Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Praha (Vědeckotechnický park)

Poslední aktualizace: 30.01.2024 08:25

Beranových 130
199 00 Praha – Letňany
Tel.: +420 225 115 111
E-mail: vtp@vzlu.cz
WWW: https://www.vzlu.cz/vtp/

Odkaz na mapu: zde

IČO: 00010669
Ředitel: JUDr. Petr Matoušek (petr.matousek@vzlu.cz)

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: akreditovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 10.3. 2010

  Zakladatel(é): Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
  Majitel(é): Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
  Provozovatel(é): Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

  Typ hospodářského subjektu: Akciová společnost
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: individuální

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Vědeckotechnický park VZLÚ Praha je umístěn v městské části Praha-Letňany v blízkosti stanice metra Letňany a Pražského výstavního areálu Letňany. Zakladatelem, majitelem a provozovatelem je Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Vědeckotechnický park VZLÚ je součástí regionální inovační infrastruktury a jeho rolí je aktivně se podílet na rozvoji znalostní ekonomiky a průmyslu s primárním zaměřením na letecký, kosmický, obranný a bezpečnostní průmysl. Inovační prostředí VTP je také vhodné pro společnosti se zaměřením na dopravní prostředky (automobily a kolejová vozidla), energetiku a nebo stavebnictví. Skladba prostor vědeckotechnického parku umožňuje vyvíjet kancelářské, laboratorní, výrobní i skladové aktivity. Vědeckotechnický park nabízí široké spektrum služeb potřebných pro vznik a provoz inovačních firem, např. právní, ekonomické a technické poradenství, poskytování informací o podpoře v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, poradenství v oblasti práv průmyslového vlastnictví, spolupráce při transferu výsledků výzkumu a vývoje do praxe, vzdělávání v oborech podporovaných Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem, informační technologie, reprografie a další. K dispozici jsou konferenční místnosti s kapacitou až 60 míst, plně vybavené prezentační technikou. Inovační podnikání je podporováno také formou odborných workshopů (např. aerodynamika, kompozity, pevnost a životnost), které jsou zaměřeny na transfer poznatků základního a aplikovaného výzkumu a vývoje. V uplynulém období došlo k řadě úspěšných transferů technologií, např. infuzní technologie pro výrobu kompozitních dílů (vícenásobně), technologie frikčního svařování, algoritmy pro aerodynamické výpočty atd. Při příležitosti oslav stého výročí založení otevřel Výzkumný a zkušební letecký ústav novou budovu s názvem „C3T – Czech Centre for Competitive Technologies.“ Budova bude sloužit jak Výzkumnému a zkušebnímu leteckému ústavu (VZLÚ), který tak nahradí některé laboratoře a další experimentální pracoviště v již nevyhovujících prostorách, tak inovačním firmám, které mají speciální požadavky na infrastrukturu, a to zejména v oborech zaměřených na kosmickou techniku.

  Popis transferu technologií

  VZLUSAT-1 česká nanodružice typu CubeSat
  Aplikace kompozitní technologie do výroby leteckých vrtulí
  Převratná inovace ve skladování energie
  Technologie lepení teflonových těsnění labyrintů sacího potrubí leteckého motoru
  Technologie přípravy a aplikace nátěrových systémů obsahujících MWCNT

  Výchova k inovačnímu podnikání

  Pořádání exkurzí a oponentur projektů.

  Poradenské služby

  technologické poradenství, patentové poradenství, certifikační poradenství, finanční poradenství, právní poradenství, vzdělávání, kurzy, sekretariát, telefonní centrála, telefon, fax, kopírování, copy, zpracování textů, recepce, konferenční prostory, počítač pro technické použití, dílny, laboratoře

  Inovační infrastruktura

  Vědeckotechnický park VZLÚ je součástí regionální inovační infrastruktury a jeho rolí je aktivně se podílet na rozvoji znalostní ekonomiky a průmyslu s primárním zaměřením na letecký, kosmický, obranný a bezpečnostní průmysl.

  Spolupráce s vysokými školami

  České vysoké učení technické v Praze
  Vysoké učení technické v Brně
  Vysoká škola chemicko-technická v Praze

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  NE
  ANO
  obchodní plány
  ANO
  ANO
  technologické poradenství
  ANO
  ANO
  patentové poradenství
  ANO
  ANO
  certifikační poradenství
  ANO
  ANO
  finanční poradenství
  NE
  ANO
  účetnictví
  ANO
  ANO
  právní poradenství
  ANO
  ANO
  marketingové poradenství
  ANO
  ANO
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  ANO
  kopírování
  ANO
  ANO
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  NE
  ANO
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  ANO
  NE
  dílny
  ANO
  NE
  laboratoře
  NE
  ANO
  přístup k databankám
  NE
  ANO
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  NE
  ANO
  vlastní kapitál
  NE
  ANO
  kredity
  NE
  ANO
  příspěvky
  NE
  ANO
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  ANO
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  NE
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
   
  elektřina
  ANO
   
  ostatní
  ANO
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  3300
   
  výrobní plochy
  1650
   
  ostatní
  1000
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  5
  48
  6
  59
  Počet pracovníků
  70
  165
  20
  255
  Pronajatá plocha m2
  4880
  22140
  1100
  28120
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  232981 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  84130 m2
   
  Užitná plocha
  31051 m2
   
  – pronajatá plocha
  28120 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  2931 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  HE3DA s.r.o.
  IČO: 28949935
  Společnost HE3DA s.r.o. se zabývá aplikovaným výzkumem a vývojem bateriových technologií a jejich uváděním na trh. Společnost vyvinula technologie a proces výroby baterií s 3D prostorovými elektrodami na bázi lithiových nanomateriálů (HE3DA®).

  Tel.: + 420 225 115 306
  E-mail: info@he3da.cz
  WWW: http://www.he3da.cz/

  Technologie:
  0200 – Energetika
  0202 – Energetika, výkonová elektrotechnika
  0204 – Zařízení pro využití solární energie
  0206 – Zařízení pro akumulaci energie
  1104 – Nanotechnologie (ostatní)

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených
  73 – Výzkum a vývoj

   

  NIMDA Co. Ltd. – organizační složka
  IČO: 26718481
  Vývoj a výroba vojenské techniky

  Josef Havlík
  Tel.: +420-225115419
  Fax: +420-225115424
  E-mail: info@nimda.cz
  WWW: http://www.nimda.cz

  Technologie:
  1404 – Kolejová a silniční dopravní technika
  9000 – Hydraulika a mechanika

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Prusa Research s.r.o.
  IČO: 24213705
  Prusa Research byla založena Josefem Průšou, jedním z hlavních vývojářů open source projektu RepRap. Vyrábí a vyvíjí 3D tiskárny, které patří mezi nejpoužívanější 3D tiskárny na světě.

  E-mail: info@prusa3d.cz
  WWW: http://www.prusa3d.cz

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  9003 – Design
  9007 – Výrobky z plastů
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  SPEEL Praha, s.r.o.
  IČO: 49703374
  Výzkum a vývoj avionických systémů

  Fax: +420-286923721
  E-mail: info@speel.cz
  WWW: http://www.speel.cz

  Technologie:
  0801 – Měřící a regulační technika
  0900 – Mikroelektronika
  0904 – Zařízení pro ukládání informací (paměti)
  1000 – Mikrosystémy
  1402 – Letecká technika
  1404 – Kolejová a silniční dopravní technika
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených
  62 – Letecká a kosmická doprava
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Stratosyst s.r.o.
  IČO: 08135738
  Společnost Stratosyst vyvíjí stratosférickou observatoř HAPS (High Altitude Pseudo Satelite), která bude z výšky 20 kilometrů schopna poskytovat stejné služby jako družice z oběžné dráhy, avšak s výrazně nižšími náklady. Bude použito revoluční řešení zdvihu pomocí tlakového rozdílu, které poskytuje bezpečný a kontrolovatelný let atmosférou po dlouhou dobu. Cílem Stratosyst je vytvořit prototyp, který bude opětovně použitelnou funkční observatoří, která zůstane ve stratosféře a bude udržovat svoji polohu po dlouhou dobu. Pozice platformy bude řízena zpětnou vazbou pomocí dat GNSS.

  Martin Farkač
  Tel.: +420776355314
  E-mail: info@stratosyst.com
  WWW: http://www.stratosyst.com/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  9001 – Řídící systémy
  9010 – Monitorovací systémy

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  73 – Výzkum a vývoj
  93 – Ostatní služby

 • Název subjektu:
  Full Fairing for Main Rotor Head of the LifeRCraft demonstrator (LATTE)
  Země:
  Francie
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Projekt řešený v rámci evropského programu společné technologické iniciativy JTI Clean Sky 2 je zaměřen na vývoj a výrobu kompozitní konstrukce krytu hlavy hlavního rotoru vysokorychlostního vrtulníku pro AIRBUS Helicopters. Výstupem projektu bude letový kus krytu určený pro pozemní a letové zkoušky prototypu vrtulníku, který nyní nese název RACER. Projekt vede polský letecký výzkumný ústav ILOT, VZLÚ podílí na konstrukčním návrhu, pevnostních výpočtech, materiálových a funkčních zkouškách krytů a konstrukci výrobních přípravků. LA composite zajišťuje výrobu letových dílů.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:

  Název subjektu:
  ESTEC
  Země:
  Nizozemsko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Projekt AMBIC – Cílem navrhované mise je sestavení mise konstelace Mikrosatelitů pro pozorování Země pro vládní účely demonstrující skutečné schopnosti České republiky.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:

  Název subjektu:
  ESTEC
  Země:
  Nizozemsko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: „Systém kontroly polohy CubeSat a Malých satelitů
  Cílem projektu je vyvinout systém kontroly polohy (3U nebo větší) s překryvnou studií pro malé satelity (10-100kg). V tomto projektu bude vyvinut a ověřen implementovaný systém ACS CubeSat s počítačem ACS s operačním systémem v reálném čase (RTOS) s algoritmy ACS využívajícími magnetotorquery a reakční kola jako aktuátory a Star Tracker (STR) pro určování polohy až do TRL5.“
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:

  Název subjektu:
  OFELIE
  Země:
  Francie
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Cílem projektu je vývoj převratné, ekologické technologie pohonu s otevřeným ventilátorem pro třídu letadel SMR, která by dokázala snížit emise CO2 z motorů o 20 % a přispět ke snížení emisí CO2 na úrovni letadel o 30 %. Definovat a demonstrovat na úrovni TRL5 architekturu otevřeného ventilátoru, která dosáhne 20% úspory emisí CO2 a snížení hluku. VZLÚ se podílí na vytvoření tzv. open fan formou měření a výpočtů aerodynamických charakteristik vrtule a měření stability vířivého flutru.

  Název subjektu:
  AMBER
  Země:
  Itálie
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Projekt se zabývá vývojem nových systémů pohonných jednotek, konkrétně vývojem hybridně-elektrického pohonného systému pro regionální letadla s cílem jejich dekarbonizace. VZLÚ se podílí na dodávce modifikovaného testovacího standu (pylonu) pro hybridní elektrické jednotky včetně pevnostní analýzy, návrhu a výroby adaptéru a nosníkové konstrukce nesoucí pohonnou jednotku.

  Název subjektu:
  AI4HYDROP
  Země:
  Norsko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Cílem projektu je vytvoření holistického dynamického rámce založeného na umělé inteligenci určeného pro bezpečný provoz bezpilotních letounů v městských a omezených oblastech stanovením postupů a požadovaných technologií. VZLÚ v projektu řeší aktuální otázky ATM v oblasti technické specifikace dronů, vlivy okolního prostředí (města, řízené prostory a legislativa) a filozofii automatického výběru a schvalování letových plánů v provozu VZLÚ přispěje k definici struktury provozu UAM s využitím znalostí získaných v rámci řešení národních projektů VERTIMOVE a MiYa.

  Název subjektu:
  AREANA
  Země:
  Belgie
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Projekt reaguje na výzvu k „synergiím v oblasti leteckého výzkumu mezi programy Horizont Evropa, AZEA a národními programy“ tím, že poskytuje pokročilé nové přístupy k podpoře evropského leteckého výzkumného ekosystému. Zahrnuje tři vzájemně propojené, avšak tematicky odlišné části – synergie mezi evropskými, národními a regionálními programy výzkumu a inovací v oblasti letectví, přípravu na nadcházející Aerodays 2025 a v neposlední řadě aktivity VZLÚ v rámci aliance AZEA (Aliance pro letectví s nulovými emisemi), a to provedením mapování a analýz, včetně identifikace potenciálních technologických a administrativních nedostatků v oblasti výzkumu, inovací a standardizace.

  Název subjektu:
  ESTEC
  Země:
  Nizozemsko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Cílem projektu družice QUVIK (Quick Ultra-Violet Kilonovae surveyor) je připravit první český vesmírný dalekohled, který má sledovat srážky neutronových hvězd, případně neutronové hvězdy a černé díry. Pozorování mohou prozradit mimo jiné mnoho o vzniku prvků těžších než železo, které při srážkách vznikají. Mezi ně patří například zlato nebo platina. Dalekohled také umožní pozorování exoplanet, tedy planet, které obíhají kolem jiných hvězd, než je Slunce. V kombinaci s dalšími pozorováními z jiných observatoří tak vědci mohou zjistit, jak právě tyto planety ztrácejí své atmosféry. Bude možné také pozorovat velmi horké hvězdy, supernovy, hvězdokupy, záření z jader galaxií, kdy super masivní černá díra roztrhne ve středu galaxie hvězdu.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings