Interaktivní Katalog VTP

zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF

VTP VÚMOP

Poslední aktualizace: 09.10.2019 13:05

Žabovřeská 250
156 27 Praha 5
Tel.: +420 257 027 111
Fax: +420 257 921 246
E-mail: info@vumop.cz
WWW: http://www.vumop.cz

Odkaz na mapu: zde

IČO: 00027049
Ředitel: doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.
Zástupce ředitele: RNDr. Pavel Novák, Ph.D.

 • Provozní údaje parku

  Členství v SVTP: ANO
  Stav parku: provozovaný
  Partner v projektu SPINNET: NE
  Termín zahájení provozu: 27.4. 2017

  Zakladatel(é): Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
  Majitel(é): Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
  Provozovatel(é): Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

  Typ hospodářského subjektu: právnická osoba
  Kritéria pro přijetí inovační firmy: individuální

 • Charakteristika parku

  Úvod

  Vědeckotechnický park VÚMOP se nachází na Praze 5 – Zbraslavi a na pracovištích v Brně a Pardubicích.
  Zakladatelem a provozovatelem je Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
  Vědeckotechnický park VÚMOP navazuje na Koncepci rozvoje a základních směrů výzkumu a vývoje Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. V rámci odborného zaměření na pedologickou a hydrologickou problematiku se orientuje na výzkumnou činnost, smluvní činnost, poradenskou činnost, pořádá odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorské činnosti. VTP VÚMOP v rámci své činnosti dlouhodobě spolupracuje s podniky v oblasti uplatňování výsledků výzkumné a navazující činnosti do praxe, včetně umožnění stáží a poskytování zázemí a technické podpory pro začínající podniky a podnikatele.
  Vědeckotechnický park VÚMOP působí v souladu s Koncepcí výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 – 2022 a respektuje plně Doporučení komise ze dne 10. dubna 2008 o řízení duševního vlastnictví při činnostech předávání znalostí a o kodexu správné praxe pro univerzity a jiné veřejné výzkumné organizace (2008/416/ES), stanovuje závazný postup a formy ochrany duševního vlastnictví a zajištění uplatnění výsledků v celém cyklu výzkumu a vývoje; ve fázi přípravy návrhu projektu výzkumu a vývoje, v průběhu řešení a při jeho ukončení a v návazném období vlastního uplatnění. Přijatý systém ochrany a transferu je podmínkou pro poskytování podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků.

  Popis transferu technologií

  Transfer znalostí je proces, činnosti nebo služeb, přinášející ekonomický přínos původci znalosti a ústavu, jako vykonavateli majetkových práv, s cílem využít, zhodnotit a komercializovat poznatky výzkumu a vývoje, znalosti, know-how, patenty a licence v rámci inovačního potenciálu a zároveň rozvoje poznání a přenos poznatků vědních oborů komplexních meliorací, pedologie, pozemkových úprav, tvorby a využití krajiny a informatiky k těmto oborům se vztahující včetně:
   účasti v mezinárodních a národních centrech výzkumu a vývoje,
   vědecké, odborné a pedagogické spolupráce,
   ověřování a přenosu výsledků výzkumu a vývoje do praxe spolu s poradenskou činností a podporou zavádění nových technologií, včetně založení spin-off firmy SOWAC s.r.o.
   zřízení Centra pro transfer technologií, spolu s Radou pro komercionalizaci VÚMOP

  Výchova k inovačnímu podnikání

  Pořádání worshopů a seminářů
  Pořádání vědeckých konferencí včetně terénních exkurzí
  Konzultace a poradenství, školení a odborné přenášky
  Projektová spolupráce na národní i mezinárodní úrovni
  Odborná a výzkumná podpora komerčních zakázek
  Pořádání oponentur projektů

  Poradenské služby

  Spolupráce s vysokými školami

  Česká zemědělská univerzita v Praze
  České vysoké učení technické v Praze
  Mendelova univerzita v Brně
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Technická Univerzita v Liberci
  Univerzita Karlova
  Masarykova univerzita
  Vysoké učení technické v Brně
  Univerzita Palackého v Olomouci
  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 • Služby poskytované inovačním firmám

  VTP
  externě
  Poradenství
  NE
  NE
  obchodní plány
  ANO
  NE
  technologické poradenství
  ANO
  NE
  patentové poradenství
  NE
  NE
  certifikační poradenství
  NE
  NE
  finanční poradenství
  NE
  NE
  účetnictví
  NE
  NE
  právní poradenství
  NE
  NE
  marketingové poradenství
  NE
  NE
  vzdělávání (kurzy pro podnikatele)
   
  VTP
  externě
  Technické služby
  ANO
  NE
  sekretariát
  ANO
  NE
  telefonní centrála
  ANO
  NE
  telefon, fax
  ANO
  NE
  kopírování
  ANO
  NE
  zpracování textů
  ANO
  NE
  recepce
  ANO
  NE
  bufet, jídelna
  ANO
  NE
  konferenční prostory
  ANO
  NE
  počítač pro technické použití
  ANO
  NE
  dílny
  ANO
  NE
  laboratoře
  ANO
  NE
  přístup k databankám
  ANO
  NE
  výstavní prostor
   
  VTP
  externě
  Finance
  ANO
  NE
  vlastní kapitál
  NE
  NE
  kredity
  NE
  NE
  příspěvky
  NE
  NE
  ostatní formy

 • Náklady služeb parku

  Náklady služeb VTP
  ANO
  výhradně podle skutečných nákladů
  NE
  výhradně paušály
  NE
  paušál a příplatek podle použití
  NE
  v paušálech: nájemné, ostraha, úklid, telefon, fax, podatelna
   
  Vedlejší náklady
  dle spotřeby
  paušál Kč/m2
   
  vytápění
  ANO
   
  elektřina
  ANO
   
  ostatní
  ANO
   
  celkem
   
   
   
  Nájemné (ročně)
  Kč/m2
   
  kancelářské plochy
  2000-2500
   
  výrobní plochy
   
  ostatní
   

 • Statistické údaje

   
  inov. firmy
  ost. firmy
  instituce
  CELKEM
  Počet firem
  1
  1
  Počet pracovníků
  87
  87
  Pronajatá plocha m2
   
   
  VTP
   
  Rozloha pozemků
  5243 m2
   
  Zastavěná pl. parku
  1809 m2
   
  Užitná plocha
  2253 m2
   
  – pronajatá plocha
   
  = zbývá k pronájmu
  2253 m2
   

 • Seznam inovačních firem parku

  AGRI-PRECISION
  IČO: 29300444
  AGRI-PRECISION s.r.o. je specializovanou firmou na monitorovací systémy, navigace a řízení zemědělských strojů. Nabízí zákazníkům ucelenou paletu produktů, které pomáhají zefektivnit
  a zpřehlednit zemědělskou prvovýrobu. Monitorovací systémy umožňuji odhalovat nedostatky při provozu zemědělských strojů a současně nabízí produkty, které dokáží výrobu zefektivnit a zpřesnit.

  Ing. Michal Krutiš
  Tel.: +420 724 815 009
  E-mail: michal@agri-precision.cz
  WWW: http://www.agri-precision.cz

  Technologie:
  0407 – Informační a telekomunikační technologie (ostatní)

  Odvětví:
  01 – Zemědělství, myslivost a související činnosti

   

  Agroprojekt PSO
  IČO: 41601483
  AGROPROJEKT PSO s.r.o., je firmou, která dlouhodobě realizuje svoji nabídku v oboru projektových prací, zeměměřických prací, průzkumných geologických prací, stavebních prací, inženýrských služeb a obchodu. Hlavní aktivity firmy doplňují některé další činnosti . Firma touto cestou naplňuje svoji strategii komplexního uplatnění v rozvoji venkovského prostoru České republiky.

  doc. Dr. Ing. Petr Doležal
  Tel.: +420 777 291 646
  E-mail: info@agroprojektpso.cz
  WWW: http://www.agroprojektpso.cz

  Technologie:
  1507 – Zařízení pro ochranu životního prostředí (ostatní)

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Aquatest
  IČO: 44794843
  Aquatest, a.s. služby v oblastech ochrany životního prostředí a vodního hospodářství. Ve svých činnostech se společnost opírá o programově vysokou kvalifikaci a zkušenosti zaměstnanců, tradice odborných pracovišť firmy a o potřebné materiálně-technické zabezpečení. Společnost je certifikována ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Společnost je příjemce dotačních programů. Struktura nabízených služeb společnosti pokrývá oblast geologických, hydrogeologických, ekologických a dalších aktivit. Hlavními partnery jsou Ministerstvo financí, Ministerstvo životního prostředí České republiky, orgány státní správy a samosprávy.

  Ing. Marcel Pejzl
  Tel.: +420 602 457 968
  E-mail: pejzlm@Aquatest, a.s. služby v oblastech ochrany životního prostředí a vodního hospodářství.
  WWW: http://www.aquatest.cz/

  Technologie:
  1104 – Nanotechnologie (ostatní)

  Odvětví:
  90 – Odstraňování odpadních vod a pevného odpadu, čištění města

   

  AQUATIS
  IČO: 46347526
  AQUATIS a.s. zaměstnává 140 kvalifikovaných odborníků v oblasti vodního hospodářství a životního prostředí. Poradenská a inženýrská společnost působící v oblasti vodohospodářství a životního prostředí. Klientům nabízí široké spektrum služeb ve všech oborech vodního hospodářství, od zásobování pitnou vodou a její úpravy, čištění odpadních vod a navrhování kanalizačních sítí až po přehradní stavitelství, jezové objekty, protipovodňovou ochranu měst, obcí a průmyslových objektů, vodní elektrárny.

  Ing. Roman Hanák
  Tel.: +420 541 554 229
  E-mail: roman.hanak@aquatis.cz
  WWW: http://www.poyry.cz

  Technologie:
  1507 – Zařízení pro ochranu životního prostředí (ostatní)

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  ATLAS
  IČO: 00564061
  Společnost byla založena za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací – software ATLAS DMT. Softwarový produkt ATLAS DMT slouží k celé řadě inženýrských činností (DMT, projektování cest, řezy, výpočet eroze, …).

  Ing. Petr Křížek
  Tel.: +420 272 766 085
  E-mail: p.krizek@atlasltd.cz
  WWW: http://www.atlasltd.cz

  Technologie:
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Dekonta
  IČO: 25006096
  DEKONTA, a.s. je respektovanou společností poskytující komplexní služby v oblasti ochrany životního prostředí již více než 20 let.
  Nabízené služby zahrnují environmentální poradenství, expertní a projekční činnosti, sanace znečištěné podzemní i povrchové vody a zeminy, likvidace odpadů, supervize, výroba a vývoj technologií. Společnost dále disponuje vlastní akreditovanou laboratoří.

  Mgr. Karel Petrželka, MBA
  Tel.: +420 312 292 960
  E-mail: info@dekonta.cz
  WWW: http://www.dekonta.cz

  Technologie:
  1104 – Nanotechnologie (ostatní)

  Odvětví:
  90 – Odstraňování odpadních vod a pevného odpadu, čištění města

   

  ECO trend Research centre
  IČO: 49683039
  Společnost ECO trend Research centre s.r.o. se věnuje výzkumu, vývoji a inovacím především v oblasti ekologie a obnovitelných zdrojů, dále expertní a poradenské činnosti či vzdělávání a osvětě.

  Ing. Jan Matějka
  Tel.: +420 267 912 338
  E-mail: jan.matejka@ecotrend.cz
  WWW: http://www.ecotrend.cz

  Technologie:
  0100 – Biotechnologie

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  EKODOMOV
  IČO: 26664488
  Ekodomov poskytuje od roku 2004 služby na celém území ČR. Posláním EKODOMOVA je vzdělávání
  a výchova k odpovědnému zacházení s půdou a s vodními zdroji, k uvážlivému užívání energie
  a surovin.

  Tomáš Hodek
  Tel.: +420 603 425 958
  E-mail: tomas.hodek@kompostuj.cz
  WWW: http://www.ekodomov.cz

  Technologie:
  0100 – Biotechnologie
  0101 – Zemědělská biologie
  0104 – Biotechnologie (ostatní)
  0105 – Zařízení pro biotechnologie
  0110 – Biotechnologie pro životní prostředí
  1214 – Organické materiály
  1501 – Odpadní hospodářství

  Odvětví:
  01 – Zemědělství, myslivost a související činnosti
  73 – Výzkum a vývoj
  80 – Školství

   

  GEPRO
  IČO: 44851529
  GEPRO spol. s r.o. je česká softwarová a obchodní společnost. Zaměřuje se na navrhování, vývoj, nasazování a údržbu softwarových aplikací včetně dodávek dat, komplexních služeb a systémové integrace zejména v oblasti geoinformatiky. V oboru pozemkových úprav poskytuje softwarový produkt PROLAND – software k projektování pozemkových úprav.

  Ing. Jan Procházka
  Tel.: +420 725 546 926
  E-mail: gepro@gepro.cz
  WWW: http://www.gepro.cz

  Technologie:
  9011 – Vývoj SW

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  KOEXPRO OSTRAVA
  IČO: 60793121
  KOEXPRO OSTRAVA je společnost zabývající se výzkumem, vývojem, výrobou, prodejem a servisem nářadí, strojů a technologií důlního průmyslu. Rovněž se zaměřuje na vývoj potrubní dopravy na povrhu a vývojem technologie PROTEX – plnění textilních vaků a jejich uplatnění jako protierozního a protipovodňového opatření.

  Ing. Jakub Mrovec
  Tel.: +420 595 782 251
  E-mail: grafika5@koexpro.cz
  WWW: http://www.koexpro.cz

  Technologie:
  1507 – Zařízení pro ochranu životního prostředí (ostatní)

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  METCENAS
  IČO: 24839523
  METCENAS, o.p.s. byla založena v roce 2011 jako nezávislá nezisková mezinárodní výzkumná
  a vzdělávací instituce zaměřená na technickou a výzkumnou spolupráci středoevropských zemí
  s třetími zeměmi (Balkánem, Jižní Asií a Latinskou Amerikou). Tématické zaměření činností je především na změnu klimatu, integrované hodnocení životního prostředí, riziko vlivu povodní
  a efektivitu využívání přírodních zdrojů. METCENAS díky svým vazbám na výzkumný sektor a na odborníky z praxe poskytuje široké spektrum praktických a poradenských služeb.

  RNDr. Zuzana Boukalová
  Tel.: +420 602 771 783
  E-mail: zuzana.boukalova@metcenas.cz
  WWW: http://www.metcenas.cz

  Technologie:
  0101 – Zemědělská biologie

  Odvětví:
  73 – Výzkum a vývoj

   

  PRIMIS
  IČO: 02402718
  PRIMIS poskytuje služby DPZ – plánování letu, letecké snímkování, sběr a zpracování fotogrammetrických i laserových dat. Zpracování DMT, ortofotomap, 3D modelování, tvorba GIS a aplikací.

  Ing. Zdeněk Klusoň
  Tel.: +420 721 164 286
  E-mail: zdenek.kluson@primis.cz
  WWW: http://www.primis.cz

  Technologie:
  1402 – Letecká technika

  Odvětví:
  93 – Ostatní služby

   

  Vodohospodářský rozvoj a výstavba
  IČO: 47116901
  Služby poskytované naší společností jsou komplexní a jsou schopny pokrýt veškeré požadavky zákazníka. Sahají od primárního inženýringu zahrnujícího identifikaci řešených problémů, přes zpracování studií, finanční, ekonomické a socioekonomické analýzy, projekty financování, veřejnoprávní projednání staveb.

  Ing. Jiří Valdhans
  Tel.: +420 257 328 053
  E-mail: valdhans@vrv.cz
  WWW: http://www.vrv.cz

  Technologie:
  1507 – Zařízení pro ochranu životního prostředí (ostatní)

  Odvětví:
  45 – Stavebnictví

 • Název subjektu:
  NIBIO
  Země:
  Norsko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Projekt je zaměřen na zjišťování původu zdrojů znečištění povrchových a podzemích vod živinami a farmaky a bilancování podílů bodových a nebodových zdrojů v povodích za různých hydrologických situací.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:

  Název subjektu:
  NIBIO
  Země:
  Norsko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Projekt usiluje o zvýšení povědomí veřejnosti i odborných subjektů o hydrologickém a ekologickém fungování zemědělské krajiny a možnostech zlepšení jejích ekosystémových služeb.
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:

  Název subjektu:
  Global Water Partnership Central and Eastern Europe
  Země:
  Slovensko
  Druh spolupráce:
  společný projekt
  Popis spolupráce: Management sucha zemědělskými praktikami a opatřeními na zvyšování půdní vodní kapacity
  (spolupráce ČR, Slovinska a Polska)
  Kontaktní web:
  Kontaktní e-mail:


zpět na vyhledávání | exportovat výpis parku do PDF