infračervená pec s technologií úplného odrazu pro práškově nanášené nátěry na kovový podklad. Jedná se o zcela unikátní technologii lakování, která pokud je nám známo, není v ČR používána vůbec a nevíme o jejím využití ani v sousedních zemích. Její původ je v USA.
  V rámci projektu byla pořízena základní technologie – nová kompletní lakovací linka s předpřípravou (otryskání – očištění produktu před lakováním, nanesení barvy, výpal). Celá lakovací linka byla instalována na míru do rekonstruovaného výrobního objektu. Kromě sestavení na míru potřebám výroby je linka vybavena na míru upraveným řídícím systémem s dálkovým sledováním a řízením, umožňujícím po zavěšení produktu na závěsný dopravník automatický průchod produktu celou linkou a procesem přípravy a lakování, nebo dle potřeby ovlivnit průběh celého procesu v každém jeho kroku. Toto řízení je jak v jednotlivých parametrech (čas, teplota), tak v samotné volbě kroků kterými úseky linky produkt projde.
  4) Projekt energetického velínu pro areál DVORANA.
  V roce 2013 zahájila společnost JERUS a.s. realizaci projektu energetického velínu pro areál DVORANA , a to spolupráci se společností SOFTLINK s.r.o., která vyvinula řešení na odečítání jednotlivých měřidel, následné zpracování dat z měřidel a využití těchto dat pro monitoring, kontroling a následné zpracování dat.
  V roce 2015 byl spuštěn do plného provozu nový systém CEM BUSINESS společnosti SOFTLINK s.r.o., který se i nadále vyvíjí a zdokonaluje za přispění nápadů a požadavků společnosti JERUS a.s.
  V areálu DVORANA je aktuálně 274 čidel, které monitorují stavy měřidel elektřiny, plynu, vody, vlhkosti, teploty a průtoků tepla. Tyto čidla pravidelně zaznamenávají stavy a v reálném čase je bezdrátově přenášejí do systému energetického velínu areálu DVORANA. Záznamy stavů z jednotlivých čidel jsou následně systémem zpracovány a vyhodnoceny dle předem nastavených pravidel. Systém tak umožňuje nejen v reálném čase sledovat náměry jednotlivých měřidel, ale současné poskytnout daleko více užitečných informací a možností zpracování dat. Z ostatních partnerství mimo samotné firmy zasídlené v inkubátoru je možno zmínit například:
  Hlubší spolupráce probíhá s firmou EAF protect, která působí v průmyslové zóně v Chebu a zabývá se především vývojem hasicích přístrojů čistým hasivem a dalšími specifickými technologiemi. Dále se prohlubuje spolupráce s firmami WITTE se sídlem v průmyslové zóně v Ostrově, také s KE elektrik, Amphenol, Moser, B-tech a další. Filosofií podnikatelského inkubátoru je mimo jiné dosáhnout přesahu jednoho areálu a jednoho města, aby podnikatelé využili možné spolupráce a podpory. Přínosem je zde především sdílení zkušeností a tím připravená půda pro vznik nových inovativních MSP. Pokud vazby neohrožuje přímá hospodářská soutěž subjektů, smysluplné spolupráce se účastní více společností, a to nejen podnikatelských subjektů, ale také sociální a veřejná sféra (zde především školy).

  Výchova k inovačnímu podnikání

  Kompletní služby výchovy a péči nám zajištuje společnost CVD s.r.o. Výchova k inovačnímu podnikání v prostorách Podnikatelského inkubátoru DVORANA je zajištěna také úzkou spoluprací se společnostmi Poradkyně, s.r.o. a SANCHO PANZA, s.r.o.. Společnost CVD s.r.o. je provozovatelem školících a konferenčních prostor v areálu, současně pořádá vlastní školení a semináře. Společnost Poradkyně, s.r.o. se zaměřuje na finanční gramotnost, poskytuje širokou škálu poradenských služeb a to nejenom zasídleným společnostem, ale dnes již společnostem z celé ČR. Společnost SANCHO PANZA, s.r.o. poskytuje poradenské služby firmám, zvláště se zaměřuje na inovační a rozvojové projekty malých a středních podniků v regionu.
  Společnost CVD s.r.o. – firma založená za účelem vzdělávání ve všech oborech.
  Tato společnost spojuje zkušenost měkkých dovedností vzdělávání s technickou podporou a požadovaným zázemím na evropské úrovni. Od roku 2012 poskytuje požadované podmínky pro širokou škálu firem – výrobních i nevýrobních. CVD s.r.o. od roku 2013 také poskytuje nové zázemí pro BIVŠ – vysokou školu působící v mnoha zemích Evropy. S touto školou rozvíjí nové aktivity, pomáhá plnit studijní třídy pro podporu odborné vzdělanosti a dostupnosti vysokoškolského studia v Karlovarském kraji a společně pořádá odborné přednášky i pro veřejnost. Dále firma spolupracuje s KARPEM, např. společně organizují podnikatelské snídaně ve spolupráci s firmou Polypress, tyto akce se posléze rozšířily do celého Karlovarského kraje. Pravidelnými zákazníky se stali např. firmy Witte, Hollandia, Aphenol a mnoho dalších. Poskytována je podpora zvýhodněnými podmínkami pro nové firmy, jako je třeba AIM, která se věnuje převratným výukovým metodám v paměti.
  Firma Poradkyně, s.r.o. – založena jako malá garážová firma.
  Firma Poradkyně s.r.o. začala rozšiřovat své podnikatelské aktivity po získání kanceláře v areále DVORANA a ve spolupráci s firmou CVD s.r.o. Věnuje se především stále aktuálnímu tématu finanční gramotnosti, kterou vyučuje ve spolupráci kolegů z jiných měst a krajů po celé ČR. Jako první firma v ČR získala akreditaci MŠMT. Vše je podloženo praxí, jedná se o velice individuální přístup upřednostňující prevenci a vlastní získání dovedností. Pravidelně také organizuje velké vzdělávací akce a to jak ve finanční gramotnosti, tak techniky sebepoznávání, podnikatelská minima, aj. Spolupracuje např. s Obchodní Akademií Karlovy Vary a umožňuje žákům zde vykonávat svou praxi. Firma získala také Inovační voucher Karlovarského kraje na vývoj inovativních produktů, v němž spolupracuje se Západočeskou univerzitou v Plzni. Ve výchově k inovačnímu podnikání došlo také k velkému vývoji a tak například v roce 2019 byla spuštěna hlubší dlouholetá spolupráce s Obchodní akademií, vyšší odbornou školou cestovního ruchu a jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky v Karlových Varech, příspěvková organizace. Firmy v podnikatelském inkubátoru poskytují prostor a čas pro stáže žáků této školy v širším měřítku. V podnikatelském inkubátoru jsou studenti zapojováni do konkrétních činností a v plném rozsahu. A tito studenti se poté sami stáže účastní aktivně a v mnoha případech zůstávají ve firmách i z vlastní iniciativy.
  Někteří studenti po zakončení studia tak našli i plné uplatnění v těchto firmách. Příkladů je více a všechny ukazují, jak je důležité a efektivní propojovat studium a život v pracovní praxi. Pro rok 2020 společně se Západočeskou univerzitou fakultou strojní a VOŠ připravujeme projekt mezinárodní spolupráce, kdy byly osloveny kontakty zejména – ale nejen v sousedních zemích (Německo, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Nizozemsko, Švédsko, Polsko a Turecko).

  Opět přinášíme aktuální zprávy a novinky za našeho podnikatelského inkubátoru v Karlovarské kraji. Stejně jako ostatní kraje i nás zasáhla pandemie ve velkém. Ale vždy máme na výběr a tak i tentokrát volíme celou situaci jako výzvu, kdy je třeba hledat řešení a ne plakat nad rozlitým mlékem. A tak oslovujeme student i firmy a nabízíme poradenství, jak zvládnout nelehké úkoly a zkoušky, které nám kdoví připravil. Aktivujeme spolupráci s OA Karlovy Vary a také s VOŠ. Zde s nově vznikající firmou zaměřenou na především na digitalizaci ve školách a to středních i vysokých. Zde kalkulujeme s velkým časovým i prostorovým výnosem z hlediska nejen šetřením lidských zdrojů, ale také získáním nadšení mladých lidí pro nové postupy. K tomu se chystá další projekt o kterém napíšeme více, až jak dopadneme v přihlášené soutěži SVTP – inovativní produkty.

  Poradenské služby

  V roce 2021 firma JERUS a.s. začala poskytovat Poradenskou činnost a služby zaměřené na zvýšení intenzity inovačních aktivit, zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb v rámci projektu „Rozšíření služeb v podnikatelském inkubátoru DVORANA“ spolufinancovaném Evropskou Unií.V rámci daného projektu nabízíme tyto služby: strategické řízení a management inovací, strategické poradenství při vstupu na nové trhy, navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce, přístup ke kapitálu, rozvoj řízení procesů ve firmě, vedení zaměstnanců, obchodní a marketingové strategie.
  Aktuální situace AVTP JERUS a.s. k datu 26.9.2022
  Situace v Karlovarském kraji je ještě o poznání horší než v celé ČR. Důvodem je především to, že základem ekonomického fungování KK bylo lázeňství, díky němuž se dařilo globálně cestovnímu ruchu i hotelnictví a dále z tohoto čerpali i oblasti další. I když na jednu stranu tento kapitál a produkt přinášel možnosti podnikatelských aktivit a výdělků na druhou stranu také přinášel drobné ukolébání. Když je něco příliš snadné a dostupné, začneme to brát jako samozřejmost a nevidíme, že o to mávnutím kouzelného proutku můžeme přijít. Nechci zde nazývat situaci celé společnosti mávnutím kouzelného proutku, protože se jedná spíše o hororový žánr. Ale my jsme se rozhodli, že naděje umírá poslední a podařilo se nám zajistit program poradenství pro MSP. Nyní tedy mohou MSP v Karlovarském kraji využít poradenství s příspěvkem. MSP potřebují jít cestou transformační a k tomu je třeba mít možnost se poradit více než kdy jindy. Tato podpora pro podnikatele byla tvořena z osobních praktických zkušeností. Ano všichni víme, že nyní jde skutečně především o zdraví nás všech. Ale zdraví je, ať chceme či nechceme, závislé i na psychické pohodě a k té potřebujeme sociální jistoty v podobě zajištění základních životních potřeb, které neumíme zabezpečit bez příjmů. Tedy budeme toto poradenství směřovat k překonání nelehké situace a hledat cesty transformace v podnikání formou nových technologii a digitalizace.

  Inovační infrastruktura

  Píše se podzim roku 2022. Nejaktuálnější přehled o socioekonomické situaci nám
  nyní poskytuje hospodářská ročenka vydaná v roce 2021 – odkaz: https://www.khkkk.cz/press_release/hospodarska-rocenka-mapuje-ekonomickou-situaci-v-karlovarskem-kraji/. Na tomto odkaze je uveden pouze pojem ekonomická situace, ale všichni velice dobře víme, že ekonomie zásadně rozhoduje i o sociálních podmínkách žití v Karlovarském kraji. Data samozřejmě pracují se situací PANDEMIE COVIDU 19 a uvádí se zde, že rok 2020 byl velice těžký, pak musíme zdůraznit, že pro Karlovarský kraj o to těžší, že ekonomickou základnou je zde obor lázeňství, kde dopad je nedozírný a následky dopadají na všechny oblasti. Dnes se již píše podzim roku 2022 a situace je zatížená dalšími událostmi ať už událostmi datujícími se od 24.2.2022 a nebo tzv.energetická krize. Nyní očekáváme zpracování této ročenky s příslibem KHKKK a to do konce října 2022. Důležité ovšem je, že přestože mapujeme stav a reagujeme na události kolem nás, po celou dobu ještě s větším nasazením nabízíme podnikatelský inkubátor, jsme v roli průvodce a motivátora pro vznik nových podniků a přestože doba je nelehká, přinášíme spíše nadšení, že důležité je stavět a tvořit nové s nadějí a vírou, že každá krize jednou skončí a pak je třeba být připraven. Tedy není čas na smutek ani žal, je třeba pracovat a tvořit základy pro nový start. A s tímto přesvědčením pracujeme a tvoříme proaktivní součást tvůrců a podporovatelů regionální inovační infrastruktury.
  Optimální struktura inovační infrastruktury Karlovarského kraje vychází ze zkušeností přípravy a dalšího rozvoje Systému inovačního podnikání v ČR a z Regionální inovační infrastruktury.
  Na základě studie „Možnosti využití dotačních prostředků programu Prosperita v Karlovarském kraji“ z roku 2012 bylo doporučeno na území KVK vytvořit a provozovat dva VTP se sídlem v Karlových Varech a Chebu. Regionální síť VTP KVK by měla být tvořena těmito dvěma VTP, které budou spolupracovat s regionálními centry inovací a transferu technologií v Sokolově, Ostrově, Mariánských lázních, Aši, případně dalších místech. Centra inovací a transferu technologií (případně technologický inkubátor, podnikatelský inkubátor, …) budou samostatnými právními subjekty s vlastním plánem činnosti, hospodařením, s regionálním působením v místě svého sídla, budou však využívat podmínky vytvářené dvěma základními VTP. To odpovídá mezinárodní zkušenost vhodného počtu VTP na 1 milion obyvatel, v KVK je tento počet vyšší s ohledem na potřebu zvýšit inovační potenciál kraje v rámci ČR.
  Dosud byly zrealizovány dva soukromé projekty, a to firmou JERUS a.s. (Podnikatelský inkubátor Karlovy Vary – Dvory) a firmou EHC CZECH s.r.o. (Podnikatelský inkubátor KANOV). V současné době je tak Podnikatelský inkubátor Karlovy Vary – Dvory základním pilířem inovační infrastruktury v Karlovarském kraji. Spolu s druhým inkubátorem tvoří jedinou inovační infrastrukturu v regionu a zčásti tak naplňují Koncepci regionální inovační infrastruktury.

  Spolupráce s vysokými školami

  1)I nadále probíhá spolupráce s obchodní školou a vyšší odbornou školou obchodní Karlovy Vary
  Rozšířili jsme spolupráci také s VŠFS.
  V plánu dalšího rozvoje spolupráce je například rozšíření o odbornou knihovnu.
  2) Spolupráce s VŠ – ZČU – Spolupráce při realizaci Inovačního voucheru, stáže pro studenty, odborné z hlediska studijního oboru, přenos znalostí k posílení konkurenceschopnosti podnikatelů, a to zejména tím, že napomůže inovaci produktu, procesu nebo služby.
  3) Spolupráce s KARP – projekt podnikatelských snídaní – podpora a sbližování úspěšných lidí, podpora vzdělávání mladých lidí, dále jednání o podpoře vzdělávání mladých lidí k podnikání.
  V Karlovarském kraji se stále řeší otázka toho, jak upoutat mladé vzdělané lidi, aby se vraceli do po dokončení studia do Karlovarského kraje. I v tomto je podnikatelský inkubátor aktivní. A tak aktivní členové podnikatelského inkubátoru prohlubují stávající spolupráce se školami a veřejnou sférou. Podnikatelský inkubátor se stává příkladem, že spolupráce na všech úrovních je možná a velmi prospěšná. Že přestože podnikání vyžaduje soutěživost je nutné často projevit i smysl pro týmovou hru. A je nutné spojovat, protože právě spojení a předávání zkušeností, je to, co pomáhá v situacích, kdy nastane problém. Věříme, že solidární přesahy zůstanou v lidech a budou se rozvíjet i mimo samotný areál. O úspěšnosti svědčí, že spolupráce probíhá s firmami i v jiných průmyslových zónách (Cheb, Ostrov), ale také se spolky, které mohou a mají prostor i díky efektům podpory podnikatelského inkubátoru starat se o aktivity a záležitosti, na které často nezbývá majitelům firem čas. MSP, které nemají prostředky na to, aby si na každou odbornou potřebu zaplatili erudovaného a prověřeného odborníka, jsou tak i nadále hlavní cílovou skupinou našeho podnikatelského inkubátoru.
  1.5.2020 se nám podařilo navázat poměrně úzkou spolupráci s SPŠO, jednou z nejmodernějších škol v regionu Karlovy Vary a v České republice. Její partnerské školy jsou FEL ČUVT Praha a FAV ŽČU Plzeň. Škola byla „doporučovaná zaměstnavateli“ v letech 2015 až 2019; její 4-leté maturitní obory zahrnují: IT, strojírenství, elektrotechnika, autotronik a veřejnospárvní činnost. V této škole se v současné době vzdělává na 700 studentů technických oborů. Již v září vyhlásíme první soutěž pro IT studenty pro vytvoření zajímavé webové aplikace. Toto je základním stavebním kamenem pro dlouholetou spolupráci, kde již máme připraveno mnoho dalších nápadů. Dalšími kroky, které škola plánuje, je zapojení studentů do projektů, které budou moci prezentovat v rámci studentské odborné činnosti. Škola by ráda podpořila nadané a aktivní studenty v jejich vědecké-výzkumné činnosti.

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  NE
  ANO
  obchodní plány
  ANO
  ANO
  technologické poradenství
  NE
  NE
  patentové poradenství
  NE
  ANO
  certifikační poradenství
  ANO
  ANO
  finanční poradenství
  ANO
  ANO
  účetnictví
  NE
  ANO
  právní poradenství
  ANO
  ANO
  marketingové poradenství
  ANO
  ANO
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  ANO
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  NE
  NE
  zpracování textů
  NE
  NE
  recepce
  ANO
  NE
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  ANO
  počítač pro technické použití
  ANO
  NE
  dílny
  NE
  NE
  laboratoře
  NE
  NE
  přístup k databankám
  ANO
  ANO
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  ANO
  NE
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  NE
  příspěvky
  NE
  NE
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  ANO
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  NE
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
   
  elektřina
  ANO
   
  ostatní
  ANO
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  2500
   
  výrobní plochy
  1800
   
  ostatní
  3500
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  7
  34
  1
  42
  Počet pracovníků
  31
  112
  37
  180
  Pronajatá plocha m2
  2328
  4303
  603
  7234
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  10602 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  5098 m2
   
  Užitná plocha
  7492 m2
   
  – pronajatá plocha
  7234 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  258 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  Dermacur Laboratories s.r.o.
  IČO: 29157676
  Výroba a vývoj v oblasti chemického průmyslu. Výroba a vývoj kosmetických a zdravotnických výrobků.

  Tel.: +420737200002
  E-mail: info@dermacur.com

  Technologie:
  0102 – Biomedicina
  0700 – Medicina a zdravotnictví

  Odvětví:
  24 – Výroba chemických výrobků
  51 – Velkoobchod a zprostředkování obchodu /kromě motorových vozidel/
  73 – Výzkum a vývoj
  85 – Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti

   

  EDEFI s.r.o.
  IČO: 11876638
  Digitalizace a automatizace. Naše společnost je konzultační i technologická s vývojem webových stránek pro veřejné organizace. S Edefi budete efektivní, splníte pomocí funkcionality modulů zákonné povinnosti a v rámci správy webu i obsah vázající se na platnou legislativu ČR. Edefi sejme břímě a nastartuje Vaši cestu digitalizace!

  Daniel Vaško
  Tel.: +420733588662
  E-mail: goodaniel@gmail.com
  WWW: https://edefi.cz/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0404 – Digitální média
  0409 – Umělá inteligence
  0416 – Technologie pro tvorbu softwaru
  0417 – Bezpečnost přenosu informací
  0418 – Virtuální postupy
  0602 – Řízení inovací

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  G-MAR PLUS s.r.o.
  IČO: 61170208
  Výroba a vývoj tepelných výměníků a čerpadel.

  Tel.: +420 353 447 211
  E-mail: g-mar@g-mar.cz
  WWW: http://www.g-mar.cz/

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  0303 – Logistika výroby
  0800 – Měřící a regulační technika
  9001 – Řídící systémy

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  52 – Maloobchod, opravy spotřebního zboží, kromě motorových vozidel

   

  HEIIZTECHNIK , s.r.o.
  IČO: 05884608
  Alternativní zdroje energií s absolutním ohledem k životnímu prostředí

  Iveta Turner Křívánková
  Tel.: +420776186788
  E-mail: ivetaturner@seznam.cz

  Technologie:
  0200 – Energetika
  0201 – Palivové články
  0202 – Energetika, výkonová elektrotechnika
  0203 – Energetické přenosové systémy
  0204 – Zařízení pro využití solární energie
  0205 – Zařízení pro využití ostatních obnovitelných zdrojů energie

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Lux Lighting, s.r.o.
  IČO: 25221221
  Výroba a vývoj svítidel, netradiční a atypické výrobky na míru.

  Tel.: +420 355 311 778
  E-mail: luxlighting@luxlighting.cz
  WWW: http://www.luxlighting.cz/

  Technologie:
  9003 – Design
  9007 – Výrobky z plastů

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  51 – Velkoobchod a zprostředkování obchodu /kromě motorových vozidel/
  52 – Maloobchod, opravy spotřebního zboží, kromě motorových vozidel
  73 – Výzkum a vývoj

   

  MERIDIAN NOVÁ ENERGIE, S.R.O.
  IČO: 28534140
  Již od roku 1996 využívá skupina meridian své know-how k budování obnovitelných zdrojů energie. Středem podnikatelských aktivit jsou oblasti fotovoltaiky a větrné energie.

  Radim Lauer
  Tel.: +420 724 950 377
  E-mail: r.lauer@meridian-energy.de
  WWW: https://www.meridian-energy.cz/

  Technologie:
  0200 – Energetika
  0205 – Zařízení pro využití ostatních obnovitelných zdrojů energie
  0208 – Zařízení pro využití větrné energie

  Odvětví:
  40 – Výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a teplé vody, výroba chladu
  45 – Stavebnictví

   

  Poradkyně, s.r.o.
  IČO: 28028155
  Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
  Inovační voucher – pro r. 2016.
  Název projektu: Vývoj dvou inovativních produktů pro potlačení sezonnosti a zvýšení obsazenosti na základě design thinking
  Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje na vývoj dvou inovativních produktů v oblasti cestovního ruchu.
  Na vývoji těchto produktů spolupracuje Poradkyně s.r.o. se Západočeskou univerzitou v Plzni, ekonomickou fakultou. Účelem tohoto dotačního titulu je transfer znalostí definován jako přenos poznatků vědecké nebo technologické povahy, které jsou pro podnikatelské subjekty nové a nejsou běžně dostupné
  Inovační voucher – pro r. 2017.
  Název projektu: Diagnostika efektivity a kvality procesu dalšího profesního vzdělávání
  Projekt z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, jehož cílem je diagnostika efektivity a kvality procesu dalšího profesního vzdělávání a vytvoření závazné metodiky efektivního a kvalitního procesu dalšího profesního vzdělávání pracovníků. To pomůže zefektivnit procesy vzdělávání ve firmách a usnadní zavádění moderních technologií.
  Na projektu spolupracuje s Univerzitou Jana Amose Komenského Praha s.r.o., katedrou andragogiky. „Vzdělavatelnost pracovníků“ bude důležitý faktor pro využívání nejmodernějších technologií a konkurenceschopnost firem.

  Tel.: +420602616893
  E-mail: poradkyne@hoteldvorana.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  67 – Činnosti související s úvěry a pojišťovnictvím
  74 – Služby převážně pro podniky
  80 – Školství
  93 – Ostatní služby

 • Název subjektu:
  ESMA BARCELONA LTD.
  Země:
  Španělsko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Vedeme přijímání žadatelů do této vzdělávací instituce při řízení celého procesu zápisu.
  Jsme pravidelně zapojeni do procesu přijímání uchazečů ve vzdělávacích institucích po celém světě a máme nejaktuálnější informace o všech nuancích zápisu na konkrétní univerzity.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:

  Název subjektu:
  Middle West University Inc.
  Země:
  Spojené státy americké
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Středozápadní univerzita neustále usiluje o to, aby naši studenti získali co nejlepší možnosti, jak uspět ve své zvolené kariéře. Roční studie a výsledky průzkumu absolventů ukazují, že postupujeme v plnění našich programových a institucionálních cílů.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings