Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., České Budějovice

Poslední aktualizace: 13.09.2021 10:02

Lipová 1789/9
37005 České Budějovice
Tel.: +420 383 579 111
E-mail: info@jvtp.cz
WWW: http://jvtp.cz

Odkaz na mapu: zde

IČO: 28080581
Ředitel: Mgr. František Mlčák (reditel@jvtp.cz)

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: akreditovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 1.12. 2014

  Zakladatel(é): JVTP, a.s., Jihočeský kraj
  Majitel(é): JVTP, a.s.
  Provozovatel(é): JVTP, a.s.

  Typ hospodářského subjektu: akciová společnost
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: inovativní záměr, spolupráce s dalšími subjekty z regionu

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Projekt druhé etapy JVTP byl realizován společností Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., která je ze 100 % vlastněna Jihočeským krajem. Tato společnost je zároveň správcem nově vzniklé budovy.

  Posláním a smyslem JVTP je primárně podpora podnikání v jihočeském regionu, v širším kontextu však i v celé České republice. JVTP je vhodný jak pro malé a střední inovativní firmy, řešící otázku vhodných prostor pro svůj růst, tak pro absolventy univerzity, kteří mohou v prostorách parku realizovat své nápady či podnikatelské záměry a odstartovat tak kariéru v optimálních podmínkách. Logická je rovněž návaznost vědeckotechnického parku na Jihočeskou univerzitu, Biologické centrum Akademie věd ČR a další výzkumné instituce, školy a organizace v regionu.

  Popis transferu technologií

  Činnosti JVTP v oblasti transferu technologií zahrnují například propojování výzkumné a aplikační sféry, poskytování asistence pro zahájení spolupráce nebo identifikování nových poznatků pro transfer technologií.

  JVTP, a.s. realizuje projekt Jihočeské podnikatelské vouchery, který je typickým nástrojem pro podporu transferu technologií. Jedná se o dotace na konkrétní spolupráce mezi MSP a V a V institucí. Finančním garantem tohoto programu je Jihočeský kraj. Za období 2014-2021 bylo realizováno 7 ročníků programu a podpořeno téměř 100 MSP a v roce 2021 byl program rozšířen o Jihočeské kreativní vouchery, možnost spolupráce mezi MSP a regionálními kreativci.

  Zařízení pro provzdušňování vodních ploch (solární provzdušňovač) – vynález společnosti HYDROSERVIS-UNION a.s. získal podporu týmu expertů v rámci soutěže podnikatelských nápadů Jihoczech, následně propojil JVTP a.s. společnost s Kanceláří transferu technologií, k vynálezu byla podána patentová přihláška a na základě ní udělen patent. JVTP a.s. propojil dále nositele patentu s Fakultou rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, společně zahájili spolupráci na využití patentovaného zařízení. Nadále je prostřednictvím JVTP a.s. společnost HYDROSERVIS-UNION a.s. postupně propojována s dalšími možnými investory a získává všeobecnou odbornou podporu pro uvedení vynálezu na komerční trhy.

  Dalším podpořeným projektem společnosti HYDROSERVIS-UNION a.s je termicko-fotovoltaický panel, která slouží nejen k výrobě elektřiny, ale díky patentované technologii může být využit také jako zdroj tepla, případně i chladu. Navíc může pracovat ve zcela autonomním režimu (bez připojení na distribuční síť). Tento princip přispívá ke zvýšení účinnosti výroby elektrické energie a k zachování životnosti samotného panelu. Unikátní řešení tohoto vynálezu bylo nyní dotaženo do fáze jeho prvotní instalace na příkladu rodinného domu a výrobku byla udělena licence Energetického regulačního úřadu ČR.

  Dalším příkladem transferu technologií je společná aktivita Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – Zemědělské fakulty a společnosti HERBAVITA CZ zasídlené v prostorách JVTP, která se specializuje na vývoj a distribuci vlastních doplňkových krmiv pro hospodářská zvířata pro podporou zdraví a imunity zvířat založených na účinnosti bylinných směsí, esenciálních olejů, organických kyselin a vitamínů podporujících přirozený imunitní systém zvířete. Tyto látky mají stejné vlastnosti jako farmaceutická léčiva, ale nemají stejné nežádoucí vedlejší účinky, nenarušují přirozenou rovnováhu těla a při použití nepodléhají ochranné lhůtě. Zvyšují tak přirozenou vitalitu stáda a ní související produkci mléka. Ve spolupráci se Zemědělskou fakultou byla vyvinuta nová metodika zahrnující efektivnější a rychlejší měření komplexních dat kvality mléka v reálném čase přímo v provozu (na farmě), s pomocí které může farmář během několika minut podpořit celkovou kvalitu mléka celého stáda, popř. zahájit včasnou, cílenou a efektivní léčbu s výsledným snížením nadužívání antibiotických léčiv.

  Transfer technologií zajišťuje také společnost MycoProgress zabývající se vývojem nových pěstebních biotechnologií optimálních pro produkci jedlých a léčivých hub, zejména druhů hub s výraznými zdravotními a chuťovými benefity, u nichž nejsou v současnosti v ČR vypracovány dostupné pěstební technologie vhodné pro produkci dostatečného množství kvalitních produktů. Ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR připravila společnost MycoProgress metodiku biochemických rozborů vzorků houbového materiálu a zjištěná prvotní data jsou klíčová pro další vývoj zcela nové pěstební technologie houby Cordyceps militaris, která obsahuje látky posilující imunitu a podporující organismus v aktivitě při boji s viry, infekcemi, rakovinou a umí mírnit reakce imunitního systému, které organismu škodí (alergie, auto-imunitní reakce). Ze závěrů vzájemné spolupráce je zřejmé, že společnost MycoProgress vyvíjí v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku kvalitní houbový materiál, jehož kvalitu lze ještě dále zvyšovat vhodnou pěstební technologií, která zatím není dostupná v české ani středoevropské praxi

  Výchova k inovačnímu podnikání

  JVTP, a.s. s finanční garanci Jihočeského kraje realizuje program s názvem Jihoczech – soutěž podnikatelských nápadů, jehož cílem je podpořit začínající podnikatele a nové nápady stávajících MSP v soutěži, která nabízí pro přihlášené řadu bezplatných seminářů a individuálních konzultací se záměrem přeměnit nápady v podnikatelské záměry a ty dále podpořit, aby se přeměnily do úspěšného podnikání. Za tři ročníky soutěže (2018 až 2020) bylo podpořeno 77 podnikatelských nápadů. Ročník 2021 je navíc rozšířen o Jihoczech Startup Camp, neformální, ale intenzivní dvoudenní akci s lidmi z praxe, na které se společně zaměří nad jednoduchou definicí nápadu, jeho jedinečnou hodnotou pro zákazníka, technickými možnostmi jeho řešení a postupnými kroky k jeho realizaci. Po ukončení kempu se rozběhne obvyklá série odborných seminářů se zkušenými mentory potřebná pro přetavení podnikatelského nápadu v podnikatelský záměr (plán). Součástí je také efektivní trénink prezentačních dovedností a slavnostní finále soutěže už tradičně představí podnikatelské nápady odborné porotě, potenciálním partnerům a investorům. Marketingová, informační a networkingová podpora po celou dobu soutěže, ale i po jejím ukončení, je už pro účastníky tradicí a pro nás naprostou samozřejmostí.

  JVTP, a.s. dále poskytuje stáže pro studenty, kteří tak mají možnost získat poznatky z reálného provozu vědeckotechnického parku. Pracovníci JVTP, a.s. pravidelně přednáší studentům Jihočeské univerzity o nových technologiích, ale také obecně o funkci vědeckotechnických parků a o jejich pozici v inovačním systému.

  Poradenské služby

  Činnost JVTP, a.s. je formulována v závazku veřejné služby pro Jihočeský kraj a lze ji rozdělit do tří oblastí:
  1. management správy JVTP Etapa IIA a činnosti s tím spojené, koordinace činností nezbytných pro provoz
  2. činnosti spojené se zajištěním vztahů se zasídlenými firmami
  3. poskytování specializovaných služeb vědeckotechnického parku
  Zajištění vztahů se zasídlenými firmami spočívá jednak v komunikaci s potenciálními klienty, jednak v komunikaci se stávajícími nájemníky. Jedná se především o vyhodnocování podnikatelské činnosti zájemců s případnými doporučeními. V případě zasídlených klientů JVTP připravuje pravidelná setkání nájemníků, kde mají navázat další spolupráce.

  Poskytované služby jsou komplexní nabídkou od zpracování podnikatelských plánů, studií proveditelnosti, finančních plánů po přípravu výzkumných, vývojových a inovačních projektů včetně dotačního poradenství a zajištění ochrany duševního vlastnictví. Služby jsou k dispozici rovněž prostřednictvím zasídlených firem, proto je kladen důraz na vyváženou strukturu nájemníků.

  V současné době jsou díky realizaci projektu Služby JVTP – Podpora Trendů (PoTr) poskytovány také zvýhodněné expertní poradenské služby, pro MSP z Jihočeského kraje v oblastech zavádění inovací, optimalizace firemních procesů, jejich postupné digitalizace a zavádění prvků Průmyslu 4.0 do podnikové praxe. Projekt byl podpořen Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci OP PIK – Služby infrastruktury.

  Inovační infrastruktura

  Jihočeský vědeckotechnický park poskytuje univerzální kancelářské a laboratorní prostory vybavené nábytkem a přístroji za zvýhodněných podmínek. K pronájmu jsou rovněž prostory poloprovozního charakteru, kde je možné otestovat si své myšlenky v podmínkách blížících se reálnému provozu, zasedací místnosti a technické zázemí.
  Součástí budovy druhé etapy JVTP je tzv. chytrý energetický bod, který umožňuje produkovat a uchovávat elektrickou energii nejen pro vlastní potřebu budovy, ale přebytky prodávat do veřejné elektrické sítě. Systém je tvořen vanadiovou baterií pracující v kombinaci s fotovoltaickým systémem umístěným na střeše a fasádě objektu. Tato technologie zvyšuje energetickou soběstačnost budovy a zlevňuje náklady na provoz.

  Infrastruktura druhé etapy JVTP není tvořena pouze prostory, ale její součástí je i laboratorní vybavení, které je k dispozici jak pro stálý pronájem, tak pro krátkodobé zapůjčení v rámci dvou laboratoří vymezených pro tyto účely. Jedna laboratoř je určena pro molekulární techniky a umožňuje provádět vše od přípravy vzorku a médií v biohazard boxech a kultivace v orbitálních třepačkách, termostatech až po uchování vzorků a následnou dokumentaci. Druhá laboratoř je vybavena konfokálním mikroskopem Leica umožňující pozorování živých buněk s dlouhodobou aktivitou v inkubační komoře s pravidelným zaznamenáváním pomocí skenování.

  Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. provozuje v rámci společné regionální iniciativy Jihočeský Digi Hub testovací laboratoře pro nové technologie (AI, RPA, VR + AR). V testovací laboratoři mohou zájemci za pomoci týmu expertů poznat nové technologie, zjistit, jak je možné konkrétní technologii zapojit do běžných procesů organizace a jak s její pomocí stávající procesy zrychlit, zpřesnit, zlevnit, zefektivnit. Testovací laboratoře jsou připravené pro malé a střední podniky, vzdělávací instituce, veřejnou správu a další organizace, které si chtějí vyzkoušet možnosti a obsluhu nových technologií před jejich vlastním nákupem a implementací do činnosti těchto organizací. Tým odborných poradců je připraven poradit s technickým řešením odpovídajícím specifickým potřebám organizace a s možností využití programů na podporu zavádění nových technologií a inovací do firemního prostředí.

  Projekt JVTP, etapa II.A je součástí obecně pojímaného přístupu Jihočeského kraje k poskytování služeb pro podporu podnikání. Jako takový je park leaderem širší inovační infrastruktury v regionu, která zahrnuje organizace zabývající se výzkum a vývojem, transferem technologií a podporou zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe.

  Tento přístup je zastřešen projektem Jihočeského kraje s názvem Smart Akcelerátor 2 v Jihočeském kraji, jehož cílem je propojit dílčí podpůrné nástroje zaměřené na rozvoj inovací v regionu a vytvořit efektivní inovační systém, který bude poskytovat komplexní řešení podpory inovačního prostředí. JVTP zde vystupuje jako realizátor aktivit projektu.

  Zapojení do sítí spolupráce je důležitým předpokladem pro získávání validních informací a tím i pro poskytování kvalitních služeb. Z tohoto pohledu je podstatné členství JVTP, a.s. ve Společnosti vědeckotechnických parků, které přináší kontakty na řadu dalších institucí a informace z různých oblastí relevantních pro chod vědeckotechnického parku. V rámci svého regionálního zastoupení využívají Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s. a Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. služeb JVTP formou virtuálních kanceláří.

  JVTP, a.s. je členem Regionálního potravinářského klastru, jehož členy jsou podniky a výzkumné organizace z oboru potravinářství a další podpůrné organizace. Díky členství v klastru má JVTP, a.s. možnost spolupracovat se členy klastru. Provázanost s Regionálním potravinářským klastrem je posílena i tím, že klastr v současnosti využívá virtuální kancelář v prostorách JVTP.

  Spolupráce s vysokými školami

  JVTP, a.s. spolupracuje se všemi VŠ v Jihočeském kraji jednak formou společných projektů, dále v rámci zapojení do platforem a komisí podporujících inovace v jihočeském regionu a také pořádáním přednášek, exkurzí, seminářů pro studenty. V rámci Jihočeských podnikatelských voucherů spolupracuje s univerzitami a výzkumnými organizacemi z celé ČR. Dále má navázanou spolupráci i se zahraničnímu univerzitami ze Slovenska, Rakouska a Bavorska.

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  ANO
  ANO
  obchodní plány
  ANO
  ANO
  technologické poradenství
  ANO
  ANO
  patentové poradenství
  NE
  ANO
  certifikační poradenství
  ANO
  NE
  finanční poradenství
  NE
  NE
  účetnictví
  ANO
  ANO
  právní poradenství
  ANO
  ANO
  marketingové poradenství
  ANO
  ANO
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  NE
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  NE
  NE
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  NE
  NE
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  ANO
  NE
  dílny
  ANO
  NE
  laboratoře
  NE
  NE
  přístup k databankám
  ANO
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  NE
  NE
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  ANO
  příspěvky
  ANO
  NE
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  ANO
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  NE
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
   
  elektřina
  ANO
   
  ostatní
  ANO
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  1040
   
  výrobní plochy
  810
   
  ostatní
  360
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  14
  2
  16
  Počet pracovníků
  135
  12
  147
  Pronajatá plocha m2
  1710
  159
  1869
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  4235 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  1422 m2
   
  Užitná plocha
  3107 m2
   
  – pronajatá plocha
  1869 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  1238 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  bluematic
  IČO: 05367786
  Společnost se zabývá výstavbou a provozováním sítí pro technologie Internetu věcí a výrobou zařízení pro sběr dat (čidla). Hlavními charakteristikami naší sítě je velký dosah základnových stanic (až 40 km v terénu, jednotky kilometrů v zástavbě) a nízká energetická náročnost používaných zařízení. Veškeré použité síťové technologie pochází z vlastního vývoje a výroby.

  Jan Dolejší
  WWW: http://https://bluematic.cz/cz/

  Technologie:
  0801 – Měřící a regulační technika
  0907 – Zpracování signálů

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  CZ.NIC
  IČO: 67985726
  CZ.NIC je zájmové sdružení právnických osob, které spravuje českou národní doménu – doménu .CZ. V Českých Budějovicích byla v roce 2014 založena pobočka výzkumného a vývojového oddělení CZ.NIC. Laboratoře CZ.NIC mají nyní svá sídla ve čtyřech univerzitních městech a zabývají se výzkumem a softwarovým vývojem v oblasti komunikačních technologií a Internetu: internetovými protokoly, analýzou síťového provozu, pasivním i aktivním monitoringem a návrhem prototypů hardware.

  Ladislav Lhotka
  E-mail: lhotka@nic.cz
  WWW: https://labs.nic.cz/cs/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  9001 – Řídící systémy
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených
  32 – Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů

   

  Czechitas z.s.
  IČO: 03205797
  Pomáháme holkám, ženám i dětem poznat svět informačních technologií. Učíme je programovat, kódovat i pracovat s daty. Organizujeme workshopy na různých úrovních pokročilosti, zaměřené na konkrétní technologie nebo znalosti, letní tábory, rekvalifikační a večerní kurzy. Inspirujeme a vzděláváme nové talenty k posílení diverzity a konkurenceschopnosti v IT. Jedná se o společnost s virtuální kanceláří ve vědeckotechnickém parku.

  E-mail: info@czechitas.cz
  WWW: https://www.czechitas.cz/cs/

  Technologie:
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  DOMINANT GENETIKA s.r.o.
  IČO: 09742069
  Společnost Dominant genetika s.r.o. realizuje aplikovaný výzkum v oblasti molekulární biologie, genomické selekci a monitoringu zdravotního stavu chovů drůbeže v našich šlechtitelských programech, což umožní zrychlit i zefektivnit proces šlechtění. Cílem je zachovat a zvýšit kvalitu našich produktů v originálním šlechtitelském programu, který je na tuzemském i světovém trhu známý již přes 30 let. Výstupem jsou neustále se obnovující a zušlechťované linie a sub linie slepic nosného typu s obchodním názvem DOMINANT (zhruba 40 linií) chráněných nejen v EU, registrovanou OZ a zařazených v ČR do Národního programu ochrany a uchování genetických zdrojů pro zemědělství.

  RNDr. Milan Tyller
  Tel.: +420 602 642 557
  E-mail: info@dominant-cz.cz
  WWW: http://https://dominant-cz.cz/

  Technologie:
  0101 – Zemědělská biologie
  0106 – Genové technologie

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Fiedler AMS
  IČO: 03155501
  Firma Fiedler AMS, s.r.o. se zabývá výrobou a vývojem elektrických zařízení pro aplikace ve vodohospodářství a pro ochranu životního prostředí. Firma spolupracuje na výzkumu a vývoji nových systémů s vědeckými pracovišti. Monitorovací a měřící systémy vyvíjené firmou Fiedler AMS, s.r.o. patří v České republice mezi zavedené ve svém oboru a díky své modulárnosti mají potenciál se uplatnit i v dalších oborech.

  Jindřich Fiedler
  Tel.: +420 386 358 274
  Fax: +420 386 358 274
  E-mail: info@fiedler.company
  WWW: http://www.fiedler-magr.cz/cs

  Technologie:
  0800 – Měřící a regulační technika
  1505 – Měřící a analytické přístroje pro ochranu životního prostřed

  Odvětví:
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených
  32 – Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů

   

  GENLABS s.r.o.
  IČO: 01853805
  Genetická laboratoř GENLABS je registrované a akreditované zdravotnické zařízení nabízející v současnosti více než 30 různých genetických testů zejména z oblasti farmakogenomiky, nutrigenomiky, onkogenetiky a hemokoagulace. Laboratoř aktivně spolupracuje s Jihočeskou univerzitou formou pedagogickou dále vedením bakalářských a diplomových prací, realizací studentských výzkumných projektů a poskytováním bezplatných odborných praxí a stáží v genetické laboratoři. Cílem společnosti GENLABS s.r.o. je nejen poskytování kvalitních služeb využívajících nejnovějších poznatků a metodických přístupů genetiky a molekulární biologie, ale také rozšíření povědomí široké veřejnosti o významu genetické diagnostiky a jejího přínosu v oblasti preventivní medicíny a racionální farmacie.

  Mgr. Dagmar Riegert Bystřická, PhD
  Tel.: +420 603 286 725
  E-mail: dagmar.bystricka@genlabs.cz
  WWW: http://www.genlabs.cz

  Technologie:
  0102 – Biomedicina
  0402 – Bioinformatika

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Guide Group
  IČO: 07154658
  Guide Group s.r.o. je firma zabývající se vývojem softwarů pro rozvoj cestovního ruchu. Primárně se Guide Group zaměřuje na oblast průvodcovské činnosti jejichž cílem je usnadnit práci průvodcům a ušetřit čas CKA a kulturním objektům při hledání vhodného pracovního partnera. Rovněž Guide Group poskytuje podporu studentům, kteří hledají praxi v cestovním ruchu a potřebují získat cenné zkušenosti z terénu. Celým konceptem je spojovat mezi sebou jednotlivé segmenty cestovního ruchu a zařídit jejich vzájemnou efektivní komunikaci.

  Karel Šimek
  Tel.: +420 737 178 238
  E-mail: obchod@guidegroup.cz
  WWW: http://guidegroup.cz/

  Technologie:
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  HEAT ME a.s.
  IČO: 26042665
  Firma HEAT ME a.s., innovation & efficient heating technology se zabývá vývojem, výrobou, prodejem a instalací zařízení k produkci a regulaci tepla zejména z obnovitelných zdrojů energie. Nosnými produkty společnosti jsou mimo jiné, nejefektivnější kogenerační jednotky, a carbonové topné infrafolie. Dalším produktem je interiérové dodatečné zateplení „zevnitř“ 1mm tenkostěnným termoaktivním nástřikem pro významné dosažení úspory nákladů na vytápění, odstranění vlhkosti, vytvoření komfortu v obytných i ostatních prostorách staveb. Jedná se o společnost s virtuální kanceláří ve vědeckotechnickém parku.

  Tel.: +420 734 402 422
  E-mail: info@heatme.cz
  WWW: http://www.heatme.cz

  Technologie:
  9002 – Technická zařízení

  Odvětví:
  45 – Stavebnictví
  73 – Výzkum a vývoj

   

  HERBAVITA CZ s.r.o.
  IČO: 08882967

  HERBAVITA CZ s.r.o.
  Společnost HERBAVITA CZ s.r.o. se specializuje na vývoj a distribuci doplňkových krmiv pro hospodářská zvířata, založených na přírodní bázi. Hlavním smyslem je omezení nadměrného užívání antibiotik a dalších léčiv v oblasti chovu hospodářských zvířat – dojný skot, masný skot, chov drůbeže a prasat. Podílí se na vývoji přírodních doplňkových krmiv podporujících přirozenou imunitu zvířat a zvyšujících jejich celkovou odolnost a užitkovost, bez vzniku škodlivých reziduí či rezistence a také se zabývá vývojem inovativního SW pro monitoring zdravotního stavu zvířat na farmě a pro optimalizaci složení krmné dávky.

  Ing. Ondřej Otáhal
  Tel.: +420 770 617 061
  E-mail: otahal@herbavita.eu
  WWW: http://https://www.herbavita.eu/CZE/home

  Technologie:
  0101 – Zemědělská biologie

  Odvětví:
  01 – Zemědělství, myslivost a související činnosti

   

  Holistic management
  IČO: 26093219
  Společnost Holistic management s.r.o. pomáhá firmám k dosahování měřitelného navýšení výkonu při maximálním zapojení a spokojenosti zaměstnanců za využití inovativních metod Celostního managementu (Holistic Management) vycházejícího z principů práce s tzv. živými systémy, Podnětově – kompatibilní Opatření (Incentive-compatible regulation), firemní DNA, transformačních postupů z NLP apod. Pro záchranu před či po vyhoření výkonově zaměřených osob (manažeři, sportovci) jsme vyvinuli unikátní koncept propojující zdraví a výkonnost Health Tuning®. Nedílnou součástí portfolia společnosti je vzdělávácí část Kompetenční akademie® zaměřující se na výcviky manažerů, interních lektorů, profesionálních koučů a také na spolupráci v rámci přednášek a publikační činnosti na vybraných univerzitách v ČR.

  Leoš Kubíček
  Tel.: +420 724 250 603
  E-mail: leos.kubicek@holistic-management.cz
  WWW: https://www.kompetencni-akademie.cz

  Technologie:
  0600 – Řízení
  0603 – Ostatní postupy řízení
  0604 – Organizace a řízení

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

   

  i2LResearch
  IČO: 27845281
  i2LResearch Ltd je mezinárodní společnost s pobočkami v České republice, Velké Británii, Španělsku a USA. i2LResearch Ltd se zabývá testováním účinnosti biocidních přípravků a přípravků na ochranu rostlin. Česká pobočka se zaměřuje především na testování insekticidů, repelentů a herbicidů, ale spolu s dalšími pracovišti společnosti dokáže zajistit komplexní služby od monitoringu škůdců přes ekotoxikologické studie a testy účinnosti po registraci přípravků ve všech státech EU, USA a Kanadě. i2LResearch Ltd​ rovněž nabízí in-vitro testy antiparzitárních a desinfekčních přípravků. Česká pobočka je držitlem osvědčení GLP a GEP.

  Pavel Foltan
  E-mail: pavel@i2lresearch.com
  WWW: http://i2lresearch.com/

  Technologie:
  0100 – Biotechnologie

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  LARX
  IČO: 02916428
  Firma LARX s.r.o. byla založena za účelem vývoje prostředí pro software tzv. chytrých domácností nebo také domácí automatizace (ovládání různých prvků domácnosti přes mobilní telefon). V přímé spolupráci s rakouskou firmou, která vlastní licenci na operační systém LOXONE pro ovládání chytrých domácností a je výrobcem a jediným vlastníkem celé technologie domácí automatizace LOXONE, vyvíjí inovativní aplikaci (upgrade) pro uživatelské rozhraní tohoto systému (ovládání chytré domácnosti přes telefony, tablety, atd.).

  Radek Bartuška
  Tel.: +420 728 200 150
  E-mail: bartuska@digitalnidomy.cz
  WWW: http://www.larx.cz/

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Mycoprogress, spol. s r.o.
  IČO: 09284915
  Společnost MycoProgress, spol. s r.o. se zabývá vývojem nových pěstebních biotechnologií optimálních pro produkci jedlých a léčivých hub. Předmětem našeho zájmu jsou druhy hub s výraznými zdravotními a chuťovými benefity, u nichž nejsou v současnosti v ČR vypracovány dostupné pěstební technologie vhodné pro produkci dostatečného množství kvalitních produktů. Prioritně se zabýváme medicinální houbou druhu Cordyceps militaris (housenice červená). Společnost řeší technologii komplexně, a to postupně v těchto krocích: izolace kmenů hub, optimalizace pěstebních podmínek pro produkci sadby i plodnic, testování kvality, vývoj prototypů pěstebních zařízení a nových typů houbových výrobků především pro potravinářství i krmivářství. Cílem je vypracovat špičkové technologie od pěstování po výrobu produktů se zřetelem na obsah léčivých bioaktivních látek, ekonomiku, bezodpadovou produkci a využití tuzemských surovin, včetně poradenství.

  Oto Hausenblas

  Technologie:
  0104 – Biotechnologie (ostatní)

  Odvětví:
  15 – Výroba potravin a nápojů
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Natura ImunEco
  IČO: 06331785
  Firma NATURA IMUNECO, s.r.o. je výhradně česká firma, jejíž hlavní činností je výroba produktu Vitestin® a výzkum jeho vlivu na zánětlivá onemocnění zažívacího ústrojí, zejména na Crohnovu chorobu, Ulcerózní kolitidu, ale také na idiopatické onemocněních střev. Firma úzce spolupracuje s pacienty, kterým byly tyto diagnózy stanoveny.

  Ing. Jiří Šuster
  Tel.: +420 383 579 181
  E-mail: INFO@NATURAIMUNECO.CZ
  WWW: http://www.vitestin.cz

  Technologie:
  0102 – Biomedicina

  Odvětví:
  15 – Výroba potravin a nápojů
  73 – Výzkum a vývoj

   

  SHIELD SYSTÉM s. r. o.
  IČO: 06376428
  Společnost Shield System s.r.o. byla založená v roce 2017 za účelem výzkumu a vývoje elektronických zařízení, systémů pro průmyslové aplikace a energetiku. Další nápad nás zavedl k vývoji komunikačních, pozičních systémů a výrobu elektroniky z vlastního vývoje. Nezapomínáme i na naše nejmenší budoucí vývojáře a proto se zabýváme vývojem aplikačního prostředí pro předškoláky.

  Eduard Čeněk

  Technologie:
  0200 – Energetika
  0403 – Širokopásmová telekomunikace
  0903 – Vysokofrekvenční elektronika
  9002 – Technická zařízení
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Virtual Lab, s.r.o.
  IČO: 08065811
  Celý projekt Virtual Lab vychází z konceptu Holistic Management, který garantuje zlepšení výkonu firem, týmů i jednotlivců. Koncept již osvědčeně a dlouhodobě funguje v rámci firemního vzdělávání, ale také při nastavení celé společnosti. Pro zvýšení efektivity a užitku celého Holistic Managementu využívá firma virtuální realitu. Tím se stala první v České republice, s využíváním virtuální reality pro firemní a manažerské vzdělávání.

  Leoš Kubíček
  Tel.: +420 724 250 603
  WWW: https://www.virtual-lab.cz/

  Technologie:
  0418 – Virtuální postupy

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky

 • Název subjektu:
  VReduNet
  Země:
  Rakousko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Projekt je založen na myšlence vzájemného poznávání, budování vztahů a vytvoření funkční sítě přeshraničních spolupracujících subjektů v celém programovacím území zabývající se aktuálním tématem využití virtuální a rozšířené reality ve firemní praxi a připraveností vzdělávacího systému tyto nové technologie absorbovat do svých vzdělávacích programů a tím rozvíjet potřebné kompetence budoucích i současných zaměstnanců.
  Zároveň jde o propojení vysoce specializovaných expertních týmů ve vývoji programů ve virtuální a rozšířené realitě (dále jen VR) s organizacemi, které působí v oblasti vzdělávání, a jejich napojení na organizace inovační infrastruktury a prostřednictvím nich především na MSP v příhraničních regionech.
  Projekt reaguje na některé identifikované problémy přeshraniční spolupráce, a to především malou znalost prostředí na opačné straně hranice a velmi často omezené možnosti vyhledávání kooperačních partnerů.

  Dílčí cíle projektu:
  vytvoření přeshraniční sítě spolupracujících subjektů v oblasti AR/VR

  analýza skutečného stavu využití a připravenosti na oblast AR/VR v dotčených regionech

  vytvoření 3 denního vzdělávacího programu pro pedagogy, budoucí pedagogické pracovníky a zástupce firemní sféry vytvoření laboratoře AR/VR, která pomůže regionu v oblasti rozvoje inovačního podnikání

  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:

  Název subjektu:
  S3 Couple Net
  Země:
  Rakousko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Hlavním cílem projektu je na základě podrobné komparativní analýzy S3 strategií v Jihočeském kraji a Horním Rakousku aktivizace efektivní přeshraniční sítě klíčových aktérů, která připraví soubor opatření pro rozvoj spolupráce v oblastech klíčových pro dané regiony. Konkrétně dojde k metodicky řízenému přeshraničnímu propojení regionálně operujících aktérů obou inovačních systémů, jehož cílem bude nejen příprava společných přeshraničních záměrů pro nové programové období, ale také zmapování nabídek VaVaI služeb a infrastruktury pro přeshraniční využití a návrh na synchronizaci stávajících podpůrných schémat pro inovační aktivity.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:

  Název subjektu:
  AI Social Design Thinking Lab
  Země:
  Rakousko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Projektem nastavená síť spolupracujících subjektů podpořená vyvinutými přeshraničními nástroji (přeshraniční strategická agenda, AI Social Lab, osvětové a vzdělávací moduly, prezentace příkladů z praxe, …) pomůže efektivně využít nové příležitosti, které AI přináší, ať už k rozvoji konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů v regionu, nebo ke zvýšení efektivity činnosti institucí. Vždy však s vysokou odborností, při současném respektování základních principů a odpovědností, které s využitím AI souvisí. Smysluplné zavádění nových technologií a trendů prokazatelně přispívá k rozvoji subjektů v regionu, ale i k posílení konkurenceschopnosti a inovačního potenciálu celého regionu. V případě projektu se jedná o poměrně rozsáhlý přeshraniční region, přínosy projektu budou tedy umocněny dalším rozšiřováním struktur přeshraniční spolupráce.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:

  Název subjektu:
  Kreativní příhraničí
  Země:
  Německo
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Projekt je založen na myšlence vzájemného budování společných vztahů a vytvoření funkční sítě přeshraničních spolupracujících subjektů v dotčeném území zabývající se tématem kulturních a kreativních průmyslů (odvětví) a jejich propojování s organizacemi a firmami z cestovního ruchu. Tento potenciál dosud nebyl v příhraničním regionu využíván. Kreativní stakeholdři mají strategický význam, do značné míry fungují jako inkubátory nápadů a tím se stávají hnací silou ekonomiky. Tato odvětví přinášejí nové kulturními koncepty a formáty, které jsou následně přijímány a rozvíjeny v tržně orientovaných odvětvích. Oblast kultury a cestovního ruchu jsou pro Jihočeský kraj a Dolní Bavorsko hospodářsky klíčové a silně tradiční. V rámci projektu bude podrobně zmapován kulturně kreativní ekosystém v Jihočeském kraji a Dolním Bavorsku. V rámci vzniklé sítě dojde k propojení vysoce specializovaných odborníků a jejich kreativních nápadů s organizacemi a firmami v kulturních a kreativních odvětvích, zástupců regionálních organizací inovační infrastruktury, cestovního ruchu, kultury a veřejné správy.
  Úkolem vzniklé sítě bude reagovat na současnou krizovou situaci související s pandemií Covid 19, hledat možná řešení a zpracovat doporučení směřující k eliminaci negativních pandemických dopadů v organizacích a firmách z kulturních a kreativních odvětví a cestovního ruchu, přispívat k regionálním plánům obnovy s využitím přeshraničních impulzů a potenciálů ke spolupráci. V rámci oživení aktivit v době postcovidové bude cílem přinášet nápady od kreativců a tyto začleňovat do oblasti kultury a cestovního ruchu s využitím přeshraničního potenciálu vhodného ke spolupráci.
  V první fázi projektu jde tedy o vytvoření návrhů krátkodobých cílených přeshraničních opatření, ale v dlouhodobé perspektivě by se měla věnovat náležitá pozornost systematické podpoře rozvoje přeshraničních kulturních a kreativních ekosystémů a oblasti cestovního ruchu. Proto by měly v rámci projektu vzniknout doporučení pro tvorbu strategií veřejné podpory či investic. Tyto výsledky projektu a návrhy budou zahrnuty do Katalogu opatření.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF