Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

VTP Brno, a.s.

Poslední aktualizace: 22.01.2020 10:41

Purkyňova 648/125
61200 Brno
Tel.: +420511156500
E-mail: info@titc-vtp.cz
WWW: http://titc-vtp.cz

Odkaz na mapu: zde

IČO: 63483122
Ředitel: Ing. Michal Burian, MBA (info@titc-vtp.cz)

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: akreditovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 28.8. 2014

  Zakladatel(é): VTP Brno, a.s.
  Majitel(é): VTP Brno, a.s.
  Provozovatel(é): VTP Brno, a.s.

  Typ hospodářského subjektu: akciová společnost
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: 1. Inovační záměr/produkt/služba
  2. U PI musí firma existovat méně jak 3 roky

 • Charakteristika parku

  Úvod

  TITC, vědeckotechnický park provozovaný společností VTP Brno, a.s., je lokalizován v kampusu VUT v Brně, je primárně určený pro technologicky orientované společnosti (stavebnictví, strojírenství, IT nebo elektrotechnika) s inovativním potenciálem, vědecko-výzkumné organizace, klastry nebo startup projekty. Vznikl z iniciativy Krajské hospodářské komory jižní Moravy za významného přispění VUT v Brně.
  Našim hlavním cílem je vytváření podmínek pro rozvoj inovačního podnikání v regionu a pro využívání výsledků výzkumu v podnikatelské praxi. Věnujeme se poradenství v oblasti transferu technologií, tvorby a řízení projektů, vzdělávání a podpoře pro inovační podnikání a provozuje podnikatelský inkubátor pro technologicky zaměřené začínající firmy (start-upy).

  Popis transferu technologií

  Park je expertní a poradenská instituce, která napomáhá realizovat a urychlovat transfer technologií (TT), tedy transformaci výsledků vědecké a tvůrčí činnosti do komerční podoby, představované inovačním podnikáním. Doposud se klientům zasídleným v našem parku podařilo realizovat 2 transfery technologií, a to zdroje pro VUT v oboru průmyslové automatizace a vývoje (realizováno společností Acam Solution s.r.o.) a dále projekt vírové turbíny (VUT Brno – Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav, Odbor fluidního inženýrství V. Kaplana), realizovaný společností Brno Solar Park a.s..

  Výchova k inovačnímu podnikání

  Hlavním cílem společnosti je vytvářet podmínky pro rozvoj inovačního podnikání v regionu a pro využívání výsledků výzkumu v podnikatelské praxi. Svou činností vytváří spojovací článek mezi tvůrčím a vědeckým potenciálem VUT Brno a inovačním komerčním prostředím v tuzemsku i zahraničí.
  TITC se věnuje poradenství k TT, vzdělávání a podpoře pro inovační podnikání a provozuje Podnikatelský inkubátor (PI) pro technologicky zaměřené začínající firmy (START UP).

  Poradenské služby

  TITC nabízí komplexní servis v transferu technologií a v oblasti tvorby a řízení projektů. Zahrnuje pomoc při výběru vhodného dotačního programu k podpoře investic včetně pomoci při komplexním zpracování projektové žádosti včetně poradenství při zadávání veřejných zakázek. Dále jsou poskytovány poradenské služby k podnikatelským záměrům začínajících firem, dotační poradenství a dotační management, poradenství k ochraně duševního vlastnictví a rizikovému kapitálu.

  Inovační infrastruktura

  Rozvoj spolupráce podnikatelských subjektů s vysokými školami a vědeckými pracovišti, vytváření prostředí pro podporu inovativního podnikání. Přímá vazba na budovaná regionální vědeckovýzkumná centra (CEITEC, skupina CEITEC MENDELU, AdMaS, NETME) s možností využití jejich výstupů a výsledků výzkumu a dále využívání zařízení ve spolupráci vysokých škol a vědeckých pracovišť. Přímo v prostorách TITC se nabízí k využití vybavení těžké zkušebny a chemické laboratoře včetně simulace pracovního prostředí. Spolupracujeme s Magistrátem města Brna, KÚ JMK, VUT Brno, Mendelu, Masarykovou univerzitou, RRA Jihomoravského kraje a SOM Jihomoravského kraje.

  Spolupráce s vysokými školami

  Zajištění a nabídka stáže studentům VUT Brno u společností zasídlených v našem VTP. Vzájemné využívání technologického prostředí a vybavení. Zprostředkování lektorských činností zástupců firem VTP v rámci výuky na VUT. Zajištění řečnických kapacit VUT pro akce konané ve VTP. Poskytujeme podklady a kontakty pro řešitele bakalářských, magisterských a doktorandských prací. Studentům VUT nabízíme prostory a podporu pro rozjetí jejich startupových aktivit. Další spolupráce probíhá na úrovni u nás zasídlených firem: spolupráce zasídlených subjektů s VUT – elektrotechnickou fakultou, fakultou informatiky a podnikatelskou fakultou (inzagi), s ústavem technologií stavebních hmot a dílců, s ústavem pozemního stavitelství (Ing. Vychopeň), s ústavem železničních konstrukcí a staveb (ŽPSV s.r.o.), s fakultou strojního inženýrství, s ústavem strojírenské technologie (VKV Tools), s ústavem leteckým, s ústavem mechaniky těles a konstruování (OHB Czechspace) atd. Pořádání přednášek, účast na studentských konferencích, soutěžích a veletrzích (LEMATEC, ERA)…

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  NE
  NE
  obchodní plány
  ANO
  NE
  technologické poradenství
  NE
  ANO
  patentové poradenství
  NE
  ANO
  certifikační poradenství
  ANO
  NE
  finanční poradenství
  NE
  ANO
  účetnictví
  NE
  ANO
  právní poradenství
  ANO
  ANO
  marketingové poradenství
  ANO
  ANO
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  ANO
  ANO
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  NE
  ANO
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  ANO
  NE
  dílny
  ANO
  NE
  laboratoře
  ANO
  NE
  přístup k databankám
  ANO
  ANO
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  NE
  NE
  vlastní kapitál
  ANO
  NE
  kredity
  ANO
  NE
  příspěvky
  NE
  NE
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  ANO
  výhradně podle skutečných nákladů
  ANO
  výhradně paušály
  NE
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
  160
   
  elektřina
  ANO
  300
   
  ostatní
  NE
  40
   
  celkem
   
  500
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  3063
   
  výrobní plochy
   
  ostatní
  3574
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  34
  24
  58
  Počet pracovníků
  353
  172
  525
  Pronajatá plocha m2
  1948
  1369
  3317
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  2437 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  2426 m2
   
  Užitná plocha
  3807 m2
   
  – pronajatá plocha
  3317 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  490 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  2KSys s.r.o.
  IČO: 29351936
  Zakázkový vývoj mikroprocesorově řízených systémů, počítačových a internetových aplikací.

  Jaroslav Kadlec
  Tel.: +420608548449
  E-mail: kadlec@2ksys.cz
  WWW: http://2.ksys.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  0906 – Mikroelektronika (ostatní)
  1000 – Mikrosystémy

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  3M Česko, spol. s r.o.
  IČO: 41195968
  Snižujeme hmotnost elektrického vedení, aby mohlo přenášet více energie více lidem. Pomáháme výrobcům, aby používali méně a dosahovali více. Automatizujeme údaje o zdravotní péči, aby správní lidé dostávali správné informace. Na celém světě společnost 3M inspiruje inovace a podněcuje pokrok a přispívá tak ke skutečně udržitelnému rozvoji na celém světě, a to prostřednictvím ochrany životního prostředí a podpory firemní i společenské odpovědnosti a ekonomického pokroku. Používáme naši vědu a inovace pro skutečné zlepšení života každého člověka na celém světě.

  Angelina Hamalová
  Tel.: +420 602 281 145
  E-mail: ahamalova@mmm.com
  WWW: www.3M.cz

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  0302 – Výrobní technologie
  1212 – Nové materiály (ostatní)

  Odvětví:
  25 – Výroba pryžových a plastových výrobků
  26 – Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
  30 – Výroba kancelářských strojů a počítačů /včetně přístrojů na zpracování dat/

   

  AiP Safe s.r.o.
  IČO: 26128012
  Řešení a produkty pro správu dokumentů a řízení jejich oběhu. Působí v oblasti DMS (Document Management System) i ECM (Enterprise Content Management). V rámci ECM vyvíjí celoplošně integrovaná řešení, která pokrývají správu dokumentů napříč organizací a zajišťují jejich centralizované zpracování a především rychlou dostupnost.

  Ivana Kryštofová
  Tel.: +420257327037
  E-mail: ivana.krystofova@aipsafe.cz
  WWW: http://aipsafe.cz

  Technologie:
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  9001 – Řídící systémy

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  ALERION s.r.o.
  IČO: 26927365
  Společnost ALERION je českým inovativním výrobcem vlajek a praporů, znaků a dalších produktů z oblasti heraldiky, vexilologie, polygrafie a reklamy s více než 18letou zkušeností. Nabízí profesionální výrobky od originálního návrhu až po precizní výrobu. Zabývají se produktovým značením, výrobou ceremoniálních symbolů, realizací vlajkosláv prostřednictvím stožárů a vlajek a výrobou originálních ručně vyšívaných vlajek, prapor, znaků a erbů. Kombinují tradiční řemeslné metody za současného využití špičkových technologií a moderních materiálů.

  Mgr. Tomáš Pokorný
  Tel.: +420544500202
  E-mail: info@alerion.cz
  WWW: http://alerion.cz

  Technologie:
  1200 – Nové materiály
  1216 – Textilní materiály

  Odvětví:
  17 – Textilní průmysl
  18 – Oděvní průmysl, zpracování a barvení kožešin

   

  APIQA s.r.o.
  Společnost APIQA s.r.o. vyvíjí nezávislý dohledový systém, který slouží především pro správu počítačových sítí s přesahem na všechna fyzická zařízení, a to od vozidel až po komplikované technologie zařízení budov TZB, které jsou vybaveny elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou umožňující propojení a sdílení dat. Na základě získaných informací systém dokáže vyhodnocovat efektivní využití zařízení a navrhnout opatření pro významné snížení nákladů za energie. Systém rovněž dokáže predikovat budoucí havarijní stavy a tím předcházet významným škodám na majetku.

  Mgr. Jiří Zubík
  Tel.: +420 774 548 548
  E-mail: jirizubik@gmail.com

  Technologie:
  0200 – Energetika
  0202 – Energetika, výkonová elektrotechnika
  1506 – Příznivě působící výrobky a postupy
  9010 – Monitorovací systémy

  Odvětví:
  70 – Činnosti v oblasti nemovitostí
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  73 – Výzkum a vývoj
  93 – Ostatní služby

   

  ASICentrum spol. s r.o.
  IČO: 48024791
  Společnost ASICentrum spol. s r.o., založená v roce 1992 v Praze, je návrhové středisko firmy EM Microelectronic a vývojové centrum pro divizi Swatch Group Services a firmu ETA. Již od roku 2001 se ASICentrum podílí na návrhu nejpokročilejších nízko příkonových a nízko napěťových analogo-číslicových integrovaných obvodů pro EM Microelectronic. Nově přistoupily aktivity v oblasti návrhu embedded SW (od 11/2015) a spolupráce na vývoji různých mobilních aplikací s bezdrátovou komunikací a informačních systémů (od 1/2016). ASICentrum má certifikace ISO9001:2015 a ISO/TS16946:2016. Dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami v České republice, a to přednáškami, školením studentů a poskytováním témat diplomových prací.

  Tel.: +420511156213
  WWW: http://asicentrum.cz

  Technologie:
  0906 – Mikroelektronika (ostatní)

  Odvětví:
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených
  73 – Výzkum a vývoj

   

  benaSONET s.r.o.
  IČO: 27112560
  Vývoj a výroba společnosti jsou zaměřeny na produkty v oblasti drogerie pro domácnost, pro sanitu a gastro a v oblasti speciálních přípravků pro nejrůznější aplikace.

  Martina Martínková
  Tel.: +420734364494
  E-mail: martinkova.martina@schicht.cz
  WWW: http://benasonet.cz

  Technologie:
  0902 – Výrobní postupy

  Odvětví:
  24 – Výroba chemických výrobků

   

  Bi4 s.r.o.
  IČO: 27689361
  Vývoj informačních systémů, které řeší interní procesy prostřednictvím Business Intelligence.

  Václav Nekuža
  Tel.: +420602560996
  E-mail: info@bi4.cz
  WWW: http://bi4.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  BIC Brno, spol. s r.o.
  IČO: 41601670
  BIC Brno je podnikatelské a inovační centrum, které působí v České republice již přes 20 let. Svou činností a aktivitami v oblasti „Transferu technologií“ vytváří spojovací můstek mezi výzkumnými institucemi a průmyslovými podniky a podporuje tím přenos inovací do praxe.
  Hlavním cílem společnosti je podpora podnikatelů v tvorbě inovačních projektů aktivním poradenstvím, asistencí, vzděláváním či poskytováním důležitých informací. Podílí se na řešení problémů firem, vyhledávají partnery pro spolupráci a zajišťují jejich další rozvoj účastí na projektech financovaných z mezinárodních, národních i soukromých zdrojů.

  Petra Šimoníková
  Tel.: +420511156228
  E-mail: bicbrno@bicbrno.cz
  WWW: http://bicbrno.cz

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  BLUMENBECKER Prag s.r.o.
  IČO: 63072394
  Společnost BLUMENBECKER Prag s.r.o. zpracovává pro své klienty celé automatizační projekty, samotnou projekci či montáž rozvaděčů NN, uvádění do provozu, záruční a pozáruční servis, aplikaci výkonných robotických pracovišť či implementaci kamerových systémů do vaší stávající výrobní kapacity.

  Ing. Andrej Schvarc
  Tel.: +420 225 511 101
  E-mail: ASchvarc@blumenbecker.com
  WWW: http://www.blumenbecker.cz

  Technologie:
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  0602 – Řízení inovací
  0604 – Organizace a řízení
  9001 – Řídící systémy

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  93 – Ostatní služby

   

  Centrum hydraulického výzkumu spol. s r.o.
  Společnost má statut výzkumné organizace, jejím úkolem je zajistit participaci vědeckých a akademických institucí, studentů vysokých škol a odborníků z praxe na základním výzkumu a vývoji v oblasti hydrauliky kapalin, hydrostatických a hydrodynamických strojů a čerpací techniky. Společnost šíří své výzkumné činnosti prostřednictvím publikační činnosti, odborných seminářů a školení.
  Centrum provozuje ve své hydraulické laboratoři největší kavitační tunel v ČR, který slouží pro výzkum dynamických i erozních účinků kavitace. Měřící sekce, do které je možné vkládat různé typy hydrodynamických profilů, má vnitřní rozměry 150 x 150 x 500 mm a maximální dosažitelná rychlost na vstupu do měřící sekce je 25 m/s. Kromě experimentálního výzkumu v tunelu provádí laboratoř i vizualizaci a měření účinku kavitace v interiéru reálných hydrodynamických strojů. Centrum má dlouhodobé zkušenosti s numerickým modelováním kavitace a kromě běžných prostředků CFD disponuje i vlastním software, který umožňuje modelovat dynamiku kavitačních bublin a kavitačních struktur včetně silových účinků kavitačních kolapsů.

  Tel.: +420585652402
  E-mail: chv@sigma.cz
  WWW: http://sigmagroup.cz

  Technologie:
  0415 – Simulace procesů
  9000 – Hydraulika a mechanika

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  CORMEN s.r.o.
  IČO: 25547593
  Vývoj a výroba kosmetiky, bytové a průmyslové drogerie a chemie. K vývoji používají nejnovější poznatky z kosmetiky, dermatologie, zdravotnictví a profesionálního úklidu. Neustálým zlepšováním a testováním vlastností výrobků posouvají jejich kvalitu správným směrem.

  Ing. MSc. Renáta Vyhnálková, PhD.
  Tel.: +420565400353
  E-mail: laboratory@cormen.cz
  WWW: http://cormen.cz

  Technologie:
  0102 – Biomedicina
  0300 – Výrobní technologie

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  ERA a.s.
  IČO: 60916427
  Výrobce a přední světový dodavatel NextGen systémů pro lokalizaci, identifikaci a sledování vzdušných cílů v civilním a obranném sektoru.
  ERA a.s. je průkopníkem a tvůrcem světového trhu v oboru multilaterace a pokračovatelem více než padesátileté tradice pasivní radiolokace v České republice. Má vlastní silné R&D centrum a vlastní více než 30 světových patentů v tomto oboru. Díky osvědčeným technologiím multilaterace a ADS-B, nabízejícím výkonná a spolehlivá dohledová řešení, dodala ERA a.s. přes 100 systémů zákazníkům z řad organizací řízení letového provozu, letišť a vojenských sil v 55 zemích na světe.

  Ing. František Zouhar
  Tel.: +420 511 156 250
  Fax: f.zouhar@era.aero
  WWW: http://era.aero

  Technologie:
  1402 – Letecká technika

  Odvětví:
  62 – Letecká a kosmická doprava
  73 – Výzkum a vývoj

   

  FLUXORM s.r.o.
  IČO: 06688977
  Společnost FLUXORM s.r.o. vyvíjí platformu, která novým přístupem řeší problémy související s řízením a správou kvalitního a robustního prostředí podpůrných systémů ve společnostech. Platforma propojuje prostředí škálovatelné infrastruktury s unifikovaným přístupem ke zpracování datových toků za účelem variabilní podpory různých typů zpracování, sběru analytických dat a jejich netradiční vizualizaci pomocí vhodných zobrazení. Platforma si neklade za cíl být nejrychlejším a nejrobustnějším řešením na trhu, ale jejím hlavním cílem je univerzálnost využití a rychlost nasazení v rámci potřeb zákazníků.

  Mgr. Jiří Švec
  Tel.: +420 721 244 771
  E-mail: jiri.svec@fluxorm.cz
  WWW: http://fluxorm.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0406 – Vysokokapacitní počítačové sítě
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  0417 – Bezpečnost přenosu informací

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  inzagi s.r.o.
  IČO: 03623947
  inzagi je konzultační a technologická společnost zaměřená na podporu podnikání z různých oborů a na zvyšování efektivity organizací. Soustředí se na implementaci nástrojů pro projektové řízení, jsou implementačním partnerem společnosti Microsoft, která jim udělila kompetenci Project and Portfolio Management Competency Silver.

  Jana Krejčí
  Tel.: +420 777 950 923
  E-mail: jana.krejci@inzagi.cz
  WWW: http://inzagi.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  0600 – Řízení
  0603 – Ostatní postupy řízení

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  KITAGAWA Europe GmbH
  IČO: HRB 60488
  Výrobce silových sklíčidel, hydraulických válců, kleštinových sklíčidel, manuálních sklíčidel, NC otočných stolů, lunet, svěráků, čelistí a T-matic.

  Ing. Michal Prokeš
  Tel.: +420603856122
  E-mail: michal.prokes@kitagawa.cz
  WWW: http://kitagawa.cz

  Technologie:
  9000 – Hydraulika a mechanika

  Odvětví:
  28 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení

   

  KPM CONSULT, a.s.
  IČO: 25312936
  Společnost nabízí poradenskou činnost zaměřenou na dopravní infrastrukturu, poradenské, inženýrské a koordinační služby v oblasti dopravního inženýrství a telematiky v oblasti dopravních staveb. Komplexní služby a systémová řešení v oblasti dopravní obslužnosti měst a regionů, rozvoj dopravní infrastruktury a dopravní telematiky, inteligentních dopravních systémů (ITS) a logistiky a ekonomiky.
  Projekty vědy a výzkumu, poradenské a inženýrské služby specialistů při koordinaci postupů souvisejících s modernizací železniční sítě a výstavbou rychlostních koridorů.

  Jarmila Adamcová
  Tel.: +420 511 156 207
  E-mail: adamcova@kpmconsult.cz
  WWW: http://kpmconsult.cz

  Technologie:
  1400 – Dopravní a logistické systémy a pohony
  1401 – Koncepce integrované dopravy
  1404 – Kolejová a silniční dopravní technika

  Odvětví:
  60 – Pozemní doprava, potrubní přeprava
  63 – Vedlejší a pomocná činnost v dopravě, činnosti cestovních kanceláří

   

  LEMATEC s.r.o.
  IČO: 01893998
  LEMATEC je česká firma s mladým kolektivem působící v oblasti programování průmyslové automatizace, uvádění strojů a linek do provozu a servisní činnosti. Věnují se převážně zahraničním projektům (Německo, Švédsko, USA, Čína, Tchaj-wan). Spolupracují se studenty Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně, které průběžně školí a zapojují do reálných projektů. Mají zkušenosti s automatizací různých výrobců, největší s řízením od společností SIEMENS, BECKHOFF a ALLEN-BRADLEY.

  Matúš Levrinc
  Tel.: +420606611606
  E-mail: Matus.Levrinc@lematec.cz
  WWW: http://lematec.cz

  Technologie:
  9001 – Řídící systémy
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  MAINTICA s.r.o.
  IČO: 07817576
  Vývoj univerzálního řešení speciálně navrženého pro luxusní hotely a resorty a jejich potřeby při správě nemovitostí. Systém MAINTICA umožňuje snadné sdílení informací v rámci celého týmu a podporuje tak vzájemnou spolupráci. Svým zákazníkům poskytují nelimitované úložiště dat.

  Martin Ondráček
  E-mail: info@maintica.com
  WWW: http://www.maintica.com

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  0301 – Využití počítačů ve výrobě, řízení a plánování, robotika
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  monit s.r.o.
  IČO: 26981742
  Společnost nabízí komplexní nástroje digitálního marketingu (MobileSYSTEM). Zabýváme se vývojem marketingových a mobilních SW nástrojů, které mohou řídit věrnostní kluby /rezervace apod., propojují se s veškerými big-daty zákazníků, umožňují predikci např. chování zákazníků a veškerých dat. Pomáháme našim klientům zásadně růst za pomocí nových technologií a přitom při minimálních nákladech oproti běžným. Dále provádíme průzkumy trhu, mystery shopping, hodnocení práce obchodních zástupců aj.

  Jaroslav Kapoun
  Tel.: +420 776 649 839
  Fax: +420
  E-mail: kapoun@monit.cz
  WWW: http://www.monit.cz

  Technologie:
  0404 – Digitální média
  0901 – Displeje

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  Nehoupat s.r.o.
  IČO: 06895387
  Hostingové služby, nastavení emailů včetně minima nevyžádané pošty a virů, provoz několika geograficky oddělených serverů, zabezpečení webových stránek, monitoring všech zařízení a služeb v klientské síti, nastavení serverů pro vývojáře dle zadaných parametrů.

  Robert Kánia
  Tel.: +420608806341
  E-mail: robert@nehoupat.cz
  WWW: http://www.nehoupat.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  NUSAM, s.r.o.
  IČO: 07327455
  Společnost NUSAM, s.r.o. se zabývá rozvíjením postupů pro posuzování a predikci čerpání životnosti ocelových konstrukcí. Konkrétně se jedná například o posuzování trhlin v konstrukcích s podpovrchovou trhlinou, čerpání životnosti energetických a teplárenských zařízení, kde dochází k čerpání životnosti creepem. Jejich činnost zahrnuje i výpočtová řešení v oblasti ekologizace a hutních a chemických provozů založená na simulaci prostředí metod konečných objemů.

  Bc. Martin Ryšavý

  Technologie:
  0200 – Energetika
  0302 – Výrobní technologie

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  73 – Výzkum a vývoj
  93 – Ostatní služby

   

  OHB Czechspace s.r.o.
  IČO: 06277594
  Díky více než 37 letým zkušenostem v oblasti špičkových technologií a integrovaným dovednostem v oblasti kosmické technologie a telematiky je skupina OHB ideálně umístěna jako jedna z předních nezávislých společností působících v evropském kosmickém, leteckém a telematickém průmyslu. Oddělení Space Systems se zabývá satelity, kosmickými lety s posádkou, průzkumnými a bezpečnostními technologiemi. Dále se společnost zaměřuje na vývoj a implementaci užitečného zatížení vědeckého vybavení a zařízení pro letectví/kosmonautiku, výzkumné ústavy a průmysl. Hlavními obchodními aktivitami je OHB systém průzkumu Země a satelitní navigační systém, stejně jako testování nových technologií. Oddělení The Manned Space Flight zahrnuje práci na mezinárodním programu Space Station ISS/Columbus a jeho vybavení výzkumným zařízením. Průzkum primárně zahrnuje výzkum vesmíru, zejména průzkumné satelity Měsíce a širokopásmový rádiový přenos obrazových dat.

  Taťána Krajčovičová
  Tel.: +420608873371
  E-mail: tatana.krajcovicova@ohb.de
  WWW: http://www.ohb.de

  Technologie:
  1403 – Kosmonautika

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  PEJCHAR Jan
  IČO: 02912279
  Společnost se zabývá výzkumem, vývojem a výrobou lehkých sportovních letounů (LSA) určených pro základní a pokračovací letecký výcvik (PPL), základní výcvik vojenských pilotů, rekreační létání a leteckou turistiku. Současné výrobní portfolio společnosti tvoří dvoumístné celokovové lehké sportovní letouny PS-28 Cruiser a SportCruiser. Celkem již bylo ve společnosti vyrobeno více než 650 letounů PS-28 Cruiser a SportCruiser, které slouží zákazníkům ve více než 30 zemích po celém světě.Czech Sport Aircraft a.s. je držitelem oprávnění od Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) pro výrobu (POA) a vývoj (DOA) letecké techniky.

  Jan Pejchar
  Tel.: +420 606 420 999
  E-mail: janpejchar@gmail.com

  Technologie:
  0300 – Výrobní technologie
  1402 – Letecká technika

  Odvětví:
  35 – Výroba ostatních dopravních zařízení
  73 – Výzkum a vývoj
  93 – Ostatní služby

   

  RENY Engineering, spol. s r.o.
  IČO: 08716200
  Společnost RENY Engineering, spol. s.r.o. se zabývá zejména činností spojenou s návrhy, konstrukcemi, výpočty a optimalizaci brzdových systémů za účelem zvýšení jejich efektivity a snížení dopadu na životní prostředí, vývojem inovativních systémů zavěšení a odpružení kol ve spolupráci s VUT Brno, vývojem konceptů alternativních pohonů pro komunální vozidla, vývojem a optimalizaci asistentů pro sledování mrtvých úhlů, návrhy a designem vozidel pro speciální použití s využitím moderní monokokové konstrukce.

  Ivo Dittrich
  Tel.: +420 721 862 092
  E-mail: ivo@renytrading.cz

  Technologie:
  1001 – Konstrukce a spojovací technika
  1500 – Zařízení pro ochranu životního prostředí
  9000 – Hydraulika a mechanika
  9002 – Technická zařízení

  Odvětví:
  35 – Výroba ostatních dopravních zařízení
  73 – Výzkum a vývoj

   

  SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.
  IČO: 05669871
  Poskytování právních služeb inovativním způsobem. Zabývají se především právem ochrany osobních údajů, obchodních společností, duševního vlastnictví, IT právem, nemovitostmi a občanským právem. V roce 2017 byla Jana Sedláková zařazena týdeníkem Ekonom mezi 6 nejinovativnějších právníků v ČR, kteří mění zažité stereotypy.

  Mgr. Jana Sedláková
  Tel.: +420739314413
  E-mail: jana@sedlakovalegal.com
  WWW: http://www.sedlakovalegal.com

  Technologie:
  9900 – neuvedeno

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  SEPSafe s.r.o.
  IČO: 06240593
  Společnost SEPSafe s.r.o. se zabývá dodávkami služeb a produktů pro energetický průmysl. Hlavní náplní jsou inovativní řešení pro diagnostiku a opravy vysokotlakých potrubních systémů na pevnině i pod mořem, bez nutnosti jejich odstávky.

  Ing. Vladimír Dubský
  Tel.: +420725739932
  E-mail: office@sepsafe.cz

  Technologie:
  0203 – Energetické přenosové systémy

  Odvětví:
  60 – Pozemní doprava, potrubní přeprava
  93 – Ostatní služby

   

  Software Solutions Global s.r.o.
  IČO: 29222834
  Vývoj mobilních aplikací pro oblast energetiky, technologických a průmyslových provozů, univerzit, vodohospodářské a dopravní infrastruktury, nákupních center, nemocnic a zdravotnických zařízení.

  Ing. Ivo Křipský
  Tel.: +420 734 157 125
  E-mail: ivo.kripsky@fmsws.com
  WWW: http://www.fmsws.com

  Technologie:
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Speechmatics (Czech) S.R.O.
  IČO: 08601291
  Společnost Speechmatics neustále posouvá hranice přesnosti automatického rozpoznávání řeči (ASR) v mnoha jazycích. Vzhledem k jejímu pokroku v přesnosti a jazycích je jich technologie rozpoznávání řeči stále přijímána některými z největších společností v oblasti modrých čipů na světě. Praktické aplikace jejich technologie již mění způsob práce společností. Mohou být automatizovány velmi únavné a pracné úkoly a lze extrahovat hodnotu živých i nahraných médií.

  František Skála
  E-mail: frantisek@speechmatics.com
  WWW: http://www.speechmatics.com/

  Technologie:
  0103 – Biosenzorika
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0402 – Bioinformatika
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  The Team Smart Solutions s.r.o.
  IČO: 06580602
  Cílem společnosti je vývoj nových softwarových řešení v oblasti smart mobility. Jejich řešení jsou zaměřena na stimulaci udržitelného rozvoje v oblasti dopravy a snižování ekologické stopy. Jde zejména o využití nových postupů v oblasti řízení a koordinace služeb veřejné dopravy a její koexistence s dopravou individuální, zvýšení bezpečnosti cestujících a úrovně poskytovaných služeb.

  Michal Holoubek
  E-mail: michal.holoubek@theteam.cz
  WWW: http://theteam.cz

  Technologie:
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  0417 – Bezpečnost přenosu informací
  1400 – Dopravní a logistické systémy a pohony
  1401 – Koncepce integrované dopravy

  Odvětví:
  60 – Pozemní doprava, potrubní přeprava
  93 – Ostatní služby

   

  via electra s.r.o.
  IČO: 04877241
  Společnost se věnuje komplexním elektro systémům na budovách – navrhuje v BIM / 3D konkrétní řešení a vyvíjí databáze prvků a ostatní pro automatizovaný proces projektování, provádí odborný inženýring staveb – analýzy, konzultace, technický dozor.

  Ing. Jaroslav Veselý
  Tel.: +420 733 666 106
  E-mail: jaroslav.vesely@via-electra.eu
  WWW: http://www.via-electra.eu

  Technologie:
  0203 – Energetické přenosové systémy
  0204 – Zařízení pro využití solární energie
  0205 – Zařízení pro využití ostatních obnovitelných zdrojů energie
  0206 – Zařízení pro akumulaci energie

  Odvětví:
  40 – Výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a teplé vody, výroba chladu
  93 – Ostatní služby

   

  VKV Tools s.r.o.
  IČO: 06951597
  Vývoj, konstrukce a výroba kovů.

  Vladimír Vaněk
  Tel.: +420737567152
  E-mail: vladimir.vanek@vkvtools.cz

  Technologie:
  1207 – Kovy pro zvlášť náročné účely

  Odvětví:
  28 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Zonky s.r.o.
  IČO: 03570967
  Společnost se zabývá vývojem a provozem peer-to-peer platformy pro poskytování spotřebitelských úvěrů, kdy lidé půjčují lidem.

  Martin Swiech
  Tel.: +420774843210
  E-mail: info@zonky.cz
  WWW: http://www.zonky.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  67 – Činnosti související s úvěry a pojišťovnictvím
  73 – Výzkum a vývoj

   

  ŽPSV a.s.
  IČO: 46346741
  ŽPSV a.s. je firma s 62 letou historií, která je tradičním dodavatelem betonových výrobků pro železniční, silniční a pozemní stavby.

  Na území České republiky má firma 6 závodů. V zahraničí je jedna dceřinná společnost v Bulharsku a druhá ŽPSV a.s., Čaňa na Slovensku. Firma ŽPSV a.s. je ve většinovém vlastnictví španělské firmy OHL S.A. z Madridu.

  Ing. Vladimír Láníček
  Tel.: +420 606 720 537
  E-mail: lanicek@zpsv.cz
  WWW: http://zpsv.cz

  Technologie:
  1404 – Kolejová a silniční dopravní technika
  9000 – Hydraulika a mechanika
  9002 – Technická zařízení

  Odvětví:
  45 – Stavebnictví
  60 – Pozemní doprava, potrubní přeprava

 • Název subjektu:
  weXelerate
  Země:
  Rakousko
  Druh spolupráce:
  jiná
  Popis spolupráce: Vzájemná marketingová podpora na území ČR a Rakouska. weXelerate je největší startupový a inovační hub v oblasti střední a východní Evropy se sídlem ve Vídni. Na přibližně 9000 m2 sdružují velké společnosti, startupy, ale i investory se zájmem o nové digitální business modely. Akcelerátor weXelerate podporuje každý rok 100 nejinovativnějších startupů z celého světa se zaměřením na energie, infrastrukturu, Průmysl 4.0, média, pojišťovnictví a bankovnictví, ale i cross-industry technologie jako jsou IoT, Al, mobilita, chatboti, blockchain a cyber security.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF