Newsletter Pilsen Region Business News 1/2017

Newsletter Pilsen Region Business News (dříve Invest in the Pilsen Region a Investments in the Pilsen Region) vychází již od roku 2007, vždy dvakrát ročně. Přináší zprávy z plzeňského regionu a je distribuován převážně elektronicky v anglicko-české verzi. Newsletter vydává Útvar koncepce a rozvoje města Plzně a World Trade Center Pilsen ve spolupráci s Plzeňským krajem, Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, BIC Plzeň a CzechInvestem, regionální kanceláří pro Plzeňský kraj.

 

Newsletter1_2017

Obsah.

Newsletter pro podnikatele

Kontaktní informace

Ing. Kateřina Juríková
marketing

tel. :+420 378 035 006
e-mail: jurikova@plzen.eu

Ing. Jana Klementová
jednatelka

BIC Plzeň, Riegrova 1, 306 25 Plzeň
Tel. 377 235 379             Fax 377 235 320
E-mail: klement@bic.cz   web: www.bic.cz

 

 

Mohlo by se vám líbit...