Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Technologické centrum Písek, s.r.o.

Poslední aktualizace: 18.12.2019 07:28

Vladislavova 250
39701 Písek
Tel.:
E-mail: info@tcpisek.cz
WWW: http://www.tcpisek.cz

Odkaz na mapu: zde

IČO: 27942368
Ředitel: Ing. Lukáš Kučera (l.kucera@tcpisek.cz)
Zástupce ředitele: Pavel Pábl

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: provozovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 15.8. 2007

  Zakladatel(é): RG Investment a.s.
  Majitel(é): RG Investment a.s.
  Provozovatel(é): RG Investment a.s.

  Typ hospodářského subjektu: společnost s ručením omezeným
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: prezentace s pohovorem, CANVAS, Pitch

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Posláním Technologického centra Písek je podporovat rozvoj a prodej ICT služeb a technologií s vysokou přidanou hodnotou, prostřednictvím spolupráce mezi školstvím, výzkumem a komerční sférou za podpory inovativních technologií a s využitím možností datového centra a virtualizační platformy.

  Popis transferu technologií

  Technologické centrum Písek, kromě samotných výzkumných a vývojových aktivit, realizuje též další aktivity, které pomáhají k transferu technologií. Mezi tyto aktivity lze zařadit např. podporu síťování mezi akademickou a aplikační sférou na místní, národní i mezinárodní úrovni, a to v oblastech, které se jakýmkoliv způsobem týkají problematiky Smart Cities, Internet of Things, Big Data a Cloud Computing. TCP bylo zároveň zapojeno do projektu InovaCOM, jehož hlavním cílem byla právě podpora transferu technologií. Zároveň je TCP zakládajícím členem Czech Smart City Cluster, kde jedním z cílů je též podpora transferu technologií. Konkrétní projekty transferu technologií jsou tedy následující:
  A. Projekt InovaCOM – transfer technologií z akademické sféry do sféry aplikační.
  B. Czech Smart City Cluster – transfer technologií v rámci konceptu Smart City do běžné praxe v rámci měst.
  C. Jihočeská ICT akademie – transfer technologií v rámci konceptu společnost Juniper do praxe středních škol v Jihočeském kraji.
  D. IoTEra – konference pro prezentaci případových studií uplatnění internetu věcí a návazný networking pro komerční, akademickou i veřejnou sféru.

  Výchova k inovačnímu podnikání

  Technologické centrum Písek poskytuje a zprostředkovává stáže pro studenty, zajišťuje účast studentů ve výzkumných a vývojových projektech a podporuje též studenty doktorského studia. Pracovníci spin-off firem Technologického centra Písek přednáší nejen na tuzemských univerzitách, ale i na prestižních zahraničních symposiích, konferencích, summitech a dalších akcích.

  Poradenské služby

  Obchodní plány, technologické poradenství (ICT a navazující obory), finanční poradenství, účetnictví, právní poradenství, marketing, vzdělávání, odborné kurzy, projektový management

  Inovační infrastruktura

  Technologické centrum Písek poskytuje inovativní prostředí pro podporu inovativního podnikání – konkrétně se jedná o kancelářské prostory ve zcela nové budově, komplexní administrativní služby, služby nejmodernějšího datového centra v České republice a též služby Cloud Computingu. Zároveň se v prostorách TCP nachází výzkumné a vývojové laboratoře, které jsou k dispozici a též je možné participovat na výzkumných a vývojových projektech a tvorbě unikátního know-how v oblasti ICT a oborech navazujících. Pro týmy jsou připravené služby, které svou flexibilitou odpovídají požadavkům začínajících firem, což jsou minimální investiční náklady na infrastrukturu a nutnost rychle se přizpůsobit měnícícm se podmínkám (služby datového centra, virtuální privátní cloud a big data centrum).

  Spolupráce s vysokými školami

  Technologické centrum Písek spolupracuje s celou řadou vysokých škol a univerzit, a to především na výzkumných, vývojových a jiných inovačních aktivitách s cílem podpořit uplatnitelnost výsledků výzkumu a vývoje v komerční sféře, podpořit konkurenceschopnost absolventů vysokých škol (díky zapojení do projektů) . Mezi nejvýznamnější projekty z této oblasti patří Jihočeská ICT akademie, Science ZOOM2, InovaCOM, Partnerství pro ICT Písek a International Centre for Big Data.

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  ANO
  NE
  obchodní plány
  ANO
  NE
  technologické poradenství
  NE
  ANO
  patentové poradenství
  NE
  ANO
  certifikační poradenství
  ANO
  NE
  finanční poradenství
  ANO
  NE
  účetnictví
  ANO
  NE
  právní poradenství
  ANO
  NE
  marketingové poradenství
  ANO
  NE
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  ANO
  NE
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  ANO
  NE
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  NE
  ANO
  dílny
  ANO
  NE
  laboratoře
  ANO
  NE
  přístup k databankám
  ANO
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  ANO
  NE
  vlastní kapitál
  NE
  ANO
  kredity
  NE
  ANO
  příspěvky
  NE
  ANO
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  ANO
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  NE
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
   
  elektřina
  ANO
   
  ostatní
  ANO
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  1500
   
  výrobní plochy
  1000
   
  ostatní
  2000
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  5
  40
  2
  47
  Počet pracovníků
  55
  250
  4
  309
  Pronajatá plocha m2
  1050
  4290
  192
  5532
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  4118 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  1945 m2
   
  Užitná plocha
  7780 m2
   
  – pronajatá plocha
  5532 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  2248 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  Brilo Team s.r.o.
  IČO: 05522820
  Brilo Team s.r.o. je zaměřen na tvorbu a implementaci inovativních řešení v oblasti webových stránek, grafiky, internetového marketingu a SEO.

  Jakub Hladký
  Tel.: +420 608 301 074
  E-mail: hladky@brilo.cz
  WWW: http://www.brilo.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0404 – Digitální média

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání
  IČO: 28154975
  Výzkumné a vývojové aktivity v oblasti zdravotnictví a sociální oblasti.

  Ludmila Půbalová
  Tel.: +420774080590
  E-mail: vyzkumne@cetrum.cz
  WWW: http://www.vyzkumnecentrum.eu

  Technologie:
  0700 – Medicina a zdravotnictví
  1505 – Měřící a analytické přístroje pro ochranu životního prostřed

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  85 – Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti

   

  Rodentica CS spol. s r.o.
  IČO: 60850469
  Skupina Rodentica je specialistou v oblasti vývoje, výroby a prodeje rotačních nástrojů pro stomatologické ordinace a stomatologické laboratoře v České republice, Slovensku, Maďarsku a Polsku. Firma Rodentica je certifikována dle evropských norem 9001 a 13485.

  Ing. Ivo Brauner, MBA
  E-mail: rodentica@rodentica.eu
  WWW: http://www.rodentica.eu/

  Technologie:
  0700 – Medicina a zdravotnictví
  0703 – Přístroje a zařízení pro medicinu (ostatní)
  0705 – Veřejné zdravotnictví

  Odvětví:
  85 – Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti

   

  Styrax, a.s.
  IČO: 274 16 712
  Firma Styrax, a.s. se zabývá vývojem softwaru a poradenství v oblasti softwarových řešení s vysokou přidanou hodnotou pro zákazníka. V rámci komplexních řešení pro zákazníka jsou nabízeny produkty ZEA, DS Admin, REGAS, INRES apod.

  Ing. Petr Ulč
  Tel.: +420227027324
  E-mail: info@styrax.cz
  WWW: http://styrax.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  93 – Ostatní služby

 • Název subjektu:
  BDZOS – Mezinárodní Big Data Centrum Jižní Čechy – Východní Bavorsko
  Země:
  Německo
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Cílem projektu je vytvoření podpůrných center pro Big Data, která umožňují přesun vědomostí a technologie do místních společností. Big Data Center bude silným partnerem místních společností a bude spolupracovat s firmami při poradenství a výzkumných projektech. Navíc zajišťuje Big Data Center přenos vědomostí skrze pořádání konferencí, seminářů, informační roadshow, informační kampaň v médiích a přípravy akademického postgraduálního programu.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:

  Název subjektu:
  e-Road Písek – Deggendorf
  Země:
  Německo
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Hlavním cílem projektu je vytvořit strategii pro orgány místní samosprávy, které chtějí integrovat strategii e-mobility do svých akčních plánů. Strategie bude založena na analýze transnacionálním ose, a to trase Písek – Deggendorf. Přidaná hodnota tohoto projektu spočívá v důkladné analýze a návrhu strategie, kterou mohou použít všechna města podobné velikosti jako Písek a Deggendorf (středně velká města). Zároveň tento projekt pokračuje a dále rozšiřuje již úspěšně realizované projekty e-Šumava (na české straně) a e-Wald (na bavorské straně).
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF