Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

RegioHub, s.r.o., Praha

Poslední aktualizace: 31.12.2022 17:31

Drtinova 10
15000 Praha 5
Tel.: +420724542775
E-mail:
WWW: http://www.hubbrno.cz

Odkaz na mapu: zde

IČO: 24145424
Ředitel: Petr Vondruš

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: provozovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 1.11. 2014

  Zakladatel(é): Hub s.r.o 49%, Because s.r.o 51%
  Majitel(é): Hub s.r.o 49%, Because s.r.o 51%
  Provozovatel(é): RegioHub s.r.o

  Typ hospodářského subjektu: s.r.o.
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: provozování legální podnikatelské činnosti, preference společností v oblasti IT/ICT (není nutná podm

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Koncept realizace VTP Hubů Brno a Ostrava je připravován a realizován od roku 2011 společností RegioHub v úzké spolupráci několika vzájemně propojených subjektů. Tyto subjekty poskytují širokou paletu služeb inovačním podnikům, vývojářům a kreativním osobnostem především z oborů souvisejících s digitální ekonomikou, sociálním podnikáním, kreativním průmyslem a IT.

  Popis transferu technologií

  1, XTND: společnost se sídlem ve VTP Hub Ostrava. XTND vyvinuli první ultralehký celokarbonový elektrický skateboard na světě, přičemž jeden z dílů pro společnost XTND pomáhala vyvíjet pražská ČVUT. Produkty XTND přispívají k vybudování udržitelného dopravního systému a k rychlejšímu nástupu elektromobility.

  2, Mathesio je technologická společnost z oblasti IT, která kombinuje analytické myšlení a kreativitu. Vyvíjí informační systémy pro zefektivnění firemních procesů, vytváří 3D vizualizace, 3D animace, dynamické modifikace 3D zobrazení či videoprodukce. Firma byla založena jako spin-off na FIT VUT v Brně a je zasídlena ve VTP Hub Brno. Komercializuje výstupy výzkumů zakladatele firmy, zaměřené na modelování procesů prostřednictvím BPMS.

  Výchova k inovačnímu podnikání

  V průběhu celého roku pravidelně pořádáme dlouhodobé akcelerační programy, které pomáhají najít správný směr, získat cenné rady nebo se napojit na investory.
  100DC
  Impact Hub 100-Day Challenge je jedinečný akcelerační program vyrůstající z bohaté a pestré sítě profesionálů z VTP Hub Brno a VTP Hub Ostrava.
  Jedná se o intenzivní 100denní akcelerační program podpořený průběžnou zpětnou vazbu, kvalitními konzultacemi a mentoringem. Je primárně určen pro projekty usilující o inovace bez omezení oborem.

  Laboratoř Nadace Vodafone
  Akcelerační program pro neziskovky a společensky prospěšné podniky, které využívají technologie pro pozitivní změny ve společnosti.
  To vše podle metodiky Lean Startup přizpůsobené pro společenské inovace. Účelem je ověřit, zda jsou vize životaschopné a najdou si platící zákazníky.

  Impact First
  Akcelerační program pro zvyšování společenského dopadu projektů, které se zaměřují na sociálně znevýhodněné a vyloučené skupiny obyvatel.
  Pomáháme hledat způsoby, jak snížit riziko neúspěchu, obstát na trhu a stát se finančně soběstačnými. To nejlepší z byznysu přenášíme i do toho neziskového. V rámci Impact First nabízíme jak odbornou, tak finanční podporu.

  Social Impact Award
  Pomáháme studentům s rozjezdem společensky prospěšného podnikání, zaměřeného zejména na řešení společenských a environmentálních problémů podnikatelskou cestou. Nabízíme odborné workshopy, mentoring, peníze do začátku, cenné kontakty a pracovní i myšlenkové zázemí.

  Poradenské služby

  Kromě již zmíněných akceleračních programů:
  Impact Hub Business Clinic:
  Formát 30ti minutových konzultací s odborníky v oblastech daní, účetnictví, práva nebo obchodu. S Business Clinic je spjato 5 konzultantů, kteří poskytli poradenství desítkám klientům jak z řad členů sítě Impact Hub, tak i veřejnosti.

  Social Business Breakfast:
  Pravidelné neformální setkání lidí, kteří se aktivně zabývají společensky prospěšným podnikáním a inovacemi. Každý měsíc se v síti Impact Hub setkávají zástupci sociálních firem, ministerstev, neziskovek, oddělení CSR velkých společností, bank i univerzit. Vyměňují si zkušenosti, aktuální informace a kontakty z oblasti společensky prospěšného podnikání a inovací.

  Impact Hub MashUp
  Rychlý formát akce (10 slidů, 200 vteřin) poskytuje prostor nově vznikajícím projektům z byznysu, společenské inovace, kultury nebo vědy, které hledají potřebné kontakty, zdroje nebo investory.
  V síti VTP Impact Hub ČR proběhlo více než 35 MashUpů.

  Impact Hub Mastermind
  Podpora a zpětná vazba na nápad, rozpracovaný projekt či aktuální problém v rámci facilitované pracovní skupiny.

  Impact Hub Share
  Pravidelná měsíční akce podporující sdílení know how mezi členy. Široký okruh témat relevantní pro dané publikum.

  Impact Hub #IT
  Skupina pro sdílení zkušeností, tipů a triků, zpětná vazba na projekty, informace o novinkách v oboru.
  Volně sdružuje cca 70 členů.

  Podpora budování komunity – umění hostitelství:
  Dlouhodobá a systematická podpora komunity prostřednictvím excelence v hostitelství díky uplatňování principů setkávání, propojování, ale i důvěry a otevřenosti.

  Inovační infrastruktura

  V současné době již roční provoz VTP IMPACT HUB Brno a Ostrava opravňuje konstatovat, že existuje dostatek zkušeností se správou inovační infrastruktury, a především potom s poskytováním odborných služeb jednotlivým klientům a zasídleným firmám. Převážná většina služeb a akcí je vázána na zahájení inovativního podnikání v různých oborech IT, kreativního průmyslu, sociálního podnikání, digitální ekonomiky a navazujících hraničních disciplínách.
  Inovační strategie je zaměřena zejména na vytváření a rozvíjení podmínek pro inovační proces, soustřeďuje svou pozornost na systémové rozvíjení inovační infrastruktury, soustavnou a inteligentní podporu malých a středních podniků (a samostatných osob, vývojářů apod.), zdokonalování informačních systémů a tvorbu informačních sítí v národním i mezinárodním měřítku. Cílem sítě je podporovat vznik technologicky orientovaných firem a prohloubit spolupráci mezi akademickými pracovišti a uživateli výsledků výzkumu, zejména potom s průmyslovými partnery.
  Hlavní aktéři národní sítě navazují kontakty s velkými firmami a nadnárodními koncerny, které tak mohou působit jako kontaktní partneři pro malé technologicky orientované firmy zasídlené v zázemí pracovišť VTP Impact HUB Brno a Ostrava. Zároveň jsou pomocí různých forem školení, akceleračních programů, workshopů a seminářů systematicky podporovány v členech, zasídlených firmách, partnerech i spolupracujících subjektech inovační řešení a transfer znalostí (technologií).

  Spolupráce s vysokými školami

  Začínající projekty často přímo vycházejí z akademického prostředí, resp. jsou zajišťovány absolventy či vývojovými pracovníky, kteří spolupracují s místními výzkumnými organizacemi. Řada projektů navazuje na výzkumnou činnost jednotlivých pracovišť vysokých škol či výzkumných organizací, případně je podnikatelský záměr dále rozvíjen ve vzájemné spolupráci (například využití inovačních voucherů). Záměry jsou konzultovány s odborníky z akademické sféry, kteří se často taktéž účastní cílených akcí a akceleračních programů. Interakce s odbornými kapacitami akademické sféry tak nabývá řady forem od personální propojenosti, vzniku spin-off, vzájemné spolupráce až po transfer či vhodné využití výsledků aplikovaného výzkumu a vývoje. Uvádíme některé konkrétní příklady.

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  ANO
  ANO
  obchodní plány
  ANO
  ANO
  technologické poradenství
  NE
  ANO
  patentové poradenství
  NE
  ANO
  certifikační poradenství
  ANO
  NE
  finanční poradenství
  NE
  ANO
  účetnictví
  NE
  ANO
  právní poradenství
  ANO
  NE
  marketingové poradenství
  ANO
  NE
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  NE
  sekretariát
  NE
  NE
  telefonní centrála
  NE
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  NE
  NE
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  ANO
  NE
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  NE
  NE
  dílny
  NE
  NE
  laboratoře
  NE
  NE
  přístup k databankám
  NE
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  ANO
  ANO
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  ANO
  ANO
  příspěvky
  ANO
  ANO
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  NE
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  ANO
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  NE
   
  elektřina
  NE
   
  ostatní
  NE
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  3 500
   
  výrobní plochy
   
  ostatní
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  9
  45
  54
  Počet pracovníků
  61
  217
  278
  Pronajatá plocha m2
  291
  982
  1273
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  2428 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  1870 m2
   
  Užitná plocha
  4215 m2
   
  – pronajatá plocha
  1273 m2
   
  = zbývá k pronájmu
  2942 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  AstrumQ Interactive
  IČO: 29447445
  Společnost AstrumQ Interactive, s.r.o. vytváří mobilní a webové řešení dotýkájící se hvězd. Posláním odborného týmu je hledat hodnoty využití mobilních a webových technologíí ve Vašem podnikání, vytvoření nových obchodních příležitostí a zjednodušení přístupu k informacím.

  Tomáš Rozehnal
  Tel.: +420775 533 655
  E-mail: info@astrumq.com
  WWW: http://www.astrumq.com

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0410 – Mobilní telekomunikace
  0416 – Technologie pro tvorbu softwaru
  0602 – Řízení inovací

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  Bit Control
  IČO: 03566749
  Naši doménou jsou převážně podnikové aplikace, ERP, CRM a LOB systémy. Rádi řešíme komplexní problémy, automatizujeme firemní procesy a usnadňujeme práci uživatelům. Naše aplikace fungují na internetu, v tabletech, mobilech, i na desktopu.

  Správná rozhodnutí jsou založena na správných datech. Navrhneme a vytvoříme pro Vás systémy poskytující komplexní a relevantní informace. Propojíme Vaše data s více zdroji a vytěžíme z nich maximum informací.

  Tomáš Janík
  E-mail: info@bitcontrol.cz
  WWW: http://www.bitcontrol.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0410 – Mobilní telekomunikace

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  CaverSoft
  IČO: 29288266
  Ať už se jedná o mobilní aplikace nebo obchodní systémy – naše fungování je stále stejné. Jen díky hlubokému pochopení byznysu našich zákazníků dokážeme navrhnout a implementovat řešení, které nejenom posune firmu o krok kupředu. Vytvoří ucelenou platformu – prostor pro budování ekosystému těch nejlepších nástrojů, které spolu komunikují. V reálném čase, absolutně automaticky, maximální rychlostí.

  David Kovalský
  E-mail: info@caversoft.cz
  WWW: http://www.caversoft.cz

  Technologie:
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  0410 – Mobilní telekomunikace
  0418 – Virtuální postupy
  0602 – Řízení inovací

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  EF1 marketing & management
  IČO: 24284602
  Specializujeme se na digitální projekty a inovace. Zavádíme digitální inovace do firem a organizací všech velikostí. Propojujeme svět startupů a inovátorů se zavedenými firmami a korporacemi. Pomůžeme vám s expanzí vaší firmy díky marketingovým a obchodním aplikacím, stejně jako se zefektivněním činnosti a firemních procesů.

  Filip Dřímalka
  Tel.: +420774 733 454
  E-mail: filip.drimalka@ef1.cz
  WWW: http://www.ef1.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0404 – Digitální média
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  0410 – Mobilní telekomunikace

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  Inovit
  IČO: 03095177
  Inovit – Inovativní služby v IT je česká společnost působící na celosvětovém trhu v oboru informačních technologií. Dodává software, technologie i služby a je řešitelem rozsáhlých aplikačních programových systémů s vícevrstvou architekturou a architekturou klient/server pro internet a intranet.

  Rostislav Urbánek
  E-mail: urbanek@inovit.cz
  WWW: http://www.inovit.cz

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)
  0415 – Simulace procesů

  Odvětví:
  72 – Zpracování dat a související činnosti

   

  Mathesio
  IČO: 29321824
  Technologická firma pracující na celé řádě přelomových projektů v oblasti vývoje software a 3D grafiky.

  Vojtěch Mates
  E-mail: mates@mathesio.cz
  WWW: http://www.mathesio.cz

  Technologie:
  0416 – Technologie pro tvorbu softwaru
  0602 – Řízení inovací

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj
  93 – Ostatní služby

   

  Price f(x)
  IČO: 02685205
  Price f(x) je rychle rostoucí agilní softwarová firma, která poskytuje pricingový software v cloudu. Náš produkt používají desítky firem po celém světě v procesu cenotvorby: ke správě a a optimalizaci cen, analýze obchodních transakcí a simulaci dopadů změn, správě ceníků, kontraktů a rabatů a v neposlední řadě i integraci s ERP/CRM systémy jako jsou SAP či SalesForce. Oblast pricingu (cenotvorby) je rychle rostoucí odvětví, kde poskytováním flexibilního cloudového řešení s možností rychlého nasazení do produkce konkurujeme zavedeným velkým „enterprise“ hráčům.

  Sídlo Price f(x) je v Mnichově a pobočky má v České Republice, Švýcarsku, USA a Hong Kongu. V České republice jsme letos oficiálně otevřeli „Competence Center“. Stavíme tu tým, který je zodpovědný jak za vývoj a správu produktu tak i jeho implementaci u zákazníků. Kanceláře v ČR máme v Praze a v Ostravě.

  Milan Borůvka
  E-mail: milan.boruvka@pricefx.eu
  WWW: http://www.pricefx.eu

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0410 – Mobilní telekomunikace
  0602 – Řízení inovací

  Odvětví:
  74 – Služby převážně pro podniky
  93 – Ostatní služby

   

  storyous.com
  IČO: 24250856
  Storyous je moderní technologický start-up, jehož hlavním produktem je komplexní pokladní systém, který zásadně zjednodušuje život restauratérům. Kromě jednoduchého objednávání, skladového hospodářství, mobilního číšníka a cloudové služby je Storyous POS systém napojen na mobilní aplikaci pro uživatele, která umožňuje zákazníkovi ovládat celý proces v restauraci ze svého smartphonu – od zarezervování stolu a objednání jídla, až po placení a zanechání recenze. Naší misí je tak spojovat restaurace s jejich zákazníky.

  Luboš Urbančok
  E-mail: lubos@storyous.com
  WWW: http://www.storyous.com

  Technologie:
  0400 – Informační a telekomunikační technologie
  0408 – Řízení informačních technologií (Informationsmanagement)
  0410 – Mobilní telekomunikace
  0602 – Řízení inovací

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  XTND
  IČO: 03179338
  Výrobce prvního ultralehkého, celokarbonového elektrického boardu na světě. Aktuální prototyp má několikanásobně lepší výkon než konkurenční produkty a váží okolo 4 kilogramů.

  Mirek Peřina
  E-mail: mirek@getxtnd.com
  WWW: http://getxtnd.com/

  Technologie:
  0906 – Mikroelektronika (ostatní)
  1405 – Transportní a logistické systémy, pohony (ostatní)
  9001 – Řídící systémy
  9003 – Design
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  31 – Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených

 • Název subjektu:
  VTP Impact Hub
  Země:
  Rakousko
  Druh spolupráce:
  jiná
  Popis spolupráce: Rozvoj mezinárodní spolupráce je zajišťován ve dvou hlavních úrovních. Za prvé má management národní sítě VTP IMPACT HUB výraznou konkurenční výhodu prostřednictvím součástí mezinárodní sítě Impact Hub, která zahrnuje dalších 77+ center celkovým počtem více než 11 000 členů. Díky tomuto regionálnímu i celosvětovému propojení nabízí národní síť pracovišť unikátní možnosti rozvoje inovačních projektů v rámci i za hranicemi České republiky.
  Druhou neméně důležitou úrovní je schopnost managementu zajistit podporu tržního uplatnění jednotlivých projektů v mezinárodním kontextu, což je mimo jiné dáno taktéž účastí nadnárodních společností na jednotlivých akceleračních a inkubačních programech.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings