Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

VTP Brno, a.s.

Poslední aktualizace: 06.02.2024 18:17

Purkyňova 648/125
61200 Brno
Tel.: +420511156500
E-mail: info@titc-vtp.cz
WWW: http://www.titc-vtp.cz

Odkaz na mapu: zde

IČO: 63483122
Ředitel: Ing. Michal Burian, MBA (info@titc-vtp.cz)

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: akreditovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 28.8. 2014

  Zakladatel(é): VTP Brno, a.s.
  Majitel(é): VTP Brno, a.s.
  Provozovatel(é): VTP Brno, a.s.

  Typ hospodářského subjektu: akciová společnost
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: 1. Inovační záměr/produkt/služba
  2. U PI musí firma existovat méně jak 3 roky

 • Charakteristika parku

  Úvod

  TITC, vědeckotechnický park provozovaný společností VTP Brno, a.s., je lokalizován v kampusu VUT v Brně, je primárně určený pro technologicky orientované společnosti (stavebnictví, strojírenství, IT nebo elektrotechnika) s inovativním potenciálem, vědecko-výzkumné organizace, klastry nebo startup projekty. Vznikl z iniciativy Krajské hospodářské komory jižní Moravy za významného přispění VUT v Brně.
  Našim hlavním cílem je vytváření podmínek pro rozvoj inovačního podnikání v regionu a pro využívání výsledků výzkumu v podnikatelské praxi. Věnujeme se poradenství v oblasti transferu technologií, tvorby a řízení projektů, vzdělávání a podpoře pro inovační podnikání a provozuje podnikatelský inkubátor pro technologicky zaměřené začínající firmy (start-upy).

  Popis transferu technologií

  Park je expertní a poradenská instituce, která napomáhá realizovat a urychlovat transfer technologií (TT), tedy transformaci výsledků vědecké a tvůrčí činnosti do komerční podoby, představované inovačním podnikáním. Doposud se klientům zasídleným v našem parku podařilo realizovat 2 transfery technologií, a to zdroje pro VUT v oboru průmyslové automatizace a vývoje (realizováno společností Acam Solution s.r.o.) a dále projekt vírové turbíny (VUT Brno – Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav, Odbor fluidního inženýrství V. Kaplana), realizovaný společností Brno Solar Park a.s..
  Příklady dalších projektů, na kterých u nás zasídlené společnosti v posledních letech pracují či pracovali:
  OHB Czechspace s.r.o.
  Společnost vede projekt mise SOVA, v jehož rámci má dojít k vývoji největší české družice od startu družice Magion 5 v roce 1996. Vědecký tým projektu vede hlavní řešitel z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky a je dále podporován německým střediskem pro letectví a kosmonautiku DLR a Výzkumným centrem v Jülichu v Německu. Vědeckým cílem této mise je studium procesů ve středních a vyšších vrstvách atmosféry (60-300 km), a to v globálním měřítku. Porozumění těmto procesům přinese zlepšení klimatických modelů a předpovědí extrémních jevů počasí, jako jsou silné deště nebo bouře, záplavy či eroze půdy. Sekundárním cílem mise je lepší porozumění extrémnímu radiačnímu prostředí, které je klíčové pro budoucí pilotované mise na Měsíc a Mars. Společnost dále spolupracuje na misi HERA, PLATO, CO2M,
  Společnost ERA a.s.
  Vývoj, výroba a implementace multilaterálních systémů a technologií pro sledování a rozpoznávání cílů na multistatickém principu, a to pro civilní i vojenské účely. Mezi tyto systémy a technologie patří například:
  a) ERIS – modulární systém pro řízení a kontrolu letového provozu
  b) 3R – systém non-stop nahrávání činnosti dispečerů pro následné vyšetřování
  c) IXO – nástroj pro plánování letů a vymezení letových zón pro drony
  d) SQUID – ADS-B maják pro letištní vozidla
  e) NEO – poslední generace více-senzorového přehledového systému pro řízení letového provozu
  f) VERA-NG – pasivní sledovací a průzkumný systém (PET)
  g) MSS – multilaterační systém pro vojenské využití
  Společnost 2KSys s.r.o.
  Vývoj a implementace aplikace My JetSurf, která je určena pro majitele jetsurfů. Tato aplikace ukazuje spoustu důležitých jízdních parametrů – spotřebu paliva, nabití baterií, ujetou vzdálenost, maximální a průměrnou rychlost. Umí také zaslat upozornění o blížící se závadě.
  Společnost Blumenbecker Prag s.r.o.
  Sekce společnosti zasídlené v naší těžké laboratoři pracuje na zdokonalení již dříve vyvinutého robota určeného k obrábění materiálů. Přidáním biaxiálního polohovadla k robotu lze získat další dvě osy, které jsou řízeny synchronně s pohybem robota. Připevněním robota na lineární pojezdovou dráhu lze pracovní plochu ještě více rozšířit. Stejně jako CNC stroje může i robot pracovat jako automatický měnič nástrojů a měnit nástroje během procesu obrábění. Robot si umí poradit s 3D nebo 5D frézováním materiálů jako jsou neželezné kovy, dřevo a plasty.
  CB21 Pharma s.r.o.
  Společnost se zabývá vývojem, testováním a výrobou kosmetiky a zdravotnických prostředků, které jsou založeny na obsahu kanabinoidů. Snaží se být první firmou s registrovanými zdravotnickými prostředky s obsahem CBD na trhu.

  Výchova k inovačnímu podnikání

  Výchova k inovačnímu podnikání je zajištěna úzkou spoluprací s Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy, Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy, Hospodářskou komorou ČR a regionální pobočkou CzechInvestu. V rámci přípravy odborníků k inovačnímu podnikání pořádáme či se podílíme na různých seminářích a workshopech pro zasídlené i externí společnosti.

  Poradenské služby

  TITC nabízí komplexní servis v transferu technologií a v oblasti tvorby a řízení projektů. Zahrnuje pomoc při výběru vhodného dotačního programu k podpoře investic včetně pomoci při komplexním zpracování projektové žádosti včetně poradenství při zadávání veřejných zakázek. Dále jsou poskytovány poradenské služby k podnikatelským záměrům začínajících firem, dotační poradenství a dotační management, poradenství k ochraně duševního vlastnictví a rizikovému kapitálu.

  Inovační infrastruktura

  Náš vědeckotechnický park vychází z regionální inovační strategie Jihomoravského kraje a statutárního města Brna pro období 2021-2027, která má za cíl zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost celé Jižní Moravy. Tato strategie také definuje odvětví, která jsou v regionu zastoupena nejvýrazněji a historicky vykazují největší potenciál pro posílení konkurenční výhody založené na znalostech a inovacích. Těmito odvětvími jsou:
  a) Software a služby v IT
  b) Přístroje a zařízení pro měření a snímání
  c) Pokročilé stroje a strojírenská zařízení (motory, turbíny, hydraulická zařízení, speciální výrobní stroje)
  d) Přístroje a zařízení pro měření a snímání
  e) Pokročilé stroje a strojírenská zařízení
  f) Energetické strojírenství a elektrické komponenty (rozvodná zařízení, motory, generátory)
  g) Zdravotnické a farmaceutické výroby, diagnostika
  h) Aerospace (letecké a kosmické technologie)
  Bráno optikou našeho vědeckotechnického parku, tak se nás z pohledu zaměření u nás zasídlených subjektů nejvíce týkají všechny shora zmíněné body.
  Mezi strategické cíle RIS JMK patří např. i:
  • Vytvoření domova globálně úspěšných podnikatelů s cílem znásobit počet lidí s touhou podnikat, zvýší počet dynamicky rostoucích firem, zvýšit počet firem schopných mezinárodní expanze s vlastním produktem, rozšířit komunitu a prohloubit spolupráci lokálních podnikatelských lídrů.
  • Posilovat spolupráci manažerů inovativních zahraničních korporací a jejich zapojení do rozvoje ekosystému.
  • Podnítit užití dovedností skrze spolupráci s praxí.
  • Posilovat mezinárodní atraktivitu výzkumu a vzdělávání v profilových oborech a adresovat výzvy současného světa, usilovat o diverzifikaci aktivit globálních firem v regionu pro využití přítomného znalostního potenciálu.
  • Zvýšit aktivitu lokálních investorů a investorských klubů, formovat zázemí pro vznik podnikatelských hubů.
  • Mobilizovat partnerství nejlepších výzkumných týmů s firmami.
  Věříme, že k těmto vybraným strategickým cílům RIS JMK přispíváme činností našeho vědeckotechnického parku i my.

  Spolupráce s vysokými školami

  Zajištění a nabídka stáže studentům VUT Brno u společností zasídlených v našem VTP. Vzájemné využívání technologického prostředí a vybavení. Zprostředkování lektorských činností zástupců firem VTP v rámci výuky na VUT. Zajištění řečnických kapacit VUT pro akce konané ve VTP. Poskytujeme podklady a kontakty pro řešitele bakalářských, magisterských a doktorandských prací. Studentům VUT nabízíme prostory a podporu pro rozjetí jejich startupových aktivit. Další spolupráce probíhá na úrovni u nás zasídlených firem: spolupráce zasídlených subjektů s VUT – elektrotechnickou fakultou, fakultou informatiky a podnikatelskou fakultou (inzagi), s ústavem technologií stavebních hmot a dílců, s ústavem pozemního stavitelství (Ing. Vychopeň), s ústavem železničních konstrukcí a staveb (ŽPSV s.r.o.), s fakultou strojního inženýrství, s ústavem strojírenské technologie (VKV Tools), s ústavem leteckým, s ústavem mechaniky těles a konstruování (OHB Czechspace) atd. Pořádání přednášek, účast na studentských konferencích, soutěžích a veletrzích (LEMATEC, ERA)…

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  NE
  NE
  obchodní plány
  ANO
  NE
  technologické poradenství
  NE
  ANO
  patentové poradenství
  NE
  ANO
  certifikační poradenství
  ANO
  NE
  finanční poradenství
  NE
  ANO
  účetnictví
  NE
  ANO
  právní poradenství
  ANO
  ANO
  marketingové poradenství
  ANO
  ANO
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  ANO
  ANO
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  NE
  ANO
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  ANO
  NE
  dílny
  ANO
  NE
  laboratoře
  ANO
  NE
  přístup k databankám
  ANO
  ANO
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  NE
  NE
  vlastní kapitál
  ANO
  NE
  kredity
  ANO
  NE
  příspěvky
  NE
  NE
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  NE
  výhradně podle skutečných nákladů
  ANO
  výhradně paušály
  NE
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
  400
   
  elektřina
  ANO
  1000
   
  ostatní
  NE
   
  celkem
   
  1400
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  3250
   
  výrobní plochy
   
  ostatní
  3792
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  33
  20
  53
  Počet pracovníků
  343
  109
  452
  Pronajatá plocha m2
  2198
  1210
  3408
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  2437 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  2426 m2
   
  Užitná plocha
  3807 m2
   
  – pronajatá plocha
  3408 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  399 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  2KSys s.r.o.
  IČO: 29351936
  Zakázkový vývoj mikroprocesorově řízených systémů, počítačových a internetových aplikací.

  Jaroslav Kadlec
  Tel.: +420608548449
  E-mail: kadlec@2ksys.cz
  WWW: http://2.ksys.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  0906 – Mikroelektronika (ostatní)
  1000 – Mikrosystémy

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  AiP Safe s.r.o.
  IČO: 26128012
  Řešení a produkty pro správu dokumentů a řízení jejich oběhu. Působí v oblasti DMS (Document Management System) i ECM (Enterprise Content Management). V rámci ECM vyvíjí celoplošně integrovaná řešení, která pokrývají správu dokumentů napříč organizací a zajišťují jejich centralizované zpracování a především rychlou dostupnost.

  Ivana Kryštofová
  Tel.: +420257327037
  E-mail: ivana.krystofova@aipsafe.cz
  WWW: http://aipsafe.cz

  Technologie:
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  9001 – Řídící systémy

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  ASICentrum spol. s r.o.
  IČO: 48024791
  Společnost ASICentrum spol. s r.o., založená v roce 1992 v Praze, je návrhové středisko firmy EM Microelectronic a vývojové centrum pro divizi Swatch Group Services a firmu ETA. Již od roku 2001 se ASICentrum podílí na návrhu nejpokročilejších nízko příkonových a nízko napěťových analogo-číslicových integrovaných obvodů pro EM Microelectronic. Nově přistoupily aktivity v oblasti návrhu embedded SW (od 11/2015) a spolupráce na vývoji různých mobilních aplikací s bezdrátovou komunikací a informačních systémů (od 1/2016). ASICentrum má certifikace ISO9001:2015 a ISO/TS16946:2016. Dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami v České republice, a to přednáškami, školením studentů a poskytováním témat diplomových prací.

  Tel.: +420511156213
  WWW: http://asicentrum.cz

  Technologie:
  0906 – Mikroelektronika (ostatní)

  Odvětví:
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených
  73 – Výzkum a vývoj

   

  BIC Brno, spol. s r.o.
  IČO: 41601670
  BIC Brno je podnikatelské a inovační centrum, které působí v České republice již přes 20 let. Svou činností a aktivitami v oblasti „Transferu technologií“ vytváří spojovací můstek mezi výzkumnými institucemi a průmyslovými podniky a podporuje tím přenos inovací do praxe.
  Hlavním cílem společnosti je podpora podnikatelů v tvorbě inovačních projektů aktivním poradenstvím, asistencí, vzděláváním či poskytováním důležitých informací. Podílí se na řešení problémů firem, vyhledávají partnery pro spolupráci a zajišťují jejich další rozvoj účastí na projektech financovaných z mezinárodních, národních i soukromých zdrojů.

  Petra Šimoníková
  Tel.: +420511156228
  E-mail: bicbrno@bicbrno.cz
  WWW: http://bicbrno.cz

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  BLUMENBECKER Prag s.r.o.
  IČO: 63072394
  Společnost BLUMENBECKER Prag s.r.o. zpracovává pro své klienty celé automatizační projekty, samotnou projekci či montáž rozvaděčů NN, uvádění do provozu, záruční a pozáruční servis, aplikaci výkonných robotických pracovišť či implementaci kamerových systémů do vaší stávající výrobní kapacity.

  Ing. Andrej Schvarc
  Tel.: +420 225 511 101
  E-mail: ASchvarc@blumenbecker.com
  WWW: http://www.blumenbecker.cz

  Technologie:
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  0602 – Řízení inovací
  0604 – Organizace a řízení
  9001 – Řídící systémy

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  93 – Ostatní služby

   

  CB21 Pharma s.r.o.
  IČO: 07563094
  Společnost CB21 Pharma s.r.o. vznikla propojením zkušeností a znalostí z oblasti vývoje léčiv, zdravotnických prostředků, doplňků stravy a know-how v oblasti izolace cannabinoidů. Jejich jedinečné know-how spočívá v kombinaci cannabinoidů s jinými účinnými látkami, které si vybírají na základě nejnovějších vědeckých poznatků. Jako první na světě dosáhli silných synergií právě díky komplementárnímu účinku těchto látek.

  Ing. Antonín Malík, MBA
  Tel.: +420
  E-mail: info@cb21pharma.com
  WWW: http://www.cb21pharma.com

  Technologie:
  0100 – Biotechnologie
  0102 – Biomedicina
  0300 – Výrobní technologie
  0700 – Medicina a zdravotnictví

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  85 – Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti

   

  Centrum hydraulického výzkumu spol. s r.o.
  Společnost má statut výzkumné organizace, jejím úkolem je zajistit participaci vědeckých a akademických institucí, studentů vysokých škol a odborníků z praxe na základním výzkumu a vývoji v oblasti hydrauliky kapalin, hydrostatických a hydrodynamických strojů a čerpací techniky. Společnost šíří své výzkumné činnosti prostřednictvím publikační činnosti, odborných seminářů a školení.
  Centrum provozuje ve své hydraulické laboratoři největší kavitační tunel v ČR, který slouží pro výzkum dynamických i erozních účinků kavitace. Měřící sekce, do které je možné vkládat různé typy hydrodynamických profilů, má vnitřní rozměry 150 x 150 x 500 mm a maximální dosažitelná rychlost na vstupu do měřící sekce je 25 m/s. Kromě experimentálního výzkumu v tunelu provádí laboratoř i vizualizaci a měření účinku kavitace v interiéru reálných hydrodynamických strojů. Centrum má dlouhodobé zkušenosti s numerickým modelováním kavitace a kromě běžných prostředků CFD disponuje i vlastním software, který umožňuje modelovat dynamiku kavitačních bublin a kavitačních struktur včetně silových účinků kavitačních kolapsů.

  Tel.: +420585652402
  E-mail: chv@sigma.cz
  WWW: http://sigmagroup.cz

  Technologie:
  0415 – Simulace procesů
  9000 – Hydraulika a mechanika

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  CORMEN s.r.o.
  IČO: 25547593
  Vývoj a výroba kosmetiky, bytové a průmyslové drogerie a chemie. K vývoji používají nejnovější poznatky z kosmetiky, dermatologie, zdravotnictví a profesionálního úklidu. Neustálým zlepšováním a testováním vlastností výrobků posouvají jejich kvalitu správným směrem.

  Ing. MSc. Renáta Vyhnálková, PhD.
  Tel.: +420565400353
  E-mail: laboratory@cormen.cz
  WWW: http://cormen.cz

  Technologie:
  0102 – Biomedicina
  0300 – Výrobní technologie

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  ERA a.s.
  IČO: 60916427
  Výrobce a přední světový dodavatel NextGen systémů pro lokalizaci, identifikaci a sledování vzdušných cílů v civilním a obranném sektoru.
  ERA a.s. je průkopníkem a tvůrcem světového trhu v oboru multilaterace a pokračovatelem více než padesátileté tradice pasivní radiolokace v České republice. Má vlastní silné R&D centrum a vlastní více než 30 světových patentů v tomto oboru. Díky osvědčeným technologiím multilaterace a ADS-B, nabízejícím výkonná a spolehlivá dohledová řešení, dodala ERA a.s. přes 100 systémů zákazníkům z řad organizací řízení letového provozu, letišť a vojenských sil v 55 zemích na světe.

  Kamila Kačícová
  Tel.: +420 778 700 937
  E-mail: k.kacicova@era.aero
  WWW: http://era.aero

  Technologie:
  1402 – Letecká technika

  Odvětví:
  62 – Letecká a kosmická doprava
  73 – Výzkum a vývoj

   

  FLUXORM s.r.o.
  IČO: 06688977
  Společnost FLUXORM s.r.o. vyvíjí platformu, která novým přístupem řeší problémy související s řízením a správou kvalitního a robustního prostředí podpůrných systémů ve společnostech. Platforma propojuje prostředí škálovatelné infrastruktury s unifikovaným přístupem ke zpracování datových toků za účelem variabilní podpory různých typů zpracování, sběru analytických dat a jejich netradiční vizualizaci pomocí vhodných zobrazení. Platforma si neklade za cíl být nejrychlejším a nejrobustnějším řešením na trhu, ale jejím hlavním cílem je univerzálnost využití a rychlost nasazení v rámci potřeb zákazníků.

  Mgr. Jiří Švec
  Tel.: +420 721 244 771
  E-mail: jiri.svec@fluxorm.cz
  WWW: http://fluxorm.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0406 – Vysokokapacitní počítačové sítě
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  0417 – Bezpečnost přenosu informací

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  inzagi s.r.o.
  IČO: 03623947
  inzagi je konzultační a technologická společnost zaměřená na podporu podnikání z různých oborů a na zvyšování efektivity organizací. Soustředí se na implementaci nástrojů pro projektové řízení, jsou implementačním partnerem společnosti Microsoft, která jim udělila kompetenci Project and Portfolio Management Competency Silver.

  Vlastimil Poláček
  Tel.: +420 720 704 319
  E-mail: vlastimil.polacek@inzagi.cz
  WWW: http://inzagi.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  0600 – Řízení
  0603 – Ostatní postupy řízení

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  JIGX
  IČO: 88745694
  JIGX je start-up zaměřující se na podnikový SaaS (software jako služba). Působí nejen v ČR, ale také v USA, po celé Evropě a na Novém Zélandu. Vytváří novou generaci aplikací, které si zaměstnanci zamilují, protože práce bude díky nim nejen rychlejší, ale také požitkem.

  Vojtěch Moudrý
  Tel.: +420 730 131 856
  E-mail: vojta@jigx.com
  WWW: http://jigx.com

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  KITAGAWA Europe GmbH
  IČO: HRB 60488
  Výrobce silových sklíčidel, hydraulických válců, kleštinových sklíčidel, manuálních sklíčidel, NC otočných stolů, lunet, svěráků, čelistí a T-matic.

  Ing. Michal Prokeš
  Tel.: +420603856122
  E-mail: michal.prokes@kitagawa.cz
  WWW: http://kitagawa.cz

  Technologie:
  9000 – Hydraulika a mechanika

  Odvětví:
  28 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení

   

  KPM CONSULT, a.s.
  IČO: 25312936
  Společnost nabízí poradenskou činnost zaměřenou na dopravní infrastrukturu, poradenské, inženýrské a koordinační služby v oblasti dopravního inženýrství a telematiky v oblasti dopravních staveb. Komplexní služby a systémová řešení v oblasti dopravní obslužnosti měst a regionů, rozvoj dopravní infrastruktury a dopravní telematiky, inteligentních dopravních systémů (ITS) a logistiky a ekonomiky.
  Projekty vědy a výzkumu, poradenské a inženýrské služby specialistů při koordinaci postupů souvisejících s modernizací železniční sítě a výstavbou rychlostních koridorů.

  Jarmila Adamcová
  Tel.: +420 511 156 207
  E-mail: adamcova@kpmconsult.cz
  WWW: http://kpmconsult.cz

  Technologie:
  1400 – Dopravní a logistické systémy a pohony
  1401 – Koncepce integrované dopravy
  1404 – Kolejová a silniční dopravní technika

  Odvětví:
  60 – Pozemní doprava, potrubní přeprava
  63 – Vedlejší a pomocná činnost v dopravě, činnosti cestovních kanceláří

   

  LEMATEC s.r.o.
  IČO: 01893998
  LEMATEC je česká firma s mladým kolektivem působící v oblasti programování průmyslové automatizace, uvádění strojů a linek do provozu a servisní činnosti. Věnují se převážně zahraničním projektům (Německo, Švédsko, USA, Čína, Tchaj-wan). Spolupracují se studenty Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně, které průběžně školí a zapojují do reálných projektů. Mají zkušenosti s automatizací různých výrobců, největší s řízením od společností SIEMENS, BECKHOFF a ALLEN-BRADLEY.

  Matúš Levrinc
  Tel.: +420606611606
  E-mail: Matus.Levrinc@lematec.cz
  WWW: http://lematec.cz

  Technologie:
  9001 – Řídící systémy
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  LEMIN Systems s.r.o.
  IČO: 06765700
  Vývoj a výroba simulátoru jízdy ve Formuli 1.

  Ing. Maroš Gonda
  Tel.: +420 730 611 954
  E-mail: maros.gonda@lemin.eu

  Technologie:
  0418 – Virtuální postupy
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  73 – Výzkum a vývoj

   

  MAINTICA s.r.o.
  IČO: 07817576
  Vývoj univerzálního řešení speciálně navrženého pro luxusní hotely a resorty a jejich potřeby při správě nemovitostí. Systém MAINTICA umožňuje snadné sdílení informací v rámci celého týmu a podporuje tak vzájemnou spolupráci. Svým zákazníkům poskytují nelimitované úložiště dat.

  Martin Ondráček
  E-mail: info@maintica.com
  WWW: http://www.maintica.com

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  0301 – Využití počítačů ve výrobě, řízení a plánování, robotika
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  monit s.r.o.
  IČO: 26981742
  Společnost nabízí komplexní nástroje digitálního marketingu (MobileSYSTEM). Zabýváme se vývojem marketingových a mobilních SW nástrojů, které mohou řídit věrnostní kluby /rezervace apod., propojují se s veškerými big-daty zákazníků, umožňují predikci např. chování zákazníků a veškerých dat. Pomáháme našim klientům zásadně růst za pomocí nových technologií a přitom při minimálních nákladech oproti běžným. Dále provádíme průzkumy trhu, mystery shopping, hodnocení práce obchodních zástupců aj.

  Jaroslav Kapoun
  Tel.: +420 776 649 839
  Fax: +420
  E-mail: kapoun@monit.cz
  WWW: http://www.monit.cz

  Technologie:
  0404 – Digitální média
  0901 – Displeje

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  NAMI-Tech s.r.o.
  IČO: 26237474
  Společnost NAMI-Tech vyvíjí a instaluje elektrotechnická zařízení spořící elektrickou energii u nepřímého elektrického ohřevu. Aplikace je možná u ohřevu plynů, kapalin i tuhých látek. Tato technologie je patentována a nalézá uplatnění hlavně u elektro kotlů, přímotopů, infratopení, podlahového elektrického topení, saunových kamen, horkovzdušných ventilátorů, ohřevu TUV, vyhřívání bazénů atd. Tato technologie zajistí průměrnou úsporu 30 % elektrické energie spotřebované k ohřevu.

  Ing. Miroslav Odložilík, MBA, LL.M.
  Tel.: +420 608 113 166
  E-mail: mirek@nami-tech.com
  WWW: http://www.nami-tech.com

  Technologie:
  0202 – Energetika, výkonová elektrotechnika

  Odvětví:
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Nehoupat s.r.o.
  IČO: 06895387
  Hostingové služby, nastavení emailů včetně minima nevyžádané pošty a virů, provoz několika geograficky oddělených serverů, zabezpečení webových stránek, monitoring všech zařízení a služeb v klientské síti, nastavení serverů pro vývojáře dle zadaných parametrů.

  Robert Kánia
  Tel.: +420608806341
  E-mail: robert@nehoupat.cz
  WWW: http://www.nehoupat.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Nikon Europe B.V., český odštěpný závod
  IČO: 09986341
  NIKON je divize mikroskopické techniky společnosti NIKON Healthcare, která je lídrem v optické a digitální zobrazovací technologii pro biomedicínské aplikace.

  Ing. Ondřej Sedlák
  Tel.: +420 724 556 731
  E-mail: ondrej.sedlak@nikon.com
  WWW: http://www.microscope.healthcare.nikon.com/en_EU/

  Technologie:
  0102 – Biomedicina
  0401 – Zpracování obrazů
  0701 – Přístroje a zařízení pro biomedicinu
  1302 – Optoelektronika

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  33 – Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů
  73 – Výzkum a vývoj

   

  OHB Czechspace s.r.o.
  IČO: 06277594
  Díky více než 37 letým zkušenostem v oblasti špičkových technologií a integrovaným dovednostem v oblasti kosmické technologie a telematiky je skupina OHB ideálně umístěna jako jedna z předních nezávislých společností působících v evropském kosmickém, leteckém a telematickém průmyslu. Oddělení Space Systems se zabývá satelity, kosmickými lety s posádkou, průzkumnými a bezpečnostními technologiemi. Dále se společnost zaměřuje na vývoj a implementaci užitečného zatížení vědeckého vybavení a zařízení pro letectví/kosmonautiku, výzkumné ústavy a průmysl. Hlavními obchodními aktivitami je OHB systém průzkumu Země a satelitní navigační systém, stejně jako testování nových technologií. Oddělení The Manned Space Flight zahrnuje práci na mezinárodním programu Space Station ISS/Columbus a jeho vybavení výzkumným zařízením. Průzkum primárně zahrnuje výzkum vesmíru, zejména průzkumné satelity Měsíce a širokopásmový rádiový přenos obrazových dat.

  Kateřina Szombath
  Tel.: +420 777 799 582
  E-mail: katerina.szombath@ohb-czech.cz
  WWW: https://www.ohb-czech.cz/cz/

  Technologie:
  1403 – Kosmonautika

  Odvětví:
  62 – Letecká a kosmická doprava
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  73 – Výzkum a vývoj

   

  RELYEF POTTERY TOOLS s.r.o.
  IČO: 09665978
  Vývoj a výroba dekoračních nástrojů pro keramickou hlínu pod obchodní značkou rélyéf. Výrobky vyvíjí pomocí modelovacího softwaru a sami si je tisknou na své farmě 3D tiskáren z biologicky odbouratelného plastu PLA.

  Tomáš Macek
  Tel.: +420 605 200 979
  E-mail: macek@relyefpotterytools.com
  WWW: http://www.relyefpotterytools.com/

  Technologie:
  9007 – Výrobky z plastů

  Odvětví:
  25 – Výroba pryžových a plastových výrobků
  73 – Výzkum a vývoj

   

  RENY Engineering, spol. s r.o.
  IČO: 08716200
  Společnost RENY Engineering, spol. s.r.o. se zabývá zejména činností spojenou s návrhy, konstrukcemi, výpočty a optimalizaci brzdových systémů za účelem zvýšení jejich efektivity a snížení dopadu na životní prostředí, vývojem inovativních systémů zavěšení a odpružení kol ve spolupráci s VUT Brno, vývojem konceptů alternativních pohonů pro komunální vozidla, vývojem a optimalizaci asistentů pro sledování mrtvých úhlů, návrhy a designem vozidel pro speciální použití s využitím moderní monokokové konstrukce.

  Ivo Dittrich
  Tel.: +420 721 862 092
  E-mail: ivo@renytrading.cz

  Technologie:
  1001 – Konstrukce a spojovací technika
  1500 – Zařízení pro ochranu životního prostředí
  9000 – Hydraulika a mechanika
  9002 – Technická zařízení

  Odvětví:
  35 – Výroba ostatních dopravních zařízení
  73 – Výzkum a vývoj

   

  SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.
  IČO: 05669871
  Poskytování právních služeb inovativním způsobem. Zabývají se především právem ochrany osobních údajů, obchodních společností, duševního vlastnictví, IT právem, nemovitostmi a občanským právem. V roce 2017 byla Jana Sedláková zařazena týdeníkem Ekonom mezi 6 nejinovativnějších právníků v ČR, kteří mění zažité stereotypy.

  Mgr. Jana Sedláková
  Tel.: +420739314413
  E-mail: jana@sedlakovalegal.com
  WWW: http://www.sedlakovalegal.com

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  SEPSafe s.r.o.
  IČO: 06240593
  Společnost SEPSafe s.r.o. se zabývá dodávkami služeb a produktů pro energetický průmysl. Hlavní náplní jsou inovativní řešení pro diagnostiku a opravy vysokotlakých potrubních systémů na pevnině i pod mořem, bez nutnosti jejich odstávky.

  Ing. Vladimír Dubský
  Tel.: +420725739932
  E-mail: office@sepsafe.cz

  Technologie:
  0203 – Energetické přenosové systémy

  Odvětví:
  60 – Pozemní doprava, potrubní přeprava
  93 – Ostatní služby

   

  Smartly s.r.o.
  IČO: 04779568
  Společnost SMARTLY tvoří digitální produkty zaměřené na vývoj cloudových aplikací a webových stránek.

  Jan Slováček
  Tel.: +420 777 274 555
  E-mail: office@smartly.cz
  WWW: http://www.smartly.cz/

  Technologie:
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  93 – Ostatní služby

   

  Software Solutions Global s.r.o.
  IČO: 29222834
  Vývoj mobilních aplikací pro oblast energetiky, technologických a průmyslových provozů, univerzit, vodohospodářské a dopravní infrastruktury, nákupních center, nemocnic a zdravotnických zařízení.

  Ing. Ivo Křipský
  Tel.: +420 734 157 125
  E-mail: ivo.kripsky@fmsws.com
  WWW: http://www.fmsws.com

  Technologie:
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  TechSim Engineering s.r.o.
  IČO: 04352564
  Společnost TechSim Engineering zajišťuje komplexní výpočetní servis při dimenzování, návrhu a optimalizaci strojních a elektrotechnických zařízení a jejich provozu. Používají SW v oblasti FEA, CFD, ELMAG a multidisciplinárních analýz. Jsou partnerem a dodavatelem softwaru a hardwaru od společnosti Siemens Industry Software.

  Ing. Petr Kolář
  Tel.: +420 222 286 116
  E-mail: info@techsim.cz
  WWW: http://www.techsim.cz

  Technologie:
  0200 – Energetika
  0300 – Výrobní technologie
  0301 – Využití počítačů ve výrobě, řízení a plánování, robotika
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  The Team Smart Solutions s.r.o.
  IČO: 06580602
  Cílem společnosti je vývoj nových softwarových řešení v oblasti smart mobility. Jejich řešení jsou zaměřena na stimulaci udržitelného rozvoje v oblasti dopravy a snižování ekologické stopy. Jde zejména o využití nových postupů v oblasti řízení a koordinace služeb veřejné dopravy a její koexistence s dopravou individuální, zvýšení bezpečnosti cestujících a úrovně poskytovaných služeb.

  Michal Holoubek
  E-mail: michal.holoubek@theteam.cz
  WWW: http://theteam.cz

  Technologie:
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  0417 – Bezpečnost přenosu informací
  1400 – Dopravní a logistické systémy a pohony
  1401 – Koncepce integrované dopravy

  Odvětví:
  60 – Pozemní doprava, potrubní přeprava
  93 – Ostatní služby

   

  TRiGY s.r.o.
  IČO: 06049923
  Společnost TRIGY působí v oblasti watermanagementu a zpětného využití zdrojů ve stavebnictví, ale i v oboru digitalizace (zpracování 3D modelů, vizualizací, VR/AR aplikací). V současnosti se nejvíce soustředí na využití dešťových a odpadních vod u obytných budov. Svým klientům nabízí vše od návrhu systému (poradenství a technické konzultace), prodeje zařízení a samotnou realizaci navržených opatření až po vyřízení dotačního programu „Dešťovka“.

  Ing. Marek Roubíček
  Tel.: +420 608 838 455
  E-mail: roubicek@trigy.cz
  WWW: http://www.trigyshop.cz

  Technologie:
  0418 – Virtuální postupy
  1501 – Odpadní hospodářství
  1508 – Úprava vody a čištění odpadních vod

  Odvětví:
  90 – Odstraňování odpadních vod a pevného odpadu, čištění města

   

  via electra s.r.o.
  IČO: 04877241
  Společnost se věnuje komplexním elektro systémům na budovách – navrhuje v BIM / 3D konkrétní řešení a vyvíjí databáze prvků a ostatní pro automatizovaný proces projektování, provádí odborný inženýring staveb – analýzy, konzultace, technický dozor.

  Ing. Jaroslav Veselý
  Tel.: +420 733 666 106
  E-mail: jaroslav.vesely@via-electra.eu
  WWW: http://www.via-electra.eu

  Technologie:
  0203 – Energetické přenosové systémy
  0204 – Zařízení pro využití solární energie
  0205 – Zařízení pro využití ostatních obnovitelných zdrojů energie
  0206 – Zařízení pro akumulaci energie

  Odvětví:
  40 – Výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a teplé vody, výroba chladu
  93 – Ostatní služby

   

  ŽPSV a.s.
  IČO: 46346741
  ŽPSV a.s. je firma s 62 letou historií, která je tradičním dodavatelem betonových výrobků pro železniční, silniční a pozemní stavby.

  Na území České republiky má firma 6 závodů. V zahraničí je jedna dceřinná společnost v Bulharsku a druhá ŽPSV a.s., Čaňa na Slovensku. Firma ŽPSV a.s. je ve většinovém vlastnictví španělské firmy OHL S.A. z Madridu.

  Ing. Vladimír Láníček
  Tel.: +420 606 720 537
  E-mail: lanicek@zpsv.cz
  WWW: http://zpsv.cz

  Technologie:
  1404 – Kolejová a silniční dopravní technika
  9000 – Hydraulika a mechanika
  9002 – Technická zařízení

  Odvětví:
  45 – Stavebnictví
  60 – Pozemní doprava, potrubní přeprava

 • Název subjektu:
  weXelerate
  Země:
  Rakousko
  Druh spolupráce:
  jiná
  Popis spolupráce: Vzájemná marketingová podpora na území ČR a Rakouska. weXelerate je největší startupový a inovační hub v oblasti střední a východní Evropy se sídlem ve Vídni. Na přibližně 9000 m2 sdružují velké společnosti, startupy, ale i investory se zájmem o nové digitální business modely. Akcelerátor weXelerate podporuje každý rok 100 nejinovativnějších startupů z celého světa se zaměřením na energie, infrastrukturu, Průmysl 4.0, média, pojišťovnictví a bankovnictví, ale i cross-industry technologie jako jsou IoT, Al, mobilita, chatboti, blockchain a cyber security.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings