Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | zpět na výsledky vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

JERUS a.s. Karlovy Vary

Poslední aktualizace: 21.10.2021 16:17

Chebská 73/48
36006 Karlovy Vary
Tel.: +420777646392
Fax: +420 355 311 355
E-mail:
WWW: http://www.arealdvorana.cz/

Odkaz na mapu: zde

IČO: 26709023
Ředitel: Hedvika Gabrielová (gabrielova@hoteldvorana.cz)

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: akreditovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 1.4. 2011

  Zakladatel(é): JERUS a.s.
  Majitel(é): JERUS a.s.
  Provozovatel(é): JERUS a.s.

  Typ hospodářského subjektu: JERUS a.s.
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: pořadí kritérií dle Studie proveditelnosti

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Podnikatelský inkubátor Karlovy Vary – Dvory (DVORANA) je umístěn v okrajové části Karlových Varů. Poloha podnikatelského inkubátoru se nachází výhodně v blízkosti rychlostních komunikací E48/E49/R6 a vlakového nádraží. Areál podnikatelského inkubátoru je velice pestrý, co se týká nabízených prostorů k pronájmu. Jsou zde dílny, výrobní haly, skladové prostory, showroomy, kanceláře, školící a konferenční prostory a také moderní zázemí pro stravování a ubytování, což je atraktivní pro zájemce z nejrůznějších oblastí a oborů. Tato různorodost vychází ze skutečnosti, že se jedná o zrekonstruovaný brownfield při jehož rekonstrukci se dbalo na zachování prostor a vzhledu budov dle dohledané historické dokumentace.
  Hlavním cílem tohoto podnikatelského inkubátoru je umožňovat lehčí start začínajícím podnikatelům a živnostníkům v jejich podnikání a podporovat vznik a šíření inovací v regionu. Areál poskytuje rozsáhlé zázemí pro začínající inovativní malé a střední podniky v regionu a tomu odpovídající podpůrné služby od technických až po odborně poradenské. Stávajícím podnikatelům dokáže zároveň poskytnout pomoc a prostor pro jejich růst a rozvoj. Aktivity podnikatelského inkubátoru se stále rozšiřují. Podnikatelským inkubátorem prošlo již nespočet firem, které získaly za doby působení v tomto inkubátoru sílu a dovednosti k tomu, aby si zařídili vlastní objekty k podnikání, což je jasným důkazem, že podnikatelský inkubátor má smysl.
  Také dochází k většímu propojení podnikatelské, sociální a veřejné sféry. Podnikatelský inkubátor a jeho aktivisté získali pro myšlenku solidárního přesahu s synergickým efektem i společnost Bludiště spol., která se věnuje projektům, kdy připravuje potřebné pracovní síly pro firmy. Prostředí podnikatelského inkubátoru velice prospívá systému, kdy se i lidé, kteří měli složité životní situace, byli schopni se zapojit do pracovního procesu. A někteří dokonce právě v rámci podpory podnikatelského inkubátoru našli odvahu pustit se do vlastního podnikání. To dokazuje celý synergický efekt přesahu působení podnikatelského inkubátoru, který nabírá na síle a rozsahu. Pro nejbližší roky je připravený další plán rozvoje aktivní mezinárodní spolupráce v rámci zemí V4.

  Popis transferu technologií

  1) Projekt stříkací linky v metalurgii
  Společnost DIKRT spol. s r.o. ve spolupráci s partnerem PI realizovala transfer technologie – katalytická infračervená pec s technologií úplného odrazu pro práškově nanášené nátěry na kovový podklad. Jedná se o zcela unikátní technologii lakování, která pokud je nám známo, není v ČR používána vůbec a nevíme o jejím využití ani v sousedních zemích. Její původ je v USA.
  V rámci projektu byla pořízena základní technologie – nová kompletní lakovací linka s předpřípravou (otryskání – očištění produktu před lakováním, nanesení barvy, výpal). Celá lakovací linka byla instalována na míru do rekonstruovaného výrobního objektu. Kromě sestavení na míru potřebám výroby je linka vybavena na míru upraveným řídícím systémem s dálkovým sledováním a řízením, umožňujícím po zavěšení produktu na závěsný dopravník automatický průchod produktu celou linkou a procesem přípravy a lakování, nebo dle potřeby ovlivnit průběh celého procesu v každém jeho kroku. Toto řízení je jak v jednotlivých parametrech (čas, teplota), tak v samotné volbě kroků kterými úseky linky produkt projde.
  2) Projekt energetického velínu pro areál DVORANA.
  V roce 2013 zahájila společnost JERUS a.s. realizaci projektu energetického velínu pro areál DVORANA , a to spolupráci se společností SOFTLINK s.r.o., která vyvinula řešení na odečítání jednotlivých měřidel, následné zpracování dat z měřidel a využití těchto dat pro monitoring, kontroling a následné zpracování dat.
  V roce 2015 byl spuštěn do plného provozu nový systém CEM BUSINESS společnosti SOFTLINK s.r.o., který se i nadále vyvíjí a zdokonaluje za přispění nápadů a požadavků společnosti JERUS a.s.
  V areálu DVORANA je aktuálně 274 čidel, které monitorují stavy měřidel elektřiny, plynu, vody, vlhkosti, teploty a průtoků tepla. Tyto čidla pravidelně zaznamenávají stavy a v reálném čase je bezdrátově přenášejí do systému energetického velínu areálu DVORANA. Záznamy stavů z jednotlivých čidel jsou následně systémem zpracovány a vyhodnoceny dle předem nastavených pravidel. Systém tak umožňuje nejen v reálném čase sledovat náměry jednotlivých měřidel, ale současné poskytnout daleko více užitečných informací a možností zpracování dat. Z ostatních partnerství mimo samotné firmy zasídlené v inkubátoru je možno zmínit například:
  Hlubší spolupráce probíhá s firmou EAF protect, která působí v průmyslové zóně v Chebu a zabývá se především vývojem hasicích přístrojů čistým hasivem a dalšími specifickými technologiemi. Dále se prohlubuje spolupráce s firmami WITTE se sídlem v průmyslové zóně v Ostrově, také s KE elektrik, Amphenol, Moser, B-tech a další. Filosofií podnikatelského inkubátoru je mimo jiné dosáhnout přesahu jednoho areálu a jednoho města, aby podnikatelé využili možné spolupráce a podpory. Přínosem je zde především sdílení zkušeností a tím připravená půda pro vznik nových inovativních MSP. Pokud vazby neohrožuje přímá hospodářská soutěž subjektů, smysluplné spolupráce se účastní více společností, a to nejen podnikatelských subjektů, ale také sociální a veřejná sféra (zde především školy).

  Výchova k inovačnímu podnikání

  Výchova k inovačnímu podnikání v prostorách Podnikatelského inkubátoru DVORANA je zajištěna především úzkou spoluprací se společnostmi CVD s.r.o., Poradkyně, s.r.o. a SANCHO PANZA, s.r.o.. Společnost CVD s.r.o. je provozovatelem školících a konferenčních prostor v areálu, současně pořádá vlastní školení a semináře. Společnost Poradkyně, s.r.o. se zaměřuje na finanční gramotnost, poskytuje širokou škálu poradenských služeb a to nejenom zasídleným společnostem, ale dnes již společnostem z celé ČR. Společnost SANCHO PANZA, s.r.o. poskytuje poradenské služby firmám, zvláště se zaměřuje na inovační a rozvojové projekty malých a středních podniků v regionu.
  Společnost CVD s.r.o. – firma založená za účelem vzdělávání ve všech oborech.
  Tato společnost spojuje zkušenost měkkých dovedností vzdělávání s technickou podporou a požadovaným zázemím na evropské úrovni. Od roku 2012 poskytuje požadované podmínky pro širokou škálu firem – výrobních i nevýrobních. CVD s.r.o. od roku 2013 také poskytuje nové zázemí pro BIVŠ – vysokou školu působící v mnoha zemích Evropy. S touto školou rozvíjí nové aktivity, pomáhá plnit studijní třídy pro podporu odborné vzdělanosti a dostupnosti vysokoškolského studia v Karlovarském kraji a společně pořádá odborné přednášky i pro veřejnost. Dále firma spolupracuje s KARPEM, např. společně organizují podnikatelské snídaně ve spolupráci s firmou Polypress, tyto akce se posléze rozšířily do celého Karlovarského kraje. Pravidelnými zákazníky se stali např. firmy Witte, Hollandia, Aphenol a mnoho dalších. Poskytována je podpora zvýhodněnými podmínkami pro nové firmy, jako je třeba AIM, která se věnuje převratným výukovým metodám v paměti.
  Firma Poradkyně, s.r.o. – založena jako malá garážová firma.
  Firma Poradkyně s.r.o. začala rozšiřovat své podnikatelské aktivity po získání kanceláře v areále DVORANA a ve spolupráci s firmou CVD s.r.o. Věnuje se především stále aktuálnímu tématu finanční gramotnosti, kterou vyučuje ve spolupráci kolegů z jiných měst a krajů po celé ČR. Jako první firma v ČR získala akreditaci MŠMT. Vše je podloženo praxí, jedná se o velice individuální přístup upřednostňující prevenci a vlastní získání dovedností. Pravidelně také organizuje velké vzdělávací akce a to jak ve finanční gramotnosti, tak techniky sebepoznávání, podnikatelská minima, aj. Spolupracuje např. s Obchodní Akademií Karlovy Vary a umožňuje žákům zde vykonávat svou praxi. Firma získala také Inovační voucher Karlovarského kraje na vývoj inovativních produktů, v němž spolupracuje se Západočeskou univerzitou v Plzni. Ve výchově k inovačnímu podnikání došlo také k velkému vývoji a tak například v roce 2019 byla spuštěna hlubší dlouholetá spolupráce s Obchodní akademií, vyšší odbornou školou cestovního ruchu a jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky v Karlových Varech, příspěvková organizace. Firmy v podnikatelském inkubátoru poskytují prostor a čas pro stáže žáků této školy v širším měřítku. V podnikatelském inkubátoru jsou studenti zapojováni do konkrétních činností a v plném rozsahu. A tito studenti se poté sami stáže účastní aktivně a v mnoha případech zůstávají ve firmách i z vlastní iniciativy.
  Někteří studenti po zakončení studia tak našli i plné uplatnění v těchto firmách. Příkladů je více a všechny ukazují, jak je důležité a efektivní propojovat studium a život v pracovní praxi. Pro rok 2020 společně se Západočeskou univerzitou fakultou strojní a VOŠ připravujeme projekt mezinárodní spolupráce, kdy byly osloveny kontakty zejména – ale nejen v sousedních zemích (Německo, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Nizozemsko, Švédsko, Polsko a Turecko).
  Opět přinášíme aktuální zprávy a novinky za našeho podnikatelského inkubátoru v Karlovarské kraji. Stejně jako ostatní kraje i nás zasáhla pandemie ve velkém. Ale vždy máme na výběr a tak i tentokrát volíme celou situaci jako výzvu, kdy je třeba hledat řešení a ne plakat nad rozlitým mlékem. A tak oslovujeme student i firmy a nabízíme poradenství, jak zvládnout nelehké úkoly a zkoušky, které nám kdoví připravil. Aktivujeme spolupráci s OA Karlovy Vary a také s VOŠ. Zde s nově vznikající firmou zaměřenou na především na digitalizaci ve školách a to středních i vysokých. Zde kalkulujeme s velkým časovým i prostorovým výnosem z hlediska nejen šetřením lidských zdrojů, ale také získáním nadšení mladých lidí pro nové postupy. K tomu se chystá další projekt o kterém napíšeme více, až jak dopadneme v přihlášené soutěži SVTP – inovativní produkty.

  Poradenské služby

  Důležitou součástí služeb podnikatelského inkubátoru je systém poradenství pro MSP. Provozovatel inkubátoru nemá kapacity na zajištění služeb vlastními silami, proto všechny uvedené služby zajišťuje formou outsourcingu.
  Provozovatel inkubátoru zajišťuje poradenské služby v těchto oblastech:
  – podnikatelské poradenství (zahájení podnikání, tvorba podnikatelské strategie, daně a účetnictví, finance, lidské zdroje, marketing)
  – poradenství při zpracování žádostí o financování (zejm. START-UP a inovace) – dotační žádosti, bankovní úvěry)
  – vytvoření strategických dokumentů (business plány, podnikatelské záměry)
  – vzdělávací a školicí služby (manažerské dovednosti, odborné znalosti a dovednosti, školení soft skills, rekvalifikační kurzy, podnikové vzdělávání, ICT kurzy)
  Poradenské služby prošly vývojem a došlo k jejich velkému rozšíření, které vzniklo na základě podrobně zpracovaného průzkumu, co nejvíce potřebují právě MSP. Z tohoto průzkumu, který byl inspirován i nabízeným programem podpory „služby infrastruktury“, byla nově předem definována témata poradenství:
  – strategické řízení a management inovací;
  – strategické poradenství při vstupu na nové trhy;
  – ochrany a využití práv duševního vlastnictví;
  – navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce;
  – komercializace výsledků výzkumu;
  – přístupu ke kapitálu;
  – validace podnikatelského modelu;
  – rozvoj řízení procesů ve firmě;
  – vedení zaměstnanců;
  – obchodní a marketingové strategie;
  – poradenství v oblasti návrhových či konstrukčních procesů.
  Tento průzkum připravili experti podnikatelského inkubátoru ve spolupráci s externími odborníky, zejména s Ing. Tomášem Havrdou, ICA Centre Europe s.r.o.
  Aktuální situace AVTP JERUS a.s. k 10.2.2021
  Situace v Karlovarském kraji je ještě o poznání horší než v celé ČR. Důvodem je především to, že základem ekonomického fungování KK bylo lázeňství, díky němuž se dařilo globálně cestovnímu ruchu i hotelnictví a dále z tohoto čerpali i oblasti další. I když na jednu stranu tento kapitál a produkt přinášel možnosti podnikatelských aktivit a výdělků na druhou stranu také přinášel drobné ukolébání. Když je něco příliš snadné a dostupné, začneme to brát jako samozřejmost a nevidíme, že o to mávnutím kouzelného proutku můžeme přijít. Nechci zde nazývat situaci celé společnosti mávnutím kouzelného proutku, protože se jedná spíše o hororový žánr. Ale my jsme se rozhodli, že naděje umírá poslední a podařilo se nám zajistit program poradenství pro MSP. Nyní tedy mohou MSP v Karlovarském kraji využít poradenství s příspěvkem. MSP potřebují jít cestou transformační a k tomu je třeba mít možnost se poradit více než kdy jindy. Tato podpora pro podnikatele byla tvořena z osobních praktických zkušeností. Ano všichni víme, že nyní jde skutečně především o zdraví nás všech. Ale zdraví je, ať chceme či nechceme, závislé i na psychické pohodě a k té potřebujeme sociální jistoty v podobě zajištění základních životních potřeb, které neumíme zabezpečit bez příjmů. Tedy budeme toto poradenství směřovat k překonání nelehké situace a hledat cesty transformace v podnikání formou nových technologii a digitalizace.

  Inovační infrastruktura

  Optimální struktura inovační infrastruktury Karlovarského kraje vychází ze zkušeností přípravy a dalšího rozvoje Systému inovačního podnikání v ČR a z Regionální inovační infrastruktury.
  Na základě studie „Možnosti využití dotačních prostředků programu Prosperita v Karlovarském kraji“ z roku 2012 bylo doporučeno na území KVK vytvořit a provozovat dva VTP se sídlem v Karlových Varech a Chebu. Regionální síť VTP KVK by měla být tvořena těmito dvěma VTP, které budou spolupracovat s regionálními centry inovací a transferu technologií v Sokolově, Ostrově, Mariánských lázních, Aši, případně dalších místech. Centra inovací a transferu technologií (případně technologický inkubátor, podnikatelský inkubátor, …) budou samostatnými právními subjekty s vlastním plánem činnosti, hospodařením, s regionálním působením v místě svého sídla, budou však využívat podmínky vytvářené dvěma základními VTP. To odpovídá mezinárodní zkušenost vhodného počtu VTP na 1 milion obyvatel, v KVK je tento počet vyšší s ohledem na potřebu zvýšit inovační potenciál kraje v rámci ČR.
  Dosud byly zrealizovány dva soukromé projekty, a to firmou JERUS a.s. (Podnikatelský inkubátor Karlovy Vary – Dvory) a firmou EHC CZECH s.r.o. (Podnikatelský inkubátor KANOV). V současné době je tak Podnikatelský inkubátor Karlovy Vary – Dvory základním pilířem inovační infrastruktury v Karlovarském kraji. Spolu s druhým inkubátorem tvoří jedinou inovační infrastrukturu v regionu a zčásti tak naplňují Koncepci regionální inovační infrastruktury.

  Spolupráce s vysokými školami

  1) Spolupráce s VŠ – BIVŠ – BIVŠ má podnikatelském inkubátoru DVORANA své sídlo pro Karlovarský kraj, probíhá zde výuka, vzájemná výměna zkušeností z teorie do praxe a z praxe zpět k teorii, práce na vývoji programu pro výpočet cash-flow, umožňuje stáže pro obory této vysoké školy a to přímo ve společnostech zasídlených v podnikatelském inkubátoru DVORANA. V plánu dalšího rozvoje spolupráce je například rozšíření o odbornou knihovnu.
  2) Spolupráce s VŠ – ZČU – Spolupráce při realizaci Inovačního voucheru, stáže pro studenty, odborné z hlediska studijního oboru, přenos znalostí k posílení konkurenceschopnosti podnikatelů, a to zejména tím, že napomůže inovaci produktu, procesu nebo služby.
  3) Spolupráce s KARP – projekt podnikatelských snídaní – podpora a sbližování úspěšných lidí, podpora vzdělávání mladých lidí, dále jednání o podpoře vzdělávání mladých lidí k podnikání.
  V Karlovarském kraji se stále řeší otázka toho, jak upoutat mladé vzdělané lidi, aby se vraceli do po dokončení studia do Karlovarského kraje. I v tomto je podnikatelský inkubátor aktivní. A tak aktivní členové podnikatelského inkubátoru prohlubují stávající spolupráce se školami a veřejnou sférou. Podnikatelský inkubátor se stává příkladem, že spolupráce na všech úrovních je možná a velmi prospěšná. Že přestože podnikání vyžaduje soutěživost je nutné často projevit i smysl pro týmovou hru. A je nutné spojovat, protože právě spojení a předávání zkušeností, je to, co pomáhá v situacích, kdy nastane problém. Věříme, že solidární přesahy zůstanou v lidech a budou se rozvíjet i mimo samotný areál. O úspěšnosti svědčí, že spolupráce probíhá s firmami i v jiných průmyslových zónách (Cheb, Ostrov), ale také se spolky, které mohou a mají prostor i díky efektům podpory podnikatelského inkubátoru starat se o aktivity a záležitosti, na které často nezbývá majitelům firem čas. MSP, které nemají prostředky na to, aby si na každou odbornou potřebu zaplatili erudovaného a prověřeného odborníka, jsou tak i nadále hlavní cílovou skupinou našeho podnikatelského inkubátoru.
  1.5.2020 se nám podařilo navázat poměrně úzkou spolupráci s SPŠO, jednou z nejmodernějších škol v regionu Karlovy Vary a v České republice. Její partnerské školy jsou FEL ČUVT Praha a FAV ŽČU Plzeň. Škola byla „doporučovaná zaměstnavateli“ v letech 2015 až 2019; její 4-leté maturitní obory zahrnují: IT, strojírenství, elektrotechnika, autotronik a veřejnospárvní činnost. V této škole se v současné době vzdělává na 700 studentů technických oborů. Již v září vyhlásíme první soutěž pro IT studenty pro vytvoření zajímavé webové aplikace. Toto je základním stavebním kamenem pro dlouholetou spolupráci, kde již máme připraveno mnoho dalších nápadů. Dalšími kroky, které škola plánuje, je zapojení studentů do projektů, které budou moci prezentovat v rámci studentské odborné činnosti. Škola by ráda podpořila nadané a aktivní studenty v jejich vědecké-výzkumné činnosti.

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  NE
  ANO
  obchodní plány
  ANO
  ANO
  technologické poradenství
  NE
  NE
  patentové poradenství
  NE
  ANO
  certifikační poradenství
  ANO
  ANO
  finanční poradenství
  ANO
  ANO
  účetnictví
  NE
  ANO
  právní poradenství
  ANO
  ANO
  marketingové poradenství
  ANO
  ANO
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  ANO
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  NE
  NE
  zpracování textů
  NE
  NE
  recepce
  ANO
  NE
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  ANO
  počítač pro technické použití
  ANO
  NE
  dílny
  NE
  NE
  laboratoře
  NE
  NE
  přístup k databankám
  ANO
  ANO
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  ANO
  NE
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  NE
  příspěvky
  NE
  NE
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  ANO
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  NE
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
   
  elektřina
  ANO
   
  ostatní
  ANO
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  2000
   
  výrobní plochy
  1200
   
  ostatní
  3000
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  4
  20
  1
  25
  Počet pracovníků
  25
  70
  40
  135
  Pronajatá plocha m2
  2155
  4238
  603
  6996
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  10602 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  5098 m2
   
  Užitná plocha
  7492 m2
   
  – pronajatá plocha
  6996 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  496 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  Dermacur Laboratories s.r.o.
  IČO: 29157676
  Výroba a vývoj v oblasti chemického průmyslu. Výroba a vývoj kosmetických a zdravotnických výrobků.

  Tel.: +420737200002
  E-mail: info@dermacur.com

  Technologie:
  0102 – Biomedicina
  0700 – Medicina a zdravotnictví

  Odvětví:
  24 – Výroba chemických výrobků
  51 – Velkoobchod a zprostředkování obchodu /kromě motorových vozidel/
  73 – Výzkum a vývoj
  85 – Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti

   

  G-MAR PLUS s.r.o.
  IČO: 61170208
  Výroba a vývoj tepelných výměníků a čerpadel.

  Tel.: +420 353 447 211
  E-mail: g-mar@g-mar.cz
  WWW: http://www.g-mar.cz/

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  0303 – Logistika výroby
  0800 – Měřící a regulační technika
  9001 – Řídící systémy

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  52 – Maloobchod, opravy spotřebního zboží, kromě motorových vozidel

   

  Lux Lighting, s.r.o.
  IČO: 25221221
  Výroba a vývoj svítidel, netradiční a atypické výrobky na míru.

  Tel.: +420 355 311 778
  E-mail: luxlighting@luxlighting.cz
  WWW: http://www.luxlighting.cz/

  Technologie:
  9003 – Design
  9007 – Výrobky z plastů

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  51 – Velkoobchod a zprostředkování obchodu /kromě motorových vozidel/
  52 – Maloobchod, opravy spotřebního zboží, kromě motorových vozidel
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Poradkyně, s.r.o.
  IČO: 28028155
  Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
  Inovační voucher – pro r. 2016.
  Název projektu: Vývoj dvou inovativních produktů pro potlačení sezonnosti a zvýšení obsazenosti na základě design thinking
  Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje na vývoj dvou inovativních produktů v oblasti cestovního ruchu.
  Na vývoji těchto produktů spolupracuje Poradkyně s.r.o. se Západočeskou univerzitou v Plzni, ekonomickou fakultou. Účelem tohoto dotačního titulu je transfer znalostí definován jako přenos poznatků vědecké nebo technologické povahy, které jsou pro podnikatelské subjekty nové a nejsou běžně dostupné
  Inovační voucher – pro r. 2017.
  Název projektu: Diagnostika efektivity a kvality procesu dalšího profesního vzdělávání
  Projekt z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, jehož cílem je diagnostika efektivity a kvality procesu dalšího profesního vzdělávání a vytvoření závazné metodiky efektivního a kvalitního procesu dalšího profesního vzdělávání pracovníků. To pomůže zefektivnit procesy vzdělávání ve firmách a usnadní zavádění moderních technologií.
  Na projektu spolupracuje s Univerzitou Jana Amose Komenského Praha s.r.o., katedrou andragogiky. „Vzdělavatelnost pracovníků“ bude důležitý faktor pro využívání nejmodernějších technologií a konkurenceschopnost firem.

  Tel.: +420602616893
  E-mail: poradkyne@hoteldvorana.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  67 – Činnosti související s úvěry a pojišťovnictvím
  74 – Služby převážně pro podniky
  80 – Školství
  93 – Ostatní služby

 • Název subjektu:
  ESMA BARCELONA LTD.
  Země:
  Španělsko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Vedeme přijímání žadatelů do této vzdělávací instituce při řízení celého procesu zápisu.
  Jsme pravidelně zapojeni do procesu přijímání uchazečů ve vzdělávacích institucích po celém světě a máme nejaktuálnější informace o všech nuancích zápisu na konkrétní univerzity.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:

  Název subjektu:
  Middle West University Inc.
  Země:
  Spojené státy americké
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Středozápadní univerzita neustále usiluje o to, aby naši studenti získali co nejlepší možnosti, jak uspět ve své zvolené kariéře. Roční studie a výsledky průzkumu absolventů ukazují, že postupujeme v plnění našich programových a institucionálních cílů.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | zpět na výsledky vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF