Konference „Inovace je základ Vaší existence“

Konference nabídne nové možnosti a inspiraci pro MANAŽERY a PODNIKATELE v těchto oblastech:
– Financování inovací
– Spolupráce firem s výzkumem
– Mezinárodní spolupráce
– Inovační vzdělávání
– Inovační strategie regionu

Termín konference: 6. brezna 2014, 9:00 – 17:00 hod.
Místo konání: Dopravní VaV centrum,Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Líšenská 33a, Brno
Konference je financována z prostredku ESF a státního rozpoctu CRa je pro všechny úcastníky ZDARMA.
www.bicbrno.cz

Více na   Pozvanka

Více na  Program konference

Mohlo by se vám líbit...