PLASTKO 2010, odborná konference

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut, si Vás dovoluje pozvat na další ročník odborné konference

PLASTKO 2010,

jenž se uskuteční
13.–14. dubna 2010 ve Zlíně.

Odborným garantem konference je prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

Cílem konference je prezentace výsledků výzkumu a vývoje, výstupů inovačních projektů a zhodnocení trendů v oblasti polymerní chemie, plastikářského průmyslu a dalších souvisejících aspektů jako jsou inovace a možnosti jejich financování.

Souběžnou akcí konference je Technologická a kooperační burza, pořádána Technologickým inovačním centrem s.r.o.

Více informací naleznete na stránkách konference Plastko 2010 www.plastko.utb.cz.

Vaše případné dotazy ráda zodpoví:

Ing. Vladimíra Miklová
E-mail: plastko@utb.cz
Tel.: +420 576 038 030

Mohlo by se vám líbit...