Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Strojírenský vědeckotechnický park s.r.o., Buštěhrad

Poslední aktualizace: 21.10.2021 07:29

U Panelárny 136
273 43 Buštěhrad
Tel.: +420 724 199 912
Fax: –
E-mail:
WWW: http://svtpark.cz

Odkaz na mapu: zde

IČO: 24126381
Ředitel: Ing. Jan Malina (jan.malina@svtpark.cz)

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: akreditovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 1.6. 2015

  Zakladatel(é): Konstrukční oceli a.s.
  Majitel(é): Konstrukční oceli CZ a.s.
  Provozovatel(é): STROJÍRENSKÝ VĚDECKOTECHNICKÝ PARK s.r.o.

  Typ hospodářského subjektu: Společnost s ručením omezeným
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: Zaměření a předmět činnosti firmy
  Inovativnost
  Pozitivní synergický efekt

 • Charakteristika parku

  Úvod

  SVT Park je moderní české centrum pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace. Integruje tři základní funkce: inovační, inkubační a transfer technologií.
  SVT Park je zaměřen především na oblast energetiky, alternativních zdrojů, úsporu energií; odpadové hospodářství a druhotné využití surovin včetně recyklace bioodpadů; letectví; rapid prototyping a 3D tisk. Strojírenství slouží jako prostředek pro výzkum a inovace pro koncové trhy, přičemž SVT Park klade důraz na propojení s počítačovými technologiemi a specializovaným softwarem.
  Park vznikl přeměnou zchátralého areálu bývalé panelárny v obci Buštěhrad za podpory Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Podnikání a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu.

  Popis transferu technologií

  Centrum pro transfer technologií je subjekt, který ve spolupráci s výzkumnými institucemi a vysokými školami poskytuje služby napomáhající transferu technologií do firem, jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni, přičemž také zajišťuje potřebné zdroje pro realizaci technologického transferu a současně poskytuje odborné poradenství a poradenství v oblasti ochrany duševního a průmyslového vlastnictví. Centrum pro transfer technologií neprovozuje vlastní výzkumná pracoviště, neprovádí vlastní výzkum ani ověřovací výzkum transferovaných technologií. Na provoz centra transferu technologií je vyčleněno celkem 135 m2 podlahové plochy SVT Parku, jedná se o kancelářské prostory včetně zázemí.
  V současné době SVT Park pomohl provést již 2 úspěšné transfery technologií.
  1. Transfer know-how technologie a výroby Sálavých topných těles z kamene
  2. Transfer patentu č. 305512 – Způsob zpracování kalolisovaného materiálu z odpadních vod a kalů z výroby jemné keramiky a porcelánu

  Výchova k inovačnímu podnikání

  SVT Park po svém vzniku začal vyhledávat zajímavé Start up projekty, které svojí povahou zapadají do specializace SVT Parku a mají potenciál uspět. U těchto projektů pracovníci SVT Parku poskytují odborné poradenství a podporu již od rozpracování původní myšlenky projektu, přes založení obchodní firmy až k zřízení provozních prostor. Provozní prostory se těmto firmám nabízejí v Podnikatelském inkubátoru SVT Parku, což je prostředí převážně pro začínající inovativní firmy, které požívají za předem stanovených podmínek zvýhodněného nájemného a služeb poskytovaných SVT Parkem. V případě Start Up projektů SVT Park předal plnou škálu svých znalostí a v budoucnu se chce zaměřit na další podobné projekty. SVT Park disponuje celkem 4 351 m2 podlahové plochy vyčleněné pro funkci podnikatelského inkubátoru. Jedná se o kancelářské prostory, laboratoře i výrobní haly včetně potřebného zázemí.
  Dále SVT Park pronajal své prostory 7 inovačním firmám a jedné výzkumné organizaci. U všech subjektů byla inovativnost podmínkou pronájmu prostor. I těmto subjektům poskytují pracovníci SVT Parku své znalosti a služby. Jedná se především o právní poradenství a poradenství v oblasti dotačních projektů. Jednou ze zasídlených firem je například První železářská společnost Kladno,s.r.o., která uspěla v soutěži Cena Inovace roku 2014 pořádanou Asociací inovačního podnikání ČR, z.s. a dosáhla na druhé místo s projektem Vybavení metalurgické laboratoře.

  Poradenské služby

  Účelem SVT Parku je poskytovat prostory, technologie a služby nejen ve strojírenském oboru vysokým školám, vědeckým pracovištím, výzkumným ústavům a komerčním subjektům, Start upovým i zavedeným, které chtějí v průmyslových oblastech vyvíjet nové inovativní technologie.
  SVT Park je na více jak 10 500 m2 podlahové plochy a s pořízenou nejmodernější technologií připraven podpořit velký počet progresivních jednotlivců i skupin, organizací i společností ve svém rozvoji a výzkumu, podnikání i odborném vzdělávání.
  V rámci podnikatelského inkubátoru bylo vytvořeno zázemí pro rozvoj firem s možností využití moderních obráběcích, tvářecích, ohraňovacích, ohýbacích a dalších speciálních strojů a technologií pro výzkum a aplikaci výrobních postupů geopolymerů (umělých kamenů) a odpadních hmot k výrobě stavebních materiálů. Služby v rámci podnikatelského inkubátoru jsou dotované.
  SVT Park dělí své služby do následujících oblastí:
  Služby:
  1. Služby vědeckotechnického parku:
  1.1. Poskytování nájmů výrobních, laboratorních a administrativních ploch.
  1.2. Poskytování nájmů technologií.
  1.3. Využívání synergického efektu spolupráce zasídlených výzkumných institucí, škol a výrobních firem.
  1.4. Poskytování odborného poradenství:
  2. Poskytované služby centra pro transfer technologií.
  2.1. Poradenství v oblasti duševního a průmyslového vlastnictví.
  2.2. Pořádání workshopů, seminářů a kooperačních burz.
  2.3. Asistence při aplikování výsledků výzkumu a vývoje do výroby a uvedení na trh.
  2.4. Vedení databáze klientů a partnerů a jejich kontinuální rozšiřování i na mezinárodní úrovni.
  3. Služby podnikatelského inkubátoru:
  3.1. Poskytování zvýhodněného poradenství v oblasti Start-up projektů.
  3.2. Poskytování zvýhodněných nájmů výrobních, laboratorních a administrativních ploch.
  3.3. Poskytování zvýhodněných nájmů technologií.
  3.4. Zakládání společných projektů včetně zajištění financování a přístupu na trh.
  4. Poskytování odborného poradenství v oblasti podnikání:
  4.1. Zpracování studií proveditelnosti a podnikatelských záměrů, marketingové poradenství.
  4.2. Dotační poradenství.
  4.3. Poradenství při zadávání veřejných zakázek.
  4.4. Tvorba odborných posudků a analýz.

  Inovační infrastruktura

  SVT Park je ve svém zaměření na strojírenství, energetiku a další investičně náročná odvětví ve Středočeském kraji jedinečný. Zároveň úzce spolupracuje s dalšími regionální aktéry v rámci inovační infrastruktury. Vznikající Středočeské inovační centrum bude partnerem pro synergické spolupráci. SVT Park navázal kontakty se státními orgány (Czechinvest, MPO, Technologické centrum AV ČR, Technologická agentura ČR), jež může zprostředkovávat pro své klienty.
  Dále je plánována spolupráce s výzkumnými organizace ve Středočeském kraji. Například v oblasti energetiky to bude Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, jež sídlí také v Buštěhradu.

  Spolupráce s vysokými školami

  Spolupráce s VŠ a Výzkumnými organizacemi

  SVT Park má vybudované zázemí pro podporu vysokých škol a výzkumných organizací.
  Spolupracující instituce:
  • Asociace výzkumných organizací
  • ČVUT v Praze – Fakulta strojní, Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
  • ČVUT v Praze – Fakulta stavební, Katedra technologie staveb
  • Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
  • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
  • Výzkumná organizace COMTES FHT a.s.

  SVT Park spolupracuje s vysokými školami a výzkumnými organizacemi na projektech, které vytvářejí nová pracovní místa a možnosti stáží studentů. V současné době SVT Park spolupracuje s ČVUT v Praze, Ústavem mechaniky tekutin a termodynamiky na vybudování Laboratoře chladících systémů pro energetiku, kde budou vytvořena místa pro studenty doktorského studia oboru Termomechanika a mechanika tekutin. Dále je připravená spolupráce s ústavem techniky prostředí ČVUT v Praze, fakulty strojní, kde SVT Park pomáhá se znalostním transferem mezi ústavem a výrobními firmami.

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  ANO
  ANO
  obchodní plány
  ANO
  ANO
  technologické poradenství
  ANO
  NE
  patentové poradenství
  NE
  ANO
  certifikační poradenství
  NE
  ANO
  finanční poradenství
  NE
  ANO
  účetnictví
  ANO
  NE
  právní poradenství
  ANO
  NE
  marketingové poradenství
  ANO
  NE
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  NE
  sekretariát
  NE
  ANO
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  ANO
  NE
  zpracování textů
  NE
  NE
  recepce
  NE
  NE
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  ANO
  NE
  dílny
  ANO
  NE
  laboratoře
  NE
  NE
  přístup k databankám
  NE
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  ANO
  ANO
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  NE
  příspěvky
  ANO
  NE
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  ANO
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  NE
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
   
  elektřina
  ANO
   
  ostatní
  ANO
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  1500
   
  výrobní plochy
  1200
   
  ostatní
  240
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  12
  1
  13
  Počet pracovníků
  158
  1
  159
  Pronajatá plocha m2
  9098
  184
  9282
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  40516 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  12185 m2
   
  Užitná plocha
  10562 m2
   
  – pronajatá plocha
  9282 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  1280 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  BattSwap CZ, s.r.o.
  IČO: 041 76 570
  Společnost BattSwap se zabývá vývojem systému na vyměňování baterií v elektrických autech.

  Technologie:
  1400 – Dopravní a logistické systémy a pohony
  1405 – Transportní a logistické systémy, pohony (ostatní)
  9000 – Hydraulika a mechanika
  9002 – Technická zařízení

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  73 – Výzkum a vývoj

   

  BLACK CIRCLE s.r.o.
  IČO: 02499100
  Společnost zabývající se technologiemi dělení materiálů pomocí vláknového laseru.

  Technologie:
  0500 – Laserové technologie
  0501 – Zařízení pro využití laseru

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení

   

  BRUKO TECHNOLOGIE s.r.o.
  IČO: 023 63 925
  Společnost BRUKO Technologie s.r.o. má výhradní zastoupení výrobců výkonných pásových a kotoučových pil a pilovrtacích zařízení, které mají vzhledem k vysoké kvalitě produktů a servisu úspěšné zastoupení ve více než 70-ti státech na celém světě. Společnost BRUKO Technologie s.r.o. se podílí na vývoji a návrzích nových technoligií v oblasti pásových a kotoučových pil.

  Ing. Lenka Štanclová
  Tel.: +420 733 715 555
  E-mail: stanclova.bruko@gmail.com
  WWW: http://www.brukotechnologie.cz/

  Technologie:
  9000 – Hydraulika a mechanika
  9001 – Řídící systémy
  9003 – Design

  Odvětví:
  52 – Maloobchod, opravy spotřebního zboží, kromě motorových vozidel
  73 – Výzkum a vývoj
  93 – Ostatní služby

   

  COMTES FHT a.s.
  IČO: 263 16 919
  Přední evropskou výzkumnou organizací, která bude zajišťuje výzkum a vývoj v oblasti kovových materiálů, zavádění nových technologií tváření a tepelného zpracování kovů především v klíčových oborech: strojírenství, automobilový průmysl a energetika.

  Tel.: +420 377 197 311
  E-mail: comtes@comtesfht.cz
  WWW: http://www.comtesfht.cz

  Technologie:
  0200 – Energetika
  0300 – Výrobní technologie
  1205 – Materiály pro energetiku
  1207 – Kovy pro zvlášť náročné účely
  1210 – Multifunkční materiály
  1212 – Nové materiály (ostatní)
  1213 – Povrchy a povlaky

  Odvětví:
  27 – Výroba kovů vč. hutního zpracování
  29 – Výroba strojů a zařízení
  73 – Výzkum a vývoj

   

  DEEPTIME s.r.o.
  IČO: 07058501
  Společnost zabývající se 3D tiskem a designem.
  Vytvořili první audiosystém vytištěný 3D tiskem z písku.

  Ing. MARTIN HŘEBEN
  Tel.: +420 702 054 124
  E-mail: studio@deeptime.limited
  WWW: https://www.deeptime.limited

  Technologie:
  1200 – Nové materiály
  9003 – Design

  Odvětví:
  22 – Vydavatelství, tisk a reprodukce zvukových a obrazových nahrávek
  25 – Výroba pryžových a plastových výrobků
  26 – Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
  29 – Výroba strojů a zařízení
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených
  32 – Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů
  52 – Maloobchod, opravy spotřebního zboží, kromě motorových vozidel
  73 – Výzkum a vývoj

   

  K.M. TRADE, spol. s.r.o.
  IČO: 250 61 551
  Vítejte na webu společnosti K. M. TRADE, spol. s r.o., která vznikla v roce 1996 jako obchodní společnost se zaměřením na prodej legovaných a vysoce legovaných ocelí.

  Postupně byla naše činnost rozšířena na výrobu speciálních ocelí, strojírenských dílů, Cr – Ni slitin, obchod s legovaným šrotem a zajišťování kooperací ve všech uvedených oborech.

  V roce 2014 byl zahájen provoz v nově vystavěné hale pro strojní obrábění vybavené CNC obráběcími centry a CNC soustruhem.

  V současné době máme vlastní skladovací prostory s více než pětisty tunami legovaných ocelí, vybavené pásovými pilami, kterými jsme schopni řezat materiál dle požadavku zákazníka až do rozměru 1100 x 1100 mm na příčné pile a 920 x 1500 x 4000 mm na pile podélné. Při výrobě a kontrole nám pomáhá vlastní spektrometr pro zjištění přesné chemické analýzy námi dodávaných materiálů.

  Naše aktivity zasahují napříč několika průmyslovými odvětvími, z nichž nejvýznamnější jsou hutnictví, strojírenství, energetika a chemický průmysl.

  Ing. Jiří Mráček
  Tel.: +420 602 331 832
  E-mail: mrackova.alena@centrum.cz
  WWW: http://www.kmtr.cz/

  Technologie:
  0500 – Laserové technologie
  0800 – Měřící a regulační technika
  1001 – Konstrukce a spojovací technika
  1207 – Kovy pro zvlášť náročné účely
  1212 – Nové materiály (ostatní)
  1213 – Povrchy a povlaky
  1217 – Kompozitní materiály
  1404 – Kolejová a silniční dopravní technika

  Odvětví:
  27 – Výroba kovů vč. hutního zpracování
  28 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení
  29 – Výroba strojů a zařízení
  73 – Výzkum a vývoj

   

  KV material s.r.o.
  IČO: 293 14 216
  KV material s.r.o. je dovozce a distributor společností Legrand, Zucchini, Efapel, Siemens, GENERI a Cortem. KV materiál s.r.o. má velké zkušenosti s návrhy inovativních designů elektrických zařízení a jejich instalací. Současně s novými designy se společnost podílí na vývoji jednotlivých elektronických komponentů.

  Farhang Farzan
  Tel.: +420 775 531 421
  E-mail: farzan@kvmaterial.com

  Technologie:
  0200 – Energetika
  0202 – Energetika, výkonová elektrotechnika
  0901 – Displeje

  Odvětví:
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Prototypum
  IČO: 04821866
  Společnost zabývající se průmyslovým designem a 3D tiskem.

  Ing. Martin Hřeben
  Tel.: +420737405020
  E-mail: http://martin.hreben@prototypum.cz
  WWW: http://prototypum.cz

  Technologie:
  0200 – Energetika
  0302 – Výrobní technologie
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0418 – Virtuální postupy
  9003 – Design
  9007 – Výrobky z plastů

  Odvětví:
  25 – Výroba pryžových a plastových výrobků
  26 – Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
  29 – Výroba strojů a zařízení
  72 – Zpracování dat a související činnosti
  73 – Výzkum a vývoj
  93 – Ostatní služby

   

  První železářská společnost Kladno s.r.o.
  IČO: 495 50 942
  Je společnost se strojírenským zaměřením, která zahájila svoji činnost v červnu roku 1996 a navázala na tradici opravárenské Železniční dílny, závod Doprava Poldi. Společnost zajišťuje kompletní dodávky investičních celků i jednotlivých dílů, zejména pro potřeby oceláren a dolů. Dále vyrábí ocelové konstrukce s rozličným druhem použití i místem určení. Společnost zajišťuje přesné obrábění na CNC strojích. Zejména zařízení oceláren, zařízení pro doly, ocelové konstrukce a přesné CNC obrábění na zakázku. Zpracovává studie resp. návrhy až po výrobní dokumentaci, realizuje výrobu, montáž a uvedení do provozu a následný servis instalovaných zařízení.

  Ing. Jiří Mráček
  Tel.: +420 602 331 832
  E-mail: mrackova.alena@centrum.cz
  WWW: http://pzsk.cz

  Technologie:
  0500 – Laserové technologie
  1001 – Konstrukce a spojovací technika
  1207 – Kovy pro zvlášť náročné účely
  1212 – Nové materiály (ostatní)
  1213 – Povrchy a povlaky
  1217 – Kompozitní materiály
  1404 – Kolejová a silniční dopravní technika
  9000 – Hydraulika a mechanika
  9001 – Řídící systémy
  9002 – Technická zařízení
  9003 – Design

  Odvětví:
  28 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení
  29 – Výroba strojů a zařízení
  73 – Výzkum a vývoj

   

  REAL ECO TECHNIK, spol. s r.o.
  IČO: 261 79 113
  Společnost zabývající se odpadovým hospodářstvím, využíváním druhotných surovin a vývojem geopolymerní technologie.

  Jiří Pelichovský
  Tel.: +420 724 065 263
  E-mail: j.pelichovsky@centrum.cz

  Technologie:
  0205 – Zařízení pro využití ostatních obnovitelných zdrojů energie
  1501 – Odpadní hospodářství

  Odvětví:
  37 – Zpracování druhotných surovin
  73 – Výzkum a vývoj

   

  Strojírna TEDESCO, a.s.
  IČO: 26171791
  Společnost Strojírna TEDESCO, a.s. se zaměřuje na kusovou a malosériovou výrobu dílců dle dokumentace zákazníků. Nabízíme svařování, obrábění a zámečnické práce ve mzdě, v případě požadavku jsme však schopni zajistit vstupní materiál a polotovary – například odlitky z tvárné a šedé litiny apod.

  Technologie:
  9000 – Hydraulika a mechanika
  9002 – Technická zařízení

  Odvětví:
  28 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení
  29 – Výroba strojů a zařízení

   

  ZETJET Technologies s.r.o.
  IČO: 01706845
  Společnost se zaměřuje na vývoj úsporných leteckých motorů.

  Martin Ziegler
  Tel.: +41 78 756 97 80
  E-mail: zetjet.ch
  WWW: http://www.zetjet.ch

  Technologie:
  1402 – Letecká technika
  9003 – Design

  Odvětví:
  29 – Výroba strojů a zařízení
  62 – Letecká a kosmická doprava
  73 – Výzkum a vývoj

 • Název subjektu:
  Spolupráce na vývoji geopolymerů
  Země:
  Indie
  Druh spolupráce:
  jiná
  Popis spolupráce: Konzultace výzkumu geopolymerní technologie. Na základě dialogu mezi SVT Parkem a univerzitou SRM se uskutečnilo setkání indických a českých odborníků na geopolymerní technologie v SVT Parku.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF