Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

VZLÚ Praha (VTP)

Poslední aktualizace: 30.07.2020 07:22

Beranových 130
199 05 Praha – Letňany
Tel.: +420 225 115 111
Fax: +420 286 920 930
E-mail: vtp@vzlu.cz
WWW: http://www.vzlu.cz

Odkaz na mapu: zde

IČO: 00010669
Ředitel: JUDr. Petr Matoušek (petr.matousek@vzlu.cz)

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: akreditovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 10.3. 2010

  Zakladatel(é): Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
  Majitel(é): Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
  Provozovatel(é): Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

  Typ hospodářského subjektu: Akciová společnost
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: individuální

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Vědeckotechnický park VZLÚ Praha je umístěn v městské části Praha-Letňany v blízkosti stanice metra Letňany a Pražského výstavního areálu Letňany. Zakladatelem, majitelem a provozovatelem je Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Vědeckotechnický park VZLÚ je součástí regionální inovační infrastruktury a jeho rolí je aktivně se podílet na rozvoji znalostní ekonomiky a průmyslu s primárním zaměřením na letecký, kosmický, obranný a bezpečnostní průmysl. Inovační prostředí VTP je také vhodné pro společnosti se zaměřením na dopravní prostředky (automobily a kolejová vozidla), energetiku a nebo stavebnictví. Skladba prostor vědeckotechnického parku umožňuje vyvíjet kancelářské, laboratorní, výrobní i skladové aktivity. Vědeckotechnický park nabízí široké spektrum služeb potřebných pro vznik a provoz inovačních firem, např. právní, ekonomické a technické poradenství, poskytování informací o podpoře v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, poradenství v oblasti práv průmyslového vlastnictví, spolupráce při transferu výsledků výzkumu a vývoje do praxe, vzdělávání v oborech podporovaných Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem, informační technologie, reprografie a další. K dispozici jsou konferenční místnosti s kapacitou až 60 míst, plně vybavené prezentační technikou. Inovační podnikání je podporováno také formou odborných workshopů (např. aerodynamika, kompozity, pevnost a životnost), které jsou zaměřeny na transfer poznatků základního a aplikovaného výzkumu a vývoje. V uplynulém období došlo k řadě úspěšných transferů technologií, např. infuzní technologie pro výrobu kompozitních dílů (vícenásobně), technologie frikčního svařování, algoritmy pro aerodynamické výpočty atd.

  Popis transferu technologií

  VZLUSAT-1 česká nanodružice typu CubeSat
  Aplikace kompozitní technologie do výroby leteckých vrtulí
  Převratná inovace ve skladování energie
  Technologie lepení teflonových těsnění labyrintů sacího potrubí leteckého motoru
  Technologie přípravy a aplikace nátěrových systémů obsahujících MWCNT

  Výchova k inovačnímu podnikání

  Pořádání exkurzí a oponentur projektů.

  Poradenské služby

  technologické poradenství, patentové poradenství, certifikační poradenství, finanční poradenství, právní poradenství, vzdělávání, kurzy, sekretariát, telefonní centrála, telefon, fax, kopírování, copy, zpracování textů, recepce, konferenční prostory, počítač pro technické použití, dílny, laboratoře

  Inovační infrastruktura

  Vědeckotechnický park VZLÚ je součástí regionální inovační infrastruktury a jeho rolí je aktivně se podílet na rozvoji znalostní ekonomiky a průmyslu s primárním zaměřením na letecký, kosmický, obranný a bezpečnostní průmysl.

  Spolupráce s vysokými školami

  České vysoké učení technické v Praze
  Vysoké učení technické v Brně
  Vysoká škola chemicko-technická v Praze

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  NE
  ANO
  obchodní plány
  ANO
  ANO
  technologické poradenství
  ANO
  ANO
  patentové poradenství
  ANO
  ANO
  certifikační poradenství
  ANO
  ANO
  finanční poradenství
  NE
  ANO
  účetnictví
  ANO
  ANO
  právní poradenství
  NE
  ANO
  marketingové poradenství
  ANO
  ANO
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  ANO
  kopírování
  ANO
  ANO
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  NE
  ANO
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  ANO
  NE
  dílny
  ANO
  NE
  laboratoře
  NE
  ANO
  přístup k databankám
  NE
  ANO
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  NE
  ANO
  vlastní kapitál
  NE
  ANO
  kredity
  NE
  ANO
  příspěvky
  NE
  ANO
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  ANO
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  NE
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
  260
   
  elektřina
  ANO
  208
   
  ostatní
  ANO
  17
   
  celkem
   
  485
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
   
  výrobní plochy
   
  ostatní
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  6
  48
  4
  58
  Počet pracovníků
  65
  153
  20
  238
  Pronajatá plocha m2
  8481
  8686
  2759
  19926
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  232981 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  76871 m2
   
  Užitná plocha
  20118 m2
   
  – pronajatá plocha
  19926 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  192 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  HE3DA s.r.o.
  IČO: 28949935
  Společnost HE3DA s.r.o. se zabývá aplikovaným výzkumem a vývojem bateriových technologií a jejich uváděním na trh. Společnost vyvinula technologie a proces výroby baterií s 3D prostorovými elektrodami na bázi lithiových nanomateriálů (HE3DA®).

  Tel.: + 420 225 115 306
  E-mail: info@he3da.cz
  WWW: http://www.he3da.cz/

  Technologie:
  0200 – Energetika
  0202 – Energetika, výkonová elektrotechnika
  0204 – Zařízení pro využití solární energie
  0206 – Zařízení pro akumulaci energie
  1104 – Nanotechnologie (ostatní)

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených
  73 – Výzkum a vývoj

   

  NIMDA Co. Ltd. – organizační složka
  IČO: 26718481
  Vývoj a výroba vojenské techniky

  Josef Havlík
  Tel.: +420-225115419
  Fax: +420-225115424
  E-mail: info@nimda.cz
  WWW: http://www.nimda.cz

  Technologie:
  1404 – Kolejová a silniční dopravní technika
  9000 – Hydraulika a mechanika

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Prusa Research s.r.o.
  IČO: 24213705
  Prusa Research byla založena Josefem Průšou, jedním z hlavních vývojářů open source projektu RepRap. Vyrábí a vyvíjí 3D tiskárny, které patří mezi nejpoužívanější 3D tiskárny na světě.

  E-mail: info@prusa3d.cz
  WWW: http://www.prusa3d.cz

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  9003 – Design
  9007 – Výrobky z plastů
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  SERENUM, a.s.
  IČO: 01438875
  Společnost poskytuje komplexní řešení v oblasti inerciálních systémů a systémů měření a kontroly času a frekvence. Jsou zaměřeni zejména na dodávky pro kosmické a medicínské aplikace. Díky jejich know-how jsou schopni poskytnout zákaznická řešení na klíč i pro další aplikační oblasti. Jejich cílem je poskytovat produkty a služby, které představují technologickou špičku oboru, jsou spolehlivá a vynikají svou kvalitou.

  Mgr. Radek Peřestý
  Tel.: +420 225 115 107
  E-mail: info@serenum.cz
  WWW: http://www.serenum.cz

  Technologie:
  0903 – Vysokofrekvenční elektronika
  0906 – Mikroelektronika (ostatní)
  1005 – Zpracování signálů v mikrosystémech
  1403 – Kosmonautika

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  SPEEL Praha, s.r.o.
  IČO: 49703374
  Výzkum a vývoj avionických systémů

  Fax: +420-286923721
  E-mail: info@speel.cz
  WWW: http://www.speel.cz

  Technologie:
  0801 – Měřící a regulační technika
  0900 – Mikroelektronika
  0904 – Zařízení pro ukládání informací (paměti)
  1000 – Mikrosystémy
  1402 – Letecká technika
  1404 – Kolejová a silniční dopravní technika
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených
  62 – Letecká a kosmická doprava
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Stratosyst s.r.o.
  IČO: 08135738
  Společnost Stratosyst vyvíjí stratosférickou observatoř HAPS (High Altitude Pseudo Satelite), která bude z výšky 20 kilometrů schopna poskytovat stejné služby jako družice z oběžné dráhy, avšak s výrazně nižšími náklady. Bude použito revoluční řešení zdvihu pomocí tlakového rozdílu, které poskytuje bezpečný a kontrolovatelný let atmosférou po dlouhou dobu. Cílem Stratosyst je vytvořit prototyp, který bude opětovně použitelnou funkční observatoří, která zůstane ve stratosféře a bude udržovat svoji polohu po dlouhou dobu. Pozice platformy bude řízena zpětnou vazbou pomocí dat GNSS.

  Martin Farkač
  Tel.: +420776355314
  E-mail: info@stratosyst.com
  WWW: http://www.stratosyst.com/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  9001 – Řídící systémy
  9010 – Monitorovací systémy

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  73 – Výzkum a vývoj
  93 – Ostatní služby

 • Název subjektu:
  INAFLOWT
  Země:
  Izrael
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Projekt INAFLOWT (INnovative Actuation Concepts for Engine/Pylon/Wing Separation FLOw Control) je zaměřen na využití existujících prostředků pro ovlivnění mezní vrstvy (AFC – Active Flow Control) k vytvoření účinnějšího, efektivnějšího a spolehlivějšího prostředku AFC
  Kontaktní web:

  Název subjektu:
  TRIcEPS – Tilt Rotor Integrated Air intake and Engine Protection Systems
  Země:
  Rakousko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: VZLÚ se podílí na numerické stimulaci birdstrike do motorového vstupu včetně nezbytných impaktních zkoušek pro ověření materiálových vlastností, dále provádí fyzické impaktové zkoušky vstupu do motoru – birdstrike, vibrační a další vybrané klimatotechnologické zkoušky části vstupu podle normy DO-160 a v neposlední řadě také konstrukční a návrhovou studii vymývání kompresoru.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:

  Název subjektu:
  DREAM
  Země:
  Polsko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Cílem projektu je návrh a výroba celokompozitní víceprvkové hybridní kompozitní konstrukce sloužící jako motorový kryt pro vysokorychlostní vrtulník AIRBUS Helicopters vycházející z koncepce X3 dle CS29. Výstupem projektu bude kompozitní letový kus určený pro pozemní a letové zkoušky prototypu.
  Kontaktní web:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF