Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Biology Park Brno a.s.

Poslední aktualizace: 09.08.2021 08:01

Studentská 812/6
625 00 Brno
Tel.: +420511158111
E-mail: info@biologypark.cz
WWW: http://biologypark.cz

Odkaz na mapu: zde

IČO: 41602706
Ředitel: Ing. Michal Burian, MBA (info@biologypark.cz)

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: akreditovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 1.1. 2016

  Zakladatel(é): Biology Park Brno a.s.
  Majitel(é): Biology Park Brno a.s.
  Provozovatel(é): Biology Park Brno a.s.

  Typ hospodářského subjektu: Biotechnologický park
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: 1. Prokázaný inovační potenciál
  2. Méně jak 3 roky od založení společnosti

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Biology Park Brno je vědeckotechnický park v Brně s orientací na biotechnologie a biomedicínu. Základním smyslem tohoto projektu je podpora konkurenceschopnosti a přenosu výsledků výzkumů a vývoje v oblasti biomedicínských a biotechnologických aplikací na trh, s důrazem na podněcování transferu znalostí a technologií mezi vysokoškolskými institucemi a podnikatelskými subjekty. K dispozici jsou prostory různého typu – klasické kanceláře, biologické laboratoře a chemické laboratoře. Všechny tyto prostory mohou začínající firmy při splnění vstupních kritérií využít i v režimu podnikatelského inkubátoru. Všechny námi nabízené prostory jsou plně vybaveny nábytkem a IT technikou.
  Svým klientům dále nabízíme zprostředkování kontaktů a možnosti využití výstupů regionálních vědeckovýzkumných center a univerzit. Zajišťujeme kontakty a možnosti prezentace vlastních produktů a myšlenek investorům z řad business angels, fondů rizikového kapitálu, ale i fyzických osob nabízejících finanční účast a podporu. Naši klienti se rovněž mohou aktivně zapojit do projektů, které realizujeme my nebo Krajská hospodářská komora jižní Moravy, čímž mohou ovlivnit cíle a využití výstupů řešených projektů. Zájemcům o využití dobrého jména a adresy vědeckotechnického parku nabízíme možnost využití služby virtuálního sídla s vlastní poštovní schránkou a různými úrovněmi dalších služeb. Pořádáme také různé semináře a workshopy, ať už sami či ve spolupráci s u nás zasídlenými firmami, jejichž cílem je zvýšení profesního know-how, sdílení zkušeností a networking mezi jednotlivými firmami.

  Popis transferu technologií

  1. Společnost Brightify s.r.o. – „Drug Infusion“ – produkt, který pomáhá lékařům zvolit optimální dávkování infuzí pacientovi. Jediné zařízení, které k tomu lékaři potřebují, je chytrý telefon.
  2. Společnost Brightify s.r.o. – „Instant ECG – Electrocardiogram Rhythms Interpretation Guide“: aplikace pro iOS a Android, produkt, který byl vyvinutý pro praktické lékaře, zdravotní sestry, studenty medicíny a další odborný zdravotnický personál, představuje vynikající učební pomůcku, jak se rychle zorientovat v nejčastějších poruchách srdečního rytmu.

  Výchova k inovačnímu podnikání

  Hlavním cílem společnosti je vytvářet podmínky pro rozvoj inovační podnikání v regionu a pro využívání výsledků výzkumu v podnikatelské praxi s důrazem na high-tech. Svou činností vytváří spojovací článek mezi tvůrčím a vědeckým potenciálem Masarykovy univerzity, MENDELU a inovačním komerčním prostředím v tuzemsku i zahraničí.

  Poradenské služby

  Biology Park nabízí komplexní servis v transferu technologií a v oblasti tvorby a řízení projektů. Zahrnuje pomoc při výběru vhodného dotačního programu k podpoře investic včetně pomoci při komplexním zpracování projektové žádosti včetně poradenství při zadávání veřejných zakázek.

  Inovační infrastruktura

  Rozvoj spolupráce podnikatelských subjektů s vysokými školami a vědeckými pracovišti, vytváření prostředí pro podporu inovativního podnikání. Přímá vazba na budovaná regionální vědeckovýzkumná centra s možností využití jejich výstupů a výsledků výzkumu a dále využívání zařízení ve spolupráci vysokých škol a vědeckých pracovišť.

  Spolupráce s vysokými školami

  Zajištění a nabídka stáží studentům Masarykovy univerzity v Brně u společností zasídlených v našem VTP. Vzájemné využívání technologického prostředí a vybavení. Zprostředkování lektorských činností zástupců firem ve VTP v rámci výuky na MU Brno. Zajištění řečnických kapacit MU Brno pro akce konané ve VTP. Poskytování podkladů a kontaktů pro řešitele bakalářských, magisterských a doktorandských prací. Další spolupráce probíhá na úrovni u nás zasídlených firem – pořádání odborných seminářů na téma nejnovějších vědeckých poznatků v oboru umělého oplodnění a reprodukční genetiky (GENPROGRESS), aplikace výsledků vědecké činnosti do praxe (výzkumná sekce FNUSA-ICRC).

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  NE
  ANO
  obchodní plány
  NE
  ANO
  technologické poradenství
  NE
  ANO
  patentové poradenství
  NE
  NE
  certifikační poradenství
  ANO
  ANO
  finanční poradenství
  NE
  ANO
  účetnictví
  NE
  ANO
  právní poradenství
  NE
  ANO
  marketingové poradenství
  NE
  ANO
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  NE
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  NE
  ANO
  kopírování
  NE
  NE
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  NE
  ANO
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  NE
  NE
  dílny
  ANO
  NE
  laboratoře
  NE
  ANO
  přístup k databankám
  NE
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  ANO
  NE
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  NE
  příspěvky
  NE
  NE
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  NE
  výhradně podle skutečných nákladů
  ANO
  výhradně paušály
  NE
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  NE
  300
   
  elektřina
  NE
  490
   
  ostatní
  NE
  60
   
  celkem
   
  850
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  3149
   
  výrobní plochy
   
  ostatní
  3674
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  7
  1
  8
  Počet pracovníků
  407
  8
  415
  Pronajatá plocha m2
  4130
  112
  4242
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  3785 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  2171 m2
   
  Užitná plocha
  4242 m2
   
  – pronajatá plocha
  4242 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  0 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  Biolytics s.r.o.
  IČO: 03224163
  Tato česká biotechnologická společnost se zabývá vývojem a zaváděním nových biotechnologických produktů na trh a reflektuje nejnovější trendy high-tech aktivit. Současná činnost společnosti zahrnuje výzkum, vývoj a výrobu v oblasti moderních biotechnologií mikrobiologického typu, zejména léčbu komplikovaných a život ohrožujících bakteriálních infekcí, které jsou v současnosti závažným celosvětovým problémem majícím významný vliv na morbiditu a mortalitu infikovaných pacientů. Společnost má bohaté zkušenosti s preklinickým hodnocením léčiv a jejich testováním.

  Nela Daňková
  Tel.: +420 603 144 811
  E-mail: nela.dankova@bohemiapharm.cz
  WWW: http://www.bohemiapharm.eu

  Technologie:
  0100 – Biotechnologie
  0102 – Biomedicina
  0700 – Medicina a zdravotnictví

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  85 – Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti

   

  CB21 Pharma s.r.o.
  IČO: 07563094
  Jedinečné know-how této společnosti spočívá v kombinaci cannabinoidů s dalšími aktivními látkami, které jsou vybírány podle nejmodernějších vědeckých poznatků. Výsledkem jsou inovativní kosmetika, topické přípravky a zdravotnické prostředky špičkové kvality pod značkou CANNEFF. Činnost společnosti se zaměřuje zejména na výzkum a vývoj nových preparátů, způsoby pěstování konopí, výrobu a distribuci cannabinoidů a výtažků ve farmaceutické kvalitě.

  Tel.: +420702024941
  E-mail: info@cb21pharma.com
  WWW: https://canneff.com/

  Technologie:
  0700 – Medicina a zdravotnictví

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  85 – Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti

   

  GENPROGRESS s.r.o.
  IČO: 26916355
  Společnost byla založena v roce 2004 za účelem dalšího prohloubení spolupráce mezi odborníky v léčbě poruch plodnosti, cytogenetiky a klinickými genetiky. Jejich interdisciplinární tým s dlouholetými zkušenostmi představuje platformu jak pro efektivní klinickou aplikaci, tak i pro další výzkum. V posledních letech byla do klinické praxe zavedena řada nových metodik, umožňujících poznávat genetickou informaci uloženou ve spermiích, vajíčkách a embryích a zefektivnit tak jak léčbu neplodnosti, tak i včasnou diagnostiku vrozených vad. Mezi nejdůležitější patří preimplantační genetická diagnostika s využitím metod FISH a PCR a metoda SCSA pro diagnostiku zlomů chromatinu v hlavičce spermií.

  Tereza Agáta Veselá
  Tel.: +420607992818
  E-mail: tavesela@repromeda.cz
  WWW: http://repromeda.cz

  Technologie:
  0100 – Biotechnologie
  0102 – Biomedicina
  0106 – Genové technologie
  0107 – Genové technologie v medicíně
  0108 – Molekulární biologie
  0109 – Neurobiologie

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  85 – Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti

   

  IFCOR-99, s.r.o.
  IČO: 25565052
  Česká společnost, která nabízí komplexní laboratorní služby pro praktické lékaře, ambulantní specialisty, lůžková oddělení nemocnic i pro veterináře. Provádí široké spektrum vyšetření z oborů biochemie, hematologie, imunologie a alergologie, mikrobiologie, molekulární diagnostiky a lékařské genetiky, nukleární medicíny a farmakologie. Nově zavedli diagnostiku viru ZIKA či diagnostiku rizika rozvoje karcinomu děložního čípku na základě metylace tumorsupresorových genů.

  Ing. Josef Konopka, MBA
  Tel.: +420727952698
  E-mail: konopka@ifcor.cz
  WWW: http://ifcor.cz

  Technologie:
  0100 – Biotechnologie
  0102 – Biomedicina
  0105 – Zařízení pro biotechnologie
  0108 – Molekulární biologie

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  85 – Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti

   

  LABtechnik, s.r.o.
  IČO: 25330586
  Distributor laboratorní techniky, poskytovatel specializovaných laboratorních služeb v oblasti chemického a mikroskopického vyšetřování biologického materiálu.

  Zbyšek Vichta
  Tel.: +420602760422
  E-mail: zbysekv@labtechnik.cz
  WWW: http://www.labtechnik.cz

  Technologie:
  0701 – Přístroje a zařízení pro biomedicinu
  0703 – Přístroje a zařízení pro medicinu (ostatní)

  Odvětví:
  33 – Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů

   

  Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
  IČO: 00159816
  Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, FNUSA-ICRC, je vědecko-výzkumné centrum nové generace, které funguje již od roku 2012. Toto centrum se zaměřuje na hledání nových metod, technologií a léčiv pro efektivní prevenci, včasnou diagnostiku a individualizovanou léčbu kardiovaskulárních a neurologických onemocnění, která se řadí mezi nejčastější příčiny úmrtí v moderní společnosti.

  Mgr. Michal Janota
  Tel.: +420543185565
  E-mail: michal.janota@fnusa.cz
  WWW: http://fnusa-icrc.org

  Technologie:
  0100 – Biotechnologie
  0102 – Biomedicina
  0106 – Genové technologie
  0107 – Genové technologie v medicíně
  0108 – Molekulární biologie
  0109 – Neurobiologie
  0700 – Medicina a zdravotnictví

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  85 – Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti

   

  REPROMEDA s.r.o.
  IČO: 25557246
  Klinika reprodukční medicíny a preimplantační genetické diagnostiky. Jejím cílem je, aby asistovaná reprodukce úspěšně pomáhala stále více párům. Kromě vysoké odbornosti dbají především na diskrétnost, lidskost, vstřícnost a vše ostatní, co může klientům zpříjemnit a usnadnit návštěvy kliniky. Ve svém týmu má hned několik pracovníků, kteří pocházejí z význačné brněnské školy asistované reprodukce, jejímž úspěchem bylo narození prvního dítěte „ze zkumavky“ ve střední a východní Evropě již v roce 1982.

  Tereza Agáta Veselá
  Tel.: +420607992818
  E-mail: tavesela@repromeda.cz
  WWW: http://repromeda.cz

  Technologie:
  0102 – Biomedicina
  0107 – Genové technologie v medicíně
  0108 – Molekulární biologie
  0700 – Medicina a zdravotnictví

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  85 – Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti

 • Název subjektu:
  weXelerate
  Země:
  Rakousko
  Druh spolupráce:
  jiná
  Popis spolupráce: Vzájemná marketingová podpora na území ČR a Rakouska. weXelerate je největší startupový a inovační hub v oblasti střední a východní Evropy se sídlem ve Vídni. Na přibližně 9000 m2 sdružují velké společnosti, startupy, ale i investory se zájmem o nové digitální business modely. Akcelerátor weXelerate podporuje každý rok 100 nejinovativnějších startupů z celého světa se zaměřením na energie, infrastrukturu, Průmysl 4.0, média, pojišťovnictví a bankovnictví, ale i cross-industry technologie jako jsou IoT, Al, mobilita, chatboti, blockchain a cyber security.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF