Pozvánka na mezinárodní akci CENTRAL NANO

Pozvánka na mezinárodní akci CENTRAL NANO zaměřenou na nové materiály a nanotechnologie  (Advanced materials and nanotechnologies for high added value products and process industries)

BIC Plzeň ve spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem připravuje mezinárodní akci na propagaci potenciálu České republiky v oblasti nanotechnologií. 1.června v Brně se účastníci v rámci jednodenní akce dozvědí, jaké jsou nové trendy v oboru nanotechnologií a jaké finanční nástroje lze využít na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti nanotechnologií (Horizont 2020, Eureka, Eurostars), ale také budou mít příležitost navázat mezinárodní spolupráci  v oboru nanotechnologií prostřednictvím doprovodného kooperačního setkání. V závěru akce je také naplánována návštěva brněnského výzkumného centra CEITEC (Středoevropský technologický institut), které je největším výzkumným centrem v ČR.

Více informací naleznete na následujícím odkazu: http://centralnano.talkb2b.net/

Ing. Jana Klementová
jednatelka

BIC PLZEŇ, Riegrova 1, 306 25 Plzeň
Tel. 377 235 379             Fax 377 235 320
E-mail: klement@bic.cz   web: www.bic.cz

Mohlo by se vám líbit...